دانلود مقاله رایگان آزمایش رنگرزی الیاف پشم و ابریشم توسط رنگ های شیمیایی متال کمپلکس

Word 35 KB 6309 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • موضوع آزمایش : رنگرزی الیاف پشم و ابریشم توسط رنگهای شیمیایی متا ل کمپلکس

   

  وسایل مورد نیاز :

  بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای متال کمپلکس ، اسید سولفوریک ، آب مقطر، کالای پشم و ابریشم

   

  هدف از آزمایش :

   بررسی اثر اسید ( مقدار اسید ) ، بر روی جذب رنگ متال کمپلکس توسط لیف پشم و ابریشم .

   

  تئوری آزمایش : درون سه بشر به میزان یکسان رنگزای متال کمپلکس میریزیم در بشر 1 اسید نمیریزیم , در بشر دوم ، 8 درصد و در بشر سوم ، 16 درصد اسید سولفوریک میریزیم . منحنی رنگرزی را برای این آزمایش به کار میبریم و پس از اتمام کار رنگرزی نمونه ها را مورد مقایشه قرار میدهیم . L:R   (100:1)   میباشد و وزن کالای پشم و ابریشم هر کدام (0.1gr) میباشد .

   

  X= 20cc

  وزن کالا (gr)

  حجم حمام (CC)

  1

  100

  0.2 gr

  x

  منحنی رنگرزی :

   

  روش کار :

   مقدار رنگزا برای هر سه بشر  (1%)   میباشد و با توجه به این که مقدار کالا  (0.2 gr)   است .

   

  میزان رنگزا را برای هر بشر محاسبه میکنیم :

   

  0.2cc  = 1   /  1   *   0.2   =  رنگزا

  سپس چون میخواهیم تاثیر مقدار اسید را بر روی مقدار جذب رنگ مشخص کنیم مقدار اسید متفاوت خواهد بود .

  در بشر شماره 1 ، اسید سولفوریک نمیریزیم تا تاثیر جذب رنگ را مشاهده کنیم در بشر شماره 2 مقدار 8 % و در بشر شماره 3 مقدار 16 % اسید میریزیم . با توجه به اینکه مقدار کالا (0.2 gr )  است مقدار اسید را برای بشر 2 و 3 مشخص میکنیم .

   

  0.2 * 8  /  1 = 1.6cc =  اسید بشر شماره 2

  0.2 * 16  /  1 = 3.2cc =  اسید بشر شماره 3

   

  پس از مشخص کردن مقدار آب مقطر منحنی رنگرزی را برای هر سه بشر به کار میبریم .

   

  حمام شماره 1 : رنگزای متال کمپلکس  (0.2cc)  

    20 - 0.2  =19.8  cc  = اب مقطر

  مشاهدات :

   در این حمام جذب رنگ کامل صورت نگرفته و این امر از رنگ باقیمانده درون بشر مشخص میگردد بنا بر این برای جذب کامل به اسید نیاز خواهیم داشت .

   

  حمام شماره 2 : رنگزا (0.2 cc)   اسید سولفوریک  (1.6 cc)

    20 –( 0.2 + 1.6 )  =18.2  cc  = اب مقطر

   

  مشاهدات : جذب رنگ کامل صورت گرفته و حمام تقریبا بی رنگ شده است .

   

  حمام شماره 3 : رنگزا (0.2 cc)   اسید سولفوریک  (3.2 cc)

   

    20 –( 0.2 + 3.2 )  =16.6  cc  = اب مقطر

  مشاهدات :

  جذب رنگ به صورت کامل نبوده بیشتر از حمام شماره 1 و کمتر از حمام شماره 3 ، در حمام شماره 3 پس آب کاملا بی رنگ نشده .

   

  نمونه بدست آمده :

   

  حمام شماره 1

  حمام شماره 2

  حمام شماره 3

  نمونه پشم

   

   

   

  نمونه ابریشم

   

   

   

  نتیجه گیری :

  با توجه به نمونه های بدست آمده و اینکه جذب رنگ بدون اسید کم بوده است در رنگ متال کمپلکس 1:1 نیاز به اسید داریم . در نمونه شماره 2 ، با مقدار اسید 8% جذب رنگ بیشتری نسبت به نمونه شماره 3 ، با مقدار اسید 16 % داشته و با  توجه به نمونه ها در رنگهای متال کمپلکس با افزایش مقدار اسید تا حدی مشخص جذب رنگ زیاد است اما از آن حد بگذریم تاثیر برعکس خواهد داشت و جذب رنگ کم خواهد شد . در نمونه های ابریشم هم همین اتفاق افتاد و جذب رنگ حمام شماره 2 بیشتر از بقیه شد .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه : رنگرزي فرايندي است براي رنگ کردن الياف، نخ ويا پارچه که توسط آن رنگ جزئي از ليف مي‌شود. تکنيک‌هاي اوليه رنگرزي بر اساس فشردن خرده‌هاي گياهان رنگزا برروي الياف بوده است و به مرور زمان روشهاي استفاده از گياهان رنگزا پشرفت نمود و از

نیاز به جانشین ساختن مواد رنگی طبیعی دانشمندان را بر آن داشت که تحقیقات و کشفیاتی را در این باره بوجود آورند و از زمان عصر کیمیا گری رنگ سازی نیز مورد توجه بوده است . به طوری که در قرن 17 میلادی صنعت رنگ سازی حالتی اسرار آمیز و کیمیا گری داشته است . در قرن 18 میلادی در اروپا ، فن رنگسازی برای اولین بار به صورت صنعت در آمد و از موادی چون ماستیک Mastic و کپال Copal و روغن بزرک و ...

موضوع ازمایش : رنگرزی پشم و ابریشم با رنگزای طبیعی مازو دار ( پوست انار ) -1 وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای متال کمپلکس ، اسید سولفوریک ، آب مقطر، کالای پشم و ابریشم ، پوست انار ، قلیا( کربنات سدیم ) ، پوست انار هدف آزمایش : بررسی اثر قلیا و اسید بر فام پشم و پنبه رنگ شده توسط پوست انار . تئوری آزمایش : ...

چکيده: رنگزاهاي طبيعي روناس، پوست‌ گردو و اسپرک و همچنين سه رنگ متالکمپکس به منظور رنگرزي نخهاي پشمي مورد استفاده قرار گرفتند. نخهاي پشمي به دو روش متاکروم (همزمان دندانه-رنگرزي) و روش باتوکروم (اول دندانه سپس رنگرزي) به وسيله رنگزاهاي طبيعي ت

چکيده: رنگزاهاي طبيعي از دير باز براي رنگرزي الياف پشم مورد استفاده در فرش دستباف مورد توجه بوده اند و خصوصيات بارز رنگزاهاي طبيعي، فرشهاي بافته شده از نخهاي رنگرزي شده با آنها را از ساير دستبافته ها متمايز ساخته است. امروزه علاوه بر جلوه هاي بصري

موضوع آزمایش : رنگرزی پشم و ابریشم با رنگزای طبیعی مازوج دار ( پوست انار )-2 وسایل مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای متال کمپلکس ، اسید سولفوریک ، آب مقطر، کالای پشم و ابریشم ، پوست انار ، سولفات آهن ، سولفات مس ، کلرور قلع ، زاج سفید . هدف از ازمایش : بررسی اثر دندانه های مختلف بر فام حاصله از پوست انار و ثبات ...

-1مقدمه ای بر تاریخچه رنگ از هنگامی بیادنیاوردنی، بشر رنگ آبی شفاف اوج آسمان، سرخی ها و نارنجی های تابان و سوزان هنگام غروب، رنگ های ملایم و متغیر رنگین کمان که مظهر امیدهای بهشتی است، نور ضعیف و غیر ثابتی که از پروبال طاووس ها می درخشند. جامه های پر از رنگ گلها، قهوه ای ها و قرمزهای طلائی برگهای خزان که تباینی بسیار با رنگ های سبز بهار پیشین دارند. قرمز درخشان و تهدیدآمیز فوران ...

مقدمه و تئوري: براساس شواهد تجربي و عوامل شيميايي به کار رفته انتشار و نفوذ رنگ ها و ساير مولکول هاي نافذ در مناطق کريستالي به مناطقي که تا درجه معيني منظم هستند ميسر نيست و اينگونه مناطق معمولاً مناطق غير قابل دسترس در برابر نفوذ مواد شيميايي

رنگرزی حرفه ای است قدیمی که تاریخ مشخص آن روشن نیست، ولی یای از افتخارات فرش دستباف ایران، رنگ آن و در نتیجه اساتید رنگرز است که به طریق تجربی و طی عملیات زیاد به دستاوردهایی رسیده و آن را گنجینه مهارتهای خود قرار دادند. باید گفت با درک انسان از اسرار نهفته ای که در درون فعل و انفعالات شیمیایی در فرایند رنگرزی انجام می شود دیگر این مقوله علمی است که پی بردن به آن نیاز به کاوش ...

آزمایشات موضوع آزمایش : رنگرزی لیف پشم و ابریشم توسط رنگزای مستقیم - 2 وسایل و ابزار مورد نیاز : بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای مستقیم قرمز وآبی ، کالای پشم و ابریشم ، آب مقطر، اسید استیک هدف از آزمایش : بررسی اثر اسید بر جذب رنگهای مستقیم روی پشم و ابریشم . تئوری آزمایش : رنگزای مستقیم در آب دارای بار منفی میباشد و با ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول