مقاله اصلاحات ارضی

Word 40 KB 35590 6
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اصلاحات ارضی تغییری است که دولت در سیستم مالکیت و بهره‌ برداری از زمینهای کشاورزی ایجاد می‌کند و در نظامهای مختلف سیاسی به طرق گوناگونی صورت می‌پذیرد. اصلاحات ارضی علاوه بر علل و عوامل اقتصادی، انگیزه‌های سیاسی و به تبع آن پیامدهای سیاسی به دنبال دارد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم اصلاحات ارضی به معنای گرفتن زمین از مالکین بزرگ و تقسیم آن بین کشاورزان است. اصلاحات ارضی می‌تواند دلایل اجتماعی داشته باشد و اجرای آن منجر به فروپاشی مناسبات پوسیده و ظالمانه فئودالی شود و از طرفی ممکن است با انگیزه‌های سیاسی صورت گیرد و قدرت تدافعی دهقانان را بالا ببرد.

  سابقه اصلاحات ارضی در ایران به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد. از زمان انقلاب مشروطیت تا دوران پس از دکتر مصدق حرکتهایی جهت تغییر رابطه مالکان و رعایا صورت گرفته است که محصول آن تحول در نظم مالکیت در برخی از نواحی ایران بوده است. پیشینه اصلاحات ارضی رسمی در ایران به سفر ” ویلیام داگلاس “ قاضی دادگاه عالی آمریکا به ایران در شهریور ماه 1329 بازمی‌گردد. وی در ملاقات با محمدرضا پهلوی یکی از شرایط کمک کشورش به ایران را اصلاحات ارضی دانست و در سخنرانی خود در دانشگاه تهران وضعیت کشاورزی را مهم‌ترین مشکل ایران برشمرد و اجرای اصلاحات ارضی را برای جلوگیری از نفوذ و رشد کمونیسم به مقامات ایران توصیه کرد. همچنین یک گروه از مشاوران آمریکایی با مطالعه امکانات بالقوه ایران برای توسعه و پیشرفت، پیشنهاد کرد که این کشور باید بیشتر فعالیتهای خود را بر بهبود وضع کشاورزی متمرکز کند.

  با اجتناب‌ ناپذیر شدن موضوع اجرای اصلاحات ارضی در ایران، لایحه‌ای با هدف تقسیم زمینهای بزرگ کشاورزی آماده شد و در اردیبهشت ماه سال 1339 با تعدیلاتی از تصویب دوره نوزدهم مجلس شورای ملی گذشت. اما شاه برای انجام اصلاحات ارضی با مشکلاتی مواجه بود. از یک سو فشار آمریکا برای اجرای قانون اصلاحات ارضی و از طرف دیگر مخالفت مرجع تقلید شیعه آیت‌الله بروجردی با ابعاد غیرشرعی اصلاحات، اجرای این قانون را تا زمان رحلت ایشان (1345ه . ش) به تعویق انداخت.

  با نخست‌وزیری علی امینی در سال 1340، لایحه اصلاحات ارضی که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال تهیه شده بود با اصلاحاتی در هیئت دولت امینی به تصویب رسید و حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت به عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شد و امینی و ارسنجانی قاطعانه اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پی گرفتند. امینی در جریان اصلاحات ارضی از جهت سخن‌پراکنی رکوردار بود و ارسنجانی وزیر کشاورزی هیچ فرصتی را برای حمله به مالکان از دست نمی‌داد. ارسنجانی در این راه چنان سرعت و جسارتی به خرج داد که نه تنها مالکان بلکه نخست‌وزیر و مخالفان دولت را شگفت‌زده کرد و شاه را که می‌خواست هرگونه تحولی هر چند سطحی در ایران به نام او تمام شود، نگران ساخت.

  دولت امینی با حمایت دولت آمریکا توانست بخشی از برنامه اصلاحات ارضی و اجتماعی را به اجرا درآورد که مورد مخالفت شدید شاه و مالکان بزرگ قرار داشت. به همین منظور تحریکاتی علیه وی شروع شد و همه نیروهای چپ و راست به انتقاد از اصلاحات ارضی پرداختند. با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی حدود بیست درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند، در صورتی که پیش‌بینی شده بود با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی اکثریت خانوارهای روستایی بدون زمین دارای زمین کشاورزی شوند، ولی به دلیل مخالفت مالکان بزرگ با تقسیم زمینهای کشاورزی و ایجاد شرکتهای زراعی کشت و صنعت، اهداف مرحله اول اصلاحات ارضی محقق نشد.

  مرحله اول اصلاحات ارضی در دوره صدارت علی امینی و مرحله دوم آن به عنوان یکی از اصول ششگانه « انقلاب سفید» مطرح و به اجرا گزارده شد و مرحله سوم اصلاحات ارضی در سال 1348 توسط دولت هویدا اجرا گردید.

  اصلاحات ارضی که طی سالهای 1339 تا 1342 در ایران اتفاق افتاد ، باعث نفوذ و جاری شدن روابط سرمایه‌داری در روستاها و تسهیل حرکت آزاد سرمایه‌داری در کشور شد. آثار درازمدت اصلاحات برای روستاییان مثبت نبود، زیرا نیمی از روستاییان به دلیل اینکه با مالکان قرارداد زراعتی و تقسیم محصول نداشتند و به عبارتی خوش نشین بودند از دریافت زمین محروم شدند و به نیروی کارگر روستایی تبدیل گردیدند. قریب به نیمی دیگر که زمین گرفتند، سهمی کمتر از ده هکتار دریافت کردند که اغلب در قطعات کوچک پراکنده و نامناسب برای کشت بود. از طرفی بخش عمده زمینهای حاصلخیز مشمول تقسیم اراضی نشد و در اختیار مالکین که مقیم روستا نبودند، باقی ماند و به کشت مکانیزه اختصاص یافت.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  آمار روستایی و کشاورزی ایران. کتاب آگاه، مسائل ارضی و دهقانی، صص ۱۸۹-۱۵۵. تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۱.

  صفی‌نژاد، جواد. بُنه. تهران: انتشارات توس، ۱۳۵۳.

  عظیمی، حسین. «توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانهٔ اصلاحات ارضی». مسائل ارضی و دهقانی، صص ۹۴-۷۵. تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۱.

  مرکز آمار ایران. کتاب سال آمار ۱۳۵۰. سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۵۱.

  مرکز آمار ایران. کتاب سال آمار ۱۳۵۲. سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۵۳.

  مرکز آمار ایران. کتاب سال آمار ۱۳۵۳. سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۵۴.

  مهدوی، حسین. «سی سال تغییرات در یک روستا از منطقهٔ قزوین». مسائل ارضی و دهقانی، صص ۷۴-۵۰ . تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۱.

  نوشیروانی، وحید. «مکانیزاسیون کشاورزی در ایران». مسائل ارضی و دهقانی، صص ۱۳۴-۹۵. تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۱.

   محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، تهران، علم و سخن، 1372.

  عباس خلجی، اصلاحات آمریکایی و قیام پانزده خرداد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

   

کلمات کلیدی: اصلاحات ارضی

زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقه ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و ...

قانون مربوط به اصلاحات اراضی ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌ماده اول - اصلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود: 1 - کشاورزی - عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری وتولید محصولات حیوانی. 2 - کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود. 3 - ...

انقلاب مشروطيت در ايران که يک انقلاب اجتماعي محسوب مي گردد در بين سالهاي 1283تا1288 به ثمر رسيد. نياز به تغييرات بنيادي در ساخت اقتصادي و اجتماعي مملکت توسط انقلابيون احساس مي شد ،اما آنها به تغيير در ساخت سياسي مملکت علاقمند بودند ، نتيجتاً تغييرات

تاريخچه سازمان: موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالکيت آن استوار مي باشد. با عنايت به اينکه در روستاهاي کشور اراضي به صورت خرد و پراکنده مي باشند در سال 1341 تا 1351 قانون اصلاحات ارضي در /3 مرحله در کشور به اجرا گذاشته شد و يکي از پيامد ها

علی اکبر داور متولد 1264 خورشیدی در تهران پسر کلب علی خان خازن الخلوت سرایدار راندرونی مظفرالدین شاه بود. او مدتی در دارالفنون به تحصیل پزشکی پرداخت اما بعد مدتی پزشکی را رها کرد در رشته حقوق ادامه تحصیل داد. پس از فارغ التحصیل شدن در این رشته تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی عصر مشروطیت برای دفاع از این انقلاب در این رقابتهای خربی مجلس دوم شورای ملی از دموکرات ها هواخواهی کرد. ...

احساس نا امني در محله ،تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلکه نا به هنجاريها و رفتارهاي اخلالگرانه چون اعتياد ،ولگردي، تکدي گري و سرقت گذشته از اينکه عامل اصلي ترس و احساس نا امني عمومي اند به نوبه خود قطعاً زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي

مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها ...

مقدمه کار می تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوششهای فکری وجسمی بوده وهدفشان ولید کالاوخدماتی است که نیازهای انسانی را بر آورده می سازد وشغل پا پیشه: کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود . کار در همه فرهنگها اساس نظام اقتصادی است شامل نهادهایی است که با تولید وتوزیع کالا وخدمات سر وکار دارد وویکی از تحولات بسیار مهم ودر عین حال متناقص با جامعه ...

اينجانب دوره کارآموزي خود را در دفتر IT سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران وابسته به وزارت جهاد کشاورزي گذراندم و در اين دوره با فناوري پورتال و مديريت آن آشنا شدم و فراميني را که آنجا بيشتر استفاده مي شد را آموختم. کارهاي جانبي از قبيل انجام انواع کا

تاريخچه بيمه سلامت در ايران پيش درآمد نظام کنوني بيمه خدمات درماني در ايران دستاورد تلاش ها و تجربه هايي است که در مدت بيش از هفتاد سال اندوخته شده است. خاستگاه بيمه خدمات درماني در ايران، نظام بيمه اجتماعي بوده است و اين دو همراه و

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول