دانلود تحقیق انقلاب ایران

Word 15 KB 4044 17
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه :
  انقلاب ایران همگان را شگفت زده کرد . کشوری که فرض می شد با ثبات ترین رژیم در منطقه باشد صحنه ی جنبش توده ای علیه رژیم شاه شد . همچنین پیامدهای انقلاب نیز اعجاب برانگیز بوده است . چه حکومت دین سالار جانشین حکومت پادشاهی شد و نیروهای سکولار برکنار شدند .
  تصرف قدرت دولت توسط روحانیون منتج به درگیری آنها از یک سو و متحدان سکولار و مخالفانش از سوی دیگر شد . ولی ، گروههای سکولار موفق نشدند جهت دفاع از اقتدارشان در کشور حمایت مردمی را کسب کنند عوامل متعددی چون رژیمی فاسد ، دیکتاتور ، بیگانگی مردم با رژیم ، سوء تدبیر اقتصادی در سالهای میانی دهه ی 1350 بعد از یک دوره توسعه ی اقتصادی وضعیت را برای انقلاب مهیا ساخت .
  انهدام همه سازمانهای سیاسی توسط رژیم ، به مقام های روحانی که تماس های گسترده ای با مردم در سراسر کشور داشتند اجازه داد تا رهبری مبارزه علیه نظام سلطنتی را به دست بگیرند . آموزه های تشییع انقلابی ، همراه با شعائری که از شهادت و فداکاری تجلیل می کرد ، به طور مؤثری در بسیج توده ها علیه رژیم مورد استفاده واقع شد . همچنین اعتصاب درازمدت شش ماهه ی کارگران و کارمندان دولت نقشی قاطع در فلج کردن حکومت ایفا کرد . در پایان سال 1978 سقوط حکومت پادشاهی تنها به نخی بند بود . چنان که بهمن 1357 ، بشارت دهنده سرنگونی حکومت سلطنتی و پیدایی جمهوری اسلامی ایران بود . موضوع اثر حاضر این است که دسته ای از تحولاتی را که منجر به سرنگونی حکومت پادشاهی و پیدایش حکومت دین سالار در ایران شد تجزیه و تحلیل کند .
 • فهرست صفحه

  مقدمه ............................................................................................. 1
  انقلاب ............................................................................................ 2
  بررسی تأثیرات عوامل داخلی بر انقلاب ایران .......................................... 6
  سازمانهای سیاسی زیرزمینی ..................................................................6
  بازاریان ........................................................................................... 10
  طبقه ی متوسط حقوق بگیر ................................................................. 11
  دانشجویان ...................................................................................... 12
  عوامل خارجی متأثر بر سقوط حکومت استبدادی .....................................15
کلمات کلیدی: انقلاب - انقلاب ایران - ایران

آيت الله مطهري و دکتر شريعتي دو مرد تاثير گذار در انقلاب ايران بودند. نه مي توان زحمات مطهري را ناديده انگاشت و نه مي شود به شريعتي بي اعتنا بود. اين دو (در کنار ديگر بزرگان) بار فرهنگي انقلاب را به دوش کشيدند. ذهن ها را آماده کردند و طرحي نو در اند

ايجاد کرده بود عوض شد . در اثر رخنه افراد فرصت طلب و رخنه دشمناني که تا ديروز با اسلام مي جنگيدند ، اما بعدها با تغيير شکل و قيافه خود را در صفوف مسلمانان داخل کرده بودند ، مسير اين انقلاب و شکل و محتواي آن تا حدود زيادي عوض گرديد ، بدين ترتيب که از

طرح مسئله پديده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زماني و مکاني ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرايند نسبتاً مشابهي را طي کرده است . به گونه اي که در اين زمينه . نظريه مشهور برينتون در کتاب کالبد شکافي چهار انقلاب (فران

انقلاب ايران که گاه از آن به عنوان آخرين انقلاب قرن بيستم و گاه حتي واپسين انقلاب به مفهوم مصطلح و کلاسيک آن ياد مي شود، بي گمان رويدادي شگرف و واقعه اي تاريخي، بلکه تاريخ ساز در سلسله رخدادها و تحولات سياسي و اجتماعي عصر مامحسوب مي شود. رويدادي که

ماهيت و عوامل انقلاب اسلامى ايران سخنرانى در مسجد الجواد تذکر: اين مقاله مجموعه چند سخنرانى استاد شهيد در مسجدالجواد است که در فروردين ماه پنجاه و هشت ايراد گرديد و ازجمله آخرين کنفرانسهاى عمومى آن مرحوم به حساب مى‏آيد. از آنجا که پاره‏اى از نکات

انقلاب ايران پايان نيافته است . بازماندگان متفق انقلابي که در فوريه 1979 قدرت را به دست آوردند ، ناظر بر انحلال نظام سياسي سلسله پهلوي و ساختار اقتصادي ايران بودند ، اما نه تنها نتوانستند قابليتهاي هماهنگي در اداره امور از خود نسان بدهند ، بلکه حتي

در حالي که تا قبل از انقلاب ايران مسلمانان در گوشه و کنار جهان مسلمان بودن خود را از روي شرم پنهان مي کردند ولي امروزه نه تنها مسلمانان احساس عزت مي کنند بلکه با گسترش بيداري اسلامي، حکومتهاي ديکتاتوري و مورد حمايت امريکا مثل اردن بحرين الجزايرقطر ک

در زماني که ملت بزرگ ايران هر روز سرزنده تر و بالنده تر براي اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران به رهبري مقام معظم رهبري مدظله العالي حماسه اي شکوهمند چون 27 خرداد و 3 تير مي آفريند به راستي جاي سيد مظلوم انقلاب اسلامي که سينه ستبر خود را در برابر

انقلاب ايران پايان نيافته است . بازماندگان متفق انقلابي که در فوريه 1979 قدرت را به دست آوردند ، ناظر بر انحلال نظام سياسي سلسله پهلوي و ساختار اقتصادي ايران بودند ، اما نه تنها نتوانستند قابليتهاي هماهنگي در اداره امور از خود نسان بدهند ، بلکه حتي

انقلاب ???? (خورشيدي) ايران که به آن انقلاب اسلامي نيز گفته مي‌شود، قيامي بود به رهبري سيد روح الله خميني و با شرکت اکثر مردم، احزاب و روشنفکران ايران، که نظام پادشاهي اين کشور را سرنگون، و پيش‌زمينه? روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي در ايران را فراه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول