دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

Word 201 KB 3643 32
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه :

  صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند .

   

  1- تراز نامه   2- صورت سود و زیان 3-صورت سود (زیان ) انباشته 4- صورت گردش وجوه نقد 5- صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام  6- صورت وضعیت داراییها و بدهیها و همراه با حقوق صاحبان سهام یا به تنهایی 7- صورت در آمد و هزینه 8- خلاصه وضعیت عملیات 9- صورت عملیات برحسب خطوط تولید
   10-صورت دریافتها و پرداختهای نقدی

  صورتهای مالی ممکن است برای یک شرکت یا موسسه گروهی از شرکتهای فرعی گروهی از شرکتهای وابسته یک موسسه غیر انتقاعی یک سازمان دولتی یک شرکت یک مالک یا موارد مشابه تهیه شود .

  هدف و انگیزه انتخاب موضوع

  نظریه اینکه اینجانب دانشجوی رشته کاردانی حسابداری می باشم و مطالعه و آگاهی از نحوه صورتهای مای بر اینجانب و کلیه دانشجویان الزامیست از این دو مطالعه و بررسی صورتهای مالی در شرکت ساختمان ایران را جهت بالا بردن اطلاعات شخصی خود انتخاب نموده ام زیرا نتیجه کار یک سیستم حسابداری ارائه صورتهای مالی به افراد برون سازمانی مثل بستانکاران سازمان بورس اوراق بهادار بانکداران و غیر می باشد از این رو بررسی و مطالعه ی صورتهای مالی یک شرکت واقعی را برخورد الزامی می دانستم .

  هدف استراتژیک شرکت

  کسب سود در چارچوب اساسنامه و با رعایت مصالح ملی به گونه ای که امکان رشد مداوم بلند مدت فراهم آید حوزه تمرکز فعالیت ساختمان ساخت و ساز انبوه سازی مسکن وفعالیت های خالی مربوط به ساخت و بسیار خواهد بود .

  هدف ساختمان پیشرو بودن در صنعت ساختمان و حضور در بازار سرمایه و پول ، مربوط به بخش مسکن گسترش سهم بازار و افزایش دارایی سهامداران است .

  ساختمان با استفاده از فن آوری و تلاش روز ، ارتقای کیفیت و سرعت ساخت و تکمیل پروژه ها بکارگیری نیروهای انسانی متخصص و فعال رعایت اصل مشتری گرایی افزایش ضریب ایمنی و ارتقای کیفیت جلب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی و پیوند صحیح بین این توانایی ها با بازار پول و سرمایه به اهداف فوق نایل می آید .

  شرکت به منظور تحقق هدف های فوق اقدامات زیر را به عمل می آورد:

  جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور مستقیم و غیر مستقیم

  تاسیس شرکت به منظور توسعه فعالیت های بخش مسکن ساختمان و ساخت و ساز شهری.

   سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در طرح ها و پروژه های بخش مسکن ساختمان و توسعه شهری و شرکت های مشاوره یا پیمانکاری و شناخت و ساز مسکن و همچنین تولید کنندگان مصالح و وسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری.  

  مبادرت به تحصیل خرید و فروش مصالح و واسیل واردات و عمران شهری و سایر اموال منقول و غیر منقول به منظور رفع نیاز و در جهت نیل به اهداف شرکت.

  انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری

   

  فرضیه تحقیق :

  بررسی صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

  فرضیه اصلی :

  بررسی نسبت های مالی سال 84 ،83،82 شرگن ستحنکتم

  فرضیخ فرعی(1) :

  مقایسه تراز نامه سالهای 84، 83، 82

  فرضیه فرعی (2):

   صورتهای حساب سود و زیان سالهای 84، 83، 82

  فرضیه فرعی (3) :

  مقایسه سرمایه شرکت .

  جامعه آماری n جامعه آماری مورد مطالعه اینجانب شرکت ساختمان ایران و 25 شرکت وابسته به آن.  

  جامعه آماری (n) شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واقع در میدان ونک ابتدای خیابان ونک برج اداری آسمان طبقه نهم

  روش تحقیق :

  روش تحقیق اینجانب میدانی بوده است و بر طبق این روش تحقیق خود را به اتمام رساندم با مطالعه در کتابخانه های گوناگون و نت برداری از کتابخانه های اساتید مختلف و استفاده از اطلاعات جانبی افراد متخصص در رشته حسابداری با مراجعه مستمر به بورس اوراق بهادار و شرکت ساختمان ایران و آشنائی با تهیه صورتهای مالی و نسبتهای مالی و با پرس جو از اساتید محترم و قسمت حسابداری و مدیر مالی این شرکت تحقیق خود را به پایان رساندم

  قلمرو تحقیق:‌

  مکانی ، میدان ونک ابتدای خیابان ونک برج اداری آسمان

  زمانی ، سالهای 82، 83، 84 مورد بررسی قرار گرفت

  محدودیت و مشکلات:  

  بعد مسافتی بورس اوراق بهادر و شرکت مزبور از محل مسکونی

  در اختیار قرار ندادن اطلاعات تخصصی جهت کسب بعضی از نسبتهای مالی و تحلیل ترازهای مقایسه ای مراجعه به کتابخانه های متعدد جهت دسترسی به کتابهای که استاد معرفی کرده بود .

   

   

  فصل دوم

  مطالعه نظری

   

   

  ارتباط بین صورتهای مالی اساسی : صورتهای مالی اساسی ، با یکدیگر ارتباط ذاتی دارند زیرا همگی جنبه های عملیات و رویدادهای مالی یگانه ای را گزارش می کنند اگرچه هر یک از صورتهای مالی اساسی اطلاعات متفاوتی را ارائه می کنند اما از هیچ یک انتظار نمی رود که به تنهائی هدف واحد را تامین با کلیه اطلاعاتی را که برای نوع بخصوصی ارزیابی یا تصمیم گیری مفید است را فراهم سازد ابزارهای عمده تجزیه و تحلیل نظیر ضریب بازده سرمایه گذاری و نسبتهای عملکرد بر ارتباطات ذاتی بین صورتهای مالی اساسی و اجزای مشکله آنها مبتنی است .

  صورتهای مالی اساسی مکمل یکدیگرند:

   در حسابداری سه صورت مالی اساسی وجود دارد که ممکن یکدیگرند : ترازنامه حاوی اطلاعاتی است که اغلب در ارزیابی نقدینگی و انعطاف امکانات مالی واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما تصویری که تراز نامه از نقدینگی و انعطاف امکانات مالی ارائه می دهد ناقص است مگر اینکه دست کم همراه با آن صورت تغییرات در وضعیت مالی نیز مورد بررسی قرار گیرد .

  صورت حساب در سود و زیان عموماً اطلاعات با ارزشی را درباره سود آوری واحد تجاری طی یک دوره مالی گزارش می کند اما این اطلاعات تنها هنگامی می‌‌تواند به گونه ای سودمند تفسیر یا با اطلاعات دوره قبل واحد تجاری یا سایر واحدهای تجاری مقایسه شود که همراه با اطلاعات منعکس در سایر صورتهای مالی اساسی مورد بررسی قرار گیرد .

  صورت تغییرات در وضعیت مالی نیز به تنهائی مبنای ناقصی برای ارزیابی گردش آتی وجوه نقد فراهم آورده مثلاً : صورت تغییرات در وضعیت مالی نمی تواند ارتباطات بین دوره‌ها را نشان دهد بسیاری از دریافتهای نقدی جاری به ویژه از محل عملیات ناشی از فعالیتهای دوره های قبل است و بسیاری از پرداختهای نقدی جاری با این قصد انجام می گیرد یا انتظار می رود که در دوره های آتی به نتیجه برسد بنابر این برای ارزیابی مطلوب گردش آتی وجوه نقد علاوه بر صورت تغییرات در وضعیت مالی ، لازم است صورت حساب سود و زیان و تراز نامه نیز مورد بررسی قرار گیرد .

   

  نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی

  برای تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است به بیان دیگر هدفهای گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ، ارائه شود هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموعه در تحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش دارند علاوه بر این نقش اجزای متشکله هر یک از صورتهای مالی اساسی را در تامین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت هر یک از صورتهای کمتری ترکیب و به گونه ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود .

   

  در حال حاضر برای تحقیق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی صورتهای مالی اساسی زیر تهیه و ارائه می شود :

  صورت وضعیت مالی یا تراز نامه که منابع اقتصادی (دارائیها) تعهدات اقتصادی (بدهیها) و علایق سهامداران یا (مالکین حقوق صاحبان سرمایه) را در یک مقطع زمانی مشخص گزارش می کند .

  صورتهائی که تغییرات واقع شده طی یک دوزه زمانی مشخص را گزارش می کنند :

  الف: صورت حساب سود و زیان

  ب : صورت سود زیان انباشته

  ج: صورت تغییرات در وضعیت مالی

  صورتهای مالی یاد شده در بالا جزء صورتهای مالی اساسی محسوب می شوند و همان گونه که در بالا گفته شد هر یک از صورتهای مالی مزبور و همچنین مجموعه آنها در تامین هدفهای گزارشگری مالی سهیم می باشند اما نمی توان انتظار داشت که هر یک از آنها به تنهایی کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیریهای استفاده کنندگان را یک فراهم کند .

   

  ماهیت ترازنامه

  ترازنامه صورتی است که اطلاعات مزبور را از طریق گزارش دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام واحد تجاری در پایان هر دوره مالی فراهم می کند از آنجایی که تراز نامه معرف وضعیت مالی واحد تجاری در یک مقطع زمانی معین است آن را به «صورت وضعیت مالی» نیز می نامند اطلاق اصطلاح «تراز نامه» به این صورت مالی به این واقعیت اشاره دارد که صورت مزبور مبین معادله اساسی حسابداری (یعنی دارائیهای = بدهیها + حقوق صاحبان سهام ) به شکل تفضیلی است اما واژه «تراز نامه» یک اصطلاح توصیفی نیست و به همین دلیل در سالهای اخیر در برخی از کشورها استافده از اصطلاح توصیفی به «صورت وضعیت مالی» به جای اصطلاح «تراز نامه» گسترش یافته است .

  کاربرد ترازنامه:

  زمانی تراز نامه به عنوان محصول نهائی و اساسی فرآیند حسابداری محسوب می شد اما تجربیات بعدی که نشان داد قدرت سودآوری عامل اصلی و تعیین کننده در مورد ارزش یک واحد تجاری دایر است استفاده کنندگان صورتهای مالها به تدریج توجه و تاکید خود را به سمت صورت حساب سود و زیان تغییر دادند .

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات
  مقدمه : 2
  هدف و انگیزه انتخاب موضوع 2
  هدف استراتژیک شرکت 3
  فرضیه تحقیق : 5
  فرضیه اصلی : 5
  فرضیخ فرعی(1) : 5
  فرضیه فرعی (2): 5
  فرضیه فرعی (3) : 5
  روش تحقیق : 5
  قلمرو تحقیق:‌ 6
  محدودیت و مشکلات: 6
  فصل دوم : مطالعات نظری
  صورتهای مالی اساسی مکمل یکدیگرند: 8
  نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی 10
  ماهیت ترازنامه 12
  کاربرد ترازنامه: 12
  طبقه بندی اقدام تراز نامه : 15
  دارائیها : 15
  الف : دارائیهای جاری : 15
  ب: دارائیهای غیر جاری یا بلند مدت 15
  بدهیها : 15
  الف : بدهیهای جاری: 15
  ب : بدهیهای بلند مدت: 15
  حقوق صاحبان سهام : 16
  الف : سرمایه: 16
  ب: صرف سهام 16
  ج: اندوخته‌ها: 16
  د) سود و زیان انباشته 16
  دارائیها : 16
  بدهیها : 16
  شکل و محتوای صورت حساب سود و زیان : 17
  شکلهای مختلف صورت حساب سود و زیان 17
  صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای : 18
  صورت حساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای : 18
  در صورت حساب سود و زیان به شکل یک مرحله‌ای : 18
  بررسی معانی کلماتی که در صورتحساب سود و زیان قرار دارند : 18
  درآمدها: 18
  سود خالص یا زیان خالص 19
  هزینه‌ها: 19
  فروش ناخالص: 19
  بهای تمام شده کالای فروش رفته : 19
  سود ناخالص: 19
  هزینه عملیاتی: 20
  درآمد عملیاتی: 20
  هزینه های متفرقه : 21
  صورتحساب جریانهای نقدی 21
  فصل سوم : کلیات
  فصل چهارم: تحلیل نتایج
  استفاده کنندگان از پروژه : 37
  منابع و مآخذ : 37

   


  منبع:

  استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی بیانیه های AICPA ترجمه دکتر کامبیز فرماندوست علی کمالی زارع

  صورتهای مالی اساس سازمان حسابرسی 76 ترجمه و تالیف : عزیزعالی ور

  صورت گردش وجوه نقد سازمان حسابرسی 97 ترجمه و تالیف ، عزیز عالی ور

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی

  مدیریت مال جلد اول    احمد مدرس ، فرهاد عبداله زاده

  مدیریت مالی جلد اول ریموند پی نوو (ترجمه و اقتباس دکتر علی جهانجانی و دکتر علی پارسیائیان

  مدیریت مالی فرد و ستون و یوجین بویگام ترجمه : حسین عبد و تبریزی پرویز مشیرزاده مؤیدی.  

در دهه گذشته میلادی نظریه جدیدی در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه‌ای ارایه گردیده است که در ایران هنوز شناخته شده نیست. این مقاله تلاشی است جهت ارایه این نظریه که به عنوان اختیارات سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای (Real options) معروف گردیده است. ابتدا با بررسی ادبیات بودجه بندی سرمایه ای نارسایی های نظریه های پیشین به بحث گرفته شده و به معرفی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی ...

پیشگفتار: کارآفرینی : واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای " متعهد شدن " نشاُت گرفته است. بنابر تعریف واژنامه دانشگاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند. اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپیتر کارآفرین را نیروی محرکه اصلی ...

پشگفتار محصول معرفی شده در این طرح نرم افزار کاربردی می باشد که از زمانی که بشر پا به دنیای دیجیتال گذاشت این صنعت برای اداره سخت افزارهای استفاده شده به کار گرفته شده است و این صنعت چند سالی است که در کشور ما ایران بسیار رونق گرفته و اعم کشورها از روش های قدیمی ثبت اطلاعات دست برداشتند وبه علت راحتی در اداره داده ها و میزان خطای بسیار پایین از نرم افزار های تولیدی برای اداره ی ...

(GFS) خصوصیات سیستم GFS: 1- شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهیها – درآمدها – هزینه ها ) - عدم تلقی فروش دارایی های سرمایه ای به عنوان در آمد - جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بالعکس 2- هماهنگی با استانداردهای پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) - قابلیت مقایسه بودن بودجه با عملکرد دولت ها با یکدیگر تعریف نظام آماری : در یک ...

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود. علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و ...

طرح های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ ...

کارآفريني : واژه کارآفريني از کلمه فرانسوي Entreprendre به معناي " متعهد شدن " نشاُت گرفته است. بنابر تعريف واژنامه دانشگاهي وبستر : کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل کند. اقتصاد دانان ن

چکیده : آگاهی از نوع کالا و خصوصیات کلی و کاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می کنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و کاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذکور در این سایه انواع شلنگهای موجود (کالای رقیب) نیز می تواند ...

نام درس : حسابداري مديريت رشته تحصيلي : کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مقدمه : تشکيل سرمايه يکي از مهم ترين عوامل ورود کشورهاي در حال توسعه به فرآيند توسعه اقتصادي مي باشد . سرمايه گذاران ايراني تا کنون بيشتر به سرمايه گذاري بر د

تحلیل بنیادی ؛ شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب (28/2/84) شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب در سال 1372 در استان مرکزی به ثبت رسید و از اول سال 73 شروع به فعالیت نمود. موضوع اصلی فعالیت شرکت به قرار زیر میباشد: 1) پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان در قالب پروژه های نیروگاههای حرارتی ،گازی ،سیکل ترکیبی آبی و هسته ای 2) سرمایه گذاری و مشارکت در احداث انواع نیروگاهها واردات قطعات و ابزار آلات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول