دانلود تحقیق سیب زمینی

Word 54 KB 6748 9
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • سیب زمینی محصول فصل خنک ، روز بلند و حساس به سرما است . به علت تطابق این گیاه به شرایط آب وهوایی مختلف ، تولید آن د رکلیه کشورهای دنیا گسترش پیدا کرده است . سیب زمینی بر اساس منشأ پیدایش ( ارتفاعات آمریکای جنوبی ) طالب آب و هوای خنک ومرطوب است . معهذا پراکندگی کشت این گیاه دراقصی نقاط جهان نشان می دهد که بر اثر اصلاح نبات ارقامی حاصل شده اند که در هر نوع آب و هوایی حتی در نزدیکی قطب شمال که بیش از 6 تا 8 هفته زمین خالی از یخبندان نیست با جوانه زدن قبلی آنها کشت می گردند . حداکثر کشت در ارتفاعات بین 1500 تا 2500 متر امکان پذیر است . دمای مناسب برای رشد و نمو بین 16 تا 21 درجه و در زمان تولید غده 12 درجه سانتیگراد است . دمای بیش از 20 درجه در خاک مقدار محصول را کاهش داده و در 29 سانتیگراد تولید غده متوقف می شود . جوانه زدن و سبز شدن غده ها در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد انجام می گیرد . دمای اپتیمم کمی بالاتر است .

  دمای زمین به طور متوسط در اثنای دوره اصلی رشد و نمو حدود 17 درجه سانتیگراد است و میزان مناسب دمای هوا در روز حدود 20 و در شب بین 12 تا 14 درجه سانتیگراد است . رشد و نمو در دمای بیش از 26درجه سانتیگراد متوقف می شود . هر قدر زمین سبک تر باشد . به بارندگی و طوبت هوای زیادتری نیاز است . عمق آبهای زیرزمینی نیز باید در حد متعارفی باشد . حداکثر عملکرد محصول در مناطقی وجود می آید که دارای تابستان طولانی و پراکندگی مناسب باران باشد . پراکندگی مناسب باران به ویژه در زمان نیاز حداکثر گیاه یعنی پس از گل دادن دارای اهمیت ویژه ای است .

  نیاز آبی مطلق این گیاه چندان بالا نیست . در صورتی که اگر پراکندگی باران در وضعیت مناسبی باشد می توان درکلیه  نقاط کشت گردد . افزایش عملکرد و نشاسته بالا در شرایطی به وجود می آید که سیب زمینی در آب و هوای خنک کشت و کار شود و گرمای اوایل تابستان نیز کافی باشد . در زمان گل دهی ، خشکی و رطوبت زیاد از حد ، هر دو زیان آور است . از زمان گل دهی به بعد ، آب کافی ولی نه بیش از حد برای بزرگ شدن غده ها و به عبارت دیگر برای افزایش عملکرد لازم است .

  خاک و تهیه بستر

  سیب زمینی در خاک های سبک شنی که دارای مواد آلی کافی باشد بهترین نتیجه را می دهد. خاک های سنگین برای کشت این گیاه مناسب نیست . زمین های شن رسی و یا رس شنی با هوموس متعادل برای این گیاه بسیار مناسب است . به عبارت دیگر خاکهایی که به غده سیب زمین اجازه رشد و نمود  داده و هوای کافی در اختیار غده و ریشه قرار می دهند . خاک زیر کشت این گیاه باید آهن ، آلومینیوم ومنیزیم کافی داشته باشد .

  میزان pH خاک برای تهیه محصول خوب و مرغوب بین 3/5 تا 4/6 است . سیب زمینی طالب شخم عمیق و خاک نرم است و این به این دلیل است که همبه رشد و نمود غده و ریشه کمک کرده و هم از لحاظ جذب و ذخیره آب مناسب است . به این جهت در پاییزمعمولا با شخم عمیق آغاز می شود و کود حیوانی لازم را در ای فصل به زمین می دهند و پس از آن زمین را به این حالت رها کرده تا یخبندانهای زمستانه خاک را بیشتر خرد کند و آ ب زمستانه ذخیره گردد . در اوایل بها رزمانی که زمین گاورو شد ، با انجام عملیات نهایی از قبیل دیسک ، کولتیواتور و غیره ، زمین را صاف و هموار کرده و برای کاشت آماده می کنند .

  کود

  احتیاج سیب زمینی در مراحل اولیه رشد نسبت به کودها به علت مواد غذایی موجود در غده ها زیاد نیست ولی به تدریج احتیاجات آن طی رشد گیاه افزایش یافته و به ویژه در مراحل تشکیل گل نیاز آن به حداکثر می رسد. در ابتدای امر غده های جوان توسط غده مادری تغذیه می شوند و به این ترتیب املاح معدنی ، مواد پروتئینی و کربوهیدراتها را کسب می کنند . با افزایش سیستم ریشه ای و رشد و نمو برگها غده های جوان بسته به نوع رقم و شرایط آب و هوایی به تدریج از نظر جذب مواد غذایی مستقل می شوند . اهمیت غده مادری و ذخیره مواد چنانچه شرایط خاک و آب و هوا نامساعد باشد ، فوق العاده است . ولی در شرایط مناسب رشد و نمو ، وظایف غده مادری به سرعت پایان می یابد . غده مادری می تواند نسبت به حجمش آب زیادی را زا زمین جذب کند و در اختیار غده های جوان قرار دهد . این عمل می تواند چندین بار نیز تکرار شود .

  کمبود مواد غذایی ابتدا در روی برگهای تحتانی مشاهده می شود که در مراحل بعدی به کلیه نقاط دیگر سرایت می کند . برای انواع سیب زمینی کودهای متفاوتی در نظر می گیرند مثلا برای انواع زودرس کودهایی در دسترس گیاه قرار می گیرد که سریع قابل جذب باشد .

  کود حیوانی

  به طور کلی سیب زمینی از کود حیوانی به نحو مطلوبی استفاده می کند ، چه این کود در زراعت آن و چه در تناوب زراعی به گیاهان دیگر داده شود کود دامی پوسیده برای ازدیاد عملکرد و تولید محصول با کیفیت عالی فوق العاده مناسب است . زمان استفاده از کود حیوانی بستگی به نوع خاک و شرایط آب و هوایی منطقه دارد . ولی در هر صورت کود دامی را کاملا با خاک مخلوط می کنند .آزمایشهای مختلف نشان دهنده این واقعیت اند چنانچه کود دامی دیروقت به زمین داده شود ، مقدار نشاسته غده ها پایین آمده و باعث دیررسی محصول نیز می شود . این کود را معمولا در پاییز به زمین می دهند . کودهای حیوانی به علت کوتاه بودن دوره رویش ارقام زودرس کمتر استفاده می شود .

  کودسبز

  کود سبز به خوبی می تواند در زمین های سبک و کم هوموس جایگزین کود حیوانی شود . به ویژه اگردر کود سبز از گیاهانی استفاده شود که دارای ریشه های عمیق  زیادی باشند و به این ترتیب خلل و فرج خاک را برای استفاده  بهتر سیب زمینی فراهم کند  . به این علت کود سبز تقریباً تنها کود موثر برای زمین های سبک در زراعت سیب زمینی به حساب می آید . کود سبز بهترین عامل افزایش عملکرد دراین نوع خاکها است و تاثیر مثبتی برروی ذخیره آب ، اصلاح خاک و مرغوبیت محصول دارد ولی در خاکهای سنگین نمی تواند جای کود حیوانی را بگیرد .

  کود شیمیایی

  10 تن سیب زمینی ( گیاه کامل ) به طور متوسط 50 کیلوگرم ازت ، 20 کیلوگرم ، 80 کیلوگرم و 15 کیلوگرم  از زمین خارج می کند که قسمت ناچیز آن از طریق کودهای شیمیایی تامین می شود . همان طوری که تنها با کودهای عالی نمی توان حداکثر محصول را به دست آورد ، بدون کودهای شیمیایی نیز این عمل میسر نیست . به ویژه به دست آوردن نشاسته زیاد باشد . نسبت کودهای رایج به میزان 1:1: 7/1 است .

  الف – کود ازته

  دادن کودهای ازته برای سیب زمینی در کلیه زمین ها به استثنای زمین ها یهوموسی ضرورت دارد . در زمین های خشک برای انواع زودرس می توان ازت زیادی داد ولی زمین های هوموسی آهکی احتیاج کمی به ازت دارند .آزمایشهای متعددی نشان داده اند که حدود 40 تا 80 کیلوگرم ازت خالص در یک هکتار برای این گیاه از هر لحاظ مناسب است ( جدول 7-4) . ولی چنانچه جنبه اقتصادی آن در نظر گرفته نشود، می توان برای دریافت حداکثر محصول تا حدود 150 کیلوگرم هم در یک هکتارمنظور نمود .

   

    نیاز ازت برای انواع مختلف سیب زمینی

  انواع سیب زمینی

  ازت

  ازت 20 درصد

   

  کیلو  / هکتار

  کیلو  / هکتار

  زودرس بدون کود حیوانی

  60 تا 80

  300 تا 400

  زودرس بدون کود حیوانی

  60 تا 80

  300 تا 400

  زودرس با کود حیوانی

  40 تا 60

  200 تا 300

  نقل از1967 knapp ,

   

  برای انواع زودرس از کود های ازته نیتراته استفاده می شود که زودتر تجزیه وجذب می شود ولی برای انواع دیررس از کودهایی استفاده می شود که به تدریج تجزیه وجذب شود . کود ازته را معمولا یک هفته قبل از کاشت به زمین می دهند که در دفعه نباید زیاد تاخیر کرد چه این کار سبب دیررسی محصول و کاهش نشاسته می شود و از خاصیت انباری آن نیز می کاهد .

  ب- کود فسفره

  سیب زمینی به کود فسفره زیاد احتیاج ندارد به ویژه خاکی که حاوی حدود 6 میلیگرم فسفر در 100 گرم باشد . ولی ازآنجایی که فسفر در پیشرسی محصول ( به ویژه اگر در کود ازته زیاده روی شود ) مقدار نشانسته و خاصیت انباری آن را افزایش می دهد . از این رو مقادیر زیر را در واحد سطح برای کودهای فسفره منظور میکنند . ( جدول 7-5 )

  جدول 7-5- نیاز فسفره به سیب زمینی

  نوع زراعت

  فسفر

  فسفر 16 درصد

   

  کیلو  / هکتار

  کیلو  / هکتار

  بدون کود حیوانی

  30

  200

  با کود حیوانی

  40 تا 50

  250تا 300

  نقل از1967 knapp ,

  کود فسفره را معمولا در پاییز به زمین می دهند زیرا خظر شستشوی آن وجود ندارد زمین های سنگین و نیز زمین هایی که از نظر فسفر فقیرند از سوپر فسفات و برای زمین های سبک و زمین هایی که هوموس زیاد دارند از سایر کودهای فسفره استفاده می کنند .

  کود پتاسه

  برعکس فسفر نیاز سیب زمین یبه پتاس زیاد است به ویژه در زمین های سبک و ییلاقی پتاس در افزایش مقدار نشاسته ، خاصیت انباری و سفت شدن پوست و گوشت سیب زمینی نقش به سزایی دارد . کمبود پتاس از طعم ومزه سیب زمینی می کاهد و خطر بیماریهای ویروسی و مقدار سولانین در گیاه را افزایش می دهد . طبق بررسی های انجام گرفته کودهای سولفاته یعنی سولفات دوپتاس و سولفات دو پتاس منیزیم مناسب ترین کود های پتاسه برای سیب زمینی است . پس از آن کودهای پتاسه 40 درصد و کلرور دو پتاس و در درجه آخر کودها یپتاسه خام یا کائینیت مورد استفاده قرار می گیرند . معمولا چون کودهای سولفات دو پتاس منیزززی گران و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند بیشتر از کودهای پتاسه 40 درصد و یا کلرور دو پتاس استفاده می شود 

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

انواع کود شیمیایی ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوتند. این تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند.بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیائی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. کود های شیمیایی خلاصه: کود های شیمیایی (fertilizer chemical) آمیتراز (میتاک ) گروه شیمیایی :دی أمیدین ویژگیهای فیزیکی و ...

مقدمه ( کودهای شیمیایی ) از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری[1] شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به ...

سبزی های برگی : خصوصیات عمده سبزی های برگی : مقاومت به سرما (زمان کاشت دمای پایین). گلدهی در روز بلند که باعث کاهش کیفیت. اغلب انها یکساله اند و در انواع چند ساله به صورت یکساله کشت می شوند. سبزی های برگی به دو دسته تقسیم میشوند سبزی هایی که به صورت پخته مصرف می شوند (اسفناج –تره- جعفری-کرفس). سبزی هایی که به صورت تازه مصرف می شوند (کاهو وسایر سبزی های برگی ). اسفناج )) Spinacia ...

کود در اصطلاح کشاورزي کود عبارت است از مواد غذايي که گياه براي تغذيه و ادامه زندگي خود به آن نياز دارد و زمين نيز با آن حاصلخيز شود. اهميت کود در سبزيکاري بيش از ساير قسمتهاي زراعت است. زيرا جذب مواد غذايي از زمين به وسيله سبزيهايي که تماماً قابل

تاثیر کودهای بیولوژیک نقش عناصر غذایی در رشد و کیفیت گیاهان زینتی تاریخچه کودهای بیولوژیک (کود های میکروبی) در دهه گذشته به دلیل مصرف کود های شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد. سیاست کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، متخصصین را بر آن داشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده خاک در جهت ...

دید کلی کودهای شیمیایی ، از مواد اصلی مانند فسفر ، ازت ، پتاسیم و عناصر فرعی از قبیل کلسیم ، منیزیم و سولفورو و مواد جزئی نظیر آهن ، بور ، مس ، منگنز ، روی ، مولیبدن و کلر تشکیل شده‌اند. عیار کودهای شیمیایی به صورت سه عدد گزارش می‌شود. عدد نخست نشانگر درصد نیتروژن ، عدد دوم نماینده درصد P2O5 و عدد سوم نشان دهنده درصد K2O است و به صورت (N , P2O5 , K2O) یا (N , P , K) نمایش داده ...

به نظر مي رسد گياهان مورد تناوب براي رسيدن به ماکزيمم توليد محصول به 200 الي 250 کيلوگرم ازت خالص در هکتار نيازمند باشد . مقدار کودي که قبلاً به گياهان مورد تناوب داده شده تأثير زيادي بر روي مقدار ازت موجود در گياه در زمان برداشت دارد . بدون هيچگونه

شرح گیاه گیاهی است یکساله ، دارای یک ریشه اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان، در روی ریشه های کوچک لوبیا غده های قهوه ای رنگ نامنظم ، تثبیت کننده ازت قرار گرفته است برگهای مرکب که از سه جفت برگچه تشکیل شده اند بادمبرگ طولانی به طور متناوب روی ساقه آن قرار گرفته اند. ممکن است برگچه ها از کرکهای ریز پوشیده شده باشند. برگها لوبیا دارای گشواره هستند گل های لوبیا به صورت خوشه ای یا ...

مقدمه قبل از پیدایش چغندر قند معمولی مردم قند مورد نیاز خود را از نیشکر تامین می کردند یک دانشمند آلمانی در سال 1747 موفق شد که از چغندر قند (ریشه) قند تهیه کند. از نظر اقتصادی چغندر قند یکی از محصولات مهم کشوری محسوب می شود زیرا ماده این گیاه بسیار قوی و پر نیرو است تاریخچه کشف آن از سال 1273 شمسی شروع شده که اولین کارخانه آن کرج بوده است اما امروزه تعداد این کارخانه بسیار ...

تولید کمپوست مقدمه هدف از تولید کمپوست، ایجاد یک محیط غذایی یکنواخت، حاوی خصوصیات لازم جهت رشد و نمو میسلیوم قارچ و عاری از هرگونه عوامل رقیب باکتریایی، ویروسی می‌باشد. میسلیوم قارچ در انواع مختلفی از مواد گیاهی و کودهای حیوانی، قادر به رشد و نمو می‌باشد که از ترکیب متناسب این گونه مواد با هم و گذراندن مراحل تجزیه و تخمیر، ترکیبی همگن بدست آمده که مملو از حشرات و موجودات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول