دانلود تحقیق مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

Word 33 KB 5487 13
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

  هدف:نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند.

  طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است .

  یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان چکلند(chchland) و تغییر مدیریت کمک کرد تا یک محصول در مسیر برآورد کردن نیازهای مصرف کننده توسعه یابد، ارزشی برای پول ایجاد کرد وبه موقع تحویل داده می شد.

  استنباطهای عملی: این تحقیق نشان می دهد که مزایای روشهای رسمی که توسط prince ابداع شد می تواند در یک محیط آسانتر که نیازهای مصرف کننده گروههای کاری را تولید می کند.

  نوآوری/ ارزش:مدارک و شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می دهد نصف بیشتر همه پروژه‌های II شکست خوردند و تحقیقهای عمومی آسانتری برای موفقیت ضروری هستند. این تحقیق باید مدیران پروژه و برنامه، اسپانسرهای سطح بالا، توسعه دهنده‌های نرم افزار و متخصصان قابلیت مصرفی را علاقمند کند.

  یادگیری کلمات کلیدی، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر.

  مقدمه:

  دانشگاه اغلب بر فرآیندهای کاری مشخص با فاکتورهای دموکراسی محل کار و سنتی تکیه می‌کنند و همچنین در برابر تغییرات بسیار غیر قابل نفوذ می باشند(Duke.2002). بنابراین توسعه داخلی II اغلب یک ضرورت است. علاوه بر این، یک ممیزی اخیر Jisc  گزارش می‌دهد که 67 در صد فعالیت توسعه محیط یادگیری مدیریت شده uk (Mlt) دادخلی بوده است. به هر حال، مدارک گسترده ارائه شده که نیمی بیشتر از پروژهای II شکست خوردند، داناییهای بدست آمده نشان می‌دهد که توسعه نرم افزار داخلی ریسک است. برای مثالJISC هشدار می‌دهد که:

  این که واقعیت غم‌انگیز است که اکثرپروژها، بخصوص آنهایی که شامل سیستمهای اطلاعاتی می‌شوند،تا به طزو عینی برسند و در بود چه با شکست مواجه می‌شوند. اکثرنواقص به دلایل زیر است:

  ضعف در تشخیص پروژه، مقیاسهای زمانی غیر واقعی، مقیاسهای زمانی که بسیار طولانی هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمدیریت انتظارت کاربرد و نقص در مدیریت تغییر مورد نیاز.

  برای بهبود بخشیدن این ریسکها، مدیران پروژه، باید بپذیرند که اداره کردن یک پروژه یک مسئله الزامات و موقعیت محل را آزمایش کند ومناسبترین راهای و سیاستها را برای مدیریت تغییر، مدیریت پروچه و توسعه انتخاب کند. روش شناس معمول در بخش عمومی PRINCE 2 می باشد که برای کنترل مطلوب است. فرض ما اینست که اگر چه PRINCE 2سودمند است اما بهترین راه نیست:

  ... اکثر پروژه‌ها بدلیل آنکه بطور کار آمدی مدیریت نمی‌شوند شکست می‌خوردند مهمترین و پیچیده‌ترین جنبه ‌وظیفه مدیریت اداره ‌روابط با مردم است.

  بنابراین، روشهای گوناگون سیستمهای نرم متمرکز بر مردم نیاز دارند که درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. برای شسرح این نکته، خواننده‌ها را در مسیر اداره ‌توسه داخلی یک MLE هدایت می کنیم.

  روش ساسکس یم MLE کمپس است که توسط یک تیم کوچک توسعه داخلی را به موفقیت رساند. این سرویس مطمئن وب دستیابی خصوص به پروسهای کری آکادمیک و اجرایی، ثبت آنلاین (مستقیم) با پردازش اجرای زند، ابزارهای هزینه یک تحقیق، عناصرکتابخانه‌ای ویژه- موضوع و اطلاعات ویژه دانش‌آموز را پشتیبانی می‌کند. این متن راه حلهای مدیریت پروژه، تغییر و توسعه که در امکان توسعه سریع موفق بوده‌اند را مرور می کند.

  این تحقیق بر پایه ترتیب زمانی زیر نباشده است: اول متن سازماندهی شده را شرح می‌دهیم، مفاهیم ضمن طراحی آن را مشخص می‌کنیم؛ بعد ، به سمت بوجه‌ها، نظام و منابع انسانی می رویم؛ با وجود این مطلع کنند؛ بخش پایانی ما ساختارهای پشتیبانی را شرح می‌دهد پند آخر هم خطاب به مدیران برتر است متن سازماندهی شد، و مفاهیم طراحی آن:

  استراتژی و فرهنگ سازمانی باید ساختارهای پشتیبانی، فرآیندهای کاری و تکنولوژیها را تعیین کند. در این بخش ما سازمان و اهداف آن، ساختار II سازمانی و مابعII موجود ر امعرفی می‌کنیم ونشان می‌دهیم که این عوامل چگونه بر اهداف ما تأثیر می ‌گذارند.

  شاتوک(2003) در دانشگاه ساسکس در واسط گروه 1994 واقع شده است.شامل 17 دانشگاه بریتانیایی بین المللی است که بین دوره نخست وزیری گروه را شل و بخشهای پایین‌تر دانشگاههای پست 95 قرار دارد گروه مدیریت برتر ما گروه را شل را هدف قرار دادند و تصدیق می‌کند که پیشرفت به ارزیابیهای RAE افزایش یافته نیاز دارد. اولین هدف تاسیس و سرمایه‌گذاری یک MLE آزادنگه داشتن گروه تحقیق دانشگاه برای تحقیق است. مفهوم طراحی این است که هم ارگان تدریس و تحقیق به نیازهای مالی نیازمند هستند. ساسکس خود را اینگونه معرفی می‌کند: با در اختیار گذاشتن یک محیط بی نظیر برای مطالعه داخلی و منضبط و تحقیق کلاسی ما در اختیار انتخاب دانش جویان هستم که نسبت به آبرو و وسایل و ابزارهای عالی و محیط زیبایی دانشگاه ما علاقه نشان می‌دهند با ارائه ارزش حیاط و محیط دانشگاه، یک ، محیط آموزش مجازی هدف بعدی ما می باشد ساسکس دارای فرهنگ غنی و مکانی برای پروژه های تجاری است. بر اساس تحقیق و مطالعه محصول، تصمیم اولیه گرفته شده است که با حضور سه قسمت محصولات این مهم پشتیبانی نمی گردد. به این مفهوم است که گسترش و توسعه داخلی مورد نیاز است. این تصمیم به وسیه مطالعه فنی قسمت سوم محصول به امضا رسیده است. در آغاز پروژه، هدف II بین سرویسهای مدیریتی اطلاعات (MIS) و دانشگاه وسرویس دانشگاه کامپیوتر ساسکس(UCCS) تقسیم شده است. MIS پایگاه داده‌ای مرکزی بحرانی را که دسترسی به ستاد را به وسیله شکل های مرکزی شبکه را مشخص می کند را به راه می‌اندازد UCCS تمامی سرویسهای دیگر II مرکزی را راه انداز می‌کرده است که شامل سرویسهای شبکه می‌باشد مفهوم طراحی این است که یک تیم پرو باید در میان MIS و UCCS ومدیریت اصلی عمل کننده قرار گیرد سیستهای بازمانده که دو تا هستند برای تاثیر گذاری به کار گرفته می شوند. دروه مدیریت سیستمMIS (CMS) به طور گسترده‌ای درهر به استفاده می رسد و نیازه را برای یک MIS متصل است و ارتباط خارج و داخل از محیط دانشگاه را برقرار می سازد و دریافت و ارتباط ناتوان را نیز به خوبی فراهم می آورد. با این حال، این مسئله به طور خیلی تنگاتنگی به نیازهای خاص مدرسه مربوط می شود. هدف آن ساخت ساختار اطلاعاتی تحت CMS بالایه داخلی است که ابزارهای بسیار خوبی ازCAS را به کل جامعه برقرار می سازد. تغییر مدیریتی دقیقی برای تغییر کاربران حاضر در هر دو سیستم در محصول جدید مورد نیاز است بودجه. هیت دولت، منابع انسانی بودجه ها در حدود 500000 پوند در طول 3سال با یک نظریه بازی به خدمت گرفته می‌شود این مسئله مدیر پروژه‌ای را تغذیه کرده که در توسعه دهنده تمام دقت ویک متخصص آموزش نیمه وقت است. اهدافق طرح نیازهای (HPI) و حالت دوم مشاوره‌ای می‌باشد. سیاست دانشگاه اینگونه حکم می‌کند که پروژه باید بوسیله (CCTA 2002)PRINCE 2 به خدمت گرفته می‌شود. PRIMCE 2 پروژه رسمی مدیریتی روش آموزشی است که ارگانیسم، مدیریت و کنترل پروژه  را تحت پوشش قرار می دهد. پروژه‌های PRIMCE به دو دوره تقسیم می‌شود. و به هر صورت، هر دوره به وسیله یک سیری از زیر مجموعه ها به انجام می‌رسد که دارای یک سیریاز محصولات و فعالیتهای مشخص می‌باشند، اسپها موجود محدودی، قسمتهای کنترل، و ساختار سازمانی می باشند. قبول این محصولات با استانداردهای کیفیت مورد قبول، اتمام دوره را نشان می دهد. قبول تمامی دوره‌ها و اتمام پروژه مورد نظر است.(شکل1). پروژه 2 PRINCE بوسیله پروژه‌ای و گروه پروژه نگه دارندگان کنترل می‌شود. مهمتر از همه اینکه، هیت مدیره یا بوسیله یک حالت شناسایی و مدیران پروژه‌ای در برگیرندهCASوCMS راهنمایی می شوند این هیت همچنین یک صورت دانشگاهی از، رئیس دانشگاه، برنامه زیر الکترونیکی کتابخانه را شامل می شوند و به همراه آن کتابدار.مدیر MIS، دو سخنران اصلی ویک ناظم، و رئیس به علاوه تجربه صنعتی، سایمون شرویل که دارای تخصص لازم و تجربه HE تحقیق و آموزش است. به خدمت گرفتن سطح عالی کلیدی است به عنوان مدیر پروژه که به عنوان یک قدرا در داخل سازمان شناخته می‌شود. اکثر موقعیت مدیر ساسکس میتواند به هوش API و اطمینان از اینکه در محل قرارگرفته منتهی شود.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

هدف:نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختار هایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان ...

هدف: نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان ...

هدف: نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان ...

چکیده این مقاله اشاره میکند که نارضایتی از سیستم های مدیریت دانش بازتاب مشکلات اساسی از جمله نقص تحلیل سیستم هاست. طیفی از نرم افزارهایی که بعنوان سیستمهای مدیریت دانش عرضه شده اند مورد بررسی قرار گرفته و استدلال میشود که بیشتر آنها بواقع ابزار های مدیریت اطلاعات هستند که هرگز برای برآوردن نیازهای سازمانهای معروف به سازمانهای یادگیرنده طراحی نشده اند. در خاتمه نتیجه گیری میشود ...

چکیده : مسئله انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سالهاست ، نه فقط کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآیند تولید یا خلق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به جهان سوم ، با بعد دیگری مواجه شده است که دامنه آن باسرعت ...

مقدمه: امروزه اطلاعات مهمترين منبع مدير بعداز عامل انساني محسوب مي شود. اداره امور سازمانها به شيوه هاي کارآمد به ويژه در دنياي پيچيده امروز، مستلزم جمع آوري وپردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است، که با آهنگي سريع در حال رشد است. کميت و کيفيت ا

چکيده رويکرد جديدي که در سالهاي اخي بر ميديريت عمليات حاکم شده، رويکود مديريت زنجيره تامين (SCM) است. زنجيره تامين شبکه اي از تسهيلات و مراکز توزيع است که وظايف تهيه و تدارک مواد خام، تبديل آن به محصولات نهايي و واسطه‌اي و توزيع اين محصولات نها

الگوی مطالعه کارآفرینی مبتنی بر علم در قسمت قبل ضرورت توجه به کارآفرینی مبتنی بر علم تاریخچه شکل گیری آن در دنیا و بعضی از مفاهیم و رویکردها در رابطه با آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت سعی می‌شود الگویی برای مطالعه کارآفرینی مبتنی بر علم ارایه شود. الگوهای که تاکنون در رابطه با کارآفرینی مبتنی بر علم ارایه شده‌اند، بر محور چهار کلید واژه بنگاه مشتق از دانشگاه، ...

انسان هرزماني که براي انجام کاري نيازبه يک ياترکيبي ازسه خصيصه سرعت،دقت وقدرت داشته به سمت تهيه،ساخت يا اختراع ماشيني رفته است. اگراين تعريف رابپذيريم که ماشين ابزاري ساخته انسان جهت انجام کارياکارهائيست ،کامپيوتر نيز يک ماشين است امابايک تفاوت اسا

چکیده: امروزه در اغلب سازمانهای کوچک و بزرگ مبتنی بر پروژه، مدیران ارشد بخصوص مدیران پروژه ها در زمینه تخصیص منابع با چالشهای فراوانی مواجه هستند. بنابراین، به منظور کاهش هزینه و زمان اجرا و همچنین افزایش کیفیت در پروژه بایستی رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت علمی تغییر یابد تا پاسخگوی بهینه سازی کارایی و عملکرد یک پروژه در دوره عمر آن باشد. برای رسیدن به این مهم تشکیلات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول