دانلود مقاله تأثیر آموزش مهارت هاى ارتباطى به پرستاران بر رضایت مندى بیماران از نحوه برقرارى ارتباط

Word 55 KB 6882 10
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تأثیر آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضایتمندى بیماران از نحوه برقرارى ارتباط   

   نویسندگان: خانم مولود فرمهینی فراهانی ، خانم زهرا کاشانی نیا، آقای محمد علی حسینی، آقای اکبر بیگلریان
   
  نوع مقاله: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی
   
  چکیده مقاله:
  تأثیر آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضایتمندى بیماران از نحوه برقرارى ارتباط مولود فرمهینى فراهانى ، زهرا کاشانى‌نیا ، دکتر محمدعلى حسینى ، دکتر اکبر بیگلریان چکیده مقدمه: یکى از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندى بیماران و ارتقاى نتایج بهداشتى درمانى، برقرارى ارتباط مناسب بین پرستاران و بیماران مى‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضایتمندى بیماران از نحوه برقرارى ارتباط انجام شده است. مواد و روش کار: در این مطالعه نیمه تجربى 60 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهاى امام خمینى و ولیعصر اراک در بخش هاى داخلى و عفونى به روش تمام شمارى انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.80 نفر از بیماران همان بخش ها به روش نمونه‌گیرى در دسترس (در دو گروه آزمون و کنترل) در هر مرحله از این مطالعه شرکت داشتند. جهت جمع‌آورى اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شد. سپس اطلاعات در مرحله قبل و یک ماه بعد از مداخله جمع آورى گردید. بعد از مرحله اول، کارگاه آموزشى مهارتهاى ارتباطى براى پرستاران گروه آزمون در دو روز بمدت 8 ساعت برگزار شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاى آمارى تى زوجى، تى و مربع کاى تجزیه و تحلیل شد. مقدار P کمتر از 05/0 معنی دار لحاظ گردید. یافته ها: نتایج نشان داد بین رضایتمندى بیماران در مرحله قبل و بعد از مداخله درگروه آزمون اختلاف معنى دارى وجود دارد (P=0/001). همچنین بعد از اجراى برنامه آموزشى بین رضایتمندى بیماران در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنى دارى دیده شد(P=0/001). بحث و نتیجه گیری: یافته هاى این بررسى نشان مى دهد که آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضایتمندى بیماران تأثیر مثبت داشته است. بنابراین پیشنهاد مى‌شود که برنامه هاى آموزشى مهارتهاى ارتباطى براى پرستاران بطور مدون به اجرا درآید تا کیفیت مراقبت از مددجویان بالا رفته و رضایتمندى بیماران نیز افزایش یابد.

   

   

   اهمیت و ارزش پرستارى‏

  در فرهنگ غنى اسلام، پرستارى اهمیت و جایگاه والایى دارد و پیشوایان دینى همواره‏با گفتار و سیره عملى خود به تبیین آن جایگاه والا پرداخته‏اند که در اینجا به شمه‏اى از آن‏اشاره مى‏کنیم.

        عظمت مقام پرستارى‏

  پیامبر گرامى اسلام)ص(، در آخرین خطبه‏اى که در واپسین لحظات عمر پر برکت خوددر مدینه ایراد نمود، در ضمن سخنانى روشنگرانه به امت اسلامى، فرمود:
  مَنْ قامَ عَلى مَریضٍ یَوْماً وَ لَیْلَه ً بَعَثَهُ اللّهُ مَعَ اِبْراهیمَ الْخَلیلِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَجازَ عَلَى الصِّراطِ کَالْبَرْقِ اللّامِعِ.
  کسى که یک روز و یک شب پرستارىِ فرد بیمارى را برعهده بگیرد،خداوند او را با ابراهیم خلیل)ع( محشور مى‏کند، و همچون درخشش برقى از صراط عبور مى‏کند.
  در این روایت، برانگیخته شدن با حضرت ابراهیم)ع( یکى از آثار ارزشمند پرستارى‏شمرده شده است و این پاداش عظیم و جایگاه رفیع به دلیل مشکلاتى است که پرستاران‏در أمر پرستارى بیمار متحمل مى‏شوند؛ بیمار بر اثر احساس درد و ضعف و عوامل‏دیگر روحى و روانى بى حوصله و زود رنج مى‏شود و گاه رفتار تند و ناهنجارى از خودبروز مى‏دهد، امّا پرستار با صبر و تحمل و با برخوردهاى محبّت‏آمیز او را به سلامتى وآرامش خاطر امیدوار مى‏سازد.

      اخلاق پرستارى‏

  اسلام، افزون بر توصیه عموم مردم به رعایت اخلاق و روابط پسندیده با یکدیگر، براى‏پرستار به لحاظ موقعیت ویژه‏اى که دارد و آثارى که نحوه برخورد او بر بیمار بر جاى‏مى‏گذارد، آداب و وظایف اخلاقى ویژه‏اى را سفارش کرده است تا در پرتو آن صحت وسلامت بیمار اعاده و پرستار نیز به مکارم اخلاقى و فضیلت‏هاى انسانى دست یابد.
  در این جا با بهره‏گیرى از روایات و سیره عملى پیشوایان معصوم )علیهم‏السلام( برخى از اصول‏اخلاق پرستارى را یادآور مى‏شویم.

  مهرورزى و عطوفت‏

  مهر و شفقت و عطوفت از مائده‏هاى آسمانى و از اصول رستگارى است. انسان فطرتاًنیازمند محبّت و رأفت است و در تمام مراحل زندگى به محبّت دیگران وابسته است واین خصوصیت چنان ارزشمند و گرانمایه است که محبوبیت خداى متعال را به دنبال‏دارد، چنان که رسول گرامى اسلام فرمود:
  اِنَّ اللّهَ رَحیمٌ یُحِبُّ الرَّحیمَ یَضَعُ رَحْمَتَهُ عَلى کُلِّ رَحیمٍ.
  خداوند مهربان است و انسان‏هاى مهربان را دوست دارد و رحمتش را برهر انسان مهربانى فرو مى‏فرستد.
  در این میان، بیماران بیش از هر کسى به این اکسیر نجات‏بخش وحیات‏زا نیازمندند و مهرورزى به بیماران یکى از اصول اخلاقى است که بر دوش همه‏افراد جامعه به خصوص پرستاران گذارده شده است. امام صادق)ع( مى‏فرماید:
  اَلنّاسُ رَجُلانِ مُبْتَلى وَ مُعافى فَارْحَمُوا الْمُبْتَلى وَاحْمَدُوا اللّهَ عَلَى الْعافِیَه ِ.
  مردم دو دسته‏اند: یک دسته مبتلا به بیمارى هستند و دسته دیگر درسلامت به سر مى‏برند. بنابراین نسبت به مبتلایان مهر بورزید و از آنان دلجویى کنید و بر عافیت وسلامتى خداوند را سپاس گویید.
  امام خمینى)ره(، نیز در مورد مهرورزى و شفقت به بیماران، خطاب‏به پزشکان و پرستاران فرمود:
  سر و کار با یک عده دارید شما و خصوصاً پرستارها که این‏ها بیمارند، دل‏شکسته‏اند، احتیاج به پرستارى روحى دارند، احتیاج به آرامش روحى دارند و شما با این مریض‏ها، بااین بیمارها هر چه محبّت بکنید و هر چه پرستارى مادرانه و خواهرانه و برادرانه و پدرانه بکنیداین در روحیه بیمار مؤثر است و براى خوب شدن، سرعت خوب شدن بیماران نیز مؤثر است و در بارگاه خداى تبارک وتعالى خدمت به این جمعیت، خدمت به این بندگان خدا، بسیار ارزشمند است.

  پرستاران در امر پرستارى، وظایف و مسئولیت‏هاى سنگین و مختلفى را بر دوش دارند؛
  در اینجا به بررسى برخى از وظایف پرستار از منظر آیین حیات بخش اسلام مى‏پردازیم:

        مواظبت از بیمار

  مواظبت از بیمار و تنها نگذاردن او و با او به سر بردن، یکى از اصول اساسى پرستارى واز مهم‏ترین وظایف پرستار است. چنان که حضرت صادق)ع( به همسفر و همراه بیمارفرمود:
  قُعُودُکَ عِنْدَهُ اَفْضَلُ مِنْ صَلاتِکَ فى الْمَسْجِدِ.
  نشستن تو نزد بیمار )و مراقبت از او( بهتر و بالاتر است از نماز خواندت در مسجد.
  در جریان پرستارى پیامبر)ص( از على)ع( نیز آمده است که پیامبر همواره تا صبح‏مراقب و مواظب حال بیمار خود بودند و از حال او جویا مى‏شدند.
  محرومیت بیمار از فعالیت‏هاى روزمرّه، دورى از اجتماع و احیاناً از خانواده و احساس‏بى کسى و تنهایى، براى او ایجاد رنجش روحى، افسردگى و یأس و دل زدگى مى‏کند که‏این خود تشدید بیمارى را به دنبال دارد؛ از این رو، مراقبت و مواظبت دائمى از بیمارافزون بر رفع نیازهاى جسمى وى، او را از این رنجش و افسردگى رها ساخته و بهبودى‏او را سرعت مى‏بخشد. بنابراین استمرار مراقبت از بیماران و سرکشى به آنها واحوال‏پرسى از آنها، یکى از وظایف مهم انسانى اخلاقى پرستاران است.

        تلاش براى رفع نیاز بیمار

  برآورده ساختن نیازهاى بیماران و کسانى که داراى معلولیت‏هاى جسمى هستند ازوظایف مهم و ارزشمند پرستاران است. تلاش براى رفع نیاز بیمار اعم از این که نیاز اوبرآورده شود یا نه، ارزشمند و داراى پاداش فراوان است.
  امام خمینى)ره( در دیدار با وزیر وقت بهداشت و درمان و دیگر کارکنان وزارتخانه دراین زمینه فرمود:
  باز عرض مى‏کنم که با بیمار بسیار با عطوفت باشید، از آن که خادم دم در است تا آن که پزشک است و پرستار؛ رفتار، رفتار خوب و عطوفت‏آمیز باشد. گمان کنید که خودتان مریض هستید و در یک مریضخانه رفته‏اید از کارمندان، پزشکان وپرستار آنجا چه توقعى دارید؟ همان توقعى که خود شما از آنها دارید سایر بیماران هم از شمادارند.
  برخى از نیازهاى بیمار که پرستار متعهد و دلسوز باید آنها را براى بازیافت سلامتى به بیمار برطرف سازد عبارتند از: کمک به بیمار در فعالیت‏هاى روزمرّه‏که شامل خوردن، خوابیدن، حرکت و... مى‏شود و کمک براى انجام برنامه‏هاى عبادى ومذهبى و پر کردن اوقات فراغت بیمار. در روایتى در مورد غذا دادن به بیمار مى‏خوانیم:
  مَنْ اَطْعَمَ مَریضاً شَهْوَتَهُ، اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّه ِ.
  کسى که به بیمارى براساس میل و اشتهایش غذا دهد، خداوند از میوه‏هاى بهشتى به او مى‏خوراند.

        انجام امور درمانى‏

  از دیگر فعالیت‏ها و وظایف مهم پرستارى، مراقبت‏هاى درمانى پرستار از بیمار است؛مراقبت‏هایى از قبیل دادن داروهاى تجویز شده، پانسمان و تزریقات، کنترل وضعیت‏بیمار و انجام کمک‏هاى اولیه در مورد افراد آسیب دیده و دیگر امورى که به منظوربازیابى سلامت بیمار انجام مى‏گیرد.

        رعایت موازین شرعى‏

  پزشکان و پرستاران که به عناوین مختلف با بیمار سر کار دارند و ناچارند او را معاینه،مراقبت و احیانا مورد عمل جرّاحى قرار دهند و به نحوى با بیمار برخورد و تماس‏درمانى دارند، باید بیش از سایرین حدود و موازین و ارزشهاى الهى را مراعات کنند.زیرا وضعیت بیمارى، زمینه نگاه‏هاى حرام و گناه را بیش از پیش براى دست اندر کاران‏مداواى بیماران، فراهم مى‏سازد و اینان بیش از دیگران نیازمند مراعات تقوا وخویشتندارى از گناه و محرمات هستند.
  بنابراین، پرهیز از نگاه‏هاى حرام و نیز خوددارى از تماس بیش از حدِ ضرورت با اندام‏بیماران )غیر همجنس( باید همواره سرلوحه کار پزشکان و پرستاران باشد.
  از دیدگاه اسلام، فعّالیت زنان در اجتماع و حضور آنان در عرصه‏هاى اجتماعى تا آنجاآزاد است که منافات و اصطکاکى با عفت و پاکدامنى آنان نداشته باشد و عفت عمومى‏را به خطر نیندازد. بر این مبنا آنچه بیش از همه باید مورد اهتمام زنان پرستار قرار گیرد،مراعات عفت و حفظ حیثیت و شئونات زن در جامعه است. اصل جدا سازى زن و مرددر جامعه اسلامى هم همین هدف را دنبال مى‏کند. استاد شهید مرتضى مطهرى چنین‏مى‏نویسد:
  اسلام در عین این که به زنان اجازه شرکت در مساجد و حضور در عرصه‏هاى اجتماعى مى‏دهد،دستور مى‏دهد که به صورت مختلط نباشد، محل‏ها از یکدیگر جدا باشد. مى‏گویند پیامبر اکرم درزمان حیات خویش اشاره کرد که در ورودى زنان به مسجد از در ورودى مردان مجزا باشد... و نیزمى‏گویند: پیغمبر اکرم دستور داد که شب هنگام که نماز تمام مى‏شود، اول زن‏ها بیرون روند، بعدمردها. رسول خدا خوش نمى‏داشت که زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند. زیرا فتنه‏هااز همین اختلاطها برمى‏خیزد. رسول خدا براى این که برخورد و اصطکاکى رخ ندهد دستور مى‏دادمردان از وسط و زنان از کنار کوچه و خیابان بروند.
  از این رو، اصل جداسازى مرد و زن در عرصه‏هاى فعالیت اجتماعى‏ایجاب مى‏کند که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط، پرستارى از زنان را بانوان‏پرستار و پرستارى از مردان را مردان، به عهد بگیرند. تا مرزها حفظ و موازین و ارزشهاپاسدارى شود.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

- بیمارستانهای روانی در طی این سالها سالها قبل، پیش از بوجود آمدن درمانهای دارویی، اکثر بیماران روانی، روزهای زیادی از زندگی شان را در بیمارستانهای روانی می گذراندند اما امروزه اکثر این بیماران بیشتر خدمات درمانی را بطور سرپایی دریافت می کنند کسانی که شما در خیابان یا در سینما یا در مهمانی ها… می بینید، این بیماران دیگر مثل گذشته ها از مردم عادی ایزوله و جدا نمی شوند. از طرفی در ...

مقدمه انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشار های متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده ...

سالانه میلیاردها دلار در آمریکا صرف مراقبتهای بهداشتی می شود در عوض آنها از مراقبان بهداشتی انتظار دارند تاغ بگویند که چگونه این پولها صرف شده و چه نتیجه ای حاصل می شود . از آنجائیکه نرخ قدیم مراقبتهای بهداشتی ، سرعتی بیش از همه نرخهای تورم ، افزایش می یابد ، مشتریان و سیاستمداران متقاضی کاهش خرید مراقبتهای بهداشتی ، اختصاص دقیقتر منابع محدود و شواهدی دال بر اینکه مراقبتهای داده ...

ما هر روز به گونه هاي مختلف بايکديگر در ارتباط هستيم تا انديشه ها، احساسات و تمايلات خود را به يکديگر منتقل کنيم .ميزان علاقه و احترام خود را نشان دهيم و رنج و اندوه، شادماني و خرسندي و شک و دودلي خود را با ديگران در ميان بگذاريم. ارتباطات، تاثير ژر

تاریخچه اورژانس در ایران در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای انتظار فرودگاه مهرآباد تهران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم فوریتهای پزشکی کشور با عنوان اورژانس ۱۱۵ کشور با همکاری کشور آمریکا تأسیس شد و ایران بعنوان چهارمین کشور دارنده ...

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود: 1- تدریس و یادگیری را شرح دهید. 2- مراحل طراحی یک جلسه آموزشی را فهرست کنید. 3- توسعه اهداف عملکردی را مورد بحث قرار دهید. 4- سه بخش اهداف یادگیری mager را فهرست نموده و با استفاده از آنها هدف هایی را بنویسید. 5- سه حیطه یادگیری را مقایسه نموده و هدف هایی را برای آنها بنویسید. این نظریه انجمن رژیم شناسان آمریکا (ADA) است که تغذیه مناسب ...

انسان و موسیقی موسیقی درمانی خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. رسول اکرم (ص) ادیان و نژادها بی شمارند اما زبان و روح یکی است، زبان عشق. موسیقی نوعی زبان عشق است. انسان و موسیقی ‌‌‌‌}کاربرد موسیقی برای درک زیبایی و سلامت زندگی اجتناب ناپذیر است{ مقدمه ای برای موسیقی درمانی شاید تاکنون مطالبی در روزنامه ها، مجلات، محل کارتان یا در بین مردم درباره "موسیقی درمانی" خوانده یا شنیده ...

نقش و ثمرات ورزش بر کسي پوشيده نيست و ديگر نيازي به اثبات آن نمي باشد ديگر براي اهميت ورزش و جايگاه آن در عرصه زندگي تلاش چنداني احتياج نيست (1)آنچه ديگر به اين جايگاه اهميت مي بخشد توجه به ابعادي است که ورزش در نهاد خود داشته و در صورت بي توجهي نمي

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود: 1- تدریس و یادگیری را شرح دهید. 2- مراحل طراحی یک جلسه آموزشی را فهرست کنید. 3- توسعه اهداف عملکردی را مورد بحث قرار دهید. 4- سه بخش اهداف یادگیری mager را فهرست نموده و با استفاده از آنها هدف هایی را بنویسید. 5- سه حیطه یادگیری را مقایسه نموده و هدف هایی را برای آنها بنویسید. این نظریه انجمن رژیم شناسان آمریکا (ADA) است که تغذیه مناسب ...

مقدمه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروزه در همه جای جهان با آن دست به گریبان است. کارتل های بین المللی و باندهای عظیم قاچاق مواد مخدر در همه جای جهان از جمله در نزدیک کشور عزیزمان پایگاه هایی دارند و به تجارت اهریمنی خود که دومین تجارت پر سود دنیاست مشغول هستند . اگر چه مقابله با تجارت غیر قانونی مواد مخدر و اثرات آن چالشی بزرگ برای جامعه جهانی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول