دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده

Word 63 KB 3652 15
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه :

  در دنیای نوین که مرزهای فیزیک رنگ و باز بسیاری از فعالیت‌ها  جهانی می‌یابند پیشرفت و تعالی سازمانها نه تنها نیازمند پذیرش تغییرات سریع روز افزون بلکه مستلزم پیش بینی زیر کانه به موقع است از این رو حرکت در این رود خروشان جزء با اتکا به کارکنان دانا میسر نمی‌نماید و به همین علت است که پیتر دراکی دانش را فراتر از مرزهای جغرافیایی و نیروی پیش برنده تولید می‌خواند و عوامل سنتی تولید را به عنوان عامل حتی باز دارنده می‌انگارد در دنیای پیش رو توسعه پایدار منابع انسانی در گرو دستیابی به کلیه آموزش است اهمیت این موضوع نیز آنگاه رخ می‌نماید که بخواهیم طرحی نو چون مالیات پر ارزش افزوده را اجرای نمائیم این نوع از مالیات بعنوان منبع گسترده‌ای از درآمد با سرعت چشم گیری از نظام مالیه کشور جهانی رسوخ کرده است البته توصیه سازمان تجارت جهانی (wto) و حمایت ضرورت بین الملل پول Imf نیز تأثیر فرایندی در گسترش این نوع مالیات داشته است.

  آنچنان که از مالیات بر ارزش افزوده بعنوان ماتاهاری (نام جاسوسه هلندی در جنگ دوم در خدمت ارزش آلمان) دنیای مالیات نام برده از مجموع این عوامل نیروی جاذبه‌ای را ایجاد کرده که آش کشورها را در جهت خود سوق داده است.

   

  تعریف موضوع :

  هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا است در کشورها نیز تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مراحل نهایی تصویب می‌باشد مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف انگیزه‌های سرمایه گذاری را افزایش داده و منابع لازم جهت گسترش سرمایه گذاری را از طریق افزایش امکان پس از تامین نموده و از انتقال سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای خدماتی جلوگیری می‌نماید با اجرای این مالیات اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه گذاری به حداقل رسیده درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات افزایش می‌یابد مطمئناً تمامی طراحان و مجریان طرح در جهت اثر بخش و تحقیق اهداف طرح همچون برقراری عدالت مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات به تناسب مصرف ایجاد ثبات اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی تلاش می‌کنند در این راستا کارکنان سازمان امور مالیاتی پس از آشنایی با رو‌ش‌ها و فرآیندهای جویه در چهارچوب ساختاری تازه اجرای طرح را بعهده می‌گیرند بدین منظور آموزشهای مختلفی را فرا می‌گیرند و به تدریج با تحولات مورد نیاز همراه می‌شوند.

  بدون شک دستیابی به اهداف طرحی کلان و نوین این چنین جز از طریق در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده که توان حل مشکلات غیر قابل پیش بینی را نیز داشته باشد میسر نمی‌باشد.

   

  هدف و علت انتخاب موضوع :

  در کشورهای در حال توسعه یا گذار موضوعات معدودی مهمتر از مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد در دهه‌های اخیر مالیات بر ارزش افزوده در همه کشورها مطرح شده است علل اصلی گسترش سریع این نوع مالیات در دنیا اولاً به استفاده از این نوع مالیات در ابتدا در کشورهای اتحادیه اروپا و ثانیاً نقش سازمانه و مشاورین جهانی و به ویژه صندوق بین المللی پول در ترویج و توصیه آن بوده است. تجربه اتحادیه اروپا نشان دارد که مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند موفق باشد.

  پشتیبانی مستمر و حمایت از این نوع مالیات توسط صندوق بین المللی پول و پشتیبانی مستمر و حمایت از این نوع مالیات توسط صندوق بین المللی پول و سایر موسسات بین المللی موجب تشویق و تحصیل به کار گیری بر ارزش افزوده در سایر کشورها از آمریکای تا سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD) غیر از آمریکا یکایک مالیات بر ارزش افزوده را به کار گرفته‌اند از آنجا که دولت در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی گام بر می‌دارد سازمان مالیاتی نیز بعنوان زیر مجموعه‌ای از این کل بزرگ به منظور آماده سازی بهتر لازم جهت تحقق اهداف مذکور اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.

  با تشکیل دفترطرح مالیات بر ارزش افزوده و پی گیری جدی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مقدمات اجرای آنرا به طور همه جانبه دنبال می‌کند مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی نامش از اجرای طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد در همین راستا به این خاطر که نهایتا می‌بایست بار سنگین مصائب و مشکلات نامش از اجرای این طرح نوین مالیاتی بر دوش کارکنان سازمان مالیات قرار گیرد از آماده سازی این نیروها مورد توجه قرار گرفته و اهمیت می‌یابد از این رو تدوین برنامه‌های آموزش مطلوب به منظور ایجاد آمادگی و توانایی‌های لازم جهت اجرای طرح ضروری می‌نماید.

   

  اهمیت موضوع :

  در شرایط پیچیده و رو به تحول امروز تنها سازمانهایی می‌توانند به فعالیت خود استمرار بخشند و بقا خود را تضمین نمایند که بتوانند خود را با تحولات و پدیده‌های پیچیده محیط هماهنگ ساخته متناسب با شرایط بیرون سازمان خود را متحول سازند از جمله مهمترین وظایف مدیریت برای حفظ و بقا سازمان استفاده از سرمایه و استفاده موثر و بهینه از آنها می‌باشد.

  نیروی انسانی یکی از سرمایه‌های اصلی سازمانها و یک عامل استراتژیک برای آنها در مواجهه با تغییرات و تحولات می‌باشد چرا که در سایر هوشیاری اوست که امکان مواجهه فعال و سازند، با دگرگون‌های محیط فراهم می‌گردد توجه به حفظ و نگهداری و بهسازی و مهمتر از همه استفاده موثر از این سرمایه از جمله مهمترین ؟ سازمان امروزی است متغیرهای چندی در تعیین سرمایه انسان یک کشور وظیفه و مهمترین عامل فرصتهای تحصیلی و آموزش مهیا برای نیروی کار در سازمان‌ها است توسعه منابع انسانی و به کارگیری درست آن در سازمان مستلزم تامین نیروی انسانی کارآمد و ماهر آموزش دیده است توسعه پایدار منابع انسانی مستلزم ایجاد و رشد قابلیت‌های پایدار سازمانی این قابلیت را می‌توان به استعدادها سرعت عمل در رویارویی با تغییر یادگیری همکاری و پاسخ گویی و در نهایت فرهنگ عملکرد تغییر نمود آموزش فرآیندی است که بر اساس آن تغییری نسبتاً دائمی در جهت و نحوه عمل کارکنان مورد نظر صورت می‌دهد بنابراین آموزش شامل تغییرات مهارت‌ها دانش با شغل ایجاد نماید تا از طریق آن کارکنان ضمن حرفه‌ای شدن در مشاغل خود از عمده حل دشواریهای آن نیز برآیند.

  به بیان دیگر هدف نهایی آموزش و ارتقا (حفظ و توسعه) سازمان از طریق هماهنگی با تغییرات و تحولات مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و نیازهای ناشی از آن از ابواب و حجات مختلف و بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد فردی و سازمانی و ارتقای سطح بهره وری است.

  آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا ملی باعث افزایش بهره وری و نتایج مترتب بعدی می‌شود می‌توان گفت که یکی از اقدامات زیر بنای که باعث کارآمدی سازمانها می‌شود ایجاد با در اختیار گرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آزمون و بهسازی آن است بدین لحاظ فعالیتهای آموزش نیز مدیریتی استراتژیک (مدیریت استراتژیک بر مبنی استراتژیک) را می‌طلبد.

  چه اهداف سازمان ارپک وضعیت پویایی فزاینده با آموزش به عنوان ابزار اصلی ایجاد بهسازی سرمایه انسانی گره خورده است از این رو باید آموزش را بعنوان یک کل در بطن کلیتی فراتر دید چنین نگرش به آموزش مستلزم برخورداری از تفکر استراتژیک (کلیت گرا – آینده نگر – فراکنشی) است.

  این نوع تفکر شیوه‌ای پویا تغییر دهنده و تغییر پذیر در مدیریت و برنامه ریزی آموزش است.

  قلمرو تحقیق :

  قلمرو تحقیق شامل سه بخش زمان و مکان و موضوع می‌باشد.

  قلمرو مکان تحقیق : اداره کل امور مالیات کالا و خدمات می‌باشد در این رابطه لازم است که با توجه به اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده هنوز اجرا شده است و از آنجایی که اجرای این طرح در اداره کل مذکور مورد نظر می‌باشد لذا این اداره به عنوان شبیه ترین مدل به شرایطی که اجرای این طرح در آن تحقق خواهد یافت در نظر گرفته شده است تحقیق حاضر در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

   

  قلمرو موضوع تحقیق :

  عبارت از بررسی عوامل موثر بر اثر بخش اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد و آموزش منابع انسانی

  قلمرو زمان تحقیق : در این تحقیق در طی سال 1386 صورت گرفته است.

  روش تحقیق : روش تحقیق در موضوع مورد بررسی روش تحقیق میدانی است که به شناسایی درک جامعی از مطالب مربوطه به آموزش مورد نیاز جهت اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد.

  همچنین این تحقیق (تحقیق کاربردی) و تصمیم ساز به منظور استفاده در تدوین و ارائه دوره‌های آموزشی است داده‌های اولیه نیز با استفاده از فنون پیمایشی (پرسشنامه) به منظور سنجش نظر است جامعه آماری انتخاب شده است. بدست می‌آید که نهایت به شناسایی دوره‌های آموزش و لازم منتج می‌شود.

   

  فرضیات تحقیق :

  تحقق حاضر دارای دو فرضیه اصلی می‌باشد که فرضیه اصلی اول آن دارای فرضیه فرعی و فرضیه اصلی دوم آن دارای دو فرضیه فرعی به شرح زیر می‌باشد.

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مالیات بر ارزش افزوده چکیده همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­کنند که دیرین ترین مورد آن به "مالیات ستانی" اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و ...

بیان و علل وجود مسأله: 1-1 بیان مساله: یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و ...

اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است. اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس ...

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح ...

- تاثیر بر توزیع درآمد: بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از ...

1 - تاثیر بر توزیع درآمد: بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده ...

مقدمه دستگاه کنونی مالیات ، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، در راستای اصلاح مالیاتی ، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان " مالیات بر ارزش افزوده " ا1ا کرده است . مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف ، انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه ...

بهار88 مقدمه مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.گسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است. این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای ...

چکیده همه دولتها برای تأمین هزینه‌ های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیرین ترین مورد آن به "مالیات ستانی" اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولتها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ...

مقدمه انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول