تحقیق لغات تخصصی اقتصاد با معنی فارسی

Word 102 KB 35563 52
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • political forces

  قدرت سیاسی

  political philosophies

  سیاست فیلسوفانه

  pollution

  آلودگی – ناپاکی

  pollution rights market

  آلودگی بازار حقوق صاحب سهم

  pollution types

  انواع آلودگی

  portfolio investment

  دارائی بصورت سهم و اوراق بهادار

  positive economics

  اقتصاد اثباتی

  positive relation

  نسبت اثباتی

  potential gross domestic product

  تولید ناخحالص داخلی

  potential real gross domestic product

  تولید ناخالص بالقوه داخلی

  poverty

  فقبر

  poverty line

  خط فقر

  poverty rate

  نرخ / نسبت فقر

  PPC

  قیمت غارتگر

  PPF

  قیمت غالب ثابت

  PPI

  قیمت غالب – قیمت غارتگر

  predatory pricing

  برنری مزیت

  preferences

  واحد تجزیه و تحلیل مطلوبیت تغییر

  preferences change, utility analysis

  سهام ممتاز

  preferred stock

  جایزه – حق بیمه

  premium

  ارزش فعلی

  present value

  قیمت – ارزش پولی

  price

  قیمت حداکثر

  price ceiling

  تجزیه و تحلیل مطلوبیت قیمت ارز

  price change, utility analysis

  کنترل قیمت

  price controls

  تبعیض قیمت

  price discrimination

  حساسیت تقاضا

  price elasticity of demand

  حساسیت عرضه

  price elasticity of supply

  تعیین قیمت – قیمت گذاری

  price fixing

  انعطاف قیمت

  price flexibility

  حداقل قیمت

  price floor

  شاخص قیمت

  price index

  رهبری قیمت

  price leadership

  سطح قیمت

   

   

  price maker

  ترقی قیمت

  price rationing

  نرخ قیمت

  price regulation

  تنظیم قیمت

  price rigidity

  انعطاف پذیری قیمت

  price stability

  ثبات قیمت

  price taker

  خریدار و فروشنده ای که خرید و فروش

  price-cost margin

  آنها جزئی است و اثری در بازار ندارد

  price-earnings ratio

  قیمت هزینه نهائی

  prime rate

  نسبت قیمت به عواید

  principal-agent problem

  اندازه ممتاز – کمترین میزان

  principle

  شکل اصیل – عامل

  principle of median location

  اصل – عمده - اصلی

  principle of minimum differences

  اصل مکان یابی میانه

  principle of the median voter

  اصل حداقل تغییرات

  print and mint

  اصل رای دهنده میانه

  printers union

  چاپ و ضرابخانه

  prisoners' dilemma

  اتحالدیه چاپ کننده

  private good

  معمای

  private property

  کالای خصوصی

  private sector

  بخش خصوصی

  privatization

  خصوصی کردن

  Producer Price Index

  شاخص قیمت تولیدی

  producers' surplus

  مازاد تولید کمننده

  product

  محصول فرآورده

  product differentiation

  تفاوت در محصول

  product life cycle

  دوره دوام محصول

  poduct market

  بازار محصول

  product markets

  بازارهای محصول

  product quality

  کیفیت محصول

  Production

  تولید

  production cost

  بهای تولید

  production function

  تابع تولید

  production inputs

  منابع / عوامل تولید

  production possibilities

  امکانات تولید

  prodncijon possibilities curve

  منحنی امکانات تولید

  pure command economy

  دستور اقتصاد محض

  pure inflation

  تورم خالص

  pure market economy

  بازار اقتصاد محض

  perfect competition, short-run production analysis

  تجزیه و تحلیل تولید کوتاه مدت قابل رقابت کامل

  perfect competition, shutdown

  بیکار ی/ تعطیلی رقابت کامل

  perfect competition, total analysis

  تجزیه و تحلیل کلی رقابت کامل

  production possibilities frontier

  موانع و امکانات تولید

  production possibilities schedule

  برنامه امکانات تولید

  production stages

  مراحل تولید  - دوره های زمانی تولید

  production time periods

  سود – منفعت

  Profit

  صورت سود و زیان

  profit and loss statement

  منحنی سود

  profit curve

  منحنی سود رقابت انحصاری

  pmfit curve monopolistic competition

  منحنی سود انحصاری

  profit curve, monopoly

  بیشینه سازی سود

  profit maximization

  بیشینه سازی سود رقابت انحصاری

  profit maximization, monopolislic competition

  بیشینه سازی سود انحصار

  profit maximization, monopoly

  مالیات تصادعدی

  progressive tax

  سفته – برگه بدهی

  promissory nota

  ترفیع – تبلیغ

  promotion

  خط میل به مصرف

  propensily-to-consume line

  خط میل به پس انداز

  propensitt-to-save line

  خالص دارائی – دارائی واقعی

  property rights

  مالیات بر دارائی

  property tax

  مالبات تناسبی

  proportlonal tax

  درآمد مالک

  proprietors income

  مالکیت فردی

  proprietorship

  رفاه – فراوانی

  prospsrity

  حقوق روانی

  psychological influences

  قانون روانی

  psychological law

  گزینش عمومی

  public choice

  گزینش عمومی

  public debt

  استقراض / قرض عمومی

  public finance

  مالیه عمومی

  public good

  کالای عمومی

  public goods

  کالاهای عمومی

  public sector

  بخش عمومی – موسسات غیرخصوصی

  public utilities

  فواید عامه

  public utility

  موسسه عام المنفعه

  purchasing  power

  توان خرید

  quality of life

  کیفیت زندگی

  quantity

  مقدار – کمیت

  quantity demanded

  مقدار تقاضا شده

  quantity supplied

  مقدار عرضه شده

  quantity theory of money

  نظریه مقداری پول

  quarter

  سهم ربعی / 25 درصدی

  quasi-public

  نیمه عمومی

  quasi-public  corporation

  موسسه نیمه عمومی – شرکت سهای نیمه عمومی

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

بورس چیست؟ دلیل پیدایش بورس : اولین سوالی که مطرح می‌شود، دلیل پیدایش بورس در جهان امروز ا‏ست. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل پیدایش بازار بورس تقسیم ضرر در سرمایه‌گزاری است. تجار و بازرگانان به دنبال راهی بودند تا در معاملات خود، با زیان کمتری مواجه شوند، بهترین راه حل تقسیم زیان بود! تاریخ اولین بازار بورس : تاریخ اولین بازار بورس بین المللی را تنها می‌توان تا اوایل قرن هفدهم عقب ...

نقطه ی (نکته ی ) نهایی بحران شدید اقتصادی 2009-2007 به اقتصاد مقروض امریکا برمی گردد . در هم شکستن معاملات املاک در سال 2006 نقطه ی پایانی ، بحران بود کاهش میزان رهن و اجاره اولین نشانه ی شکست در هم شکستن سیستم اعتباری و وامی و یک شوک در ارتباط با معاملات املاک بود . اما کاهش شدید رهن و اجاره نمی تواند دلیلی برای جدی شدن بحران باشد . اگر چه رهن و اجاره با کیفیت پایش مانند ماده ی ...

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی: به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد ...

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ...

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ...

مقدمه : از روزي که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق کند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع کند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند

چکیده: موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از ...

چکیده: موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از ...

متغیر مستقل صورتبندی قدرت سیاسی متغیر وابسته توسعه سیاسی و اقتصادی ایران سؤال اصلی : آیا صورتبندی قدرت سیاسی بر فرآیند توسعه سیاسی واقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 تاثیر گذار بوده است ؟ فرضیه اصلی : با توجه به اینکه ما صورتبندی قدرت سیاسی را طی این دوران با ماهیتی رانتیردر نظر می گیریم ، لذا بر توسعه چه سیاسی و چه اقتصادی تاثیرات بسزایی داشته است و هرچه از سال 1320 به جلو ...

الف. صادرات کشور ما به این کشورها شامل: موادغذایی، کفش و پوشاک، مواد شوینده، لوازم خانگی و منسوجات است و واردات کشور مواد شیمیایی، پنبه، آهن آلات و کود شیمیایی می‌باشد. اطلاع کارآفرینان از عناوین کالاهای وارداتی و صادراتی و میزان حجم معاملات و مبادلات کالاها در تأسیس واحدهای تولیدی و خدماتی و چگونگی توسعه فعالیتهای آنها بسیار مؤثر می‌باشد. ب. صادرات و واردات با پول: معاملات با ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول