مقاله بررسی و نگهداری لکه های موجود در صحنه جرم

Word 1 MB 35558 25
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  Investigation
  نزدیکی به لکه های و آلودگی های در بررسی صحنه جرم

  Types of Evidence

  Trace evidence — fibers, hair, glass, paint

  Biological evidence — blood, saliva, semen

  Comparative evidence — latent fingerprints, tool marks.

  انواع مدارک

  - مدارک به جا مانده- الیاف، مو، شیشه، رنگ

  - مدارک بیولوژیکی-خون، بزاق، مایع منی

  مدارک مقایسه ای – اثرات انگشت پنهان، علامت های ابزاری

   

  Biological Evidence

  Blood.

  Saliva.

  Semen.

  Sloughed skin cells.

  Hair.

  Urine.

  Fecal material

   

   

  مدارک بیولوژیکی

  -خون

  -بزاق

  -مایع منی

  -سلولهای پوست خشک شده

  -مو

  ادرار

  -ماده مدفوع

  مدارک بولوزیکی را می توان به یکی از روش های زیر بدست آورد:

  Biological evidence may be detected by any of the following:

  Visual inspection

  Alternate light source

  Chemical enhancement

  بازرسی چشمی (دیداری)

  منبع نور متناوب

  افزودن مواد شیمیایی

   

   

  Safety

  ایمنی

  Wear Personal Protective Equipment (PPE), such as gloves and face masks.

  Avoid eating, applying cosmetics or any hand to face contact (especially mouth and eye).

  3.Use implements and wear puncture resistant gloves to handle objects that may be dangerous, such as broken glass. Ensure safe packaging is used.

  4.Identify biohazardous evidence material and packaging in containers with appropriate labeling

  1-تجهیزات حفاظتی شخصی مثل دستکش و ماسک صورت بپوشید.

  2-از خوردن ،کاربرد مواد آرایشی و هر گونه تماس دست و صورت (خصوصا دهان و چشم ) اجتناب کنید.

  3-از ابزار استفاده نمایید و برای کار با اشیائی که ممکن است خطر ناک باشد مثل خورده شیشه از دستکش ضد سوراخ استفاده کنید.مطمن شویداز بسته بندی ایمن استفاده شده است.

  4-مدارک دارای ماده ی خطر ناک را شناسایی کرده و در بسته هایی با برچسب خاص بسته بندی کنید.

  صحت مدارک بیولوژیکی

  Integrity of Biological Evidence

  1-وجود ترکیب موجود زنده (باکتری،کپک، حشرات ، حیوانات)

  2-شرایط آب و هوایی(دما،رطوبت، بارندگی)

  3-وضعیت شیمیایی محیط درگیری(زیر لایه موقعیت ،PH خاک)

  4-مقدار زمان تعامل با هر یک از موارد بالا.

  Presence of living organisms (bacteria, molds, insects, animals).

  Weather conditions (temperature, humidity, rain).

  3-The chemistry of a hostile environment (substrate at the location, soil pH).

  4-The amount of time interacting with any or all of the above.

   

   

   

  Golden Rule of Crime Scene Investigation/Management

  Never touch, change, or alter anything until it has been documented, identified, measured, and photographed . . . when a body or article has been moved, it can never be restored to its original position

  قانون طلایی صحنه ی جرم، بررسی/ مدیریت

  قبل از اثبات ، تشخیص، اندازه گیری و عکس برداری به هیچ چیز دست نزنید، چیزی را تغییر نداده یا جابجا نکنید. وقتی بدن یا ماده ای جابجا شود، هرگز نمی توان ان را به حالت اولیه اش بازگرداند.

   

  Contamination transmission

  Very small amounts of biological material can produce a usable DNA profile

  Very small amounts of biological material can also contaminate a crime scene

  Contamination of a crime scene is more likely if the number of people inside the scene is not limited

  انتقال آلودگی

  مقادیر کوچکی از مواد بیولوژیکی می تواند پروفایل DNAمناسبی فراهم آورد.

  مقادیر کوچکی از مواد بیولوژیکی می تواند آلوده کننده ی صحنه ی جرم باشد.

  در صورت محدود نکردن تعداد افراد حاضر در صحنه ی جرم احتمال آلودگی بیشتر خواهد بود.

   

  تجهیزات

  Equipment

  Latex gloves and related Personal Protective Equipment (PPE).

  Swabs (sterile), wooden or plastic.

  Swab boxes or other suitable container for packaging of swabs.

  Tweezers.

  Disposable razor blade or scalpel.

  Scissors.

  Distilled water.

  Bleach sterilization solution ( 1:10), made fresh daily.

  Alcohol pads for cleaning.

  Envelopes or bindle paper.

  Paper wrapping.

  Paper bags.

  Pens/markers.

  Evidence tape.

  Biohazard labels.

  دستکش های پلاستیکی و تجهیزات محافظتی شخصی مربوطه (PPE)

  سواب های استریل پلاستیک یا چوبی

  جعبه های سواب یا ظروف مناسب دیگر برای جمع آوری آنچه جارو شده.

  انبرک

  تیغ یا چاقوی تیز یک بار مصرف

  قیچی ها

  آب مقطر

  محلول ضد عفونی کنندهی استریل سازی (1:10)تازه که همان روز تهیه شده باشد.

  پدهای الکل برای تمیز کردن

  پاکت ها یا کاغذ bindle

  کاغذ بسته بندی

  کیسه های کاغذی

  خودکار/ ماژیک

  نوار شواهد

  برچسب های خطر

   

   

  Personal Protective Equipment (PPE)

  Latex or nitrile gloves.

  Eye protection.

  Paper mask that covers nose and

    mouth.

  Tyvek white paper body suit.

  Sleeve protectors.

  Shoe covers.

  Hair net

   

  پدهای الکل برای تمیز کردن

  پاکت ها یا کاغذ bindle

  کاغذ بسته بندی

  کیسه های کاغذی

  خودکار/ ماژیک

  نوار شواهد

  برچسب های خطر

   

   

  تقدم جمع آوری مدارک

  Collection Priority

  -در ابتدا مدارک بیولوژیکی ،مواد به جا مانده و مدارک که خاصیت شکندگی دارند جمع آوری کنید.

  -در اولویت دوم خرده ها و گرد و خاک اشیاء دست خورده که جابجا شده در خارج محل هستند یا به محل اختصاص ندارند.

  -اولویت سوم مربوط به اشیائی است که ممکن است مربوط به صحنه ی ارتکاب جرم باشد که شامل مدارکی است که  بالقوه خاصیت بیولوژیکی کمتر دارند.   

  Collect biological evidence, trace materials and evidence of a fragile nature first.

  The second priority would be to collect swabs from handled items that have been moved, are out of place or do not belong to the resident

  A third priority type of evidence that may be at a burglary scene includes the potentially lower-quality biological evidence

   

  اولویت اول

   

  First Priority
   

  ایتم هایی که به طور بالقوه شامل مقدار DNA کافی برای تهیه پروفایل هستند از بیشترین اهمیت برخوردارند و اولویت اول جمع آوری را دارند.

  Items that potentially contain sufficient amounts of DNA to obtain a profile are the most important evidence and the first priority to collect

   

   

   

   

  اولویت دوم

  Second Priority

  ابزار

  جعبه های جواهرات یا جعبه های ساعت که در جای معمول خود نیستند، به همراه محتوای آن که یا گم شده یا در اطراف پراکنده شده اند (برای جعبه های جواهراتی که جابجا شده یا محتوای ان ربوده شده، از سواب نم دار در اطراف لبه ها ی جعبه به آرامی استفاده کنید که ممکن است هنگام باز کردن جعبه لمس شده یا با دست گرفته شده باشد.

  Tools.

  Jewelry boxes or watch cases not in their usual location, with the contents missing or scattered (for jewelry boxes that have been moved or the contents removed, use one slightly moistened swab around the edges of the box that would have been touched or held onto when opening it).

  Cash boxes, cash register drawers.

  Keys left behind by suspect.

  Computer connectors or cables left behind if the monitor, printer or the computer was stolen.

   

  صندوق های پول،کشوهای حاوی پول

  کلید های به جا مانده توسط مظنونین

  رابط ها یا کابل های به جا مانده ی کامپیوتر در صورتی که مانیتور، پرینتر یا کامپیوتر دزدیده شده است.

  اولویت سوم

  Third Priority

  اثرات انگشت لکدار(نامناسب برای تعیین هویت) نزدیک در ورودی

  دستگیره های در منتهی به خروجی

  قفل ها یا دسته های درهای ورودی که باز مانده اند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

نقشه‌برداری جرم ز مدت‌ها پیش صاحب نظران و مسئولا‌ن قضایی کشور بر استفاده از روش‌های علمی‌به واسطه فن‌آوری‌های نوین تأکید داشته‌اند.استفاده از اطلا‌عات رایانه‌ای به گونه است که حتی با چینش اطلا‌عات به واسطه یک نرم‌افزار در کنار هم و بدون دخل و تصرف‌های اساسی نتایج غیرقابل باوری برای دستگاه‌های قضایی تمامی‌کشور‌ها حاصل می‌شود. نتایجی که می‌تواند اثرات غیرقابل انکار و قابل توجهی در ...

-پي جويي انتظامي جرائم را تعريف کنيد؟ مجموعه اقداماتي است که پليس تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم، بازجويي مقدماتي حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تشکيل پرونده قضايي در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامي انجام

حشرات گروه بزرگی از بندپایان را تشکیل می دهند که در حدود یک میلیون گونه آن تشخیص داده شده است و پیش بینی می شود که این میزان به حدود سه تا چهار میلیون گونه نیز برسد. شگفتی و حیرت در آفرینش این موجودات کوچک به سبب تنوع در جنبه های مختلف حیات آنهاست، مانند: اندازه، شکل، رنگ، تغذیه، رفتار و غیره. انسان نیز با عقل و اندیشه کنجکاو خدادادی خود به دنبال پی بردن به رموز عالم هستی است و ...

مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی انجام می دهد. 2-مشکلات پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟ 1-مشکلات قانونی: در بعضی مواقع قانون ضعیف است و خلاءهای قانونی وجود دارد و قانون حمایت های لازم را از مأموران پی جو نمی ...

پیشگفتار : یکی از معلولیت های مادرزادی و اکتسابی (مانند جنگ و حوادث کارخانجات) قطع عضو اندام فوقانی و تحتانی می باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحیه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق می افتد . از زمانهای بسیار دور به هر علت زیر بشر به فکر جاگزینی اندام فوقانی و تحتانی صدمه این بوده است : الف : از نظر روانی و زیبایی ب: از نظر کاربرد عملی و رفع وابستگی به غیر وسایل کمکی اندام تحتانی ...

تاریخ تمدن ایران به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیکوتر ساخت. سرزمین کهن ایران که از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است. ملتی که تاریخ خود را نشناسد لاجرم محکوم به تکرار آن است. بسیاری از گذشتگان این سرزمین هرکدام سعی در ساختن بنای فرهنگ و تمدن آن داشته اند و اگر ضعف و خطایی از ...

ورشکستگی : Failure ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از ...

جرائم جنسی به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌ های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید. ...

مقدمه: در میان همه مدارک و دلایل جرم خون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ویژگی بدان خاطر است که با استفاده از خون قاضی رسیدگی کننده به پرونده با دلیلی مواجه است که انکار آن از سوی متهم امکان پذیر نیست و امکان هر گونه جعل و خدعه و فریبی برای انکار این دلیل در حد صفر است. یافتن لکه های خون در صحنه وقوع جرم نحوه ضبط و آزمایش آنها و نکاتی که در حین نمونه برداری و آزمایش باید ...

به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیکوتر ساخت. سرزمین کهن ایران که از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است. ملتی که تاریخ خود را نشناسد لاجرم محکوم به تکرار آن است. بسیاری از گذشتگان این سرزمین هرکدام سعی در ساختن بنای فرهنگ و تمدن آن داشته اند و اگر ضعف و خطایی از آنها سرزده است ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول