دانلود مقاله کارخانه شیر پاستوریزه

Word 504 KB 6778 58
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۵,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه 

        شیر به عنوان  یک ماده ی غذایی ارزشمند نخستین  و کامل ترین غذای نوزاد انسان و حیوان را تشکیل می دهد و در تمام طول دوران رشد عنصری حیاتی در جیره غذایی و الگوی تغذیه محسوب می شود .

  مواد غذایی  مختلفی  که  مورد  استفاده بشر قرار می گیرند ، عمدتا به عنوان ماده غذایی آفریده نشده اند بلکه یک قسمت از یک موجود جاندار و یا زنده بوده و یا مثل  تخم مرغ  و عسل  جهت  برآوردن احتیاجات دیگری از قبیل ازدیاد نسل و تغذیه زمستانی می باشند .

  مواد غذایی  نباتی هر کدام  قسمتی از گیاه و نبات  مانند: میوه – ریشه – ساقه و برگ می باشند ، درحالی که شیر را به عنوان هدیه ای از مادر به فرزند خویش و به عنوان اولین  ماده ی غذایی  نوزاد  باید  شناخت  که  تمامی مواد غذایی  مورد  نیاز بدن  را داراست .

   

   

   

   

   

   

   

   

  مواد متشکله شیر و تأثیر عوامل مختلف بر آنها:

        شیر را نمی توان به عنوان مخلوطی از پروتئین , چربی , کربوهیدرات , مواد معدنی و ویتامین ها معرفی نمود . چون مخلوط  نمودن این مواد هیچ  موقع شیر را به  وجود نخواهد آورد  و آزمایشات  مختلف  انجام  یافته در این مورد نیز تا  به حال  نتیجه ای نداده است . مواد  متشکله  شیر از حالت  خیلی   ساده  تا خیلی  پیچیده  ( کمپلکس )  که ترکیب  و ساختمان  قسمتی  از آن ها هنوز به  طور کامل  مشخص   و روشن  نیست  عبارتند از :

  «« پروتئین ها – چربی ها – کربوهیدرات ها – مواد معدنی و ویتامین ها  »»

  تحقیقات زیادی  که در این زمینه انجام  شده و حتی تحقیقات  سال های اخیر هم هنوز نتوانسته اند ترکیبات شیر را با تمام جزئیات آن روشن نماید .

        طی  روزهای  نخست زایمان به  لحاظ ایجاد  دگرگونی گسترده  در ترکیبات آن را « آغوز » می خوانند .

  تغذیه  نوزاد  با  « آغوز »  بسیار مهم  و  ضروری است .   وجود  « فیزیم »  زیاد  در « آغوز » آن را ملین می کند و به این ترتیب در تمیز شدن  روده های  نوزاد  و جلوگیر ی از تجمع  میکروب های  مضر نقش اساسی  دارد . به همین  دلیل وجود پاتن و مواد ایمنی  ساز کارشنا سان  علوم  تغذیه  مصرف  آغوز کاملا  طبیعی  می دانند  . همین کارشناسان در تشریح تفاوت های موجود بین شیر و آغوز می گویند . میزان پروتئین و چربی  و در نهایت ماده ی خشک  در آغوز بیشتر از شیر است و همچنین به  خاطر تفاوت ترکیب  پروتئین های آغوز با  ترکیب  پروتئین های  شیر آغوز در مقابل مایه پنیر حساس نبوده و منعقد نمی شود ، بنابراین از آغوز نمی توان پرورش معمول پنیر تهیه کرد و شیر مانند:  بسیاری  از مواد غذایی  دیگر خواص  خود را به مدت زیادی نمی تواند حفظ  کند .شیربه خودی خود حتی اگردربهداشتی ترین  شرایط  نیز دوشیده شود ، دارای میکروب است حتی اگر دام از  سلامت کامل برخوردار باشد .

   

        شیر پس از خروج از پستان  در مرحله دوشش  و پس از‌ آن در معرض آلوده شدن به انواع میکروب ها می تواند قرار می گیرد .

  شیر به صورت  دایمی  ترکیب و خواص خود را تغییر می دهد و این عمل تحت تأثیر میکرو ارگانیسم ها و آنزیم های موجود در ترکیب انجام می شود . شیر را نباید تنها به عنوان یک نوشیدنی تلقی کرد ، بلکه ماده ی خام و  ماده  اصلی  خیلی از فرآورده های شیری  از  قبیل کره – خامه – پنیر – ماست – شیرهای  کندانسه  و خشک –  بستنی و غیره را تشکیل می دهد و درجات خوبی و مقاومت و ارزش مواد  فوق بسته  به  ماده ی تشکیل دهنده ی اصلی آن یعنی شیر می باشد.

        برای این که بتوان به طور صحیح ترکیب شیر را بررسی کرد ، بهتر است آنرا به دو قسمت آب و ماده ی  خشک   تقسیم  کنیم .  قسمت  اعظم  ترکیب  شیر را  ( 4/87 % ) آب تشکیل می دهد. و آن محیطی  است که تمام مواد متشکله شیر به صورت محلول و یا  دیسپریسون  در آن  قرار گرفته اند . فونکسیون  آب  در بدن  خیلی مهم  است ،  به طوری  که  نوزاد احتیاج  آب بدن  خود  را از آب شیر تأمین می نماید . به غیر ازآب مواد دیگر متشکله شیر را تحت عنوان ماده ی خشک نام می بریم .

                                          <<< آب – شیر = ماده خشک>>>

  در شیر  گاوه  به  طور کلی ماده  خشک  6/12 درصد شیر را تشکیل می دهد که مهم ترین  قسمت های ماده ی خشک را لاکتوز – چربی – مواد ازته – مواد مینرال تشکیل می دهند .  در ترکیبات  شیر لاکتوز بعد از آب از لحاظ  مقدار بیشترین  قسمت  آن را تشکیل می دهد ، لاکتوزدر شیر گاو بیشتر از یک سوم ماده خشک  یعنی  3/ 37درصد  را تشکیل می دهد . یکی دیگر از مواد  مهم  ماده ی خشک شیر ، چربی است که مقدار آن در شیر به طور متوسط 7/3 % و در ماده ی خشک  4/29 %  می باشد . این  ماده سبک ترین  ماده ی  متشکله  شیر  بوده که  فوری  تحت  تأثیر عوامل   مختلف   قرار گرفته و تغییر می یابد ، چربی به حالت امولسیون در داخل شیر قرار دارد .

  چربی های  شیر را از  دو گروه  چربی های  حقیقی  « گلیسیریدها »  و یا موا د شبیه چربی و یا وابستگی به چربی تشکیل شده است .

  مواد ازت دار :

        مواد ازت دار به نسبت 4/3 % درشیرو 8/28 % از ماده ی خشک را  تشکیل می دهد  قسمت  اعظم  مواد  ازت دار ( 95 % )  شیررا  پروتئین ها تشکیل می دهند . پروتئین های شیر هم قسمت اعظم ( 80 % ) از کازئین تشکیل می شود .

  مینرال یا مواد معدنی :

  75/0 درصد شیر و 5/5 % ماده ی خشک را تشکیل می دهند . برخی  از مواد معدنی که در بروز خیلی  از  خواص   فیزیکی  و شیمیایی  و حتی  تکنولوژی  شیر موثرند ، محلول  بوده  و برخی  دیگر به  حالت  کلوئیدی در داخل شیر موجود می باشنند . این مواد  ( کلسیم – سدیم – پتاسیم – منیزیم – آهن – مس  – ید )  به حالت  فسفات ها  و کلرورها وجود دارد .

  کمیت های فیزیکی قابل اندازه گیری شیر :

  وزن مخصوص شیر :

        شیر ماده ای  است  که  از تجمع  مواد مختلفی به وجود آمده و مسلما وزن مخصوص هر یک  از این مواد  در وزن  مخصوص شیر تأثیر به  خصوصی  خواهند  داشت .به عبارت  دیگر می توان  گفت : وزن  مخصوص  شیر مقدار متوسطی  است  از وزن مخصوص مواد متشکله شیر ، وزن مخصوص شیر گاو به طور متوسط 023/1 می باشد  یعنی 32/0 میلی گرم از آب مقطر سنگین تر است ( لازم به ذکر است که وزن مخصوص  شیر قابل  قبول در کارخانجات  شیر داخلی مابین 028/1 – 032/1 می باشد ) . می توان گفت که هر چه نمونه شیر از لحاظ  ماده ی خشک غنی  بوده باشد به همان نسبت بر وزن مخصوص آن افزوده خواهد شد ، به  عنوان  مثال می توان  شیر انسان با  وزن  مخصوص 030/1 و شیر گوسفند با وزن مخصوص 036 /1 و شیر گاوه با 032/1 را ذکر کر د و نتیجه گرفت که  چون ماده ی خشک  شیر انسان  کمتر است و در نتیجه وزن مخصوص کمتری را دارا می باشد .

  **************************************

   

        وزن مخصوص  به  وسیله ی دستگاههای شیشه ای کوچکی به نام « لاکتودانسیمتر » اندازه گیری  می شود . در کارخانه  شیر با  اندازه گیری  وزن  مخصوص به اضافه نمودن آب در شیر و یا برداشت چربی شیر پی  می برند و به  همین  خاطر از تحویل شیر با دانسته کمتر یا بیشتر از اعداد فوق خودداری می نمایند.

  ویسکوزیته شیر :

        شیر محلولی است که غلیظ تر از آب می باشد و در اثنای خالی کردن آن از ظرفی به ظرف دیگر مقاومتی از خود نشان می دهد که در اصطلاح به  نام  « ویسکوزیته » یا کشش سطحی نامیده می شود.که این خاصیت ازامولسیون مواد کولوئیدال مخصوصا کازئین  یا چربی  شیر حاصل  می شود ،  ویستکوزیته  آب  در20 درجه  سانتی گراد 005/1 بوده در حالی که ویسکوزیته  شیر 2 می باشد ، بعضی از میکروب ها مانند :

  Ract , Lactic viscosus ., Mesntericus viscosus , Coli aerogenes   سبب افزایش ویسکوزیته  و حرارت باعث کاهش ویسکوزیته شیر می شوند . ویسکوزیته شیرتوسط دستگاه ویسکوزی متراندازه گیری میشود.که در  کارخانجات در حال حاضر انجام نمی گیرد .

  *************************************

  اسیدیته شیر :

  PH  شیر تازه دوشیده  شده  برابر 6/ 6 می باشد.  یعنی  شیر تازه  خاصیت  اسیدی ضعیفی دارد . هرگاه شیر تازه در مجاورت  فنل  فتالئین با سود 1/0 نرمال تیتر شود به 6/1  سانتی  متر سود , سود آور احتیاج  می باشد.  که  اگر این  مقدار را بر حسب اسیدلاکتیک  بیان  کنیم  مقدار 16/0  درصد  خواهد  بود . این اسیدیته  به نام  اسیدیته طبیعی شیر که از کازئین – فسفات ها – سیترال ها و البومین  حاصل می شود ، گفته می شود اسیدیته شیر گاو تحت  تأثیر عوامل  مختلف  قرار گرفته  به طوری که مقدار اسیدیته آن بین  3/0 تا 8/0  درصد متغیر می باشد ، به طوری که می دانید شیر قادر به محافظت اسیدیته  خود  نبوده  و تحت  تأثیر عوامل  مختلف  از جمله  باکتری های لاکتیک  قرار  گرفته و بر مقدار اسید لاکتیک افزوده می گردد .

  توسعه اسیدیته در شیر غیر مطلوب می باشد چون سبب تغییراتی در حالت تازگی و مزه شیر می شود . علاوه بر آن در مراحل مختلف تکنولوژی شیر مشکلاتی را پیش می آورد و باعث انعقاد آن در لوله ها و مخازن می شود .

  کارخانه های شیر بر روی اسیدیته شیر تأکید فراوان  داشته  و از فاکتور های  تحویل شیر محسوب می شود . اسیدیته شیر در کارخانه های  داخلی بر اساس  روش در نیک  Dornik  بیان می شود و اسیدیته قابل قبول شیر حداکثر 18 درجه در نیک  و حداقل 13 درجه در نیک می باشد .بعضی از بیماری ها باعث  کاهش اسیدیته  می شود. و به همین خاطرحداقل آن نیزدرنظر گرفته میشود .درجه درنیک با تیتراسیون 10سی سی  شیربا  سود به دست می آید .روشهای  دیگر مثل  تورنر وسوکسلت هنکل درکارخانه های شیر به کار گرفته نمی شود .

  ***********************************

  نقطه ی انجماد شیر :

        نقطه ی  انجماد شیر یکی از فاکتورهایی  است  که در کارخانه های  شیر به  وسیله ی دستگاه  کریوسکوپ “ Cryscop " اندازه گیری  می شود . با  اندازه  گیری  نقطه ی انجماد شیر به وجود مواد افزودنی مانند: جوش شیرین برای پایین  آوردن اسیدیته پی می برند . مواد افزودنی نقطه ی انجماد شیر را پایین  می آورند ، نقطه ی انجماد  شیر به خاطر وجود مواد محلول حقیقی مانند: لاکتوز و مواد  معدنی  کمی  پایین  تر از آب و در حدود54/0 درجه می باشد. و مواد دیگر مانند: چربی ها و پروتئین ها  در روی نقطه  انجماد  شیر تأثیر چندانی  ندارند . نقطه  انجماد  شیر مانند: فشار اسمزی مقدار ثابتی است  که  از این خاصیت علاوه  بر کشف  مواد افزونی  به کشف  تقلبات مانند: اضافه کردن آب به  شیر کمک  می نماید . افزایش اسیدیته نقطه انجماد را پایین تر می آورد . در کارخانه شیر تهران  هم اکنون از این دستگاه استفاده می شود .

        

  اهمیت و ضرورت استفاده از مواد لبنی پاستوریزه :

        شیر 30 درصد کل  پروتئین – 75 درصد  کلسیم – 20 درصد  کالری  و کمتر از 30 درصد چربی  مورد  نیاز بدن انسان را تأمین می کند . به  لحاظ  اقتصادی  نیز شیر و فرآورده های آن از جمله ارزان ترین منابع تأمین پروتئین جامعه است .

   امروزه استفاده از شیر پاستوریزه و هموژنیزه مورد سفارش و تأکید محافل بهداشتی در جهان قرار دارد و بسیاری از این مراکز از جمله سازمان  بهداشت  جهانی  اساسا استفاده از شیر غیر پاستوریزه و هموژنیزه را درالگوی تغذیه مردم کشورها به ویژه کودکان مرود می دانند واز دولتها می خواهند که کنترل و نظارت  دقیق تر و گسترده تری در این زمینه به عمل آورند .

  استفاده از شیر و لبنیات غیر پاستوریزه  به  لحاظ  فعال  بودن  میکرو ارگانیسم ها  و باکتری های  بیماری زای  خطرناکی را متوجه سلامت انسان می کند ، به  ویژه  آنکه برخی بیماری های مشترک دام و انسان نیز به راحتی از طریق شیر به مصرف کننده آن منتقل می شود . تهیه و تولید این ماده ی حیاتی به روش صحیح و اصولی از یک   قرن پیش در بعضی ازکشورهای جهان شروع شده است .امروزه کارخانه های شیرازنقطه نظر اقتصادی و تهیه مواد لبنی بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردار شده اند .

  هدف از پاستوریزاسیون از بین بردن یا غیر فعال کردن باکتری های بیماری زا طی عملیات اجرایی  است. حرارت به عنوان  یک عامل  موثر در از بین  بردن  این  گونه باکتری ها  در شیر محسوب می شود.  و میزان  درجه  حرارت  با  توجه  به  وضع فیزیولوژیکی میکروب و وضع فیزیکی شیر متغیر است  بسیاری ازمیکروب شناسان بر این عقیده اند که  میکروب سل  نسبت به  سایر میکروب های  بیماری زا  در برابر حرارت  مقاومت  بیشتری دارد . بنابراین بایستی شیر تا حد لازم حرارت داده شود ، آن گونه که قادر به از بین بردن میکروب سل باشد .

  پاستوریزاسیون نیاز به زمینه های مساعدی دارد که  بایستی  فراهم شود . از جمله ی این زمینه ها عبارتست: ازنگهداری شیر به صورت سرد تا پیش  از پاستوریزاسیون با این  کار از تشکیل زهرکه  ناشی  از « استافیلوکوک » که  در برابر حرارت مقاوم است ، جلوگیری می شود .

  بیماری های مشترک انسان و دام :

        بروسلولز یا تب مالت یکی از بیماری های مشترک انسان و دام است که  بیشتر از راه مصرف شیر و محصولات لبنی غیر پاستوریزه ، گوشت و یا تماس با فضولات آلوده حیوان  به  انسان  سرایت می کند . در شیر آلوده  به  تب مالت هیچ  گونه  تغییری  در ظاهر شیر و طعم آن که باعث شناخت شیر آلوده از شیر سالم شود ، به وجود نمی آید  ترش  شدن  شیر تا  حدودی  میکروب  این  بیماری را کاهش  می دهد ،  اما  در کمتر از چند روز کاملا از بین نمی رود ، خامه ای که از شیر آلوده به میکروب بیماری تب مالت تهیه  شده  باشد  معمولا  بیشتر از بقیه شیر آلوده می شود و میکرو ارگانیسم ها مدت زیادی  در آن  زنده  می مانند . مقاومت  میکروب  بیماری تب  مالت  در  برابر حرارت کمتر از مقاومت میکروب بیماری سل  بوده و در اثر حرارت  کافی  از  بین می رود .در نهایت می توان گفت که شیر خام – خامه – کره و پنیر تهیه  شده از  شیر غیر پاستوریزه از نظر آلودگی به میکروب بیماری تب مالت خطرناک ترین فرآورده ها به شمارمی ورد و برای حفظ سلامت بایستی از مصرف آنها به شدت پرهیز کرد .

  همان طور که در بالا اشاره شد ، بیماری سل  نیز از طریق  شیر خام و فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه به انسان سرایت می کند . رفع  با سیل سل در شیر خام به  تناوب صورت می گیرد . آن گونه که اگر تنها از یک نمونه ی  شیر حیوان  مبتلا آزمایش  به عمل آید ممکن است باسیل سل در آن مشاهده نشود ، تنها راه جلوگیری از ابتلا به این بیماری خطرناک جوشاندن شیر و نیز تهیه ی  فرآورده های لبنی با  روش پاستوریزه است .    سایر  بیماری هایی  که از طریق  شیر و مواد  لبنی غیر پاستوریزه  به  انسان منتقل  می شود ، عبارت است: از  تب های حصبه ای  و شبه  حصبه ای – دیفتری – تب کیو – سیاه زخم – نوعی مسمومیت که منجر به مرگ می شود و بیماری عفونی .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

به نام خدا مقدمه شیر به عنوان یک ماده ی غذایی ارزشمند نخستین و کامل ترین غذای نوزاد انسان و حیوان را تشکیل می دهد و در تمام طول دوران رشد عنصری حیاتی در جیره غذایی و الگوی تغذیه محسوب می شود . مواد غذایی مختلفی که مورد استفاده بشر قرار می گیرند ، عمدتا به عنوان ماده غذایی آفریده نشده اند بلکه یک قسمت از یک موجود جاندار و یا زنده بوده و یا مثل تخم مرغ و عسل جهت برآوردن احتیاجات ...

مواد اوليه: مواد اوليه براي محصولات مختلف: کاملترين ومهمترين شير خام و سالم است. • براي دوغ:استارتر و عصاره مخصوص دوغ(گياهي) • براي مالت:استارتر پودري: شير خشک • ماست موسير:موسير خشک شده • پنير:استارتر خاص مواد اوليه شامل مواد بسته بندي نيز مي شود:

اجزاي شير وعوامل موثر برتوليد آن: خصوصياتي فيزيکي وشيميايي شير { نقطه انجماد- وزن مخصوص – رنگ – غيره }. خواص شيميايي ترکيبات شير – چربي ها – لاکتوز- ويتامين ها پروتئين ها- آنزيمها- املاح وعناصر. بهداشت وميکروبيولوژي شير- حمل ونقل – جمع آوري – ذخير

مقدمه اين کارخانه در سال 1385 تأسيس شده و هم اکنون با دستگاه هاي تمام اتوماتيک در حال بهره برداري ما باشد.کارخانه بهنام جام در شهرک صنعتي تربت جام در چهار کيلومتري تربت جام با مديريت جناب آقاي حميد مغني باشي احداث شده است. ظرفيت توليد اين کارخا

واحدهای شرکت پاک : واحد بستنی واحد شهر کرد تولید پنیر خامه ای و دوغ دارند واحد سنندج تولید پنیر ،‌دوغ دارند واحد ساری تولید شیر طعم دار استرلیزه دارند نسبا گستر اراک تولید پنیر دارند ( طرف قرارداد با شرکت) سحر تولید پنیر ، شیر استرلیزه دارند ( طرف قرارداد با شرکت) انواع محصولات تولیدی توسط شرکت: شیر معمولی ( 5/2 % چربی) شیر رژیمی ( 5/1 % ) شیر رژیمی ( 5/0 % غنی شده با base لبنی ...

کارخانه شير پاستوريزه شيراز که در سال 1343 با ظرفيت 20 تن شير در روز توسط شرکت تهيه و توزيع شير ايران با سرمايه مشترک بانک توسعه صنعتي و بانک کشاورزي و دامپروري با هدف تأمين تغذيه شير رايگان مدارس تأسيس شده بود، در سال 1357 با کارخانه شير زرقان اد

مقدمه: کارخانه شیر پاستوریزه شیراز که در سال 1343 با ظرفیت 20 تن شیر در روز توسط شرکت تهیه و توزیع شیر ایران با سرمایه مشترک بانک توسعه صنعتی و بانک کشاورزی و دامپروری با هدف تأمین تغذیه شیر رایگان مدارس تأسیس شده بود، در سال 1357 با کارخانه شیر زرقان ادغام و تحت عنوان کارخانه شیر منطقه‌ای فارس شروع به فعالیت نمود. این کارخانه در زمینی به مساحت 5/13 هکتار در کیلومتر 25 جاده ...

چکیده در این مقاله ، پیشرفت های جدید در زمینه ریز پالایش با جریان عرضی cross flow mtro filtra tion (CFMF) بوجود آمده ، مورد بررسی قرار می گیرد . اکثر این پیشرفت ها اختصاص به صنعت لبنی دارد . استفاده از فرضیه فشار هیدرولیک ترانس ممبران uniform transmembrane hy drolic pressur (UTP) با روشهای مختلف ریسکوله کردن میکروفیلترت آن و درجه تخلخل طولی و غشاهای سرامیکی جدید اجازه داد که ...

هدف- آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه سرفصل ها: اهمیت شیر- انواع نژادها گاوهای شیری – انواع نژاد گوسفند وبز شیری مکانیزم تولید شیر و عوامل موثر برتولید آن- اجزای شیر وعوامل موثر برتولید آن: خصوصیاتی فیزیکی وشیمیایی شیر { نقطه انجماد- وزن مخصوص – رنگ – غیره }. خواص شیمیایی ترکیبات شیر – چربی ها – لاکتوز- ویتامین ها پروتئین ها- آنزیمها- املاح ...

پنير پنير ، فرآورده اي است متشکل از چربي و پروتئين شير ، به همراه کلسيم و فسفري که به صور مختلف با پروتئين شير ترکيب شده اند . مخلوط به روشهاي مختلفي ، از شير استخراج مي گردد که برخي از اين روشها ، جديد و برخي ديگر قرنها پيش ابداع شده اند

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول