دانلود مقاله رایگان سیاه سرفه یا pertussis

Word 48 KB 4647 4
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • سیاه سرفه یا pertussis :

  سیاه سرفه بیماری عفونی دستگاه تنفسی است که به توسط میکروارگانیسم مخصوصی بنام Bordetella pertussis بیماری از فردی به فرد دیگر منتقل می شود .

  بیماری در فرم تی پیک به توسط سرفه های قطاری و پشت سر هم تظاهر و این سرفه های قطاری با مرکت دماغی ختم و منجربه استفراغ می گردند .

  در فرم های خفیف سرفه های قطاری جلب توجه می نماید .

  Etioleyy : بیماری سیاه سرفه یک بیماری مسری می باشد . که به صورت اندمیک واپی دمیک ممکن است تظاهر نماید . معمولاً هر 2 سال تا 4 سال یک بار اپیدمی ظاهر می شود . در طبقات پائین اجتماع ( از نظر بهداشتی ) بیماری بیشتر می شود و به وجود می آید .

  مسری بودن بیماری در خانواده ها معمولاً در 75 تا 90 درصد موارد دیده شده است سن ابتلای به بیماری متفاوت است نوزاد ممکن است دچار بیماری شود ، اشخاص پیر نیز ممکن است به این بیماری مبتلا گردند .

  در 50 درصد موارد بیماری زیر 5 سال دیده می شود – در ممالک پیشرفته در اثر واکسیناسیون و همچنین پیشزفتهای اقتصادی و بهداشتی این بیماری کمتر دیده می شود . در نقاط محروم این بیماری باعث مرگ و میر کودکان می گردد . در بعضی از آمارها دیده شده است که بیماری در دخترها زیادتر از پسرها می باشد.

  مصونیت tmmunity :

  حساسیت بدن به این بیماری زیاد است . در نوزادان بر خلاف سرخک و دیفتیری که تا اندازه ای از ابتلای به این بیماری مقاومت از خود نشان می دهند نسبت به سیاه سرفه بسیار حساس بوده و خیلی زود ممکن است به این بیماری دچار شوند . معمولاً در این بیماری حملات ثانوی دیده نمی شوند و به همین جهت باید در نظر داشت که بیماری مصونیت می دهد . ولی دیده شده است که آنتی ژن به صورت خود کسیر و ارگانیسم عمل می نماید و نه به صورت toxine آن .

  آسیب شناسی :

  تغییرات سنجی و آسیب شناسی ناشی از بیماری بیشتر در ناحیه برنش ها و برنشیون ها ، تراشد لارنکس و مخاط حلق به وجود می آید .

  ضایعات نکروزی اپی تلیوم در این نواحی جلب توجه می نمایند در این نواحی انفیلترارسونهایی نوتروفیل و وجود سلول های ماکروفاژ جلب توجه می نمایند . گاهی از اوقات انفیلتراسونهایی لنفولیستی در برونشیونهای کوچک وجود دارند .

  ترشحات مخاطی غلیظ در برونشیول ها ممکن است باعث ضایعات آنفیزماتو و بسته شدن راههای هوایی در یک نقطه ریه بشوند . و در نتیجه اتلتکازی به وجود بیاید . در اثر مرور زمان ممکن است ضایعاتی از نوع استاع برنشها در کودک مبتلی دیده شود .

  گاهی از اوقات خونریزیهای خفیفی در ناحیۀ مغز و بخصوص داخل نسج مغز ممکن است به وجود بیایند .

   

  پیش آگهی :

  مرگ و میر از سیاه سرفه قبل از زمان آنتی بیوتیک ها و تلقیح واکسن زیاد بوده است ولی امروز بخصوص در کشورهای پیشرفته از طرفی از تعداد کودکان مبتلی به بیماری کاسته شده و از طرف دیگر مرگ و میر بیماران مبتلی نیز در اثر درمان صحیح کم شده است .

  ولی این بیماری هنوز در کشورهای در حال رشد باعث مرگ و میر کودکان می گردد .

  پیش آگهی بیماری پس از بهبودی بستگی به وجود عوارض ریوی و مغزی خواهد داشت و در واقع این دو عارضه هستند که پیش آگهی دو بیماری را توجیه می نمایند .

  هر چه سن ابتلای به بیماری کمتر باشد پیش آگهی بدتر است .

  عوارض سیاه سرفه :

  عفونت گوش میانی :

   در سیاه سرفه معمولاً دیده می شود و شایع است و معمولاً به علت عفونت اضافی می باشد .

  2- برنشیت معمولاً آنقدر این عارضه زیاد دیده می شوند که ممکن است در جز خود بیماری به حساب آورده شده باشد .

  3- برنکوپنومونی از سایر عوارض مهم تر و وخیم تر بوده و ممکن است عوارض ثانوی دیگری را برای کودک داشته باشد .

  4- استاع برنشها پس از مدت زمانی ممکن است تشخیص داده شود این عارضه نسبتاً شایع می باشد .

  5- تشدید ضایعات سلی مبتلی در کودک مبتلی وجود داشته است .

  6- کمبود غذایی در اثر استفراغ می گردد و ادامه می یابد و کودک دچار سؤتغذیه می گردد .

  7- گاهی از اوقات پرولاسپوس فتق ممکن است در طفل ظاهر شود .

  8- عوارض عصبی در سیاه سرفه کم یاب است . این عوارض به صورت حملات تشنجی ظاهر می شوند . که ممکن است حکایت از خونریزیهای داخل مغزی کودک بنماید و یا آدم مغزی نیز ممکن است ظاهر شود .

  عوارض مغزی دیگر مانند آنسفالیت فلج اعصاب مرکزی و بخصوص ضایعات کورتکس در طرف چپ باعث آفازی و همیپژی طرف راست بدن کودک می گردد.

  9- خونریزیهای مختلف بخصوص از مخاط ها ( بینی و چشم ها ) در این بیماری شایع است .

  درمان بیماری :

  نرسینگ صحیح کودک ، کودک باید ایزوله شود و درجه حرارت متوسطی قرار گیرد .

  تغذیه کودک به دفعات زیاد و هر بار کم باشد . ( بدین ترتیب از سؤتغذیه جلوگیری می شود . )

  کودکانی که دچار تنگ نفس یا حملات تشنجی هستند باید زیر چادر اکسیژن قرار بگیرند . ترشحات حلق و نای باید به آهستگی آسپیده شدند می توان سر طفل را پائین تر از معمول در بستر قرار داد و بدین ترتیب ترشحات به خارج می ریزند.

  جهت کم کردن حملات سرفه و حملات تشنجی می توان از فنوباریستال ها استفاده نمود . تزریق گاماگلوبولین در ابتدای بیماری ممکن است از شدت بیماری جلوگیری نماید .

  اریترومایسین و آمپی سیلین از قرار 120 تا 150 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن در 24 ساعت بر ضد میکروارگانیسم سیاه سرفه اثر می نمایند . دوره درمان با آنتی بیوتیک معمولاً 7 تا 10 روزی می باشد .

  پیشگیری از سیاه سرفه :

  در درجه اول باید کودکان را از اشخاص مبتلی دور نمود تا دچار بیماری نشوند .

  پیشگیری از سیاه سرفه به طریق واکسیناسیون صحیح مقدور می باشد واکسن به کار برده شده معمولاً واکسن میکروبی بوده و از سوش های مختلف Bordetell گرفته شده است معمولاً در هر یک روز واکسن بین 5 تا 15 میلیارد ژرم ها معمولاً ب الدئیدندمیک خفیف شده اند این واکسن را معمولاً برای اینکه قدرت آنتی ژن پیدا نماید با واکسن هایدیگر بخصوص دیفتری و کزاز مخلوط نموده و به نام واکسن سه گانه نزد کودکان بکار می برند و بدین ترتیب مصونیت زودتر به وجود آمده قوی تر و طولانی تر خواهد بود .

  سه تزریق به فاصله ی 6 الی 8 هفته انجام می گیرد .

  یک تزریق یاد آور یک سال پس از آخرین تزریق انجام می گیرد .

  بعضی از اطبا ، یک تزریق دیگر در سن پنج سالگی به عمل می آورند ولی عدۀ زیادی از این تزریق پنجم به علت عوارض واکسیناسیون نزد کودکان بزرگسال خودداری می نمایند .

  واکسن سیاه سرفه معمولاً با واکسن دیفتری و کزاز همراه است و به نام D.p.t معروف می باشد .

  محل تزریق واکسن معمولاً داخل عضله در ناحیه سر سینی یا ناحیۀ خارجی دلتوئید می باشد .

  گاهی اوقات سطح خارجی ران را ممکن است جهت تزریق انتخاب بنمائیم .

  موارد غیر مجاز واکسیناسیون :

  1- کودکانی که دچار عوارض عصبی هستند بنابرواکسینه شوند .

  2- بیماری های حاد کودکان ممنوعیت موقت پیدا می نماید .

  3- در بیماری های بدخیم کودکان نیز از واکسیناسیون آنها خودداری می نمائیم .

  در مواقع اپیدمی پولید بهتر است از این واکسیناسیون صرف نظر شود . ( به طور موقت ) .

                                                                                 پایان    

      

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

من انار هستم ! يکي از رسومات شب يلدا خوردن انار گلپرزده مي باشد ، بهتراست اين ميوه بهشتي را بيشتربشناسيم : ميوه بهشتى هستم، و يک دنيا خاصيت دارم. زادگاهم ايران است . بهترين موقع خوردن من صبح زود

بشر آن اشرف مخلوقات درآن لحظه موعود قدم به جهان هستی نهاد. از نبود، بود شد، ولی نه به تنهایی بلکه همقدم و همپا با او مشکلات و سختی ها و دشمنان هستی نیز پا به عرصه نهادند. ولی نه او و نه اینها هیچیک به خود یا از خود نبودند بلکه همه ا زاو بودند و او همواره با آنها.« او» آن خالق کائنات شعاعی از بصیرت و آگاهی خود را نیز ازمنبع بیکرانش به آن اشرف مخلوقات ارزانی داشت. سختی ها را با او ...

کليات گياه شناسي درخت انجير از زمانهاي بسيار قديم وجود داشته و از آن استفاده زيادي مي شده است . در تورات از اين درخت نام برده شده و اشعياي نبي يکي از انبياي بني اسرائيل خرقيا پادشاه آن زمان را در حدود 700 سال قبل از ميلاد با انجير مداوا

کليات گياه شناسي درخت هلو از قديم الايام در چين وجود داشته و از آنجا به نقاط ديگر جهان راه يافته است . درقرون وسطي از آن بصورت يک داروي گياهي استفاده مي شده است . برگ درخت هلو را براي بيماري صرع و سنگيني گوش ، پوست درخت هلو را براي رفع ب

کليات گياه شناسي زيتون درختچه اي است به ارتفاع تقريبا سه متر ولي هنگاميکه در شرايط مساعد پرورش مي يابد ارتفاع آن حدود 12متر و قطر تنه اش به 3 متر ميرسد . چوب درخت زيتون بسيار سخت و مقاوم است . رنگ آن زرد است که خطوطي قهوه اي

کليات گياه شناسي قهوه درختي است که ارتفاع آن تا هشت متر ميرسد داراي ساقه اي استوانه اي شکل و برگهاي نوک تيز ، متقابل ، بيضوي و هميشه سبز مي باشد . گلهاي قهوه برنگ سفيد و بطور رگوهي در کنار برگها ظاهر مي شود . ميوه آن که به نام قهوه معروف

کليات گياه شناسي شلغم گياهي است با برگهاي ناصاف و بريدگيهاي زياد به رنگ سبز و سفيد . ريشه آن غده اي و به شکل هاي گرد و يا دراز به رنگ سفيد با لکه هاي بنفش مي باشد . ميوه شلغم مانند غلافي بايرک و دراز است که در آن چند دانه سيا

کليات گياه شناسي چاي کوهي بمقدر زياد در آمريکا و اروپا پرورش مي يايد و معمولا بصورت خودرو در ميان مزارع گندم و ذرت يافت مي شود . چاي کوهي در اروپاو آمريکا بنام سنت جونز شهرت درد و مدتي است که بسيار معروف شده و تقريبا براي هر بيماري بکار

کليات گياه شناسي کنجد گياهي است يکساله با ارتفاع حدود يک متر که قسمت انتهايي ساقه آن پوشيده از کرک است . برگهاي آن يبضي ، باريک و نوک تيز است . گلهاي آن برنگ سفيد و يا قرمز بطور تک تک در کناره برگ هاي قسمت انتهايي ساقه ظاهر مي شود .

کليات گياه شناسي ترب گياهي است يکساله که ارتفاع ساقه آن تا يک متر مي رسد . برگهاي آن پهن ، ناصاف ، کرک دردو با بريدگيهاي نامنظم مي باشد . گلهاي آن برنگ سفيد ، زرد روشن ، آبي روشن و بنفش است که درانتهاي شاخه ظاهر مي شود . بطور

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول