دانلود تحقیق عوامل مؤثر در خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گردو

Word 39 KB 6769 16
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خاک

  خاکها از سه نظر فیزیکی ، شیمیایی و حیاتی ( بیولوژیکی ) در رشد و نمو و باروری گیاه اثر می گذارند .

  1 بهترین خاک از نظر شرایط فیزیکی برای پرورش گردو ، خاکهایی با بافت متوسط ، ساختمان مناسب با تحلخل کافی ، عمق حدود 5/1 – 1 متر ، نفوذ پذیری متوسط ( 2 – 5/1 متر در روز ) ، تهیه مناسب و زهکشی مطلوب می باشد .

  - خاکهای خیلی سبک و سنگریزه دار ، خاکهای سنگین رسی ، خاکهای کم عمق ، خاکهای زه دار بدون زهکشی و خاکهای خیلی ( آهکی و سدیمی نباید برای کاشت درخت گردو انتخاب شوند( .

  - ترمیم خاک از نظر فیزیکی تا حدودی امکان پذیر است ، هر چند در اکثر موارد بدلائل اقتصادی عملاً باید از آن صرف نظر کرد .

  افزودن رس یا شن با خاک ، افزودن مواد آلی و کمپوست ، عملیات خاکورزی مناسب ، کشت سبز موقت یا دائم ، مالچ پاشی و ایجاد زهکشی – مناسب در صورت صرفه اقتصادی راههای اصلاح شرایط فیزیکی خاک می باشند .

  2) بهترین خاک از نظر شرایط شیمیایی برای درختان گردو ، خاکهای دارای اسیدیتا متوسط یا خنثی ( PH حدود 5/7 – 5/6 ) بدون مشکل شوری می باشد . ( گردو از درختان خیلی حساس به نمک و شوری می باشد) .

  - خاکهای آهکی و قلیایی و شور و همچنین خاکهای خیلی اسیدی هم مناسب کاشت درختان گردو نیستند .

  افزودن مواد آلی و کمپوست ، استفاده از کودهای شیمیایی با مبنای اسیدی مثل سولفات آمونیوم ، افزودن گوگرد قابل تبدیل به خاک و یا دادن مقداری آهک هم در صورت صرفه اقتصادی از راههای اصلاح شیمیایی خاک می باشند .

  تغذ یه :

  موضوع تغذیه یا تأمین مواد غذایی مورد نیاز ما بعد از شرایط اقیمی دومین مسئله از نظر اهمیت در پرورشی درختان میوه محسوب می شود .

  عناصر لازم برای تغذیه گیاهان عبارتند از : کربن ، اکسیژن ، هیدروژن ، ازت ، مس ، پتاسیم ، گوگرد ، کلسیم ، منیزیوم ، آهن ، فسفر ، بر ، روی ، منگنز ، مولیبون و کبالت از این 16 عنصر ، سه عنصر کربن ، اکسیژن و هیدروژن از هوا و آب و بقیه بوسیله ریشه ها از خاک جذب می شوند و یا در صورت محلول پاشی بر روی اندامهای هوایی از راه برگ یا شاخه ها و جوانه ها جذب می گردد . منبع تأمین آنها هم کودهای شیمیایی معدنی یا آلی می باشد . البته عناصر دیگری مانند سدیم ، سیلیسم ، کلر ، آلومینیم ، سلفیم ، لیتیم و ید نیز کم و بیش در ترکیب بعضی گیاهان مشاهده می شوند که نقش و تأثیر آنها هنوز به درستی معلوم نشده است .

  برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بوسیله کودهای شیمیایی ، بهترین روش ، مصرف خاکی و به روش چالکود می باشد ( چاله هایی به قطر و عمق حدود 50 – 40 سانتیمتر در سایه انداز درخت و در مسیر آب ) .

  عناصر غذایی ، نقش آنها در گیاه ، علائم کمبود ، و عوامل بروز و تشدید کمبود ، مقدار مورد نیاز عنصر برای گیاه و نحوه مصرف

  - گردو جزء پر نیاز ترین درختان میوه به ازت ، فسفر و پتاس می باشد .

  - مغز گردو در مقایسه با سایر قسمتهای میوه دارای بیشترین مقدار منیزیم ، نیتروژن ، فسفر و منگنز می باشد .

  - بیشترین مقدار پتاسیم و کلسیم میوه گردو در پوست سبز آن می باشد .

  1) ازت :

  نقش : شرکت در ساختمان پروتئین ها و کلر.فیل ، مؤثر در رشد سبزینگی ، در تشکیل جوانه های با رده ، حجم میوه و میزان عملکرد .

  علائم کمبود : زردی و رنگ پریدگی برگ که از برگهای مسن شروع و سپس به برگهای جوان سرایت می کند ، رشد درخت کاهش یافته و مغز میوه ممکن است بطور کامل پر نشود ، ریزش گل و میوه هم زیاد می شود .

  - کمبود ازت در خاک ، بافت خیلی سبک و خیلی سنگین خاک ، آبیاری سنگین و شستشوی خاک ، وجود حالت احیایی در اطراف ریشه و زیادی بیش از حد فسفر و پتاسیم از عوامل بروز و تشدید کمبود می باشد .

  - زیادی بیش از حد ازت نیز رسیدن میوه را به تأخیر انداخته ، مقدار روغن را کاهش داده و از کیفیت انبار داری محصول می کاهد ، همچنین مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها و نا ملایمات محیطی کم می کند .

  مقدار مورد نیاز سالانه درخت گردو به ازت در سال اول تا چهارم حدود 40 – 10 کیلو گرم در هکتار ، از سال پنجم تا دهم حدود 80 – 40 کیلوگرم در هکتار و از سال دهم به بعد حدود 100 کیلوگرم درهکتار است که در صورت کمبود در خاک با استفاده از کودهای ازت طی دو مرحله ( اسفند و اردیبهشت ) به مصرف چالکود تأمین می گردد .

  توصیه عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب حدود 400 کیلو گرم در هکتار نیترات آمونیوم می باشد . توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز یک کیلوگرم به ازای هر درخت بارده به صورت چاکلود می باشد . مقدار نیاز واقعی با آزمون خاک و برگ معین می شود .

    

  2) فسفر

  نقش : دخالت در کلیه فرایندهای بیوشیمیایی ، ترکیبات انرژی زا و فعالیتهای انتقال انرژی ، همچنین فسفر جزعی از پروتئین هسته سلول ، غشاء سلولی و اسیدهای نوکلنیک نقش ویژه دارد . در تشکیل مغز گردو و نقش اساسی داشته و عامل زود رسی محصول نیز می باشد

  حدود 80% فسفر موجود در میوه گردو در مغز آن یافت می شود .

  علائم کمبود : تضعیف رشد گیاه و رشد سیستم ریشه ای و کوچک ماندن برگهای جدید ، رنگ سبز متمایل به آبی و کدر شدن برگها ، تضعیف رشد زایش و احتمالاً دیورسی محصول .

  کمبود فسفر قابل استفاده در خاک ، آهکی بودن خاک و کربناتی بودن آب آبیاری شنی و سنگلاخی بودن خاک و زیادی بیش از حد ازت از عوامل بروز و تشدید کمبود فسفر می باشند .

  زیادی فسفر نیز بدلیل حالت رقابتی آن با عناصر کم نیاز نظیر روی ، مس ، آهن و منگنز می تواند باعث بروز علائم کمبود این این عناصر گردد .

  مقدار مورد نیاز گردو به فسفر به اسیدیته خاک ( PH ) بستگی دارد .

  در زمان کاشت نهال در خاکهای اسیدی 300 – 200 کیلوگرم و در خاکهای قلیایی حدود 200 –100 کیلوگرم سوپر فسفات تریبل مورد نیاز می باشد .

  نیاز سالانه درخت گردو تا سال چهارم حدود 80 کیلوگرم و پس از آن سالانه حدود 120 تا 160 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل می باشد . میزان نیاز واقعی با آزمون خاک مشخص می گردد .

  کودهای فسفره در خاکهای خنثی در پایین در خاکهای آهکی با PH بالای 8/7 در اواخر زمستان به روش چانکود مصرف می شود .

  توصیه عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب حدود 250 کیلوگرم در هکتار بیوفسفات طلائی می باشد . توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز 250 گرم به ازاء هر درخت با رده به صورت چالکود می باشد . میزان نیاز واقعی با آزمون خاک و برگ مشخص می شود .

  3)  پتاسیم :

  برخلاف سایر عناصر پر مصرف ، جزء ساختمانی گیاه ، نبوده و نقش کاتالیزوری دارد .

  نقش : در افزایش مقاومت گیاه در برابر کم آبی ، سرمازدگی ، خشکی و تنش رطوبت و آفات و بیماریها ، در تنظیم حرکت آب در گیاه ، در افزایش کیفیت انباری محصول ، کنترل شدت نور ، تشدید عمل فتوسنتز ، افزایش راندمان کودهای ازته و کاهش تجمع نیترات در گیاه مؤثر می باشد .

  علائم کمبود : سوختگی حاشیه برگهای مسن و یا پیچ خوردگی آنها ، کاهش تولید شکوفه و باز شدن گلها و کاهش عملکرد .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه و و تاریخچه پیش از بکار گیری مواد معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیک در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر اهمیت چنان ماده ای است که قبل از فلز و ...

گردو نام گونه ای درخت است که در سراسر جهان به خاطر میوه و چوبش معروف است. گردوی ایرانی یکی از 17 جنس ( در دانشنامه آمریکانا 20 جنس آورده است) این گونه و مهمترین آنهاست. گردوی بومی دنیای قدیم ،گردوی ایرانی/ فارسی یکی از مهمترین درختان گردوی مناطق معتدله است. چوبهای دکوری بسیار عالی از آن به دست می آید. پیشینه کشت این گونه ، آنقدر قدیمی است که خاستگاه آن ناشناخته مانده است. بلندای ...

چوب، از نظر گياه‌شناسي، بخش جامد و سخت زير پوست ساقه درخت يا ديگر گياهان چوبي است که به شکل بافت آوندي وجود دارد. گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته يافت مي‌شود، از نظر علمي‌در همه گياهان آوندي وجود دارد. در چوب مجراهاي زير قابل مشاهده است:

در دوران قبل از اسلام قطعات بزرگ چوبی به عنوان بخشی از ساختمان به کار می رفته است. در این دوره چوب به عنوان یکی از فراوان ترین مصالح طبیعی نقش مهمی در ساخت ابزار فنی و کشاورزی و حتی وسایل خانگی ایفا می کرده است. از دوره سلوکیان آثار چندانی در دست نیست و آثار چوبی دوره اشکانی نیز تا حد زیادی شباهت به دوره هخامنشی دارد. در دوره ساسانی استفاده از کلافهای چوبی در ساختمان متداول می ...

- مقدمه: گردوی معمولی (Juglans vegia L.) متعلق به خانواده ‌Juglandceae و سطح زیر کشت آن در ایران حدود 62/109810 هکتار بوده و سالیانه بطور متوسط 60/168072 تن گردو از درختان بارور در ایران برداشت می‌گردد. گردو بخاطر نقشی که در تغذیه، درآمد ناشی از صادرات در اقتصاد و کشاورزی دارد در ایران و جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاکنون عوامل بیماری‌زای مختلفی از جمله قارچها، باکتری‌ها ...

مقدمه: گردوی معمولی (Juglans vegia L.) متعلق به خانواده ‌Juglandceae و سطح زیر کشت آن در ایران حدود 62/109810 هکتار بوده و سالیانه بطور متوسط 60/168072 تن گردو از درختان بارور در ایران برداشت می‌گردد. گردو بخاطر نقشی که در تغذیه، درآمد ناشی از صادرات در اقتصاد و کشاورزی دارد در ایران و جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاکنون عوامل بیماری‌زای مختلفی از جمله قارچها، باکتری‌ها و ...

منطقه آب ترش در بين راه قزوين به لوشان و در 60 کيلومتري باخترشهرستان قزوين و در زون ساختاري البرز غربي قرار دارد. بيشترين بيرون زدگي اين ناحيه از سنگ‌هاي آتشفشاني و آذرآواري هاي وابسته متعلق به سنوزئيک پيشين (ائوسن – اليگوسن) تشکيل شده و رسوبات آبرف

فصل اول نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ریشه ارتباط و علاقه انسان به گیاه از سالهای بسیار دور و شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می‌گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده‌ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده‌اند به طور یکه روزگاری ایران به نام کشور گل ...

پیش گفتار استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو – نگهداری درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداری نخستین بار در سال 1356 تهیه شد.این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی وتأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت ودرسیصد و هفتاد وپنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک وفرآورده های کشاورزی مورخ 19/09/81تصویب شد.اینک این استانداردبه استنادبندیک ماده 3قانون ...

فصل اول نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ریشه ارتباط و علاقه انسان به گیاه از سالهای بسیار دور و شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می‌گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده‌ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده‌اند به طور یکه روزگاری ایران به نام کشور گل ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول