دانلود مقاله حسابداری کارخانه قند

Word 50 KB 4923 21
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول :  ((تاریخچه و فعالیت))

  1)تاسیس و شرکت:

  کارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329 تاسیس و بعدا تحت نظر شرکت کارخانه جات دولتی ایران به فعالیت خود ادامه داده  است.در سال: 1351طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت در اجرای قانون فروش کارخانه جات دولتی کارخانه قند تربت حیدریه از شرکت کارخانه جات دولتی منتزع و بر اساس اساسنامه جدیدی به شرکت سهامی خاص قند تربت حیدریه تبدیل گردیده و سهام آن عمدتا به آستان قدس رضوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و قسمتی نیز به بخش خصوصی واگذار گردیده است..مرکز اصلی و محل کارخانه شرکت واقع در شهرستان تربت حیدریه می با شد.

   

  بهره برداری و طرح توسعه:

  کارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329با ظرفیت اسمی مصرف 700تن چغندر در شبانه روز از طرف شرکت کارخانه جات ایران و از محل اعتبارات سازمان برنامه تاسیس ماشین آلات آن از شرکت اشکودای چکسلواکی خریداری گردید. موقعیت مناسب جغرافیائی و شرایط اقلیمی مناسب باعث رشد روزافزون تولید چغندر در منطقه شده که با توجه به ظرفیت ثابت کارخانه در این زمینه مشکلاتی برای چغندر کاران منطقه و همچنین شرکت ایجاد گردیده و به همین دلیل در سال1348مقدر گردید که با استفاده از اعتبار طرحهای عمرانی کشور ظرفیت تولیدی کارخانه از 700تن به 1200تن چغندر در شبانه روز توسعه یابد.

  اگرچه توسعه   مزبور توسط شرکت بوکاولف آلمان غربی عملی گردید لیکن به دلیل اشکالات موجود در برنامه های توسعه و غیره ظرفیت عملی هیچگاه از1000 تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال 1359 پیشنهاد طرح ترمیم و توسعه کارخانه به علت  فرسوده شدن ماشین آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و تولیدی منطقه به اعتبار کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وزارت کشاورزی سازمان صنایع ملی ایران رئیس و اعضای شورای شهرستان تربت حیدریه موضوع صورت جلسه مورخ (12/9/1359)ناظر بر موافقت تائید گزارش مدیر عامل مبنی بر انجام ترمیم و توسعه کارخانه در دو مرحله وصول به ظرفیت عملی مصرف 1200تن چغندر در شبانه روز( در مرحله کوتاه مدت) و توسعه ظرفیت تا 3000 تن چغندر در شبانه روز(در مرحله بلند مدت )و به منظور جذب تمامی تولید چغندر منطقه به تائید هیئت مدیره رسیده و در  جلسه  مورخ 16/10/1359در مجمع عمومی مطرح و اجرای طرح ترمیم و توسعه تا 1200 تن (ظرفیت عملی)و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا 3000مورد تصویب قرار گرفته است( که این امر توسط اداره کل صنایع غذایی وزارت صنایع به موجب نامه شماره 311870 نیز تائید گردیده است )لیکن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنایع و به انتظار هماهنگی و اعطاء امکانات ارزی این طرح متوقف ماند.

  همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ25/9/1369صاحبان سهام اجرای طرح توسعه کارخانه از 1200 تن به 3000تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتی شرکت اقداماتی را جهت دریافت ارز وزارت صنایع انجام داده لیکن موفقیتی در این خصوص حاصل نگردید.

  نهایتا اجرای طرح توسعه کارخانه از سال 1373آغاز و بدین منظور ماشین آلات طرح از کشور آلمان خریداری گردیده و تا پایان سال مالی 1375 کلیه ماشین آلات نصب و به جز کوره بخار آماده بهره برداری گردید.

  در سال 1376کلیه لوازم الکتریکی از خارج خریداری و مونتاژ و در مدار قرار گرفت و کارخانه به ظرفیت 3000 تن در روز رسید با  این وجود به خاطره مکانیزه شدن کشت چغندر و بهره برداری بهتر از آبهای موجود این ظرفیت هم به خوبی جواب گوی نیاز منطقه نبود به همین منظور تلاش ها برای افزایش این ظرفیت باز هم ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1380 ظرفیت کارخانه به 4000تن در شبانه روز افزایش پیدا کرد و هم اکنون کارخانه با همین ظرفیت در حال فعالیت است.

   

  3)موضوع فعالیت طبق اساسنامه:

  موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از:

  هر گونه عملیات صنعتی کشاورزی بازرگانی و سایر فعالیت های مجاز که برای اداره امور بهره برداری کارخانه قند لازم و مفید باشد که شامل تولید محصولات اصلی تولید محصولات فرعی و نیز فعالیت در زمینه کشاورزی به منظور تهیه چغندر قند و اقدامات مربوط به کشت داشت و برداشت این محصولات به منظور تهیه مواد اولیه جهت کارخانه است .

  4)محصولات :

     محصولات اصلی کارخانه عبارتست از قند در بسته بندی های کیلویی 40کیلویی 5/37کیلویی و 70 کیلویی کیسه و 28 کیلویی و 10 کیلویی کارتن و شکر در بسته بندی های 50کیلویی که در سال مالی1383قند کیسه فقط در بسته بندی 45کیلویی و کارتن فقط در بسته بندی 10کیلویی تولید شده است محصولات فرعی کارخانه عبارتست از: تفاله خشک و تفاله تر و ملاس و آهک.

     5)وضعیت اشتغال طی سال مالی 1383:(علت کاهش کارکنان دائم بالا بودن نرخ میانگین سنی میباشد که همراه با خروج کارکنان دائم نیروی جوانتر با مدرک بالاتر در قسمتهای مختلف به فعالیت مشغولند).

   

   

   

   

  6) محل استقرار شرکت:

  مرکز اصلی و محل استقرار شرکت شهرستان تربت حیدریه است و دفاتر شرکت یکی در مرکز استان و دیگری در پایتخت مستقر است

  فصل دوم:

  ((حسابداری در کارخانه قند تربت حیدریه))

  در این کارخانه حسابداری به دو بخش عمده تقسیم میشود که در دو قسمت مجزا با دو ساختمان مجزا فعالیت میکنند.

  این دو بخش عبارتند از:

  بخش اول)حسابداری مالی      بخش دوم)حسابداری چغندر

  بخش اول، حسابداری مالی :

  حسابداری مالی از بخشهای مختلف تشکیل میشود که همه زیر نظر ریاست حسابداری فعالیت میکنند. اسناد تنظیم شده توسط هر یک از دایره های مختلف با تایید ریاست حسابداری و معاونت امور مالی رسمیت پیدا می کند دایره های مختلف حسابداری مالی در کارخانه عبارتند از: حسابداری عمومی حسابداری فروش حسابداری انبار حسابداری صندوق حسابداری عمومی شامل حقوق و دستمزد و مزایا و سایر عملیات حسابداری ریز کارخانه می باشد.

  حسابداری حقوق و دستمزد:

  برای تنظیم سند حقوق و دستمزد ابتدا ساعات کارکرد و اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری کلیه کارکنان توسط بازرسی محاسبه و به حساب داری ارائه می شود .سپس توسط مسئول حقوق دستمزد بیمه و مالیات متعلقه کسر و یا کسورات و مزایای هریک از کارکنان محاسبه میشود وهم زمان با لیست های مربوط به حقوق و دستمزد لیستهای دارایی و بیمه و لیست پرداختی به کارکنان جهت ارائه به بانک که دارای شماره حسابهای مربوط به کارکنان میباشد تهیه شده و بعد از کنترل توسط مسئول حقوق و دستمزد در ریاست حسابداری و مدیریت مالی سند حسابداری مربوطه صادر میشود و چک حاصل حقوق و دستمزد همراه لیست تحویل بانک شده تا به حساب کارکنان واریز گردد.

   

  مزایای حقوق و دستمزد:

    یک سری از مزایای حق و دستمزد عمومی بوده و شامل تمامی کارکنان می شود که عبارتند از حقوق اولاد حق مسکن خواروبار آب و برق و ایاب و ذهاب عیدی و پاداش و گروه دیگر که شامل برخی از کارکنان آن هم در موارد خاص می گردند عبارتند از: حق جذب که شامل کارشناسان شاغل در موسسه است .پاداشهای موردی  و حق حقوق خارج از کار کرد که در هنگام فعالیت خاصی توسط کارکنان ایجاد شده و طبق توافق بین کارگر و کارفرما پرداخت میشود فوق العاده ماموریت که در هنگام ماموریت پرسنل به آنها تعلق می گیرد ماموریت پرسنل شامل ایامی می باشد که پرسنل در خارج از محل کار خود به کاری مشغول باشند که اگر این محل در داخل از منطقه استانی کارگر باشد فوق العاده  ماموریت کارگر معادل یک روز دستمزد محاسبه و پرداخت می شود. و چنان چه خارج از استان محل خدمت باشد فوق العاده ماموریت معادل 8/2هر روز دستمزد محاسبه و پرداخت می شود. و کرایه رفت و برگشت نیز طبق فاکتورتوسط کارفرما پرداخت می شود.                                         

   

   

  کسورات و دستمزد:                                         

  بیمه :

  به میزان%7 حقوق و دستمزد که سهم کار گراست .

  مالیات:

     حقوق کارکنان تا 000/750/1 ریال و مازاد آن تا سقف000/000/5 ریال به میزان %10و تا سقف 000/000/10ریال %20 نسبت به مازاد 000/000/5ریال وهم چنین طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم  اندوخته ( پس انداز سنوات خدمت ):که شامل %5/4از حقوق کارگر و %9حقوق که توسط کارفرما پرداخت می شود .

    بیمه عمر:

  که تا سقف 000/000/3تومان بوده ماهیانه 3750ریال از حقوق کارگر کسر شده و به همان مقدار کار فر ما به آن اضافه کرده و به یکی از شرکت های بیمه طرف قرارداد پرداخت می نماید .

 • فهرست:


  فصل اول:
  تاریخچه و فعالیت 8-2

  فصل دوم:
  حسابداری کارخانه قند 24-8 بخش اول:
  حسابداری مالی 23-8
  بخش دوم:
  حسابداری چغندر 24-23

   

  منبع:

  ندارد.
   

   

   

يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29/12/79 1-تاريخچه فعاليت شرکت شرکت فرآورده هاي غذائي وقند تربت جام(سهامي خاص) درتاريخ 26/9/1362 تحت شماره 50189دراداره ثبت شرکتها ومالکيت صنعتي به ثبت رسيده است فعاليت اصلي شرکت

حسابداری صنعتی 1: منبع حسابداری صنعتی جلسه اول نشریه شماره 26 سازمان حسابرسی بارم : 5 نمره میان ترم ، 12 نمره پایان ترم ، 3 نمره کلاسی گزارشات صورتهای مالی : پردازش گزارشات صورتهای مالی بارخورد اطلاعات اولیه خام سیستم حسابداری مالی استفاده کنندگان : مدیران شرکت ، مردم ، حسابداران شرکت ، اعتبار دهندگان (بانک ) بستانکاران ، سهامداران دولت ، سرمایه گذاران بالقوه . صورتهای مالی ، ...

(GFS) خصوصیات سیستم GFS: 1- شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهیها – درآمدها – هزینه ها ) - عدم تلقی فروش دارایی های سرمایه ای به عنوان در آمد - جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بالعکس 2- هماهنگی با استانداردهای پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) - قابلیت مقایسه بودن بودجه با عملکرد دولت ها با یکدیگر تعریف نظام آماری : در یک ...

مقدمه انتشارات آزاده در تاریخ اول آذر ماه 1355 با سرمایه 50 میلیون ریال تأسیس شده است و تحت شماره ای در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بهره برداری از کارخانه از تاریخ 1/9/1355 تحت مجوزی در مورخ 20/12/1354 از سوی وزارت صنایع و معادن گردیده است. هدف و انگیزه انتخاب موضوع دلیل ارائه این تحقیق و اهمین آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی ...

جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد > بازرگانی (cached) ________________________________________ نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند. در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد ...

هدف حسابداری چیست؟ در زمان تمدن های قدیمی که تاریخچه آن ها به هزاران سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد، فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده،تا به امروزکه روابط تجاری بسیارگسترده شده اند،کنترل حسابها و دخل و خرج و نوعی ثبت و نگهداری دفاتر وجود داشته است در ضمن عصرحاضر به عنوان عصر اطلاعات نامیده شده است،بنابر این کسانی در این عصر موفق هستند که به اطلاعات بیشتری ...

الف)- تاریخچه شرکت پاکسان از سال 1341 رسماً فعالیت خود را در زمینه تولید مواد شوینده آغاز نمود. این شرکت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان واحدی از گروه صنعتی بهشهر مشغول فعالیت بود. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، شرکت پاکسان مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع گردید واز آن پس تحت پوشش سازمان صنایع ملی فولاد ایران و زیر نظر مدیریت منتخب دولت جمهوری اسلامی ایران مساعی خود ...

مالیات بر در آمد کشاورزی‌ ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد ...

قانون مالياتهاي مستقيم : باب سوم - فصل دوم - ماليات بر در آمد کشاورزي‌ ماده 81- درآمد حاصل از کليه فعاليتهاي کشاورزي، دامپروري،دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احيا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و ن

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول