دانلود تحقیق آزمایش رنگرزی پشم با رنگزا های اسیدی

Word 55 KB 6308 11
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • وسایل مورد نیاز :

  بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگینه آبی و قرمز (به صورت محلول در آب ) ، اسید سولفوریک ، سولفات سدیم ( نمک ) ، کالا (پشم به وزن 0.2   گرم ) ، اب مقطر .

  تئوری آزمایش :

  رنگ های اسیدی ، رنگهایی هستند که برای جذب رنگ از اسید استفاده میکنند . در رنگرزی اسیدی علاوه بر اسید از نمک نیز استفاده میگردد در سه آزمایش مختلف اثر نوع اسید ، غلظت اسید غلظت نمک و تاثیرات آنها را بر روی خامه رنگ شده بررسی میکنیم .

  برای مشخص نمودن مقدار رنگزا ، اسید و نمک از فرمول زیر استفاده میگردد .

   

  درصد موجود/درصد مورد نیاز . وزن کالا =(میلی لیتر یا سی سی )X

  درصد موجود ، یک در صد است و وزن کالا در همه موارد 0.2   گرم میباشد .

  برای مشخص کردن حجم حمام رنگرزی از پارامتر L:R  ( وزن کالا : حجم حمام ) استفاده میشود که ان را ( 100:1) میگیریم . یعنی اگر وزن کالا یک گرم باشد  جحجم حمام را باید 100 سی سی در نظر گرفت .  با توجه به داشتن وزن کالا ، در تناسب حجم حمام را به دست می آوریم که 20 سی سی خواهد بود .

  X= 20cc

  وزن کالا (gr)

  حجم حمام (CC)

  1

  100

  0.2 gr

  x

  حجم حمام ( 20 cc ) در تمام آزمایشات یکسان خواهد بود .

  برای مشخص کردن مقدار آب مقطر در حمام ، ابتدا وزن رنگزا ، اسید و نمک را بدست آورده با هم جمع میکنیم و این وزن را از حجم حمام 20 cc  کم میکنیم  مقدار آب مقطر مورد نیاز بدست می آید . این مقدار در حمامهای گوناگون با توجه به تغییر رنگ اسید و نمک متغیر خواهد بود .

  منحنی رنگرزی : پس از اتمام کار و کامل شدن محتویات حمام ، باید بشر را روی حرارت گذاشت و برای این کار باید از منحنی رنگرزی که مدت و دمای حمام را مشخص میکند استفاده نمود که بیان کننده موارد زیر است :

  محلول به مدت 5 دقیقه در دمای 60 درجه بماند ، 20- 30 دقیقه طول بکشد و ارام آرام به جوش برسد ، 45 دقیقه در دمای جوش بماند و سپس آبکشی و شستشو صورت گیرد .

  در حین آزمایش تا اتمام آن باید موارد زیر را مد نظر قرار داد تا از خطاها کاسته شود و رنگرزی مطلوبی داشته باشیم .

  1) در برداشتن مواد که با پیپت و استوانه مدرج است دقت شود تا از کم و زیاد شدن مواد جلوگیری به عمل آید .

  2) به دما و مدتی که در منحنی رنگرزی وجود دارد کاملا توجه کرده  و با دماسنج دماهای مورد نظر را مرحله به مرحله اندازه گیری کنیم .

  3) با همزن محلول و کالا را هر چند و.قت یک با رهم زده  تا کالایی با رنگ یکنواختی داشته باشیم .

  4) به هنگام تبخیر آب حمام آب مقطر به ان اضافه کرده تا از پاشیدن آن به بیرون جلوگیری شود .

   

   

   

  هدف از آزمایش 1 : اثر نوع اسید بر جذب رنگ ( اسید قوی و ضعیف )

  روش کار : در این ازمایش اثر دو نوع اسید یکی اسید قوی( اسید سولفوریک ) و دیگری اسید ضعف ( اسید استیک ) را در جذب رنگ خامه بررسی میکنیم با توجه به درصد های مورد نیاز مقدار رنگزا ، اسید ، سولفات سدیم و اب مقطر را بدست میآوریم .

  این مواد را به همراه کالا در بشر میریزیم با این تفاوت که در یک حمام از اسید قوی و در حمام دیگر از اسید ضعیف استفاده میکنیم در حمام 1 و 2 از رنگزای قرمز استفاده میگردد .

  حمام شماره 1 :

  رنگزا (%1) ، اسید سولفوریک (4 % ) ، سولفات سدیم (20%)

  درصد موجود/درصد مورد نیاز . وزن کالا =(میلی لیتر یا سی سی )X

    0.2 * 1  /  1 =  0.2cc=  رنگینه

   0.2 * 4  /  1 = 0.8cc =  اسید سولفوریک

  0.2 * 20  /  1 = 4 cc =  سولفات سدیم

    0.2 + 0.8 + 4 = 5 cc   à 20-5=15 cc=  وزن اب مقطر

  حمام شماره 2 : رنگزا ( 1%) ، اسید اسیتیک (4%) ، سولفات سدیم ( ( 20% .

  درصدهای موجود در حمام 2 و 1 با هم یکسان است بنا بر این مقادیر نیز با هم برابر خواهد بود .

  پس از بدست آمدن مقادیر مورد نیاز از موادی که باید در حمام ریخته شود آنها را داخل بشر کرده و کالا که 0.2 گرم وزن دارد را در حمامها قرار میدهیم .

  حمام 1 و 2 را با توجه به منحنی رنگرزی بر روی حرارت میگذاریم . در دمای 60 درجه مقداری از رنگ جذب خامه شده و تا رسیدن دمای جوس این مقدار لحظه به لحظه افزایش میابد و پس از گذشتن از دمای جوش به حد اکثر خود میرسد . پس از طی این مراحل و شستشوی خامه ها مقاهده میگردد که کالای حمام شماره  1 که از اسید قوی استفاده شده بود رنگ بیشتری به خود گرفته است .

   

  نمونه کالای رنگ شده در حمام شماره 1:

  نمونه کالای رنگ شده در حمام شماره 2:

   

  نتیجه گیری : با توجه به مشاهدات و تفاوت رنگ در حمامها به این نتیجه میرسیم که اسید قوی جذب رنگ را نسبت به اسید ضعیف بیشتر میکند در حمام شماره 1  از اسید سولفوریک ( اسید قوی ) استفاده شده است .و کالا نسبت به حمام شماره 2 که از اسید استیک ( اسید ضعیف) استفاده شده   پر رنگ تر است .

  هدف از آزمایش  2 : اثر غلظت اسید بر جذب رنگ .

  روش کار : در این ازمایش از4 حمام استفاده میکنیم. مقدار رنگینه ، سولفات سدیم و نوع اسید ( اسید سولفوریک ) یکسان است . و تفاوت در مقدار و غلظت اسید است . در حمام شماره 3 از اسید استفاده نمیکنیم ولی در حمامهای شماره 4 و 5 و 6 از اسید با درصدهای متفاوت استفاده  میگردد . با توجه به درصد های داده شده مقدار مواد مورد نیاز را حساب میکنیم . در این آزمایش نیز از رنگزای قرمز استفاده میشود .

  حمام شماره 3 : رنگزا (1%) سولفات سدیم (20%) .

   

   

    0.2 * 1  /  1 =  0.2cc=  رنگینه

  0.2 * 20  /  1 = 4 cc =  سولفات سدیم

   =0.2  + 4 = 4.2cc à 20-4.2=15.8ccاب مقطر

   

   

  حمام شماره 4 : رنگزا 1 %  ، اسید سولفوریک 1 % سولفات سدیم 20 % .

   

   

    0.2 * 1  /  1 =  0.2cc=  رنگینه

  0.2 * 20  /  1 = 4 cc =  سولفات سدیم

  0.2 * 1  /  1 = 0.2cc =  اسید سولفوریک

    0.2 + 0.2 + 4 = 4.4cc  à 20-4.4=15.6cc=وزن اب مقطر

   

   

  حمام شماره 5 : رنگزا 1 %  ، اسید سولفوریک 4 % سولفات سدیم 20 %

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه : رنگرزي فرايندي است براي رنگ کردن الياف، نخ ويا پارچه که توسط آن رنگ جزئي از ليف مي‌شود. تکنيک‌هاي اوليه رنگرزي بر اساس فشردن خرده‌هاي گياهان رنگزا برروي الياف بوده است و به مرور زمان روشهاي استفاده از گياهان رنگزا پشرفت نمود و از

وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگ کرومی ، کالای پشم (0.2gr) ، آب مقطر. بیکرومات سدیم ، اسید استیک . هدف از ازمایش : دندانه دادن لیف قبل از رنگرزی ، بعد از رنگرزی و همزمان با آن و تاثیر آن بر روی ثبات رنگهای کرومی . تئوری آزمایش : رنگهای کرومی ، وزن مولکولی کمی دارند و اگر بصورت اسیدی ( بدون دندانه دادن ) رنگ ...

موضوع آزمایش : رنگرزی طبیعی الیاف پشم و پنبه با اسیدی متفاوت . وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای روناس ، کالای پنبه ، پشم ، آب مقطر، اسید استیک ، اسید سولفوریک ، اسید کالیک ، اسید تانیک ، اسید فرمیک ، زاج سفید . هدف از آزمایش : بررسی اثر نوع اسید بر فام و ثبات رنگ بر روی پشم و پنبه تئوری آزمایش : در این ...

موضوع آزمایش : رنگرزی پشم و ابرشم و پنبه با رنگ های راکتیو وسایل و مواد مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای راکتو ، اسید استیک ، کربنات سدیم ، الیاف ( پشم ، ابریشم و پنبه ) هدف از آزمایش : بررسی اثر اسید بر الیاف رنگ شده توسط رنگزای راکتیو تئوری آزمایش : در دو بشر 0.1 gr پشم و 0.1gr ابریشم را قرار میدهیم . رنگزای ...

موضوع آزمایش : رنگرزی پنبه و پشم با رنگهای مستقیم -1 وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای مستقیم قرمز و زرد ، نمک ، کالای پنبه ، آب مقطر. هدف از آزمایش : بررسی اثر نمک بر جذب رنگهای مستقیم بر روی پنبه . تئوری آزمایش : پنبه و رنگ مستقیم هر دو در آب بارهای منفی دارند بنا بر این جاذبه ای برای مولکول رنگ وجود ندارد ...

موضوع آزمایش : رنگرزی الیاف پشم و ابریشم توسط رنگهای شیمیایی متا ل کمپلکس وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای متال کمپلکس ، اسید سولفوریک ، آب مقطر، کالای پشم و ابریشم هدف از آزمایش : بررسی اثر اسید ( مقدار اسید ) ، بر روی جذب رنگ متال کمپلکس توسط لیف پشم و ابریشم . تئوری آزمایش : درون سه بشر به میزان یکسان ...

هدف از تحقیق در این تحقیق به بررسی و شناخت پشم و مواد رنگرزی طبیعی (روناس) ‌و رنگرزی شیمیایی که در کارگاه‌های رنگرزی به صورت دستی و صنعتی انجام می‌شود پرداخته شده. همچنین شناخت موادی که در مراحل مختلف رنگ کردن الیاف به کار می‌رود و نوع و ارتباط آنها و تاثیراتی که بر روی الیاف رنگ شده دارند پرداخته شده است. فصل اول خصوصیات پشم مورد استفاده در رنگرزی پشم کهن‌ترین الیافی است که در ...

موضوع ازمایش : رنگرزی پشم و ابریشم با رنگزای طبیعی مازو دار ( پوست انار ) -1 وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای متال کمپلکس ، اسید سولفوریک ، آب مقطر، کالای پشم و ابریشم ، پوست انار ، قلیا( کربنات سدیم ) ، پوست انار هدف آزمایش : بررسی اثر قلیا و اسید بر فام پشم و پنبه رنگ شده توسط پوست انار . تئوری آزمایش : ...

آزمایشات موضوع آزمایش : رنگرزی لیف پشم و ابریشم توسط رنگزای مستقیم - 2 وسایل و ابزار مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای مستقیم قرمز وآبی ، کالای پشم و ابریشم ، آب مقطر، اسید استیک هدف از آزمایش : بررسی اثر اسید بر جذب رنگهای مستقیم روی پشم و ابریشم . تئوری آزمایش : رنگزای مستقیم در آب دارای بار منفی میباشد و با ...

موضوع آزمایش : رنگرزی پشم و ابریشم با رنگزای طبیعی مازوج دار ( پوست انار )-2 وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای متال کمپلکس ، اسید سولفوریک ، آب مقطر، کالای پشم و ابریشم ، پوست انار ، سولفات آهن ، سولفات مس ، کلرور قلع ، زاج سفید . هدف از ازمایش : بررسی اثر دندانه های مختلف بر فام حاصله از پوست انار و ثبات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول