دانلود مقاله رایگان فلبوتومی درمانی

Word 36 KB 5198 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • عنوان: فلبوتومی درمانی

  یادداشتهای مهم

  اگرچه دستورالعمل بولتن روش کلینیکی[1] زیر نشان می دهد که از نظر پزشکی یا درمانی درنظر گرفتن خدمات و لوازم مخصوص ضرورت دارد، این نتیجه گیری بر اساس بررسی اطلاعات کلینیکی موجود می باشد، 0شامل نتیجه تحقیقات کلینیکی در نحقیق مشابه ای که در مطبوعات پزشکی منتشر شده است، توصیه های مستدل در مورد سلامتی و بهداشت عمومی و آژانسهای تحقیقالتی در مورد سلامتی، توصیه ها و نظرات مستدل سازمانهای مهم ملی متخصص سلامتی) و به معنی آن نیست که طرح احسان[2] ویژه مفیدتان تحت پوشش خدمات و لوازم خواهد شد. هر طرح مفیدی شامل شرایط ویژه خود در مورد ملحقات و حذفیات باشد. ضروری است که در مورد طرح مفید خود مشورت کنید تا مشخص شود که آیا استثنائات یا محدودیتهای مفید دیگری که در مورد این خدمات و ملزومات کاربرد داشته باشد، وجود دارد. اگر بین این روش یا خط مشی و طرح مفید شما اختلاقی وجود دارد، شرایط طرح مفید شما غالب خواهد بود. در هر صورت دستورات ایالتی قابل اجرا نسبت به طرفهای مطمئن[3] و طرحهای non-ERISA (مثل کلیسا، انجمن و هیئت مدیره مدارس و دولت) که هزینه با خودشان است، اولویت دارد. احکام فدرال در مورد همه طرحها اجرا خواهد شد مگر اینکه به طور اختصاصی مردود شوند.

  در خصوص انجمنهای Medicare[4] و[5]  Medicaid، این روش یا خط مشی اجرا خواهد شد، مگر آنکه روشهای Medicare و Meducaid فراتر از این بولتن روش کلینیکی باشد. روشهای M و M فقط در مورد منافعی اجرا خواهد شد که تحت قوانین و مقررات M و M هزینه دشه باشند و برای هیچ کدام از سایر منافع طرح مفید سلامتی اجرا نخواهد شد.

  راهنمای موراد تحت پوشش CMS را می توانید در وب سایتی که آدرس آن آمده است، پیدا کنید.

   

  خط مشی (روش یا طرح)

  Aetna فلبتومی درمانی در موارد زیر می باشد:

  * هموکروماتوزیس

  * Hemochromatosis

  * پلی سیستمی ورا

  * Polycythemia vera

  * پلی فیریال کوتانئا تاردا

  * Porphy cutanea rarda

  * پلی سیستمی ثانویه به فیستول

  * Polycythemia Secondary to A-V fistula AV

  * پلی سیستمی ثانویه به بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک

  * Polycythemia secondary to cyanotic / congenital heart disease

  * پلی سیستمی ثانویه به کورپولمونل

  * Polycythemia secondary to cor pulmonale

  در مورد بیماران با هماتوکریت بیش از 60 درصد

  سابقه

  فلبوتومی (خونریزی درمانی9 یعنی جابجایی کنترل شده یا انتقال کنترل شده حجم زیادی (معمولاً یک پینت (pint) یا بیشتر) از خون، این عمل اساسا به منظور کاهش دادن حجم خون، توده سلولهای قرمز یا ذخایر آهن انجام یم شود. فلبوتومی درمانی در مواردزیر انجام می شود: هموکروماتوسیس، پلی سیتمیاورا، پرفیواکوتانه آ، پلی سیتیا ثانویه فیستول A-V، بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک و Cor Pulmonale.

  در بیماران هموکرومانوسین، فلبوتومی درمانی به منظور جابجایی آهن اضافی و حفظ آهن بدن (نزدیک به نرمال) انجام می شود. بر اساس توصیه ها و نظر گروه مدیریت هماتوماکروسیس[6](بارتن[7] و سایرین)، فلبوتومی درمانی در مردان با سرم فریتین microg/L300 یا بیشتر و در زنان با سرم فریتیم migrog/L200 یا بیشتر، بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم، بایستی آغاز شود. عموماً فلبوتومی درمانی شامل 1) انتقال یا جابجایی یک واحد خون (mL 500-400) در هفته تا سطح سرم فریتین به 20-10 microg/L برسد و 2) حفظ میزان یا سطح سرم فریتین در حد 50microg/L و بعد از آن جابجایی دوره ای خون فلبوتومی درمانی، هیپرفریتین امیای مربوط به آهن بیش از حد را برطرف می کند. اگر این درمان پیش از آنکه میزان بیش از حد بودن آهن جلوگیری می کند. این عوارض شامل سیروز کبدی، سرطان اولیه کبد، ئیابت ملیتوس[8]، هیپوگونادلیسم هیپوگونادوترپیک، امراض مفصلی و کاردیومیوپاتی است.

  در بیمارانی که افزایش بیش از اندازه آهن تأیید شده وجود دارد، فلبوتومی درمانی اغلب مشکلات: ضعف، بی اشتهایی، افزایش غلظت آنزیم کبدی، درد ربع فوقانی سمت راست، هیپرپیگمانتاسیون را بطور اساسی کاهش می دهد..

  محل ارائه خدمات (ارائه خدمات):

  بیماران بستری در بیمارستان                             Inpantient

  بیماران سرپایی (بخش بیماران سرپایی) Outpantient

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

بيمارستانهاي رواني در طي اين سالها سالها قبل، پيش از بوجود آمدن درمانهاي دارويي، اکثر بيماران رواني، روزهاي زيادي از زندگي شان را در بيمارستانهاي رواني مي گذراندند اما امروزه اکثر اين بيماران بيشتر خدمات درماني را بطور سرپايي دريافت مي کنند کساني

- بیمارستانهای روانی در طی این سالها سالها قبل، پیش از بوجود آمدن درمانهای دارویی، اکثر بیماران روانی، روزهای زیادی از زندگی شان را در بیمارستانهای روانی می گذراندند اما امروزه اکثر این بیماران بیشتر خدمات درمانی را بطور سرپایی دریافت می کنند کسانی که شما در خیابان یا در سینما یا در مهمانی ها… می بینید، این بیماران دیگر مثل گذشته ها از مردم عادی ایزوله و جدا نمی شوند. از طرفی در ...

اختلالات مواد مخدر مقدمه‌ بسياري‌ از پيامدهاي‌ منفي‌ در زندگي‌ معتادان‌ به‌ مواد مخدر نظير مشکلات‌ قانوني‌، فشارهاي‌ خانوادگي‌ و اجتماعي‌، آسيب‌هاي‌ جسماني‌ مثل‌ ابتلا به‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌، هپاتيت‌ و ايدز و نيز افزايش‌ مخارج‌ تهيه‌ مواد و به‌

اختلالات مواد مخدر مقدمه‌ بسياري‌ از پيامدهاي‌ منفي‌ در زندگي‌ معتادان‌ به‌ مواد مخدر نظير مشکلات‌ قانوني‌، فشارهاي‌ خانوادگي‌ و اجتماعي‌، آسيب‌هاي‌ جسماني‌ مثل‌ ابتلا به‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌، هپاتيت‌ و ايدز و نيز افزايش‌ مخارج‌ تهيه‌ مواد و به‌

استفراغ‌ شديد حاملگي‌ (Hyperemesis gravidarum) استفراغ‌ شديد حاملگي‌ Hyperemesis gravidarum استفراغ‌ شديد حاملگي‌ عبارت‌ است‌ از تهوع‌ و استفراغ‌ شديد در يک‌ خانم‌ حامله‌، که‌ باعث‌ کم‌آبي‌ بدن‌ و تغييرات‌ شديد در ترکيب‌ شيميايي‌

تاريخچه تغذيه تا اوايل قرن نوزدهم مفهوم غذاخوردن فقط پرکردن شکم بود و احساس گرسنگي بشر را وادار مي‌کرد تا آنچه را در دسترس خود مي‌ديد بدون توجه به کميت و کيفيت آن مصرف کند. شهرنشيني و تشکيل اجتماعات باعث ايجاد تغييرات زيادي در طرز تغذيه بشر شد

با پيشرفت علوم پزشکي و فن آوري در روش هاي درمان و مراقبت بيماران تغييرات سريعي به وجود آمده است به طوري که بسياري از بيماراني که در مراحل بحراني يک بيماري حاد يا مزمن هستند با استفاده از روش هاي نوين درمان، پرسنل ماهر پرستاري و فن آوري پيشرفته بهبود

چکیده مقاله : این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، کارکنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروک که بصورت ...

بخش تشخیصی این بخش شامل 1 رادیولوژی 2 مامو گرافی 3 سونوگرافی 4 سی تی اسکن و انژیو گرافی می باشد که در ادمه به توضیح هر کدام می پردازیم. واژه نامه: 1 رادیولوژی (Radiology): بر حسب اینکه از چه عواملی استفاده می شود پزشکی هسته ای : بر اساس مواد رادیو اکتیو رادیولوژی واقعی: بر اساس اشعه x که رادیولوژی پزشکی واقعی نام دارد. رادیولوژی پزشکی واقعی: 1 رادیولوژی تشخیصی 2 رادیولوژی درمانی ...

HIS به معناي پياده‌سازي سيستم يکپارچه‌ توليد اطلاعات لازم براي مديريت تمامي فعاليت‌هاي مربوط به سلامت، از قبيل برنامه‌ريزي، نظارت ، هماهنگي و تصميم‌گيري مي باشد. وظيفه HIS ، پشتيباني از فعاليت هاي بيمارستان در سطوح کاربردي، تاکتيکي واستراتژيک است .ه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول