تحقیق روش تحقیق عوامل مؤثر در ترغیب دانش ‏آموزان به نماز با تأکید بر عوامل درون مدرسه ‏ای

Word 35 KB 35479 18
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  با توجه به اینکه نوجوانان امروز در جامعه و آموزش و پرورش اسلامی رشد و پرورش یافته‏اند، انتظار آن است که از اعتقادات مذهبی راسخ‏تر و استوارتری برخوردار باشند و نسبت به انجام‏ رفتارهای مذهبی(که نماز از شاخص‏ترین‏ آنهاست)تقید و پایبندی بیشتری داشته باشند.اما بررسی‏های انجام شده در سالهای اخیر خلاف‏ انتظار فوق را نشان می‏دهد.در ذیل تنها به‏ نمونه‏هایی از این احساس خطر و طرح موضوع‏ به عنوان یک مسألهء اساسی و قابل پژوهش استناد می‏شود.

  "حقیقت آن است که در کار معرفی نماز کوتاهی‏های زیادی شده است و نتیجه آنکه نماز هنوز جایگاه شایستهء خود را حتی در نظام جمهوری‏ اسلامی ما بدست نیاورده است."

  "حضرت آیت الله خامنه‏ای‏"

  "در تهران در جلسه‏ای که 500 نفر از رؤسای‏ دبیرستانها شرکت داشتند،بحث به نماز رسید.از عدهء نمازگزاران پرسیدم.پانصد نفر همه دست بلند کردند و آمار تکان دهنده‏ای ارائه شد.کنجکاو شدم‏ و دوباره پرسیدم-درصد بالا دربارهء اعراض از نماز-

  دستها به اتفاق به علامت منفی بالا رفت،احساس‏ کردم باید کاری انجام دهم.

  "حجت الاسلام و المسلمین قرائتی‏"

  مستندات فوق و همچنین سایر مستنداتی که در اصل گزارش آمده است،این سؤال را به ذهن متبادر می‏کند که براستی علی‏رغم همهء تلاشهای گذشته در جهت پایبند نمودن نسل جوان(نسل پس از انقلاب)نسبت به نماز،علل و عوامل بی‏رغبتی و یا کم‏توجهی بعضی از آنان نسبت به این مهم،ریشه‏ در چه چیزهایی دارد؟و نیز میزان گرایش‏ دانش‏آموزان به‏"اصل نماز"و"پایبندی آنان به‏ رفتار نماز"در چه حدی است؟

  گرچه این مسأله ریشه در هر سه نهاد خانواده، مدرسه و اجتماع دارد،اما هدف تحقیق حاضر دستیابی به میزان گرایش دانش‏آموزان به‏"اصل‏ نماز"و همچنین میزان توجه و پایبندی آنان در انجام‏"رفتار نماز"و در نهایت دستیابی به عوامل‏ درون مدرسه‏ای مؤثر در تشویق و یا بازدارندگی‏ دانش‏آموزان در انجام این رفتار مذهبی می‏باشد.

  از آنجا که هر پژوهش نظام‏دار،می‏بایست از مبنای نظری قوی برخوردار باشد،با مطالعات‏ گسترده‏ای که پژوهشگر در این مسیر انجام داده‏ است،به نظریات منطبق و مرتبط با موضوع‏ پژوهش حاضر دست یافته که در واقع پایه‏های‏ نظری تحقیق می‏باشد.شایان ذکر است که ابعاد نظری تحقیق به تفصیل در اصل گزارش آمده،اما در جمع‏بندی مبانی نظری می‏توان به نتیجهء ذیل دست‏ یافت:

  همهء انسانها بویژه کودکان و نوجوانان به لحاظ فطرت پاک خود،به طرف دین و دستورهای دینی‏ گرایش دارند،اما ممکن است عواملی مانع از بروز و ظهور رفتارهای مذهبی در آنان شود و در صورتی که‏ این موانع برطرف گردد،میل به پرستش،نماد بیرونی خود را به شکل رفتارهای مذهبی خواهد داشت.در غیر این صورت به رغم فطری بودن‏ پرستش،رفتارهای مذهبی نماد بیرونی ندارد.اما رفتارهای انسان متأثر از عوامل متعددی است که‏ نگرشهای فرد مهمترین این عوامل محسوب‏ می‏گردد و از دیگر سو هر نگرشی دارای سه بعد اساسی است:شناختی،احساسی و رفتاری که در صورت وجود نارسایی در هر یک از ابعاد،آن‏ نگرش به رفتار تبدیل نخواهد شد و به عکس با تقویت بعد شناختی و احساسی،بعد رفتاری آن‏ نگرش نیز تحقق خواهد یافت.

  اهداف تحقیق:

  1-دستیابی به میزان توجه و گرایش‏ دانش‏آموزان به اصل نماز(بدون توجه به اینکه‏ خود مقید به انجام این رفتار مذهبی هستند یا خیر).

  2-دستیابی به میزان توجه و پایبندی‏ دانش‏آموزان در انجام مهمترین رفتار مذهبی‏ (نماز).

  3-دستیابی به عوامل تأثیرگذار در گرایش یا عدم گرایش نوجوانان به نماز.

  4-دستیابی به متغیرهایی از نظام آموزشی و عوامل درون مدرسه‏ای که در تشویق یا بازدارندگی‏ دانش‏آموزان نسبت به انجام این رفتار مذهبی‏ می‏توانند مؤثر باشند.

  5-و...

  سؤالات و فرضیات تحقیق:

  با توجه به اینکه در پژوهش حاضر 3 سؤال و 5 فرضیه وجود دارد،ترتیب نگارش آنها براساس‏ مقولات مطرح شده در ابزار تحقیق می‏باشد و در تجزیه و تحلیل داه‏ها نیز همین نظم منطقی رعایت‏ گردیده است و لذا ردیفهای 1،2و 7 سؤالات‏ تحقیق و ردیفهای 3،4،5،6 و 8 فرضیات تحقیق‏ می‏باشد:

  1-میزان گرایش دانش‏آموزان به

  "اصل نماز"چگونه است؟

  2-"میزان رفتار و پایبندی به نماز"در بین‏ دانش‏آموزان در چه حدی است؟

  3-بین گرایش دانش‏آموزان به نماز و میزان‏ مقبولیت دبیران دینی در نزد آنان ارتباط وجود دارد.

   

  4-بین گرایش دانش‏آموزان به نماز و میزان‏ محبوبیت مربیان تربیتی در نزد آنان رابطه وجود دارد.

  5-بین گرایش دانش‏آموزان به نماز و میزان‏ گرایش نزدیکترین دوستان و همسالان آنان به این‏ فریضهء الهی ارتباط وجود دارد.

  6-حضور در اردوهای زیارتی-سیاحتی و الگوپذیری دانش‏آموزان از برنامه‏های اردو در گرایش نوجوانان به نماز نقش مؤثری دارد.

  7-نقش کتب دینی در ایجاد گرایش دانش‏آموزان‏ به نماز چگونه است؟

  8-گفتار و رفتار دبیران غیر دینی در ارتباط با نماز در گرایش دانش‏آموزان به این فریضهء الهی نقش‏ مؤثری دارد.

  پیشینهء تحقیق:

  با توجه به اینکه انجام هر پژوهش علمی جز در سایهء ادبیات و تاریخچهء آن میسر نیست،در این‏ پژوهش نیز پیشینهء تاریخی نماز از حضرت آدم تا حضرت خاتم،جایگاه این فریضهء مهم الهی در سیرهء عملی معصومین علیهم السلام تا فقهای عصر حاضر،نماز در آئینه قرآن و همچنین تحقیقات ذیل‏ که با موضوع پژوهش در ارتباط بوده‏اند مورد بررسی قرار گرفته است:

  1-بررسی عوامل مؤثر در جذب نوجوانان و جوانان به نماز جماعت در دبیرستانهای شهرستان‏ یزد.

  2-بررسی عوامل مؤثر در جذب بیشتر دانش‏آموزان به نماز جماعت در شهر اصفهان.

  3-بررسی عوامل مؤثر در میزان گرایشهای‏ اسلامی و عمل به فرایض دینی در بین دانش‏آموزان‏ مدارس راهنمایی و متوسطهء استان هرمزگان.

  4-بررسی عوامل گرایش نوجوانان به نماز جماعت در مدارس متوسطهء بخش اشگذر از توابع‏ یزد.

  5-نگرش دانش‏آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطهء استان گیلان نسبت به اقامهء نماز جماعت‏ در مدارس.

  6-بررسی شیوه‏ها و روشهای جذب‏ دانش‏آموزان کلاسهای دوم و سوم متوسطه به نماز و نماز جماعت در استان کرمان.

  7-نقش عوامل مذهبی در میزان گرایش‏ دانش‏آموزان به سیگار.

  8-نگرش دانش‏آموزان دختر و پسر در دورهء راهنمایی و متوسطهء استان مازندران نسبت به اقامهء نماز جماعت در مدارس.

  9-بررسی علل و انگیزه‏های عدم حضور برخی‏ از دبیران دورهء متوسطهء استان مازندران در مراسم‏ اقامهء نماز جماعت در مدارس.

  10-بررسی عوامل خانوادگی-مدرسه‏ای در گرایش دانش‏آموزان به نماز جماعت در استان‏ مرکزی

  11-جایگاه مذهب در اعتقادات عملی جوانان.

  12-بررسی علل و عوامل درون مدرسه‏ای مؤثر در جذب دانش‏آموزان به نماز جماعت.

  یافته‏های تحقیق:

  1-یافته‏های پژوهش در پاسخ به اولین سؤال‏ تحقیق:

  نتایج حاصل از برآیند مجموع مقوله‏های مثبت‏ و منفی نشان می‏دهد که در مجموع،نگرش‏ دانش‏آموزان به‏"اصل نماز"مثبت و بیش از حد متوسط می‏باشد و مهمترین عوامل مؤثر در عدم‏ گرایش بعضی از نوجوانان به اصل نماز به ترتیب‏ عبارتند از:

  الف)نداشتن انگیزهء قوی برای خواندن نماز.

  ب)عادت نداشتن به خواندن نماز از دوران‏ کودکی.

  ج)ندانستن فلسفه و اسرار نماز.

  د)ترجیح دادن تفریح و سرگرمی(به علت‏ جاذبهء بیشتر آن در نزد این عده).

  ه)حل نشدن بعضی از مسائل اعتقادی مانند مسألهء خدا،معاد و...در نزد این گروه از نوجوانان.

  (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-یافته‏های پژوهش در پاسخ به دومین سؤال‏ تحقیق:

  نتایج حاصل از بررسی‏های صورت گرفته در مورد"میزان رفتار و پایبندی دانش‏آموزان به نماز" نشان می‏دهد که به رغم نگرش مثبتی که آنان به اصل‏ نماز دارند،میزان و کیفیت رفتار نماز در بین‏ دانش‏آموزان(بویژه در دورهء متوسطه)پایین‏تر از حد متوسط است.به عبارت بهتر هرچند نوجوانان‏ به اصل نماز نگرش مثبت دارند،ولی عواملی مانع‏ از انجام رفتار نماز در آنان شده و یا از کیفیت و پایبندی نوجوانان نسبت به این مهم کاسته است. البته تفاوتهای معنی‏داری بین مناطق و دوره‏های‏ تحصیلی وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد:

  الف)در حالی که میزان رفتار و پایبندی به نماز در بین دانش‏آموزان شهر اراک پایین‏تر از حد متوسط می‏باشد،پایبندی نوجوانان و جوانان شهرهای‏ فرمهین و شازند بالاتر از حد متوسط بوده است. آزمون نیز معنی‏دار بودن این تفاوت را تأیید نموده‏ است و این یافته نشانهء تأثیر شرایط محیطی و عوامل بازدارنده در شهرهای بزرگ و تأثیر کمتر آن‏ در شهرهای کوچکتر می‏باشد.

  ب)میزان رفتار و پایبندی به نماز در دختران‏"راهنمایی‏"بیش از دختران‏"متوسطه‏" می‏باشد و آزمون،معنی‏دار بودن این تفاوت را تأیید نموده است.

  ج)بین‏"دختران‏"و"پسران‏"در میزان رفتار و پایبندی به نماز تفاوت معنی‏دار وجود ندارد.گرچه‏ این میزان در دختران کمی بیشتر از پسران می‏باشد. نگارنده علت این اختلاف را ناشی از این می‏داند که‏ اهرمهای کنترل از طرف خانواده‏ها نسبت به دختران‏ بیش از پسران می‏باشد و همچنین ضریب‏ آسیب‏پذیری پسران از عوامل گوناگون اجتماعی و ابزارهای مختلف بیگانگان در هجوم فرهنگی در جهت کم‏رنگ نمودن مبانی و باورهای اعتقادی آنان‏ بیش از دختران است.

  د)بین دانش‏آموزان شهرهای فرمهین و شازند در میزان رفتار و پایبندی به نماز تفاوت معنی‏داری‏ وجود ندارد(اگرچه میزان رفتار و پایبندی به نماز در بین دانش‏آموزان شهر فرمهین کمی بیشتر است).

  نگارنده تفاوت فوق را در این می‏داند که بافت‏ مذهبی شهر شازند در سالهای اخیر با احداث دو کارخانهء عظیم صنعتی در اطراف آن(پتروشیمی و پالایشگاه)از حضور خارجیان و افرادی که از استانها و شهرهای دیگر و با فرهنگهای متفاوت در این شهر سکنی گزیده‏اند،تأثیر پذیرفته است.اما عوامل مذکور در شهر فرمهین وجود نداشته و همچنان بافت مذهبی خویش را حفظ نموده است.

  3-یافته‏های تحقیق در پاسخ به فرضیهء اول(نقش‏ دبیران دینی):

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

چکیده مهمترین دوره عمر انسان دوران نوجوانی و جوانی است این دوره مصادف است با بروز بیداری های متعدد که هر کدام می توانند زمینه ای باشند برای رشد و سعادت و در صورت عدم هدایت آنها موجب بدبختی و سقوط انسان می شود مانند: بیداری فطرت، بیداری مذهب، بیداری جهان بینی و بیداری وجدان در هر کدام از بیداری ها باید به تربیت صحیح، محیط مناسبی را بوجود آورد تا رشد و تعالی جوان را به همراه داشته ...

چکیده تلویزیون به عنوان یک رسانه ملی در قبال باورها و اعتقادات دینی افراد جامعه، رسالتی بس عظیم بر دوش دارد، مخصوصاً هنگامی که کودکان، مخاطب خاص آن به شمار آیند. امروزه، فرائض دینی با توجه به حساسیت های موجود در جامعه به واسطه تبلیغات مسموم ضد دینی، اصلی است که باید با دقت و ظرافت خاصی به آن پرداخته شود. بدون تردید، تلویزیون، محبوب ترین و در دسترس ترین رسانه ای است که کودکان با ...

« ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» چکیده مهمترین دوره عمر انسان دوران نوجوانی و جوانی است این دوره مصادف است با بروز بیداری های متعدد که هر کدام می توانند زمینه ای باشند برای رشد و سعادت و در صورت عدم هدایت آنها موجب بدبختی و سقوط انسان می شود مانند: بیداری فطرت، بیداری مذهب، بیداری جهان بینی و بیداری وجدان در هر کدام از بیداری ها باید به تربیت صحیح، محیط مناسبی را بوجود آورد ...

چکیده این مقاله، پس از تعریف اصل و بیان ضرورت آن در مباحث تعلیم و تربیت، به ویژگى‏هاى حاکم بر اصول تربیتى مى‏پردازد، و سپس اصولى از قبیل: خدامحورى، تعبدمدارى، متربى‏محورى، زندگى محورى، فردمحورى، عمل‏گرایى، اخلاق‏مدارى، سعى‏محورى، اعتدال‏گرایى، محبت‏محورى، نظارت‏مدارى، خوف و رجا، مرگ‏اندیشى، آخرت‏اندیشى و آرمان‏گرایى را مورد بررسى قرار مى‏دهد و در پایان به دس دین اسلام اهمیت ...

پرتگاه کودکان بی مهارت اختلالات رفتاری دانش آموزان و از آن جمله، اقدام به خودکشی در میان این گروه سنی شاید در همه نقاط دنیا و به دلایل گوناگون رخ دهد، تنها ممکن است کم و کیف آن با هم متفاوت باشد. اعلام آمار ۲۸۳ مورد خودکشی دانش آموزان در شهر تهران طی سال گذشته از سوی مسئولان آموزش و پرورش پرسش هایی را پیش روی همگان قرار می دهد که دلایل شیوع این ناهنجاری و انتخاب گزینه خودکشی از ...

تلويزيون به عنوان يک رسانه ملي در قبال باورها و اعتقادات ديني افراد جامعه، رسالتي بس عظيم بر دوش دارد، مخصوصاً هنگامي که کودکان، مخاطب خاص آن به شمار آيند. امروزه، فرائض ديني با توجه به حساسيت هاي موجود در جامعه به واسطه تبليغات مسموم ضد ديني، اصلي

طلیعه در زمانی که انسان معاصر در باتلاقی از آلودگی های دنیایی- که بر روابط شرک بنا شده – فرو رفته است و در زیر چرخ دنده های دنیای صنعتی و ماشینی ، دست وپا می زند و حقیقت و ذات وجود خود را فراموش نموده ، و دائما در طول زندگی از فطرت پاک و خداجوی خود دور می گردد، و در شرایطی که رسانه ها و موسسات فرهنگی در خدمت به بیگانه هویت دینی او را مسخ نموده اند ، بشر برای نجات خود به مردانی ...

اول دوره دبيرستان چکيده: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. فرضيات پژوهش عبارتند از: گذراندن درس

فصل اول – مقدمه تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی‌شناسنامه ، گمنام و بی اعتبار است . گذشت قرون و اعصار نمایانگر آن است که آدمی به همان اندازه که نگران آینده خویش است ، به گذشته خود نیز دلبستگی دارد . گویی گذشته او پشتوانه زندگی حال و آینده اوست . بنابراین ، تاریخ و شناخت‌ آن جزء جداناپذیر زندگی انسان است . تاریخ با تمام لعزندگی و ابهامش جالب است . هیچ‌ ...

چکیده تحقیق: بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند. بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول