دانلود مقاله دلفین

Word 281 KB 6725 23
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دلفین

   

  دلفین پستاندار دریایی از رده آب‌بازان می‌باشد. خانواده دلفین با ۱۷ جنس و ۳۵ گونه بزرگ‌ترین خانواده زیر راسته نهنگهای دندان دار محسوب می‌شود.اعضای این خانواده در تمام آبهای آزاد جهان و همچنین بعضی رودخانه‌های در امتداد آب شیرین انتشار دارند.این خانواده از دوره آئوسن ظاهر شده‌اند. پوست بدن دلفینها معمولاً صاف و برهنه‌است. ممکن است در سر و تنه تعدادی از آنها مو وجود داشته باشد. از گوشهای خارجی فقط سوراخ کوچکی نمایان است و سوراخ بینی که یک یا دو عدد می‌باشند در بالا و عقب سر قرار گرفته‌اند تا عمل تنفس در سطح آب را سهولت بخشند این سوراخها به‌وسیله پرده‌ای خود به خود بسته می‌شوند. تعداد دندانها زیاد و در بعضی گونه‌ها به ۲۶۰ عدد می‌رسد و عمدتاً از ماهیها و سرپایان و حتی دلفینهای کوچک‌تر تغذیه می‌کنند. طول آنها از ۲/۱ الی ۹/۳ متر و وزنشان از ۲۳ تا ۱۳۶ کیلوگرم متفاوت گزارش شده‌است. دانشمندان بر این باورند که هنگامی که یک دلفین می‌خوابد فقط نیمی از مغز او استراحت می‌کند نیمه دیگر بیدار باقی می‌ماند تا دلفین به شکل طبیعی عمل کند پس از مدتی، دو نیمه مغز کارهایشان را با هم عوض می‌کنند.

  ] دلفین بینی بطری

  دلفین بینی بطری (Bottlenose)از گونه دلفینهایی است که به وفور در اکواریومهای دنیا جهت عملیات نمایشی به کار گرفته می‌شود. از نقطه نظر پراکندگی در اکثر اقیانوسهای جهان از جمله خلیج فارس وجود دارد با وزنی در حدود ۲۵۰ تا۶۰۰کیلوگرم طولی معادل ۲تا۴ متر و ردیف دندان‎هایی که در هر ارواره از ۲۲تا۲۶ دندان تشکیل شده تقزیبا هر ۲ سال یک بار بچه‎دار می‎شود و دلفینی به طول۱متر و وزنی معادل ۳۷ کیلوگرم را به مدت ۱سال با شیر مادر تغذیه می‌کند و طول عمری معادل ۲۶ تا۳۰ سال دارد.

  ] دلفین سیاه

  دلفین سیاه گونه‌ای از خانواده نهنگ‌های خلیج فارس می‌باشد که رنگ تیره بدن وی را از سایر گونه‌های این خلیج جدا میسازد رنگی بین خاکستری تیره مایل به سیاه البته بسیاری از دلفین‌ها پس از مرگ رنگ پوست را با این رنگ تعویض می‌کنند که شاید موجبات اشتباه را هم فراهم کند. دلفین سیاه به دندان‎هایی با قطر بیش از ۲۵ میلیمتر مجهرند که به نوعی در برخی موارد حمله این‎گونه به دیگر دلفین‎ها را فراهم می‎آورد اما عمدتاً به علت سرعت کمتر در قیاس با سایر هم گونه‌ها ناکام می‌ماند. از نقطه نظر پراکندگی در اکثر دریاهای گرم و معتدل جهان از جمله خلیج فارس یافت می‌شود. همچنین وزنی معادل ۲تن و طولی بین ۴ تا ۶متر و زمان باروروری ۱۵ ماه و زادآوری بجه دلفینی معادل ۲ متر از دیگر ویژگی‎های این گونه محسوب می‌شود.

  ] دلفین یونس

  دلفین یونس (نهنگ یونس) نوعا گونه منزوی شناخته می‌شود ؛ نهنگ یونس دارای طولی معادل ۳تا ۴ متر می‌باشدو وزنی حدود۴۰۰ تا ۴۳۰ کیلوگرم دارد.این دلفین دارای مجموعا ۹ دندان با رنگی خاکستری تیره که به مرور و در اثر افزایش سن روشن تر می‌گردد، به همراه خطوطی نامنظم بر روی پوست است. روایت می‌کنند که یونس پیامبر آن هنگام که امر خدا را ترک کرد، در سفری دریایی کشتی او در میان طوفان گرفتار شد و یونس پیامبر توسط نهنگی بلعیده شد.

  برگرفته از »

   

   

   

   

   

  Dolphin

  From Wikipedia, the free encyclopedia

  Jump to: navigation, search

  For other uses, see Dolphin (disambiguation).

   

  Dolphins
  Fossil range: Early Miocene - Recent

  Bottlenose Dolphin breaching in the bow wave of a boat

  Scientific classification

  Kingdom:

  Animalia

  Phylum:

  Chordata

  Class:

  Mammalia

  Order:

  Cetacea

  Suborder:

  Odontoceti

  Family:

   

  Delphinidae and Platanistoidea
  Gray, 1821

  Genera

  See article below.

  Dolphins are marine mammals that are closely related to whales and porpoises. There are almost forty species of dolphin in seventeen genera. They vary in size from 1.2 metres (4 ft) and 40 kilograms (88 lb) (Maui's Dolphin), up to 9.5 m (30 ft) and ten tonnes (the Orca or Killer Whale). They are found worldwide, mostly in the shallower seas of the continental shelves, and are carnivores, mostly eating fish and squid. The family Delphinidae is the largest in the Cetacea, and relatively recent: dolphins evolved about ten million years ago, during the Miocene. Dolphins are considered to be amongst the most intelligent of animals and their often friendly appearance and seemingly playful attitude have made them popular in human culture.

  Contents

  [hide]

  1 Origin of the name

  2 Taxonomy

  2.1 Hybrid dolphins

  3 Evolution and anatomy

  3.1 Evolution

  3.2 Anatomy

  3.3 Senses

  4 Behaviour

  4.1 Social behaviour

  4.2 Reproduction and sexuality

  4.3 Feeding

  4.4 Vocalizations

  4.5 Jumping and playing

  4.6 Sleeping

  5 Threats to dolphins

  5.1 Natural threats to dolphins

  5.2 Human threats to dolphins

  6 Human–dolphin relationships

  6.1 Mythology

  6.2 Entertainment

  6.3 Therapy

  6.4 Rescue and rehabilitation

  6.5 Military

  6.6 Literature

  6.7 Dauphin and Dauphiné

  7 References

  8 External links

  Origin of the name

  The name is originally from Ancient Greek δελφίς (delphís; "dolphin"), which was related to the Greek δελφύς (delphys; "womb"). The animal's name can therefore be interpreted as meaning "a 'fish' with a womb".[1] The name was transmitted via the Latin delphinus, Middle Latin dolfinus and the Old French daulphin, which reintroduced the ph into the word.

  The word is used in a few different ways. It can mean:

  ·         Any member of the family Delphinidae (oceanic dolphins),

  ·         Any member of the families Delphinidae and Platanistoidea (oceanic and river dolphins),

  ·         Any member of the suborder Odontoceti (toothed whales; these include the above families and some others),

  ·         Used casually as a synonym for Bottlenose Dolphin, the most common and familiar species of dolphin.

  In this article, the second definition is used. Porpoises (suborder Odontoceti, family Phocoenidae) are thus not dolphins in this sense. Orcas and some closely related species belong to the Delphinidae family and therefore qualify as dolphins, even though they are called whales in common language. A group of dolphins can be called a "school" or a "pod". Male dolphins are called "bulls", females "cows" and young dolphins are called "calves".[2]

  Taxonomy

  Common Dolphin

  Bottlenose Dolphin

  Spotted Dolphin

  Commerson's Dolphin

  Dusky Dolphin

  Killer Whales, also known as Orcas

  The Boto, or Amazon River Dolphin

  ·         Suborder Odontoceti, toothed whales

  o    Family Delphinidae, oceanic dolphins

  §  Genus Delphinus

  §  Long-Beaked Common Dolphin, Delphinus capensis

  §  Short-Beaked Common Dolphin, Delphinus delphis

  §  Genus Tursiops

  §  Bottlenose Dolphin, Tursiops truncatus

  §  Indo-Pacific Bottlenose Dolphin, Tursiops aduncus

  §  Genus Lissodelphis

  §  Northern Rightwhale Dolphin, Lissodelphis borealis

  §  Southern Rightwhale Dolphin, Lissiodelphis peronii

  §  Genus Sotalia

  §  Tucuxi, Sotalia fluviatilis

  §  Genus Sousa

  §  Indo-Pacific Hump-backed Dolphin, Sousa chinensis

  §  Chinese White Dolphin (the Chinese variant), Sousa chinensis chinensis

  §  Atlantic Humpbacked Dolphin, Sousa teuszii

  §  Genus Stenella

  §  Atlantic Spotted Dolphin, Stenella frontalis

  §  Clymene Dolphin, Stenella clymene

  §  Pantropical Spotted Dolphin, Stenella attenuata

  §  Spinner Dolphin, Stenella longirostris

  §  Striped Dolphin, Stenella coeruleoalba

  §  Genus Steno

  §  Rough-Toothed Dolphin, Steno bredanensis

  §  Genus Cephalorynchus

  §  Chilean Dolphin, Cephalorhynchus eutropia

  §  Commerson's Dolphin, Cephalorhynchus commersonii

  §  Heaviside's Dolphin, Cephalorhynchus heavisidii

  Hector's Dolphin, 

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

دلفین دلفین پستاندار دریایی از رده آب‌بازان می‌‌باشد. خانواده دلفین با ۱۷ جنس و ۳۵ گونه بزرگ‌ترین خانواده زیر راسته نهنگ های دندان دار محسوب می‌‌شود.اعضای این خانواده در تمام آبهای آزاد جهان و همچنین بعضی رودخانه‌های در امتداد آب شیرین انتشار دارند.این خانواده از دوره آئوسن ظاهر شده اند. پوست بدن دلفینها معمولاً صاف و برهنه است. ممکن است در سر و تنه تعدادی از آنها مو وجود داشته ...

دلفين دُلفين پستاندار دريايي از رده آب‌بازان مي‌باشد. خانواده دلفين با ?? جنس و ?? گونه بزرگ‌ترين خانواده زير راسته نهنگهاي دندان دار محسوب مي‌شود.اعضاي اين خانواده در تمام آبهاي آزاد جهان و همچنين بعضي رودخانه‌هاي در امتداد آب شيرين انتشار دارند.

چکيده: مطالب اين مقاله مجموعه اي از اطلاعات درزمينه ي خانواده ي دلفين ها مي باشدو دربرگيرنده ي کلياتي پيرامون رده بندي؛ فيزيولوژي؛ بيولوژي؛ رفتارهاي آنهاومعرفي بعضي گونه هاي اين خانواده وبخصوص گونه هايي که درخليج فارس يافت مي شوندوافسانه هاواسط

چکیده: مطالب این مقاله مجموعه ای از اطلاعات درزمینه ی خانواده ی دلفین ها می باشدو دربرگیرنده ی کلیاتی پیرامون رده بندی؛ فیزیولوژی؛ بیولوژی؛ رفتارهای آنهاومعرفی بعضی گونه های این خانواده وبخصوص گونه هایی که درخلیج فارس یافت می شوندوافسانه هاواسطوره های مربوط به آنهااست. - مقدمه: دراولین نگاه یک دلفین بسیار شبیه یک ماهی می باشد.اما دلفین هاهمانندماپستاندار هستند؛خون ...

آواز وال ها ( whale song ) ، صدایى است که وال ها براى برقراى ارتباط تولید مى کنند. واژه ( song ) براى توصیف الگویى منظم و پیشگویى صداهایى که به وسیله گونه هایى از وال ها تولید مى شود ، مورد استفاده قرار مى گیرد. این مکانیسم براى تولید کردن صدا در خانواده وال سانان و پستانداران دریایى شامل : دلفین ها ، وال ها و نهنگ هاى دندان دار ، که به صدا براى ایجاد ارتباط بیشتر از حس هاى دیگر ...

فصل اول مقدمه اهمیت موضوع پژوهش و پیشینه آن آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین، یا حتی بزرگترین و حادترین معضل جهان امروز است. آسیب‌های بی‌شمار ناشی از آلاینده‌ های گوناگون بر سلامتی انسان،‌ زیست بوم‌ها و انواع موجودات زنده، توجه دانشمندان و محققان نقاط مختلف دنیا را به خود جلب نموده است. اهمیت این موضوع به حدی است که این دهه را دهه محیط زیست نامگذاری کرده‌اند تا تأکید بیشتری بر ...

فصل اول مقدمه 1-1- اهمیت موضوع پژوهش و پیشینه آن آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین، یا حتی بزرگترین و حادترین معضل جهان امروز است. آسیب‌های بی‌شمار ناشی از آلاینده‌های گوناگون بر سلامتی انسان،‌ زیست بوم‌ها و انواع موجودات زنده، توجه دانشمندان و محققان نقاط مختلف دنیا را به خود جلب نموده است. اهمیت این موضع به حدی است که این دهه را دهه محیط زیست نامگذاری کرده‌اند تا تأکید بیشتری ...

سفر به کيش برايم يه خاطره قشنگه، قشنگي که هميشه تو خاطرم ميمونه. وقتي براي اولين بار به کيش سفر مي کردم، تصوير روشني از اين جزيره مرجاني نداشتم. از ديگران راجع به بازارهاي بزرگ و مراکز خريد آن چيزهايي شنيده بودم واي شنيدن هيچگاه جاي ديدن را نخواهد گ

هارپ چيست؟ هارپ (HAARP) يک پروژه تحقيقاتي است که در ظاهر براي بررسي و تحقيق درباره لايه ي آيونوسفير (Ionosphere) و مطالعات معادن زير زميني (با استفاده از امواج راديويي ELF/ULF/VLF) تاسيس شده است. ولي در واقع "پروژه اي با تکنولوژي جنگ ستارگارن"

تکنولوژی است که با استفاده از انتشار صدا در زیر آب قادر به شناسایی دیگر ناوها یا کشتی ها است . در انگلستان این تکنولوژی با نام ASDIC ( 1948) شناخته شده است . تاریخچه : در سال 1906 ، اولین سونار غیر فعال جهت شناسایی توده های یخ توسط لوییس نیکسون اختراع گردید . در جنگ جهانی اول به علت نیاز به شناسایی اهداف دریایی تمایل به استفاده از سونار افزایش یافت . پاول دانکوین فرانسوی به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول