دانلود مقاله حسابداری صنعتی یک منظره تاریخی

Word 41 KB 4922 9
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خلاصه :

  یک بررسی از کتب درسی حسابداری صنعتی از سال 1904 تا 1990 نیازمند مکمل بودن حسابداری و تاریخ است .

  تعداد کمی از کتب درسی یا تعالیم در حسابداری صنعتی در کتابی از قبل برای سال 1920 در دسترس است بنابراین متنهای متفاوتی در شکل رقمی وجود دارد . تمام متن های تاریخی با یک تعریف از حسابداری صنعتی و اهمیت آن در تجارت جهانی شروع می شوند تاریخچه تولید به مالکان تجارت ، حسابداران و دانش آموزان کمک می کند تا بفهمند که چرا دانشگاهها حسابداری صنعتی و اهمیت آن را می آموزند . انقلاب صنعتی اثر عمده ای روی روشهای و هزینه های تولید داشت .

  به خاطر این پیشرفت عظیم در فرآیند تولید دو گروه مهندسان و حسابداران شروع به کامل کردن فرآیند کردند . تولید در محیط پیوسته تغییر می کند . از انقلاب صنعتی تا زمان مدرن اکنون . تکامل تدریجی حسابداری صنعتی به نظر می آید برای اهمیت تغییرات در فرآیند تولید و عکس تاریخی لازم باشد . حتی اصطلاحاتی که در حسابداری صنعتی استفاده می شود در مدت اضافه کاری تغییر کرده است . با شناختن هزینه ها ، حسابها و تغییرات ، مالکان ، مدیران و حسابداران قادر می شوند . تا تغییرات را تبدیل کنند و موسسه تجاری را بهبود دهد .

  معرفی :

  یک بررسی از کتب درسی حسابداری صنعتی از سال 1904 تا 1990 نیازمند مکمل بودن حسابداری و تاریخ است . تعداد کمی از کتب درسی یا تعالیم در حسابداری صنعتی در کتابی از قبل برای سال 1920 در دسترس است . بنابراین متنهای متفاوتی در شکل رقمی وجود دارد . یکی از دلایلی که سیستمهای حسابداری صنعتی در اواخر سال 1800 و اوایل سال 1900 منتشر نشدند این بود که اغلب شرکتها سیستمهای حسابداری شان را مورد رسیدگی قرار دادند تا پنهان و سری باشند که آنها برای شرکتهای رقابتی در دسترس نباشند . بیشتر شرکتها حتی سیستم خودشان را برای کارگران ساده خودشان آشکار نکردند . بنابراین در حقیقت این طور به نظر می آید که سیستمهایی که برای موسسات تجاری ویژه انحصاری هستند . بنابراین ممکن است عملی برای آموزش این سیستم های متداول به طور کلی نداشته باشند . (previtsand merino 1998)

  بعضی از متنهای اولیه که از سال 1904 تا 1919 در دسترس است به نظر می آید که تعلیماتی در شکلهای و پروسه های توصیه شده در داخل موسسه تجاری تولید باشند . نگرانی ها درباره افزایش هزینه های مواد و زمان هدر رفته در تولید یک موضوع معمول است (eddies and tindall 1904) . نویسنده ها اغلب پروسه ها را غیر ممکن می نامند مانند : حسابداری برای محصولاتی که آنها یکنواخت و همسان نیستند (church 1917) که آن حالت ممکن  است در سال 1917 باشد . اما ترقی ها در حسابداری ، ریاضیات و تولید ثابت شده است . که این پروسه ها واقعا ممکن است .

  دانستن تاریخچه تولید فهمیدن اینکه چرا دانشگاهها حسابداری صنعتی را می آموزند و اینکه چرا آن برای مالکان تجارت و حسابداران مهم است را آسان می کند . بیشتر اشخاص پروسه های تولید را درک نمی کنند . مصرف کنندگان متوجه شدند که کالاها و خدمات درست در زمانی در دسترس هستند که در انبار خریداری شوند . فهمیدن تاریخ و ترقی در تولید با جزئیات بیشتر ممکن است برای حسابداران و مالکان تجارت برای فهمیدن کامل پروسه تولید آسانتر باشد .

  حسابداری صنعتی چیست ؟

  تمام متن های تاریخی با یک تعریف از حسابداری صنعتی و اهمیت آن در تجارت جهانی همراه هستند . در سال 2004 ، خدمات درآمد داخلی به 5 درصد کل شرکت سهامی بایگانی اظهارنامه مالیاتی در طبقه تولید طبقه بندی می شود (IRS,2007) بنابراین در گذشته واحدهای تجاری و حسابداران ، حسابداری صنعتی را مورد توجه قرار می دادند . فقط برای اختصاص دادن به تولید ، خیلی پیشتر از سال 1940 نویسندگان سیستمهای حسابداری صنعتی را برای صنعتهای دیگر توصیه می کردند که بخشهای اداری دارد . جایی که مفاهیم حسابداری صنعتی و تکنیکها ممکن بود به کار رود . یکی از ساده ترین و قدیمی ترین تعریفها این است که حسابداری صنعتی معمولا باید حسابداری تولید نامیده شود . بنابراین روشن کردن آن برای هر کس که آن به حسابداری برای تولید موسسات تجاری و تولید کالاها مربوط می شود .

  (W.B Lawrence) به اهمیت اینکه حسابداران با حسابداری صنعتی در سال 1930 آشنا شوند تاکید کرد زیرا پس از آن کارخانه های مدرن فضای بیشتر را اشغال می کند و تعداد بیشتر کارگر استخدام می کند نسبت به آنچه کارخانه نسل قبل انجام می داد .

  در سال 1940 درست قبل از اینکه در U.S درگیری جنگ جهانی دوم صورت گیرد ، john blocker ، در متنهایش کاربردهای اضافی برای حسابداری صنعتی در صنعتهای دیگر مثل ساختمان ، استخراج معدن ، خدمات رفاهی و سازمانهای غیر انتفاعی پیشنهاد کرد . او معتقد بود که تمام این موسسات تجاری به ملاحظه کردن اینکه هزینه یابی در بخشهای مختلف در یک شرکت باید کنترل شود به واسطه حسابداری صنعتی نیاز دارند . حتی در سال 1960 حسابداران و طراحان سیستم حسابداری صنعتی را بسط دادند . برای اینکه عملکرد اندازه گیری بیشتری انجام دهد . حسابداری صنعتی یک قسمت صحیح از طراحی و کنترل در موسسات تجاری بود . حسابداران و مالکان تجارت سیستم های حسابداری صنعتی را برای درک کردن رشته های جایگزینی عمل به کار می  بردند و سپس برای پیش بینی کردن اینکه این رشته ها چه اثری روی اهدافی که موسسه تجاری دارد می گذارد .(Terrill and Patrick , 1965 ) پروسه حسابداری صنعتی به عنوان یک ترکیب کننده مهم در شکل اقتصادی موسسه تجاری به نظر می رسد .

  از سال 1960 تغییر کمی در تعریف حسابداری صنعتی به عنوان کمک برای موسسات تجاری در تعیین کردن هزینه های فرآیندها ، خدمات و تعهدات دیگر رخ داد . اگر چه واضح بود که حسابداران صنعتی به مدیران در دفاع و قابلیت محاسبه در تصمیماتشان کمک کردند .

  وظایف حسابداری صنعتی چیست ؟

  Eddies and tindall (1004) نشان داده اند که ساخت حسابداری صنعتی به خاطر پیچیدگی پروسه های تولید در زمان آنها مهم است . مالکان موسسه تجاری اولیه می توانستند تصمیماتی درباره حاشیه های سود که اساسا طلب یک فقدان رقابت است بگیرند . موسسات تجاری تولید در سال 1800 مالکانی داشت کسانی که قادر به نظارت تمام پروسه ها بودند به خاطر سایز محدود واحد تجاری شان ، اما این احتمالا در مورد بعد از انقلاب صنعتی نبود . انقلاب صنعتی اول در بریتانیای کبیر و اروپا تولید را از فرآیندهای دستی و خانگی به تولید با ماشین و کارخانه تغییر داد . انقلاب صنعتی دوم که در آمریکا انجام شد این تغییرات را از کار سنگین تولید به کار ماشینی خیلی خوبی تغییر داد ( about.con ,2007 ) این تغییر از کار وسیع به ماشین واقعی ، تولید تاکید بیشتری را روی پروسه هایی که تیمهای حسابداری صنعتی به کنترل کمک می کند قرار می دهد .

  به زودی بعدا در سال 1909 ، strachan به وسیله یادآوری کردن در مورد اینکه حسابداری برای کالاها همانند حسابداری وجه نقد مهم است به خوانندگان توسل جست .strachan به خوانندگان گفت که حسابهای هزینه به سازندگان کلید برای تدبیر مالی بوسیله اطلاعات تهیه شده ارائه می شود . درباره :

  آیا ذخیره های خریداری شده چنانکه باید حساب شده است برای .........

  آیا خرید عاقلانه بوده است ........

  هزینه تولید تقسیم به اجرای حوزه ، پروسه ها ، یا کارهای شخصی یا قرادادها همانطور که امکان و آرزویش بود می شود .

  جایی که او منفعت می کند و جایی که او در جریان کارش زیان می بییند .

  در چه مسیری فعالیتش می تواند با بیشترین سود به کار برده شود .

  در سال 1920 ، حسابداران تاکیدی بر روی آنچه سازندگان آن را وظیفه مستقیم ، تعیین هزینه های واقعی می نامند قرار دادند . وظیفه دوم حسابداری صنعتی یا وظیفه غیر مستقیم موجودی در سیستم گزارش هایش ، اطلاعاتی برای سازماندهی شدن تعداد زیادی رشته کارخانه در واحدهای کاری نیاز دارد . علاوه بر این ، آن مالکان و مدیران را قادر به اداره کردن فعالیتهای این واحدها در مطابقت داشتن با اهداف طراحی شده برای حذف کردن بی کفایتی ها در حوزه های مختلف واحد تجاری می کند (Nicholson 1920 ) dr.john blocker یک رابط مهم و عمده میان حسابداران و مدیران به رسمیت شناخته است . (1940) او به خوانندگانش می گوید که دانستن اینکه کجا کار حسابداران پایان می یابد و کار مدیریت آغاز می شود و سخت است . blocker معتقد است که حسابداری صنعتی شرکت را به وسیله استفاده کردن از تجزیه و تحلیل معاملات به راه می اندازد و سپس مدیریت قادر به ارزیابی کردن پروسه ها و تعدیل کردن آنها برای مواجه تغییرات آتی است . blocker با نویسنده هم قطار خود Harold Wilmot موافق است که حسابداران صنعتی نقش مورخ ، روزنامه فروش و پیغمبر دارند . این به این دلیل است که حسابداران صنعتی باید بر روی معاملات مالی قبل که درست و صحیح هستند و اظهاریه ها ، امروزی کردن عملیات موسسه تجاری جاری و هنوز قادر به انتظار داشتن استفاده آتی دو چیز شناخته شده علم و تجربه است .

  متن blocker در سال 1940 استفاده ساده از مواد مستقیم ، کار مستقیم و بهای اولیه را به عنوان فرمول برای اختصاص سربار سرزنش می کند واستفاده از نرخ توزیع هزینه سربار از پیش مقدر شده بر اساس کنترل های بودجه ای را توصیه می کند . این یکی از کتب درسی مرجع برای هزینه یابی استاندارد است . نرخ سربار از پیش مقدر شده به تولید اجازه می دهد که به تخصیص هزینه ها بر مبنای روزانه فقط در مقابل پایان دوره حسابداری مربوط باشد . خیلی از اوقات اختصاص سربار فقط بعد از سفارشهایی که پذیرفته شده اند می آیند و مدیریت برای تعیین کردن کل هزینه شغل ها تا زمانی که بعدا آنها کامل شوند عاجز است .

  بر طبق blocker(1940) محصولات ساخته و فروخته می شوند و قیمت ها روزانه ، هفتگی یا ماهانه قبل از اینکه هزینه های سفارش شناخته شوند تنظیم می شوند .

  Terrill and Patrick (1960) یکی از مهمترین وظایف حسابداری صنعتی را توضیح دادند . هر موسسه تجاری یا واحد اقتصادی ، چه غیر انتفاعی ، تجاری یا حتی دولتی باید روشهایی که برای کنترل استفاده از منابع کمیاب برای بیمه شدن که بهترین بازگشت بر مبنای استفاده از این منابع دریافت می شود توسعه داده شود . منابع فقط منابع طبیعی نیستند ،terrill and Patrick تعریفهایشان را برای اینکه شامل منابع تجهیزات سرمایه ای و حتی فیزیکی و ذهنی نیروی کار باشد توسعه دادند . حتی در سال 1985 ، heitger and matulich تاکید بر این می کنند که اطلاعات حسابداری صنعتی به وسیله قسمتهای زیادی که شامل مدیران  برای کنترل کردن فعالیتها ، ارزیابی کردن انجام و اجرا ، تصمیم گیری و بدست آوردن پاسخ برای تعداد زیادی از مشکلاتی که مدیران باید روزانه حل کنند تولید یک تغییر مستمر محیط است ، از انقلاب صنعتی به واسطه زمان مدرن . اهمیت فهمیدن و درک کردن آنچه در یک موسسه تجاری اتفاق می افتد تغییر نمی کند .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و ...

مقدمه حسابداری حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان ...

مقدمه سازمانهاي گوناگي بر زندگي روزمره ما اثر مي گذارند. شرکتهاي توليدي و بازرگاني، موسسات خدماتي، شرکتهاي دامپروري و کشاورزي، سازمانهاي غير انتفاعي و موسسات و ارگانهاي دولتي هر يک کالاها و خدمات خاص مورد نياز را برايمان فراهم مي کنند. تمامي اي

حسابداری صنعتی این حسابداری که به تدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود . دراین نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن ، بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید ، در سده های بعد ، روشها و شیوه های هزینه یابی پیشرفته ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را به ...

حسابداری صنعتی 1: منبع حسابداری صنعتی جلسه اول نشریه شماره 26 سازمان حسابرسی بارم : 5 نمره میان ترم ، 12 نمره پایان ترم ، 3 نمره کلاسی گزارشات صورتهای مالی : پردازش گزارشات صورتهای مالی بارخورد اطلاعات اولیه خام سیستم حسابداری مالی استفاده کنندگان : مدیران شرکت ، مردم ، حسابداران شرکت ، اعتبار دهندگان (بانک ) بستانکاران ، سهامداران دولت ، سرمایه گذاران بالقوه . صورتهای مالی ، ...

تغییرات در اقتصاد امریکا منشاء بسیاری از تغییرات در نحوه تدریس و عمل حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت، اقتصاد در حال رشد امریکا بود. برای نمونه، اهمیت تولید در اقتصاد امریکا تنزل کرد اما با وجود این کاهش, روشهای تولید دستخوش تغییر شد. براساس داده‏های جمع‏آوری شده توسط دولت، مخارج دستمزد به طور یکنواخت اهمیت خود را از دست داد. مطالب نشریات شناخته شده به ما می‏گوید که ...

دنياي در حال تغيير حسابداري مديريت تغييرات در اقتصاد امريکا منشاء بسياري از تغييرات در نحوه تدريس و عمل حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت، اقتصاد در حال رشد امريکا بود. براي نمونه، اهميت توليد در اقتصاد امريکا تنزل کرد اما با وجود اين کاهش, ر

مقدمه : حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟ اینها سئوالاتی بودند که ...

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند. اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟ در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت ...

مقدمه: نظر به اینکه در اثر اعمال سیاست های تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول