دانلود مقاله گیاهان گلدانی و آپار تمانی

Word 83 KB 6833 32
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کاکتوس ها

  گیاه گوشتی و سازگار به نقاط گرم و خشک.

   یا تارهای مجتمع. Aerol

  برگ ها تبدیل به خار.

  ساقه مسئول فتوسنتز.

  نیازمند نور کامل، خاک سبک و قلیایی، آب کامل و گرما.

  نگهداری در گلخانه خشک و پنجره های رو به جنوب منزل.

  مخلوط خاک مناسب شامل خاکبرگ+ شن درشت + ماسه.

  تکثیر با بذر ، قلمه ، پاجوش و پیوند (نیمانیم و مجاورتی).

  نیمانیم به صورت سطحی، مورب یا گوه ای.

  استفاده از سنجاق به جای چسب پیوند.

   

  گیاه شناسی کاکتوس ها

      Cactaceae تیره

  دارای بیش از 60 جنس و 200 گونه.

  دارای سه زیر خانواده:

   :  پرسکیه- 1

  قدیمی ترین کاکتوس ها.

  درختچه جنگلی شبیه مرکبات با برگهای پهن و گل های دسته ای شبیه نسترن.

  رز کاکتوس با گل های درشت مهمترین گیاه این زیرخانواده.

  :  اوپانسیه- 2

  دارای ساقه های گوشتی و آبدار بند بند ، برگ ها تبدیل به خار، گل ها شبیه چرخ دنده و بدون دمگل.

  اوپانسیه یا زبان مادر شوهر مهمترین گیاه این زیرخانواده.

  : سرئه -3

  داراس ساقه های ستونی خار دار یا بدون خار.

  سرئنه:

  شامل گونه های سرئوس (تریکو سرئوس).

  هلیو سرئنه:

  کاکتوس های رونده و پیچ و دارای ریشه های هوایی

  هیلو سرئوس، کریپتو سرئوس و سیلنی سرئوس (کاکتوس شب).

  آکینو سرئنه:

  گیاه کوچک و کوتاه با گل های درشت و بوقی شکل( ربوتیا).

  نگهداری ربوتیا در فصل زمستان محل خنک و بدون آبیاری.

  آکینو کاکتانه:

  کاکتوس های کوچک و پوشیده از خار(آکینو ونوتو کاکتوس).

  کاکتانه:

  گرد و تیغ دار (ملو کاکتوس).

  کوری فانتانه:

  کروی با تیغ های بلند و برگشته.

  ریپسالیدانه یا کاکتوس زنجیره ای :

  گل ها کوچک و میوه ها حبه مانند.

  اپی فیلانه:

  برگ های پهن و بدون تیغ و به صورت اپی فیت (اپی فیلوم با گل های درشت و زیگو کاکتوس و کریستمس کاکتوس).

  نیازمند خاک با مواد آلی زیاد یا غنی از تورب.

  استفاده از کود شیمیایی هر دو هفته یکبار.

  گلدهی در شرایط روز کوتاه و دمای 12 – 15 درجه.

  نگهداری در جای خنک (10 درجه) و آبیاری کم هنگام رکود زمستان.

  در سایه طراوت و شادابی کم.

  آبیاری روزانه در فصل تابستان و استفاده از کود محلول کاملا (رقیق).

  ازت با غلظت کمتر از 500 پی پی ام.

  ارکیده ها

  Orchidaceae تیره

  دارای گونه.گیاهان علفی و تک لپه با گونه های متعدد.

  خصوصیات مهم گل آنها:

  1- دارای ژیناندریوم:

  قرار گرفتن پرچم و مادگی داخل یک ستون.

  2- دارای رستلیوم:

  زائده شاخک مانند بین پرچم ومادگی  برای جلوگیری از خود گرده افشانی و تولید ماده چسبناک برای جذب حشرات.

  سازگار به شرایط مختلف.

  نگهداری در منزل:

  در محل با تهویه خوب و خنک، دور از آفتاب و گرم

  و رطوبت نسبی 70 درصد.

  انواع ارکیده ها

  اونسیدیوم:

  هوای خشک و خنک وقابل نگهداری در منزل.

  واندا:

  هوای گرم و مرطوب.

  فاصله آبیاری نزدیک تر.

   

   

  سیمیبیدیوم:

  بومی فیلیپین و نیاز به هوای سرد و دمای شب 10 درجه.

  کاتلیا:

  بومی مناطق استوایی و نیاز به هوای گرم و دمای شب 16 درجه.

  گلدهی از اردیبهشت تا مرداد.

  هیبرید های زیاد از کاتلیا موجود.

  نیاز به نور بیشتر از انواع دیگرو فاصله آبیاری زیاد(اندام پیاز مانند برای ذخیره آب).

  شرایط محیطی

  نور:

  نیازمند نور کافی (زمستان نور مصنوعی و تابستان استفاده از رنگ سفید روی شیشه ها).

  خاک :

  بهترین خاک ریشه سرخس اوسموندا اما شن ، تورب یا پوسته خرد شده نارگیل هم قابل استفاده.

  کود:

  عدم نیاز به کود در صورت استفاده از و اوسموندا.

  در غیر این صورت استفاده از کود ازت و فسفر ، پتاسیم.

  کاهش غلظت کود به یک دوم تا یک چهارم در زمستان.

  تکثیر

  1- بذر:

  دوره نونهالی طولانی (5- 7سال).

  نیازمند محیط کشت مصنوعی برای جوانه زنی (فاقد آندوسپرم).

  2- تقسیم بوته

  عمر گل بر روی گیاه طولانی اما عمر گل بریده کم.

  سیکلمن یا نگو نسار

  سیکلمن ایرانی تابستان بدون برگ Cyclamen persicumum

  سیکلمن اروپایی (همیشه سبز).Cyclamen indicum

  Primulaceae تیره

  محصول مهم گلخانه ای.

  ارزش اقتصادی به علت گلدهی در زمستان ( گیاهان کمتر گلدهی).

  نگهداری در منزل مشکل.

  نکات مهم در نگهداری سیکلمن:

  نقاط سایه و آفتاب.

  خاک سبک هوموس دار و اسیدی.

  نیازمند محیط خنک و مرطوب ( زیر 15 درجه.)

  هیپوکوتیل غده ای حساس به پوسیدگی (خارج از خاک و دور از آب).

  ریزش برگ در اثر کم آبی یا خشکی هوا.

  عمر مفید گلدان 3 سال (گل ها ریز).

  تکثیر

  بذر:

  کاشت بذر تا گلدهی 17 ماه.

  کشت بذر( سیاه و درشت) در خاک ضدعفونی شده  درشهریور.

  انتقال به خزانه اول در دی  یا بهمن.

  انتقال به خزانه دوم در بهار.

  انتقال به گلدان در آخر بهار و نگهداری در گلخانه ( زیر 16 درجه).

  انتقال گلدان آبان ماه به گلخانه گرمتر برای گلدهی.

  تقسیم هیپو کوتیل در دی ماه و گلدهی 12 ماه بعد.

  سینرر یا خاکستر گون

  Cinereria

  Compositae تیره

  گل های گلدانی گل دار.

  تکثیر :

  کاشت بذر در اول بهار  و گلدهی تابستان .

  کاشت بذر در تابستان  و گلدهی آخر زمستان یا اول بهار.

  آفتاب مستقیم و گرما نامناسب .

   نیازمند محل سایه آفتاب و آبیاری منظم.

  سرخس ها

    Polypodiaceae تیره

  سرخس ها جزء نهانزادان آوندی و فاقد بذر و میوه .

  تعداد گونه ها بسیار متعدد  (12 هزار گونه).

  دارای هاگ و اسپور.

  انواع جنس های سرخس:

   پر سیاوشان. Adiantum sp.

  برگ مجعد. Nephrolepsis sp.

  معمولی Polypodium sp.

   برگ پهن Aspelenum sp.

   شاخ گوزنی Platycerum sp.

   برگ بیدی. Peteris sp.

  تکثیر

  دوره زندگی سرخس ها:

  الف- اسپروفیت (غیر جنسی) :

  دارای ریشه، ساقه و برگ.

  ب - گامتوفیت (جنسی):

  آزاد شدن اسپور از داخل اسپورانژیا در پشت برگ و جوانه زدن آن و تولید پروتالوس (اندام قلبی شکل دارای ریزوئید) وتشکیل آنتریدیا و ارکه گونیا بر روی آن وتولید جنین بعد از تلقیح.

   

  1- اسپور: تکثیر طبیعی.

  جدا کردن برگ ها پس از تغییر رنگ اسپورانژیا.

  قرار دادن در دمای 20 – 25 درجه و شرایط خشک.

  کاشت اسپور ها بلا فاصله پس از آزاد شدن در محیط کشت کاملا ضدعفونی با بخار آب (خاکبرگ و لوم).

  قرار دادن شیشه و کاغذ سیاه بر روی سطح گلدان تا سبز شدن.

  برگ بیدی 9 روز و برگ پهن 4 هفته.

  دمای مناسب 25 درجه (تاخیر در تولید اندام جنسی در دمای بالاتر).

  نیاز به نور پس از سبز شدن.

  انتقال با ظهور اولین برگ ها.

  تولید گیاه کامل در برگ بیدی 3 ماه و شاخ گوزنی چند سال

  2- تقسیم بوته: با جدا کردن ساقه های رونده ریشه دار شده در سرخس برگ مجعد.

  3- پاجوش: سرخس شاخ گوزنی.

  4- گیاهک یا پیازک: جدا کردن گیاهک از برگ های سرخس برگ پهن.

  شرایط محیطی

  نیاز به شرایط سایه و مرطوب و دمای خنک در اکثر سرخس ها.

  خاک سبک و شنی (لوم ، تورب و شن).

  ساقه با میانگره های کوتاه.

  نگهداری در پنجره رو به شمال.

  رکود در پاییز .

  جا به جایی در هنگام رشد فعال ریشه.

  آنتوریوم

  Anthurium andraeanum

  Araceae تیره

  گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.

  دارای ریشه های گوشتی و ضخیم.

  گل خوشه ای و پیچیده در براکته رنگی( صورتی، قرمزو زرد).

  حساس به سرما و آب سنگین.

  مقاوم به سایه.

  آبیاری در تابستان هفته ای سه بار و زمستان هفته ای یک بار.

  خاک: مخلوط تورب و ماسه یاخاکبرگ وماسه.

  تکثیر:

  بذر وتقسیم بوته.

  افزایش عمر گل بریده از اسید سیتریک یا نیترات نقره و ساکاروز.

  آلوکازیا یا بابا آدم

   برگ پهن.Alocazia macrohiza

  برگ باریک. Alocazia zebrina

  Araceae تیره

  گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.

  حداکثر طول برگ 70 سانت.

  حساس به سرما.

  نور متوسط.

  دما 18 – 21 درجه.

  آبیاری در تابستان هفته ای یک  بار و زمستان ده روز یک بار.

  خاک: کود دامی + لوم +خاکبرگ +ماسه.

  تکثیر:

  بذر ، قلمه و پاجوش.

  افزایش عمر گل بریده از اسید سیتریک یا نیترات نقره و ساکاروز.

   

   

  کالادیوم یا گوش فیلی

  Caladum

  Araceae تیره

  گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.

  برگ وترکیب رنگ زیبا در آن.

  حساس به سرما.

  دما بالای 18درجه.

  رکود پاییزه آبیاری متوقف.

  خاک غنی

  تکثیر:

  قرار دادن ساقه غده ای در تورب در بهار (دمای 25 درجه)و ایجاد 10 تا 12 شاخه.

  جدا کردن هر شاخه با مقداری ریشه و کاشت در خاک سبک.

  گل شیپوری

  Calla aethiopica

  Araceae تیره

  بومی آفریقای جنوبی.

  دارای ریزوم قوی و ضخیم.

  گل ها شیپوری با دمگل بلند.

  براکته بزرگ سفید با خوشه گل باریک در وسط.

  هر ریزوم 1-10 گل (قدرت ریزوم).

  خاک: خاک باغچه و کود دامی.

  تکثیر:

  تقسیم ریزوم ( قطع آیباری در هنگم رکود (تیر و مرداد ) و تقسیم بعد از ریزش برگ ها.  .

  بذر: گلدهی بعد از 3 سال.

  گل اسپاتی فیلوم

   Spathiphyllum wallisii

  Araceae تیره

  برگ های پهن کشیده.

  براکته سفید با خوشه گل باریک در وسط.

  مقاوم به سایه.

  کشت و کار شبیه آنتوریوم.

  تکثیر:

  تقسیم بوته

  بذر: گلدهی بعد از 3 سال.

  دیفن باخیا

  Di ffenbachia

  Araceae تیره

  گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.

  برگ های زیبا به رنگ سبز با لکه های روشن و ساقه های نرم و آبکی و غالبا بدون انشعاب.

  ریزش برگ ها:

  نور کم ، هوای سرد ، رطوبت کم و کمبود مواد غذایی (استفاده از کود مایع به همراه آب آبیاری).

  ساقه حساس به پوسید گی و برای جلوگیری استفاده از قارچ کش ، تهویه کافی و جلوگیری از خیس شدن ساقه هنگام آبیاری.

  تکثیر:

  1- جدا کردن برگ های انتهایی به همراه 10 سانت از ساقه در صورت ریزش برگ های پایینی و قرار دادن در ماسه یا آب برای ریشه دار شدن.

  2- تقسیم ساقه به قطعات کوچک تر با یک یا دو جوانه و ریشه دار کردن آنها در بستر ماسه و تورب و دمای 25 درجه.

  مارانتا

  Maranta leconeura

  Marantaceae تیره

  گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.

  برگ های زیبا پهن با نوک نامشخص که رگبرگ اصلی  روشن و حاله رنگی اطراف قسمت مرکزی و دمبرگ کوتاه.

  نیاز به خاک با موادآلی زیاد و زهکش خوب.

  نیز به محل سایه. 

  در پاییز و زمستان رشدکم ونیمه رکود و نیاز به آبیاری کم.

  تکثیر:

  تقسیم ریشه های غده ای در اول بهار که به حالت نیمه خشک.

  کالاته آ

  Calathea zebrina

  Marantaceae تیره

  گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب و پر رشد.

  برگ ها بزرگ تر و لطیف تر از مارانتا و دارای نقش نگار شانه ای دمبرگ بلند.

  مقاوم به محل سایه. 

  تکثیر:

  1- تقسیم ریشه های غده ای در اول بهار که به حالت نیمه خشک.

  2- قلمه.

  آفلاندرا

  Aphelandra spuarrosa

  Acantaceae  تیره

  گیاه بومی مناطق گرم.

  برگ ها پهن کشیده متقابل و نوک تیز به رنگ سبز براق ورگبرگ های اصلی و فرعی کم رنگ.

  نیاز به نور غیر مستقیم و در نور کم ریزش برگها .

   نیاز به خاک با موادآلی زیاد و تورب هم بسیار مناسب.

  گلدهی در پاییز و به رنگ زرد یا قرمز و آبیاری در پاییز کم.

  نیاز به آبیاری وکود و نور کافی در بهار.

  تکثیر:

  2- بذر وقلمه نیمه چوبی.

  فیتونیا

  Fittonia

  Acantaceae  تیره

  گیاه بومی مناطق گرم.

  برگ ها پهن قلبی شکل با رگبرگ های رنگی.

   مقاوم به سایه.

  حذف جوانه انتهایی برای پر پشت شدن.

  تکثیر:

  2- بذر وقلمه.

  مشعلی

  Gacobinia

  Acantaceae  تیره

  برگ ها پهن و گل های درشت قرمز یا صورتی با گلبر گ های برگشته به بیرون در انتهای یک شاخه .

  تکثیر: بذر وقلمه.

  گل خورشیدی:

  Clivia miniata

  Amaryllidaceae

  گیاه دائمی و پیاز دار با ریشه های ضخیم.

  گلدهی در نوروز و دارای گل های صورتی،  زرد ، نارنجی و قرمز.

  مزیت آن بر آماریلیس دارای برگ های دائمی.

  قابل نگهداری در منزل برای مدت طولانی.

  استفاده از کود مایع و افزایش آبیاری در تابستان.

   

   

  تکثیر:

  1- پاجوش.

  2- بذر: گلدهی در سال دوم یا سوم.

  فیلو دندرون :

  (بدون بریدگی). Philodendron scandens

  Araceae

  دارای برگ های پهن و بزرگ.

  نیاز به خاک غنی از کود دامی پوسیده و زهکش خوب.

  کود فسفر اثر معکوس بر روی رشد (مقدار کم مصرف).

  کود مایع مخصوصا ازت مورد نیاز (بهار و تابستان هفته ای یک بار).

  آبیاری در تابستان هفته ای 3 مرتبه و زمستان یک مرتبه.

  تکثیر:

  1- بذر: برای تولید گونه های جدید.

  2-قلمه: دمای 28 در جه و رطوبت بالا.

  الف – قلمه انتهایی که دارای 2- 3 برگ (ریشه دهی 3-4 هفته).

  ب – قلمه قطعه ای از ساقه همراه یک برگ (ریشه دهی 7-8 هفته).

  ج – قلمه قطعه ای از ساقه بدون برگ (ریشه دهی 3 ماه).

  3- تقسیم بوته یا جدا کردن پاجوش ها.

  مونسترا یا برگ انجیری

  Monstera deliciosa

  Araceae

  برگ ها با بریدگی عمیق و بالا رونده.

  مونسترا نیاز به خاک اسیدی ، رطوبت و نور متوسط و دمای زیاد.

  برگ ها کوچک و بدون بریدگی در خاک ضعیف.

  پوتوس :

  Scindapsus

  Araceae

  دارای برگ های قلبی شکل و رونده.

  خاک باغجه + ماسه+ خاکبرگ.

  مقاوم به سایه و رطوبت کم.

  تکثیر:

  قلمه.

  نام فارسی : محبوبه شب

  نام علمی: Salpicorna

  نام انگلیسی :Night jessamine

  خانواده: ‍ Solanaceae      

  روش تکثیر:کاشت بذر ،قلمه ساقه.  

  نوع خاک: حاصلخیز باغچه و کود دامی

  شکل ظاهری برگ وگل: برگهای خطی نیزه ای تا بیضوی به رنگ سبز متوسط ، گلها لوله ای شکل وبه رنگ سبز مایل به زرد شفاف که در شب عطر افشانی می کند.

  نیازهای محیطی:

          ·  دما:حداقل5-  درجه سانتیگراد

          ·  نور: کامل

          · آبیاری: متوسط

  مارچوبه :

  Asparagus.

  نرمه یا گردی. Asparagus plumosus

   زبره یا شویدی. Asparagus crispus

   دم روباهی.Asparagus meyeri

    خوراکی.Asparagus officinalis

  Liliaceae

   

   

  گیاه ریزوم دار. دارای گل های ریز سفید و میوه سته قرمز.

  نیاز به خاک اسیدی (استفاده از تورب در مخلوط خاکی).

  نیاز به سایه و رطوبت 50 – 70 درصد.

  حساس به سرما ( دمای زیر 10 درجه).

  نیاز به آبیاری و کود دربهار و تابستان  زیاد و پای گیاه نباید خشک شود.

  تکثیر:

  1- بذر:در دمای 20 درجه بعد از خیساندن سریع جوانه می زند. 

  2- تقسیم بوته: آخر تابستان.

  دراسنا:

  Dracaena.

  برگ بلالی. Dracaena fragrans

   برگ باریک با حاشیه قرمز. Dracaena marginata

   برگ باریک با نوار سفید در وسط.. Dracaena deremensis

  دراسنا برگ پهن.

  Liliaceae

   

  دارای ریشه های زرد یا نارنجی و فاقد ریزوم .

   برگ های زیبا وهمیشه سبز.

  نیاز به خاک نرم وقلیایی. نیاز به آبیای و رطوبت کم. نیاز به دما و نور متوسط.

  خاک لوم با خاکبرگ یا کود دامی.

  کود هر دو هفته یکبار از فروردین تا شهریور.

  تکثیر: کشت بذر در بهار یا قلمه ساقه با برگ و بدون برگ در بهار و تابستان

  کور دی لین:

  Cordylin.

  Liliaceae

  مخصوص گلخانه های گرم و مرطوب.

  دارای ریشه های سفید و برگ های زیبا وهمیشه سبزپهن با رگه های رنگین.

  گیاه ریزوم دار.

  خاک قلیایی با نیاز دمایی ، نوری و آب متوسط.

  نگهداری در آپارتمان مشکل چون نیازرطوبتی بالا.

  کود هر دو هفته یکبار از فروردین تا شهریور.

  تکثیر: قلمه ،خوابانیدن و پاجوش.

   

   

  نام فارسی : سنیگونیوم ( برگ خرگوشی)

  Syngonium podophyllum

  Araceae

  گیاه بالا رونده .

  برگ در محل اتصال به دمبرگ به صورت دو گوشواره.

  رگبرگ ها زرد.

  ریزش برگ های پایینی با افزایش سن و ظاهر گیاه زشت.

  خاک: خاکبرگ + تورب + ماسه.

  کود دوهفته یکبار.

  تکثیر :

  قلمه ساقه در دمای 21 – 24درجه.

   

  یا آگلونما Chinese evergreen

    Aglaonema

  Araceae

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

هر کشوري براي آنکه بتواند پيشرفت کرده و در وضعيت متعادلي از لحاظ اقتصادي فرهنگي و اجتماعي قرار گيرد موضف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد در اين راستا کشور ايران نيز مستثني نيست با اينکه از صادر کنندگان مطرح نفت خام در جهان است و تاکيد بر اين مطلب که ذخا

کاشت و تکثیر گیاهان زینتی (بخش اول) گلکاری، آشنایی با مفاهیم جایگاه گلکاری در ایران اهمیت تاریخی: قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم ...

در یک خانه سبز زندگی کنید اگر از زندگی در محیط‌های آلوده و پرسروصدای شهری خسته شده‌اید و کمی به آرامش نیاز دارید، حضور در طبیعت برای شما درست مثل یک قرص آرام‌بخش عمل می‌کند. کافی است هفته‌ای یک بار به یک محیط طبیعی قدم بگذارید و تعدادی گل‌و‌گیاه زیبا و با طراوت ببینید تا در طول هفته سرحال و شاداب‌تر باشید. اما اگر دغدغه‌ها، گرفتاری‌ها و مشکلات زندگی مجالی برایتان باقی نگذاشته، ...

گلکاری، آشنایی با مفاهیم جایگاه گلکاری در ایران اهمیت تاریخی: قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 – 70 سال ...

و دوستداران گل و زیبایی مقدمه در میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامه زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر منادی بخشیدین پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان های غارنشین بفکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر نیاز به سوی زمین دراز کردند و ...

گیاهان زینتی بخشی از کل گیاهان موجود در دنیا هستند که بر اساس سلیقه انسان و دارا بودن خصوصیات ویژه ای از جمله رنگ، شکل اندازه گل، برگ و ساقه جزء گروه گیاهان زینتی قرار داده شده اند. یک گیاه را نمی توان به یک گروه خاصی از گیاهان محدود و منحصر نمود. با توجه به این امر مشاهده می شود که روز به روز تعدادی از گیاهان، از یک گروه به گروه دیگری وارد می شوند و بر تعداد گیاهان مشترک در بین ...

پیشگفتار کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها در بازار کار وتولید برای توانایی فردی مورد بررسی قرار می دهد و مجموعه دانش و مهارتهایی را که برای ورود به بازار کار مورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس ازفراغت ازتحصیل چنانچه تمایل داشته باشی به جای استخدام و کار برای دیگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک ...

اگر به انواع گل رُز ( گل سرخ ) علاقمند هستید ولی فضای کافی برای نگاهداری گل سرخ های معمولی را ندارید ، چرا به فکر پرورش رُز مینیاتور نمی باشید ؟. رُزهای مینیاتور مانند رُزهای معمولی از خانواده گل سُرخیان میباشند که شامل درختچه های کوچک با برگهای ریزان و تقریبآ بدون خار میباشند . برگهای کوچک و مرکب آنها از پنج یا هفت برگچه بیضی شکل و دندانه دار تشکیل شده است . گلهای آن به صورت ...

فارسی اصیل: ندارد فارسی رایج: آرالیا نام انگلیسی: False castor oil plant گیاهی مقاوم به تغییرات درجه حرارت، متعلق به خانواده «آرالیاسه» برگها شبیه پاپیتال و پنجه ای با هفت بریدگی عمیق، همیشه سبز، با رنگ سبز روشن و براق، سریع الرشد و ارزان و نگهداری آن ساده است، در بعضی کتب، آن را به نام «فاتسیاژایونیکا» می شناسند، برگها نسبت به ماده براق کننده شیمیای خساس هستند، در اواسط تابستان ...

پیشگفتار کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها در بازار کار وتولید برای توانایی فردی مورد بررسی قرار می دهد و مجموعه دانش و مهارتهایی را که برای ورود به بازار کار مورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس ازفراغت ازتحصیل چنانچه تمایل داشته باشی به جای استخدام و کار برای دیگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول