دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد

Word 276 KB 5595 12
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تاریخچه فعالیت شرکت

  1- کلیات: شرکت پیشگامان چاپ و نشر در سال 1374 به صورت شرکت تعاونی تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شیراز – کیلومتر 15 جاده سپیدان (دو کوهک) – کیلومتر 3 جاده شهر جدید صدرا واقع است.

  2- فعایت اصلی شرکت: موضوع فعالیت شرکت در زمینه انواع چاپ بر اساس ماده یک آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شامل:

  الف) چاپ بر روی کاغذ و مقوا در زمینه هایی همچون مطبوعات کتب درسی و غیره.

  ب) چاپ بر روی سلفون، نایلون و نایلکس

  حقوق و دستمزد

  هزینه دستمزد اساساً متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت ساعت کاری، دستمزد روزانه یاهفتگی و حقوق ماهانه می باشد. هزینه دستمزد شامل بسیاری از عوامل هزینه از قبیل: حقوق پایه، اضافه کاری، فوق العاده های اضافه کاری در روزهای تعطیلی و تعطیلات رسمی، حق نوبت کاری، پاداش، بیمه های اجتماعی سهم کارفرما و غیره می باشد. بنابراین جمع هزینه های دستمزد پرداختی به کارکنان بابت یک روز کاری شامل برخی یا تمامی هزینه های فوق می شود.

  کارت حضور و غیاب:

  نحوه کنترل ساعت کار پرسنل واحد تجاری با توجه به کارتهای ساعت زنی و در بعضی از شرکتها به صورت دستی توسط پرسنل نگهبانی شرکت انجام می پذیرد.

  در شرکت چاپ و نشر حضور و غیاب کارکنان به دلیل اینکه تعداد پرسنل کم می باشد به شیوه دوم ثبت می شود و ساعت کار کارکنان در آخر هر ماه توسط قسمت اداری محاسبه گردیده و بدین ترتیب ساعات اضافه کاری و تعطیل کاری و یا غیبت و کسری کار معین شده و تحویل قسمت مالی شرکت می شود.

   برای محاسبه لیست حقوق و دستمزد حسابدار ابتدا اطلاعات دریافتی را در قسمت سیستم اطلاعات ورودی ثبت و محاسبه نموده و در آخر مبلغ خالص پرداختی به هر یک از پرسنل را مشخص می کند.

   

  نمونه کارت حضور و غیاب و حکم پرسنلی

  این کارت شامل 4 ستون می باشد ستون ردیف، ستون نام و نام خانوادگی ، ستون ساعات ورود و خروج و ستون امضاء . و به این صورت است که پرسنل هنگام ورود به شرکت در این دفتر که در قسمت نگهبانی شرکت می باشد ساعت ورود خود را ثبت و هنگام خروج ساعت خروج خود را ثبت کرده و آن را امضاء می کنند.

  اهداف سیستم حقوق و دستمزد

  1- تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد جهت تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان.

  2- تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد جهت تعیین هزینه ها و ثبت آن در سیستم مالی. به طور کلی حقوق و مزایای پرسنل به دو قسمت تقسیم می شود:

  الف) مزایای مستمر                   ب) مزایای غیرمستمر

  الف) مزایای مستمر:

  منظور از مزایای مستمر کلیه مبالغی است که در طی سال به صورت مداوم به پرسنل پرداخت می شود که شامل: حقوق پایه، حق مسکن، حق اولاد، پایه سنواتی و خواربار می باشد.

  حقوق پایه: مبلغی است که در حکم پرسنلی کارمند یا کارگر به عنوان حقوق پایه تعیین و بین کارفرما و کارگر یا کارمند توافق گردیده و به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت می شود. طبق قانون کار حداقل حقوق دریافتی در سال 85 برای کارگران 000/500/1 ریال میباشد.

  حق مسکن: یکی دیگر از مزایای مستمر است که در حکم پرسنلی به صورت مستمر درج می شود و مبلغ آن در سال 85 طبق قانون کار 000/100 ریال می باشد.

  حق اولاد: یکی دیگر از مزایای مستمر می باشد که برای حداکثر 2 فرزند پرداخت می شود. و طبق قانون کار و تأمین اجتماعی به پرسنلی تعلق می گیرد که حداقل 720 روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و مبلغ آن برای هر فرزند سه برابر حداقل حقوق روزانه می باشد. حق اولاد مشمول بیمه نمی شود.

  پایه سنواتی: یکی دیگر از مزایای مستمر است که به پرسنلی پرداخت می شود که از تاریخ استخدام آنها یکسال تمام گذشته باشد و مبلغ آن در سال 85 ماهانه 500/37 ریال می باشد.

   

  خواروبار: یکی دیگر از مزایای مستمر است که به پرسنل پرداخت
  می شود.

   

  ب) مزایای غیر مستمر:

  همان طور که از اسم آن مشخص است استمرار نداشته و ممکن است در طی سال فقط چند بار وجود داشته باشد یا تمام سال هم وجود داشته باشد . مزایای غیر مستمر شامل: روزهای کارکرد، اضافه کار عادی، اضافه کار تعطیلی، ایاب و ذهاب ، مرخصی بدون حقوق ، مساعده ، غیبت، معوقه ماه قبل، کسورات متفرقه، ح مسئولیت، پاداش، مطالبات، نوبت کاری، حق شیفت و فوق العاده مأموریت.

  روزهای کارکرد: روزهای کارکرد بر اساس روزهایی است که یک شخص در شرکت حضور داشته و به فعالیت مشغول بوده و توسط قسمت اداری ارائه می گردد. اگر شخص غیبت داشته یا مرخصی بدون حقوق رفته یا مرخصی استعلاجی داشته باشد از روزهای کارکرد کسر می گردد و حقوق مستمرد بر اساس آن حساب می شود. مثلاً اگر کسی در طی یکماه 27 روز کارکرد داشته باشد و 3 روز غیبت داشته باشد حقوق پایه و سایر مزایای مستمر آن براساس 27 روز کارکرد آن محاسبه می شود یعنی :

  خواربار ، حق اولاد ، حق مسکن، پایه سنواتی، حقوق پایه

       27

                30

  اضافه کار عادی: مزایای غیرمستمری است که اگر پرسنل در طی یکماه مازاد بر 176 ساعت کار کنند اضافه کار عادی حساب می شود و نحوه محاسبه آن به صورت زیر می باشد:

                              پایه سنواتی + حقوق پایه

  176 یا 220 (ساعت)

   

   

      نرخ اضافه کار عادی = 140%

           

  اضافه کار تعطیلی: اگر پرسنل در روزهای تعطیلی کار کنند اضافه کار تعطیلی گفته می شود که نرخ آن به صورت زیر محاسبه می شود:

                              پایه سنواتی + حقوق پایه

  نرخ اضافه کار تعطیلی = 180%

                176 یا 220 (ساعت)

  در بعضی از شرکتها و موسسات اضافه کاری چه عادی و چه تعطیلی باشد همان 140% را پرداخت می کنند.

   

  ایاب و ذهاب: یکی از آیتم های غیرمستمر است که به حقوق پرسنل اضافه
  می شود. به عنوان مثال در شرکت چاپ و نشرمقرر شده است که روزی 300 تومان به پرسنل بابت ایاب و ذهاب داده شود . که در طی یکماه بر اساس روزهایی که در شرکت حضور داشته اند پرداخت می شود.

  مرخصی بدون حقوق : یکی از آیتم های غیرمستمری است که از روزهای کارکرد شخص کسر می گردد.

   

  مساعده: پولی است که کارگر یا کارمند دریافت می کند و از اولین حقوقی که دریافت می کند کسر می گردد و به عنوان یکی دیگر از مزایای غیرمستمر
  می باشد.

   

  غیبت: در این شرکت به ازای هر روز غیبت 2 روز از حقوق شخص کم
  می شود و مبلغ آن به صورت زیر محاسبه می شود:

                                                                                        

  پایه سنواتی+ حقوق پایه

   

  مبلغ بدست آمده از حقوق فرد کسر می شود = روزهای غیبت  

                                                                                                    30

  به عنوان مثال اگر شخصی در طی یکماه 2 روز غیبت کرده باشد و ماهیانه 000/150 تومان حقوق پایه و پایه سنواتی آن 000/30 تومان باشد به صورت زیر محاسبه می شود:

                                                                              000/30 + 000/150

  000/24 = 4

                      30

  یعنی از حقوق فرد مبلغ 000/24 تومان بابت غیبت کسر می شود.

  معوقه ماه قبل: اگر شخصی در ماههای قبل باید مبلغی را دریافت می کرده ولی به علت از قلم افتادن یا اشتباه حسابدار دریافت نکرده است و یا به هر علت دیگر در این صورت حسابی به نام معوقه ماه قبل در لیست حقوق و دستمزد ایجاد می شود و به عنوان آیتمی است که به حقوق شخص اضافه می شود و مالیات پذیر نیست.

  کسورات متفرقه: اگر شخصی در طی یکماه بدهی هایی برای خودش ایجاد کرده باشد به عنوان مثال کار اشتباهی انجام داده باشد و باعث ضرر و زیان شرکت شود این ضرر و زیان به صورت کلی یا اقساطی از حقوق فرد کم می شود.

  حق مسئولیت: حق مسئولیت جزء آیتم هایی است که به حقوق شخص اضافه می شود اگر شخصی در یک پستی قرار دارد و به دلیل اینکه در آن پست یک مسئولیتی را برگردن دارد باید مبلغی را دریافت کند . مثلاً در شرکت چاپ و نشر مدیر چاپ که کار چاپ را انجام می دهد و مسئولیت کلیه امور چاپ را برعهده دارد مبلغی را به عنوان حق مسئولیت دریافت می کند.

  پاداش: معمولاً مبالغی که به عنوان تشویق و یا به مناسبتهای مختلف به کارمندان و یا کارگران پرداخت می شود و یکی دیگر از مزایای غیرمستمر می باشد. مثلاً پاداش حسن انجام کار.

  مطالبات: مبالغی است که شخص از شرکت طلب دارد و تفاوت آن با معوقه ماه قبل این است که مطالبات مالیات پذیر می باشند.

  نوبت کاری: طبق قانون کار، نوبت کاری عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود.

  پرسنلی که نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22% علاوه بردستمزد عادی به عنوان نوبت کاری دریافت می کنند. طبق قانون کار هر کارگر 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته باید کار کند که اگر مازاد بر این 24 ساعت در هفته کار کند اضافه کار عادی محسوب می شود و اگر درروز تعطیلی کار کند اضافه کار تعطیلی به حساب می آید.

  نوبت کاری به صورت زیر محاسبه می شود.

  روزهایی که نوبت کاری داشته  5/22%  یک روز حقوق فرد

  شب کاری: برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی 35% اضافه بر مزد عادی تعلق می گیرد.

  فوق العاده مأموریت: اگر کارمندان در ماه مأموریت رفته باشند مبلغی را به عنوان فوق العاده مأموریت دریافت می کنند. مأموریت مشمول مالیات نمی شود.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.
   

  فهرست
  1- تاریخچه فعالیت شرکت 4
  2- حقوق و دستمزد 6
  3- کارت حضور و غیاب 7
  4- اهداف سیستم حقوق و دستمزد 9
  5- مزایای مستمر 9
  6- مزایای غیر مستمر 10
  7- ثبت لیست حقوق و دستمزد 17

حقوق و دستمزد هزینه دستمزد اساساً متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت ساعت کاری، دستمزد روزانه یاهفتگی و حقوق ماهانه می باشد. هزینه دستمزد شامل بسیاری از عوامل هزینه از قبیل: حقوق پایه، اضافه کاری، فوق العاده های اضافه کاری در روزهای تعطیلی و تعطیلات رسمی، حق نوبت کاری، پاداش، بیمه های اجتماعی سهم کارفرما و غیره می باشد. بنابراین جمع هزینه های دستمزد پرداختی به کارکنان ...

لفظ سیستم به مجموعه‌ای از عناصر اطلاق می‌شود که ورودی‌های مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آنها پردازش انجام داده و در نهایت خروجیهای معینی را تولید می‌کند سیستم مجموعه‌ای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدفهای مشخص در تعامل با یکدیگر هستند در فرهنگ انگلیسی آکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه‌ گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و ...

پيشينه تاريخي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور : سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوراز ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف – سازمان برنامه وبودجه به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي عمراني

تاریخچه تشکیل سازمان: همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود. منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که ...

مقدمه: هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونین مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد. در ضمن قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا ...

مقدمه: هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونین مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد. در ضمن قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا ...

مقدمه: هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونین مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد. در ضمن قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا ...

الف)- تاریخچه شرکت پاکسان از سال 1341 رسماً فعالیت خود را در زمینه تولید مواد شوینده آغاز نمود. این شرکت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان واحدی از گروه صنعتی بهشهر مشغول فعالیت بود. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، شرکت پاکسان مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع گردید واز آن پس تحت پوشش سازمان صنایع ملی فولاد ایران و زیر نظر مدیریت منتخب دولت جمهوری اسلامی ایران مساعی خود ...

پیشگفتار در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آماده سازی بستر کار و مکانیزاسیون کشاورزی ، تعدادی ماشین آلات عمرانی و راهسازی تأمین کرد و متناسب با نیاز استانها در سطح کشور توزیع نمود تا در پروژه های عمرانی از جمله تسطیح و یکپارچگی سازی اراضی احداث سدهای خاکی احداث شبکه های آبیاری و زهکشی احداث جاده بین ...

مقدمه از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود. حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول