دانلود مقاله ارزیابی گاو نر

Word 1 MB 6384 26
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۲,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هنگام انتشار ارزیابی‌های گاونر... زمان تمرکز

   هر سال 3 بار در ماههای ژانویه ، آوریل و آگوست ، نتایج ارزیابی‌ گاوهای نر منتشر می‌شوند و شما ممکن است نتایج این ارزیابی‌ها را از طریق این نشریه یا نمایندگی سی ،‌آر ، آی دریافت نمایید .

  اطلاعات مربوط به صفات مهم نظیر تولید شیر ، تیپ ، امتیاز سلول‌های بدنی ، باروری ، آسان زایی و طول عمر تولیدی مربوط به میلیون‌ها راس گاو شیری در طی سال جمع آوری می‌شوند .در هر صورت آنالیز ، این اطلاعات کار بزرگی است . به همین دلیل متخصصین تنها 3 بار در سال آن را انجام می‌دهند . رکوردهای عملکرد برای اثرات سن گاو و مرحله شیردهی تصحیح می‌شوند و آنگاه هر گاو با سایر گاوها که دریک دوره‌ زمانی و در یک گله قرار دارند مورد مقایسه قرار می‌گیرد .

  نتایج ارزیابی‌ شامل یک سری ارقام PTA یا برآورد توانایی انتقال ژنتیکی برای هر یک از حیوانات می‌باشد . این ارقام برآوردهایی از برتری ( یا فروتری ) ژنتیکی آن حیوان خاص است که به فرزندان خود منتقل خواهد کرد . اطلاعات ژنتیکی هم برای گاوهای نر و هم برای گاوهای ماده تولید می‌شوند ولی از آنجاییکه تعداد کمی از گله‌ها این ارزیابی‌ها را برای انتخاب تلیسه‌های جایگزین از میانگین همه تلیسه‌های تولیدی خود استفاده می‌کنند ، در این مقاله به نحوه استفاده از این اطلاعات برای انتخاب گاوهای نر می‌پردازیم .

   

  بیش از 30 صفت در نظر گرفته می‌شوند

   هر یک از گاوهای نر برای تولید شیر ، چربی ، پروتئین ، درصد چربی ، درصد پروتئین ، طول عمر تولیدی ،‌امتیاز سلول‌هاب بدنی ، نرخ آبستنی دختران ،‌قدرت باروری گاونر ، آسان زایی پدران ، آسان زایی دختران ، درصد مرده‌زایی پدران ، درصد مرده‌زایی دختران ، امتیاز نهایی تیپ و 18 صفت خطی تیپ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند .

  این بدان معنی است که شما می توانید برای 32 صفت در مورد 800 گاونر فعال در صنعت تلقیح مصنوعی ( حدود 600 راس آنها هلشتاین هستند ) در هر زمان خاص اطلاعات داشته باشید هیچ کس وقت ندارد همه همه این اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد پس یک گاودار منطقی چه کار باید بکند ؟

  یک روش معمول ولی نادرست این است که تعدادی صفت را انتخاب کرده و برای هر یک از صفات سطوح حذف مستقلی را برگزینید .

  برای مثال ممکن است تصمیم بگیرید که تنها از گاوهای نری استفاده کنید که حداقل ارزیابی آنها برای شیر 1200 + پوند ، درصد پروتئین 05/0 + ، ترکیب ستان 25/1+ و ترکیب دست و پا 00/1+‌ باشد . شاید به نظر برسد که این روش منطقی باشد ولی تعیین این سطوح مستقل کار مشکلی است و تمایل بیشتر این افراد این است که تعداد بسیار زیادی صفت را مدنظر قرار دهند.

  چگونه می توانیم امتیاز سلول‌های بدنی ، درصد چربی ، طول عمر تولیدی یا قامت حیوان را نادیده بگیریم ؟ همین که به تعداد صفات مورد نظر می افزایید تعداد کمتری گاونر وجود خواهند داشت که دارای معیارهای تعیین شده شما باشند . و به احتمال زیاد تعدادی گاونر را انتخاب خواهید کرد که برای اکثر صفات در حد معتدل هستند . به عبارت دیگر گاوهای نری نصیب شما خواهند شد که به اصطلاح « همه کاره هیچ کاره » خواهند بود .

  یک راه بهتر این است که اطلاعات مربوط به تمام این صفات را با هم ترکیب کرده و یک شاخص اقتصادی تشکیل دهیم در این روش تک تک صفات مطابق اهمیت اقتصادی‌شان ضریب مناسب گرفته و روابط ژنتیکی بین صفات نیز منظور خواهد شد . مهمترین شاخص از این نوع « شایستگی خالص طول عمر » است این شاخص معرف سود خالص مورد انتظار در طول عمر دختران یک گاو در مقایسه با میانگین نژاد می‌باشد . هر یک از انجمن‌های نژادی شاخص خاص خود را دارد ولی در اکثر قسمت‌ها این شاخص‌ها خیلی شبیه به هم هستند . بنابراین من بحث خودم را به سه شاخص ارائه شده توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده محدود می‌کنم : (LNM$) شایستگی خالص طول عمر ، (LCM$) شایستگی پنیر طول عمر ، (LFM$) شایستگی حجم شیر طول عمر .

  برای اکثریت مطلق تولید کنندگان LNM$ شاخص هدف خواهد بود . این شاخص ، صفات تولیدی ، سلامت، باروری ، توانایی گوساله زایی و تیپ را مدنظر قرار می دهند . وزنی که به صفات تولیدی یعنی شیر ، چربی و پروتئین داده می‌شود تابعی از متوسط قیمت شیر در کشور هستند . حدود 50 درصد تاکید بر صفات تولیدی (‌یعنی منابع درآمد) و 50 درصد بقیه مربوط به صفات عملکردی ( یعنی هزینه ها ) می‌باشد توجه داشته باشید که امتیاز سلول‌های بدنی ، ضریب منفی به خودش می‌گیرد، زیرا به دنبال کاهش مقدار آن هستیم . همچنین یک ضریب منفی کوچک برای اندازه دام در نظر گرفته شده است تا اختلافات مربوط به نیازهای نگهداری برای گاوهای بزرگ جثه را در مقابل گاوهای کوچکتر منظور نماید .

  بر اطلاعاتی که واقعاً نیاز دارید

  دو آلترناتیو در اختیار تولید کنندگانی که شیر تولیدی‌شان به طور ویژه‌ای قیمت گذاری می شود قرار دارد . برای تولیدکنندگانی که شیرشان را تنها براساس محتویات آن می‌فروشند و هیچ پولی از بابت حجم شیر دریافت نمی‌کنند شاخص LCM$ مناسبت بیشتری خواهد داشت .

  تاکید این شاخص بیشتر بر میزان پروتئین تولیدی است و حجم زیاد شیر هم امتیاز منفی می‌گیرد .

  از طرف دیگر تولیدکنندگانی که شیرشان را تنها براساس حجم آن می فروشند بهتر است از شاخص LFM$ استفاده کنند . در این شاخص تاکید بیشتری بر حجم شیر داشته و در واقع پروتئین ضریب صفر می گیرد . به عبارت دیگر وقتی که پولی از بابت آن دریافت نمی‌کنید پس چرا آن را تولید کنید ؟

  قیمت اسپرم چطور ؟ قطعاً باید این را هم مدنظر داشت ولی باید توجه داشت اسپرم‌های ارزان‌تر برای دلیلی ارزان هستند . در واقع اگر دارای برنامه تولید مثل خوبی هستید متوجه خواهید شد که استفاده از گاوهای نر دارای LNM$ بالا بهترین راه صرفه جویی می باشد . این نکته قطعاً برای تلیسه‌ مصداق خواهد داشت زیرا درصد باروری در آنها خیلی بالاست .

  همواره باید گرانترین اسپرم را در جایی استفاده کنید که احتمال تبدیل آن به گوساله ماده حداکثر باشد . تعداد دز اسپرم مورد نیاز برای تولید یک گوساله زند از یک گاو بالغ پر تولید دو برابر تعداد آن در تلیسه‌ها می‌‌باشد . نکته آخر اینکه به یاد داشته باشید که تعداد زیادی گاونر خوب وجود دارد . تنها با استفاده از یک گاونر « مشهور » که اسپرمش نیز کمیاب است تمرکز نکنید .

   در مورد اعتماد پذیری (Reliability) چطور ؟ اعتماد پذیری بیانگر درستی اطلاعات ژنتیکی برای یک گاونر خاص می‌باشد و بنابراین نشان خواهد داد که فرزندان تولیدی این گاو نر حول میانگین مورد نظر چقدر تنوع خواهند داشت . گاوهای نری که دارای تعداد کافی دختر در تعداد زیادی گله هستند به طور معمول اعتماد پذیری 80 درصد یا بیشتر را دارند .

   اگر چه نباید اعتماد پذیری را معیاری برای انتخاب یا حذف یک گاونر در نظر بگیرید ولی می‌توانید از آن به عنوان معیاری که بگوید چه مقدار اسپرم از یک گاو خریداری نمایید استفاده کنید .

   در مورد گاوهای نر جوان چطور ؟ شایستگی ژنتیکی گاوهای نر جوان به خوبی مستند شده است . میانگین شایستگی ژنتیکی گاوهای نر جوان در یک شرکت عمده اصلاح نژادی کمی بهتر از یک گاو نر پروف شده میانگین می‌باشد

  ولی قیمت اسپرم‌های آنها خیلی کمتر خواهد بود و گله‌هایی که تحت مدیریت خوب هستند معمولاً برای استفاده از اسپرم گاوهای نرجوان مورد تشویق مالی نیز قرار خواهند گرفت . از طرف دیگر یک گاو نر جوان به طور میانگین از گاو نر پروف شده ممتاز بهتر نخواهند بود .

   استفاده از اسپرم گاوهای نر جوان در حدود 25 تا 30 درصد گله‌تان یک استراتژی منطقی است ولی گله‌هایی که از بهترین LNM$ استفاد می‌کنند .پیشرفت ژنتیکی سریعتری خواهند داشت .

  آمیزش تصحیحی را در نظر داشته باشید

  پس از آنکه گروهی از گاوهای نر برتر را انتخاب نمودید کارتان تقریباً انجام شده است . اگر این گاوهای نر انتخاب شده را بطور تصادفی با گاوهای ماده گله‌تان آمیزش دهید نتیجه خوبی خواهید گرفت . اما با وجود این ممکن است در صورت استفاده از یک نرم افزار آمیزش مقداری هم به سودتان بیافزایید این برنامه‌ها به این منظور طراحی‌ شده‌اد تا نقایص ظاهری گاوها را در فرزندانشان برطرف کنند و ظاهراً مشکلی در استفاده از این نرم‌افزارها وجود ندارد .

  البته مهمترین نکته در استفاده از اینگونه نرم‌افزارها این است که اکثر این برنامه‌ها به مدیریت آمیزش خویشاوندی (Inbreeding) در گله کمک میکنند اکثر دامداران فرصت یا علاقه لازم جهت جستجو در شجره‌ها برای پیدا کردن اجداد مشترک را ندارند . برنامه‌های آمیزشی هزینه زیادی را تحمیل نمی‌کنند و اکثر شرکت‌های تولید کننده اسپرم میل دارند که اینگونه نرم افزارها را در اختیار دامداران قرار دهند .

  به طور خلاصه نکات کلیدی زیر را به یاد داشته باشید تا با مشکلی در استفاده موافق از اطلاعات منتشره در مورد ارزیابی گاوهای نر مواجه نشوید .

  1- هدف انتخابتان را مشخص نمایید .

  برای اکثر دامداران این هدف همان LNM$ خواهد بود .ولی تولید کنندگانی که شیر تولیدشان براساس محتویات پروتئین قیمت گذاری می‌شود ممکن است بخواهند از LCM$ استفاده نمایند و آنها که شیرشان را براساس حجم شیر به فروش می‌رسانند ممکن است استفاده از LFM$ را مد نظر قرار دهند .

   2- یک گروه 5 تا 10 تایی گاونر را شناسایی کنید که از نظر شاخص مورد نظرتان بهترین امتیار ممکن را کسب نموده‌اند .

  اطمینان حاصل کنید که تعدادی گاونر آسان‌زا برای استفاده درتلیسه‌ها در لیست‌تان باشد برنامه‌ریزی نمایید که با ارزش‌ترین اسپرم‌های‌تان را برای تلقیح تلیسه‌ها مورد استفاده قرار دهید زیرا احتمال گرفتن گوساله از این اسپرم‌ها را افزایش خواهید داد .

  3- استفاده از آمیزش تصحیحی را برای گله‌تان در نظر داشته باشید.

  ممکن است صفات تیپ را در گله بهبود بخشید و قطعاً مدیریت بهتری در مورد همخوانی اعمال خواهید کرد .

  ترکیبات بهتر شیر می‌تواند به درآمدها کمک کند .

  در شرایطی که قیمت شیر پایین‌تر از نقطه تعادل سود و زیان قرار می‌گیرد ، پیدا کردن راه‌های اضافی برای درآمد بیشتر شیر می‌تواند یک نقطه مثبت باشد.بیشتر سفارشات برای بازاریابی شیر براساس قیمت گذاری پروتئین شیر ، چربی ، سایر مواد جامد شیر و تعدیل قیمت براساس شمارش سلول‌های بدنی است . سفارشات مبتنی بر میزان مایع ، از موارد استثنایی است .

   جدول (1) قیمت ترکیبات شیر و اثر اقتصادی آنها را خلاصه کرده است . سوالات ذیل می‌تواند برای پیدا کردن درآمدهای ناپیدا به شما کمک کند .

   همه ساله ، مجله‌‌ی « هوردزدیری من » مقادیر متوسط هر نژاد را براساس اطلاعات DHI به چاپ می‌رساند (‌جدول 2) برای ارزیابی ترکیبات شیر گله خود ، با استفاده از رکوردهای DHI یا خلاصه اطلاعات استحصالی از کارخانه شیر ، نسبت پروتئین شیر به چربی آن و سطح ترکیبات شیر را مورد بررسی قرار دهید .

   هر ماه نسبت کل پروتئین شیر به چربی شیر گله را مورد توجه قرار دهید . این اقدام به شما کمک می کند تا اثرات فصلی راشناسایی کرده و با استفاده از این نسبت مواردی مانند تنش گرمایی ، اثر مصرف علوفه‌ی آبدار مرتع یا تغییرات غذایی را مدیریت و اصلاح کنید .

   نسبت پروتئین به چربی شیر را براساس روزهای شیردهی مورد بررسی قرار دهید ( مانند روزهای کمتر از 100، 100 تا 200 و بیش از 200 روز شیردهی ) این روش شما را متوجه می‌کند که آیا جیره دوره انتقال مطلوب بوده است یا نه ؟ آیا گاوها در مرحله اول شیردهی درحال کاهش وزن هستند ؟ آیا اسید وز اتفاق افتد ه است یا مصرف ماده خشک موجب محدود کردن ترکیبات شیر شده است ؟

   نسبت پروتئین شیر به چربی شیر را براساس تعداد دوره شیردهی نیز در نظر بگیرید . بررسی کنید که آیا سن ، اندازه جثه گاو ،‌احتیاجات رشد ، تراکم بیش از حد و یا الگوی گروه‌بندی گاوها منجر به اثرات منفی نشده است .

  همچنین به تغییرات ترکیبات شیر در طی 3 سال گذشته نگاه کنید . سپس مشخص کنید که آیا تولید شیر با سرعت بیشتری از ترکیبات شیر افزایش نیافته است یا اینکه انتخاب ژنتیکی بر ترکیبات شیر تاثیر گذاشته است .( انتخاب گاو نر برای تولید شیر بالاتر یا دورگ‌گیری ) .

  تاثیر ژنتیک بر ترکیبات شیر

   وراثت‌پذیری ترکیبات شیر بالاست که در خصوص درصد چربی شیر برابر 58/0 ، پروتئین شیر برابر 49/0 و لاکتوز شیر برابر 55/0 می‌باشد . وراثت پذیری تولید شیر پایین‌تر وبرابر27/0می‌باشد سایر همبستگی‌ها بین اجزاء شیر و تولید شیر به صورت زیر هستند :

   همبستگی بین درصد چربی درصد پروتئین شیر در دامنه 45/0+55/0+ است .

  همبستگی بین درصد چربی و درصد مواد جامد بدون چربی برابر 40/0+ می‌باشد .

  همبستگی بین درصد پروتئین شیر و درصد موادجامد بدون چربی برابر 81/0+ می‌باشد .

   همبستگی بین تولید شیر و درصد چربی در دامنه 15/0- 30/0- است .

  همبستگی بین تولید شیر و درصد پروتئین شیر در دامنه 10/0 – و 30/0 می‌باشد .

  وجود یک همبستگی مثبت نشان می دهد که هنگامی که شما برای یک صفت انتخاب می‌کنید ، صفت دیگر نیز در همان جهت بهبود می‌یابد برای مثال ، وقتی که انتخاب شما در جهت بهبود درصد چربی است ،‌درصد پروتئین شیر هم بهبود می یابد . انتخاب برای مقدار تولید چربی و پروتئین شیر یا هر دو منجر به بهبود بیشترین عواید اقتصادی برای هر دو صفت می‌شود . بعضی از دامداران از یک شاخص انتخاب مانند تولید پنیر یاارزش دلاری شیر استفاده می‌کنند .

   

   چگونه می‌توان پروتئین شیر را بهینه نمود ؟

   در صورتی که مقدار تولید پروتئین شیر ،‌درصد آن یا هر دو پایین باشد . منابع تامین آمینو اسیدهای مورد نیاز غدد پستانی برای ساخت پروتئین شیر ( کازئین ) را مورد ارزیابی قرار دهید .

  منابع تامین اسیدهای آمینه برای تولید پروتئین شیر شامل ساخت پروتئین میکروبی ( بیش از 60 درصد کل آمینو اسیدهای فراهم شده برای گاو ) ، منابع موجود در جیره ( پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه ) و بافت جابجا شده حیوان ( که منبع محدودی بوده ) می‌باشند .

  ساخت پروتئین میکروبی و عبور آن به سمت روده را به حداکثر ممکن برسانید .

   مقدار مصرف خوراک گاو و انرژی مصرفی را که موجب رشد میکروبی شکمبه شده بهینه کنید .

   اطمینان داشته باشید که الیاف فیزیکی موثر به مقدار کافی (‌مقدار 10 درصد در روی طبقه بلایی جعبه پنسیلوانیا ) توسط گاو برای جلوگیری از اسیدوز شکمبه دریافت شده است .

   در جیره به میزان 24 تا 26 درصد نشاسته فراهم کنید .

   2 تا 4 درصد به جیره قند اضافه کنید و مجموعاً 4 تا 6 درصد در جیره قند فراهم کنید .

   برای کاهش دفع پروتئین ، منابع پروتئینی عبوری قابل هضم را مورد تغذیه گاو قرار دهید .

   نیم کیلوگرم اول مکمل پروتئینی را از کنجاله سویا به عنوان یک منبع پتیدی و اسید آمینه‌های در دسترس در شکمبه تامین کنید .

   منابع مختلفی از پروتئین‌های عبوری را برای تعادل ترکیب آمینو اسیدها مورد تغذیه قرار دهید و تغییرات خوراک مصرفی را کاهش دهید .

   در صورت نیاز ، از طریق مدل‌های کامپیوتری ، افزودن اسیدهای آمینه محافظت شده را در جیره لحاظ کنید .

  اسیدهای آمینه لیزین و متیونین به عنوان اولین آمینو اسیدهای محدودکننده شناخته شده‌اند .

   نسبت لیزین به متیونین باید برابر 3 به 1 باشد .

  اگر آمینو اسیدهای حفاظت شده به جیره اضافه شود ، باید ظرف 2 هفته تولید شیر ، ترکیبات شیر و یا هر دو پاسخ دهند .

   اطمینان داشته باشید که نیازهای پروتئینی گاوهای انتظار زایش تامین می شود ( اسیدهای آمینه اضافی می‌توانند به صورت منبع گلوکز استفاده شوند که نه مطلوب بوده و نه اقتصادی می‌باشد .)

   چه عواملی بر درصد چربی شیر تاثیر دارند ؟

   اگر میزان درصد چربی شیر (‌آزمایش چربی ) از میزان طبیعی کمتر یا بیشتر بود ، منابع موثر بر درصد چربی شیر را مورد بررسی قرار دهید . اسیدهای چرب فرار ( عمدتاً اسید استیک اسید بوتیریک ) موجب تولید بیش از 50 درصد چربی شیر می شوند مکملای چربی و روغن‌ها ( مانند دانه‌های روغنی و چربی حیوانی ) و چربی جابجا شده در بدن (در اوایل دوره شیردهی ) سایر منابع مورد استفاده غدد پستانی برای ساخت چربی شیر هستند . عوامل زیر می‌توانند بر آزمایش چربی شیر تاثیر گذار باشند .

   اگر میزان درصد چربی به نظر پایین است :

  آیا شما چربی ای غیر اشباع ( PUFA) را به صورت روغن آزاد ( آنچه که در دیواره سلول دانه نیست مانند پسماندهای صنایع تقطیری یا دانه سویای روغن‌گیری شده به روش فیزیکی – حرارتی ) تغذیه می‌کنید ؟

  فقط در وضعیتی که شرایط شکمبه مطلوب نیست ، اضافه کردن 300 تا 350 میلی‌گرم موننسین ( خالص ) می‌تواند سبب حفظ درصد چربی شیر شود.

   شاید شما می‌بایست مصرف علوفه با طول الیاف بلندتر را در نظر بگیرید .

  بررسی کنید که آیا مقدار تولید شیر افزایش یافته است .

  آیا گله تنش گرمایی را پشت سر می‌گذارند ؟

   تجه کنید که آیا کمبودی در میزان انرژی جیره ( درصد چربی کم شیر همراه با درصد پروتئین کم در شیر ) وجود دارد ؟

  مراقبت اسیدوز شکمبه یااسیدوز تحت بالینی باشید (‌درصد چربی کم همراه با درصد پروتئین بالا ) .

  ممکن است مراحل شیردوشی نیاز به اصلاح و بهبود داشته باشد .

  ممکن است سطح نشاسته جیره مصرفی بیش از 28 درصد کل جیره باشد .

  سعی کنید که میزان نشاسته جیره را را در دامنه 24 تا 26 درصد کل جیره تنظیم کنید .

   این موضوع مهم است که به یاد داشته باشید ، تغییر جیره از خشک به رطوبت بالا ، تغییر به شکل پلت شده ، یا مصرف ذرت پرک شده با بخار می‌تواند درصد چربی شیر را در صورت مصرف نشاسته زیاد کاهش دهد .

  برای بهبود درصد چربی شیر :

  در صورت امکان مصرف جیره را به روش کاملاً مخلوط (TMR) تغییر دهید .

   سطح بالاتری از علوفه را مورد تغذیه قرار دهید .

  مراقب کاهش زیاد نمره بدنی گاو باشید .

  بی‌کربنات سدیم را به میزان 75/0 درصد کل ماده خشک به جیره اضافه کنید ( اگر Ph شکمبه در مرز پایینی قابل قبول است .)

   خوراک مصرفی را به دفعات بیشتر تغذیه کنید یا چندین بار آن را به هم بزنید .

   منابع چربی اشباع را مورد تغذیه قرار دهید .

   دانه‌های روغنی را فقط در حد توصیه شده مصرف کنید ( کمتر از 450 گرم چربی اضافه شده از این طریق ) .

  ما به دانسته‌های بیشتری در مورد کیفیت پروتئین دست یافته‌ایم .

  Glen Broderick

  تا همین اواخر ، متخصصین تغذیه‌ی گاوهای شیر نگرانی زیادی در مورد کیفیت پروتئین تجزیه ناپذیر (RUP) یا پروتئین عبوری جیره نداشتند اما با وجود تولید روزافزون گاوهای شیری امروزی ، منبع و کیفیت RUP به اندازه‌ی مقدار تغذیه‌ی آن اهمیت یافته است . در ادامه دلایل آن آمده است .

   از سال‌ها پیش می‌دانستیم که همه‌ی دام‌ها به 10 اسید آمینه در جیره‌ی خود نیاز دارند( که به آنها اسید آمینه‌های ضروری گفته می شود ) تا به عنوان آجرهای ساختمانی پروتئین عمل نمایند . همچین اسیدهای آمینه‌ی غیر ضروری هم وجود دارند که به تغذیه‌ی آنها نیازی نیست چون برای استفاده در ساختار پروتئین ها در خود بدن ساخته می شوند .

   اهمیت اسیدهای آمینه ...

   کیفیت پروتئین ( ترکیب اسیدهای آمینه ضروری خوراک ) همیشه برای نشخوارکنندگان کم اهمیت در نظر گرفته می‌شد چون میکروب‌های شکمبه با استفاده از پروتئین‌های کم کیفیت و نیتروژن غیر پروتئینی موجود در جیره ، پروتئین‌های با کیفیتی می سازند و پروتئین‌ میکروبی کیفیت « بالایی » دارد ، زیرا اسیدهای آمینه ضروری در آن به نسبتی است که به نیاز دام بسیار نزدیک است .

   پس چه عاملی این دیدگاه را تغییر داده است ؟ پژوهش‌ها نشان داده‌اند که حتی در نشخوار کنندگانی مثل گاوهای شیری ، همه منابع RUP (‌پروتئین عبوری ) به یک اندازه ارزش ندارند . تفاوت‌ها مربوط به اسیدهای آمینه ضروری است

  وقتی به 30 سال قبل یا پیش‌تر بر می‌گردیم ، پژوهش‌ها پاسخ‌های اندکی از تزریق دو اسید آمینه ی متیونین ولایزین به دورن شیردان ( برای جلوگیری از تجزیه در شکمبه ) از لحاظ تولید شیر به دست آورده‌اند .

  اماوقتی مخلوطی از کل اسیدهای آیمنه تزریق می‌شد ، تولید شیر افزایش بسیار زیادی می یافت . به همین دلیل تصور می‌شد که گاوهای شیری به تزریق یک اسید آیمنه ضروری واکنشی نشان نمی‌دهند . از حدود 15 سال پیش که متیونین محافظت شده ( RP-Met) و لایزین محافظت شده (RP-Lys) در دسترس قرار گرفت تصورات ما نیز تغییر کرد . آزمایش‌های اولیه در آمریکای شمالی حاکی از واکنش‌های اندکی در قالب افزایش پروتئین شیر پس از تغذیه‌ی میتوننین محافظه شده بود . و افزایش‌های ناچیز با تغذیه و توام لیزین محافظه شده و میتونین محافظه شده کمی بیشتر به چشم آمد .

  پروتئین عبوری و سطح پروتئین شیر ....

   در آن زمان پژوهش‌های بی شماری هم وجود داشت که نشان می‌داد با تغذیه مکمل‌های مختلف RUP، تولید شیر و ترکیبات شیر تغییرات متفاوتی نشان می‌دهند . در مطالعه‌ی خود ما کنجاله‌ سویای حاصل از استخراج مکانیکی ( اکسپلر ) وکنجاله سویای برشته شده که در هر دوی آنها به دلیل عمل آوری حرارتی دارای پروتئین عبوری بیشتری هستند ، مورد مقایسه قرار گرفت . کنجاله سویای اکسپلر دارای 91 درصد پروتئین عبوری بیشتری نسبت به کنجاله سویای معمولی بود .

  وقتی این سه نوع کنجاله سویا در سه آزمایش مجزا طوری تغذیه شدند که مقادیر مساوی از پروتئین خام در جیره تامین نمایند ، افزایش در مقدار پروتئین شیر با کنجاله سویای اکسپلر به طور میانگین 54 درصد بود بهبود قابل توجهی بود اما از 91 درصد RUP بیشتر فاصله زیادی داشت . چرابخش بیشتری از پروتئین عبوری وارد شیر نشده بود ؟

  بعدها ما آزمایش‌های مشابهی روی پودرماهی انجام دادیم . پودر ماهی در خصوص نشخوارکنندگان با محلولیت کم حدود دوبرابر کنجاله‌ سویا RUP دارد . وقتی گاوها از این منبع تغذیه کردند ، پروتئین شیر آنها نیز دو برابر شد ( درمقایسه با گاوهایی که از کنجاله سویای معمولی تغذیه کرده بودند ) . مورد استفاده قرار گرفتن پروتئین با پودر ماهی به این دلیل بهتر بود که کیفیت پروتئین پودر ماهی با کنجاله سویای معمولی فرق دارد . چه چیزی باعث این تفاوت‌ها می‌شود ؟ پودر ماهی متیونین بیشتری دارد ... که یکی از اسیدهای آمینه ضروری است . بنابراین نتیجه گرفتیم که استفاده از RUP کنجاله سویا هنگامی که مقدار متیونین جیره کافی نباشد ، دچار محدودیت می‌شود .

   منبع پروتئین را مورد توجه قرار دهید ...

  پودر ماهی ویژه نشخوارکنندگان غالباً خیلی گران است . در غالب موارد ، ارزش بالاتر کیفیت پروتئین آن نمی‌تواند هزینه‌ها را بپوشاند . با این وجود پروتئین‌های گیاهی با کیفیت‌تری هم وجود دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد.

   ما اخیراً در مطالعه‌ای در مرکز تحقیقات گاو شیری آمریکا ، چهار جیره‌ی مبتنی بر مواد خوراکی متداول در غرب میانه را با هم مقایسه کردیم همه جیره‌ ها ، 5/16 درصد پروتئین خام داشتند ، اما مکمل پروتئینی آنها از چهار منبع مختلف منشأ می گرفت . اوره ، کنجاله سویای حلالی ، کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا . مقدار تولید شیر ، تولید شیر تصحیح شده برای 5/3 درصد چربی ( FCM) ، پروتئین شیر و چربی شیر همگی در گاوهایی که از کنجاله کلزا تغذیه کرده بودند ،‌بالاتر بود .

   نمی‌توان این نتایج را با پروتئین خروجی از شکمبه که همان پروتئینی است برای تولید شیر قابل استفاده است ، توجیه کرد چون گاوهایی که از کنجاله تخم پنبه استفاده می‌کردند ، بیشترین مقدار پروتئین خروجی از شکمبه را داشتند ، اما آنها به اندازه گاوهایی که از کنجاله کلزا تغذیه میکردند پروتئین و چربی در شیر خود نداشتند . این نتیجه شاید به این علت باشد که کنجاله کلزا به طور قابل ملاحظه‌ای میتونین بیشتر و کیفیت اسید آمینه‌ای بهتری نسبت به کنجاله سویا یا کنجاله تخم پنبه دارد .

   یکی دیگر از راهکارهای ارتقاء کیفیت پروتئین در جیره ( و استفاده درست توسط گاو ) تغذیه مکمل متیونین است . در یکی دیگر از آزمایش‌های مزرعه‌ای اخیر ، ما گاوها را با جیره‌های مبتنی بر سیلاژ یونجه و ذرت به همراه ذرت پر رطوبت تغذیه کردیم در چهار جیره ما مقدار پروتئین خام را در مراحل مختلف 3/1 واحد کم کرده و به ازای هر مرحله کاهش پروتئین خام ، 8 گرم متیونین عبوری ( Mepron) وارد جیره کردیم .

  این امکان به وجود آمد که جیره را از 6/18 درصد پروتئین خام به 1/16 درصد ( همراه با 17 گرم متیونین محافظت شده در روز ) برسانیم بدون آن که مقدار شیر یا ترکیبات آن کاهش یابد . در واقعی مدارکی به دست آمد که نشان می‌داد شیر و مقدارترکیبات آن و بازده خوراک با کاهش مقدار پروتئین خام و به شرط افزودن متیونین محافظت شده افزایش می یابد . سطح MUN ( نیتروژن اوره‌ای شیر ) افت کرد و مورد استفاده قرار گرفتن پروتئین با هر مرحله کاستن از پروتئین خام جیره بهبود یافت . با این حال تولید شیر در سطح 8/14 درصد پروتئین خام به وضوح افت کرد .

  نتیجه‌گیری : مکمل متیونین محافظت شده ، به گاو این امکان را می‌دهد که 2 درصد پروتئین خام کمتری مصرف کرده و در عین حال تولید شیر و پروتئین شیرافت نکند .

   همچنین ، این راهکار تاثیر زیست محیطی مثبتی با خود به همراه می آورد . با بهبود استفاده از پروتئین ( نیتروژن ) ، این کار مقدار نیتروژن دفع شده از گاو به ویژه نیتروژن ادرار را کاهش می دهد افزون بر این ، کاهشی در مقار نیتروژن ادرار حاصل می‌شود که به معنای تصادی کمتر آمونیاک فرار به درون جو است . در پژوهش همگونی که در حال حاضر در مرکز تحقیقات گاوشیری آمریکا در حال انجام است ، ما سعی می‌کنیم که نحوه تاثیر تغییرات پروتئین خام جیره را بر دفع نیتروژن و استفاده شدن نیتروژن کود دامی توسط گیاهان تعیین کنیم . همچنین ماتلاش می‌کنیم که معین کنیم چگونه می‌توان ساخت پروتئین میکروبی با کیفیت را در شکمبه به حداکثر رساند و ما درحال توسعه‌ی روش‌هایی هستیم که ارزش تغذیه‌ای علوفه‌ی پرپروتئین مثل یونجه را ارتقاء دهیم .

   

  دستکاری ترکیب شیر

  13-1- اهمیت دست‌کاری ترکیب شیر                 13-3-1- افزایش غلظت چربی شیر

  13-2- پروتئین شیر                                            13-3-2- کاهش چربی شیر

  13-2-1- افزایش غلظت پروتئین شیر                  13-4- تولید شیر با حداقل مواد جامد شیر

  13-2-2- کاهش پروتئین شیر                              13-5- نتیجه‌گیری

  13-3 چربی شیر

   

  13-1- اهمیت دست‌کاری ترکیب شیر

   قیمت شیر پرداخت شده به دامدار عمدتاً تحت تاثیر محتوای چربی و پروتئین آن است . از نوامبر 1994 بیش از دوازده کارخانه شیر در انگلستان براساس ترکیب متداول شیر ، قیمت آن را پرداخت می کردند . به طور متوسط پنجاه و شش درصد میانگین قیمت شیر مربوط به میزان پروتئین آن (2/4پنس به ازای هر درصد پروتئین در لیتر ) وچهل و چهاردرصد مربوط به میزان چربی شیر ( 63/2 پنس به ازای هر درصد چربی در لیتر ) بود تا هنگامی که مصرف کننده‌ها ، شیر پس چرخ ونیمه پس چرخ‌ را ترجیح می‌دادند و انباشت کره وجود داشت ، احتمالاً پرداخت قیمت برای پروتئین بیش از چربی بود . دامداران سهمیه‌ای در مورد حجم تولید شیر خود دارند که براساس میزان چربی آن تنظیم می شود اما در حال حاضر محدودیتی برای تولید پروتئین در قالب حجم کل شیر سهمیه بندی شده وجود ندارد . بنابراین یکی از راههای افزایش درآمد حاصل از شیر ، افزایش میزان پروتئین شیر بدون افزایش چربی و یا حجم شیر تولید شده است علاوه بر این ، زمانی که سهمیه بندی محدودیت مهمی محسوب می شود ،حفظ یا افزایش پروتئین شیر ، درحالی که حجم شیر ومیزان چربی آن کاهش داده می شود ، مطلوب خواهد بود .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه: در سال شش زمان کلیدی وجود دارد که وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد.این زمان ها عبارتند از:اواسط دوره خشکی،زایمان، و تقریبا 270،180،90،45 روز بعد از شروع شیرواری.آنچه در زیر می آید به شرح اهداف معین در خصوص وضعیت بدن در هرکدام از این مراحل می پردازد. دوره خشکی: نمره ایده آل وضعیت بدن برای یک گاو خشک 3.5 می باشد.برای حصول عملکرد و سلامتی مطلوب در مراحل اولیه ...

مقدمه: در سال شش زمان کلیدی وجود دارد که وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد.این زمان ها عبارتند از:اواسط دوره خشکی،زایمان، و تقریبا 270،180،90،45 روز بعد از شروع شیرواری.آنچه در زیر می آید به شرح اهداف معین در خصوص وضعیت بدن در هرکدام از این مراحل می پردازد. دوره خشکی: نمره ایده آل وضعیت بدن برای یک گاو خشک 3.5 می باشد.برای حصول عملکرد و سلامتی مطلوب در مراحل اولیه ...

بسم الله الرحمن الرحیم دست کاری ترکیبات شیراز چه زمانی شروع شده است؟ در دهه اخیر یعنی از سال 2000 میلادی به بعد در بسیاری از کشورهای پیشرفته در صنعت دامپروری از جمله: انگلیس، دانمارک، هلند، بخشهایی از آمریکای شمالی، فرانسه و غیره شیر تولیدی را بر اساس مواد جامد و ترکیبات آن خریداری می کنند و خرید شیر به صورت حجمی از موارد استثنائی است. عوامل تأثیر گذار: عوامل تأثیر گذار بر ...

چکیده: متابولسیم پروتئین در شبکه نتیجه ای از فعالیت متابولیکی میکروارگانیزم های شبکه ای می باشد. ساختمان پروتئین ، در تعیین حساسیت آن به پروتئازهای میکروبی، در نتیجه، قابلیت تجزیه پذیری آن فاکتوری کلیدی محسوب می شود.تجزیه شبکه ای پروتئین توسط PH وگونه غالب جمعیت میکروبی تحت تاثیر قرار می گیرد. همان طوری که با جیره های PH پر-علوفه ای در گله های شیری کاهش می یابد فعالیت شبکه ای ...

عنوان : تغذيه گاو و استاندارد اندازه گيري يد ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذيه دام و طيور استاد راهنما : جناب آقاي لنگري گرد آورنده : موسي ملکي تابستان 86

مقدمه: با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون آنها به تولیدات دامی از جمله شیر و گوشت دیگر تولید به روش های سنتی پاسخگو نیست و از طرفی روشهای سنتی اقتصادی نبوده و نمی تواند نیازهای مادی دامدار را تآمین کند.همچنین به دلیل جوان بودن جمعیت کشور لازم است در زمینه های مختلف اشتغال زایی شود که این امر در زمینه کشاورزی و دامپروری لازم به نظر می رسد. با اشتغال زایی در شهرستان ها و روستا ها از ...

مقدمه : جمعيت جهان که در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي‌‌شد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود که تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور کند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر ک

سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن دارد که از این میان خوراک مصرفی با حدود 65-60 درصد بیشترین نسبت هزینه هارا به خود اختصاص می دهد. بنابراین هر چقدر گاوهایی با ظرفیت های تولیدی بیشتری نگهداری شده و زمینه ی بروز توانایی های آنها نیز مساعد گردیده و هزینه های غذایی کاهش یابد حرفه ی گاوداری از سود آوری بیشتری برخوردار خواهد بود . مدیران موفق واحد های تولید ...

کلیات پرورش گاو تاریخچه بشر اولیه که سالیان درازی را بصورت بدوی از میوه درختان و شکار حیوانات امرار معاش مینمود رفته رفته در صدد برآمد برای مواقعی که دسترسی به شکار نداشت حیواناتی را که مفید تر و مطیع تر تشخیص داده بود بتدریج رام و اهلی سازد . کم کم در اثر تماس مداومی که بدین طریق با گاو ،بز و میش کوهی حاصل کرد علاوه بر فوائد گوشت از مزایای شیر هم برخوردار شد و پس از قرون متمادی ...

اجرای سیستم HACCP، راهی برای ارتقاء سطح کیفی تولید شیر و بهداشت جامعه روح الله نورمحمدی، هانی رضائی به ترتیب دانشجوی کارشناسی علوم دامی و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند چکیده شیر یکی از مغذی ترین مواد غذایی مصرفی انسان است که در رشد، سلامت و تکامل امسان اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر تولید شیر حیوانات مزرعه ای نیز یکی از صفات مهم اقتصادی این حیوانات محسوب می گردد. در ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول