دانلود تحقیق تنظیمات کمباین

Word 47 KB 6892 7
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تنظیمات کمباین

  1- تنظیمات سکوی برش :

  سکوی برش قسمتی است که محصول را برش می‌دهد . جمع‌آوری می‌کند و آن را به دستگاه کوبنده کمباین تحویل می‌دهد. سکوی برش بوسیله دو قلاب به طور لولایی به کمباین متصل می‌شود . ( عکس 1 )

  بررسی سالم بودن کف سکوی برداشت

  تراز نمودن سکوی برداشت

  2- تنظیمات چرخ و فلک :

  تنظیم محور چرخ و فلک ( عکس 4 )

  - برای محصولات پر‌پشت محور چرخ‌وفلک حدود 15 سانتی‌متر جلوتر از شانه برش قرار گیرد.

  - برای محصولات کم‌پشت محور چرخ‌‌وفلک حدود 30 سانتی‌متر جلوتر از شانه برش گیرد.

  ارتفاع چرخ‌‌و‌فلک پره‌ای باید طوری باشد که لبه بالایی پره‌ها در پایین‌ترین نقطه حرکت خود کمی به زیر کوتاهترین خوشه‌ها برخورد کند. ( عکس 3 )

  تنظیم سرعت چرخ و فلک

  - سرعت چرخ‌و‌فلک حدود 1.25 تا 1.5 برابر سرعت پیشروی کمباین

  - برای محصول پر‌ پشت 21 دور در دقیقه

  - برای محصول کم‌پشت 55 دور در دقیقه

  تنظیم سرعت از طریق اهرمی که در اختیار راننده است صورت می‌گیرد.(عکس5)

   

  توجه داشته باشید : برای برداشت محصولات خوابیده کمباین همیشه باید در جهت خواب محصول حرکت کند برای برداشت محصولات خوابیده و یا محصولات با درصد رطوبت پایین استفاده از چرخ‌و‌فلک چنگالی توصیه می‌گردد.

  پاکسازی چرخ‌و‌فلک از علفهای هرز مانع ریزش می‌گردد.

  صاف بودن پره‌ها نسبت به شافت چرخ‌و‌فلک سبب کاهش ریزش می‌گردد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 - تنظیمات شانه برش :

  تنظیم ارتفاع

  ارتفاع شانه برش حدود 20 سانتی‌متر درزیرکوتاهترین خوشه تنظیم شود. تنظیم ارتفاع از طریق اهرم سیلندر‌های هیدرولیکی که وظیفه بالا و پایین بردن سکوی برش را به عهده دارند، انجام می‌شود.(عکس 2 )

  کنترل حرکت افقی تیغه برش با جلو و عقب بردن پشت‌بند (عکس6)

  کنترل حرکت عمودی تیغه برش با برداشتن و اضافه کردن ورقه‌های نازک و یا ضربه چکش به روبند(عکس7)

  تنظیم تطابق تیغه انگشتی با تغییر طول سیبک شاتون (عکس8)

  تنظیم آزادی سه‌راهی تیغه (عکس9)

  4-  تنظیمات هلیس :

  تنظیم فاصله لبه‌های هلیس از کف سکو

  فاصله لبه‌های هلیس از کف سکو باید متناسب با نوع محصول بین 12-8 میلی‌متر تنظیم شود.(عکس10)

  تنظیم فاصله لبه هلیس با نبشی عقب پلاتفرم

  فاصله لبه هلیس با نبشی عقب پلاتفرم 12-8 میلی‌مترباشد. (عکس11)

  تنظیم فاصله لبه هلیس با لاستیک بالای سکوی برداشت

  فاصله لبه هلیس با لاستیک بالای سکوی برداشت 5میلی‌متر باشد.(عکس12)

  تنظیم فاصله بین انگشتی‌های وسط هلیس با سکو

  فاصله بین انگشتی‌های وسط هلیس با سکو 12-8 میلی‌متر باشد.(عکس13)- ( عکس 14 )

  تنظیم فاصله محافظ فنر لوله‌ای کلاچ ایمنی هلیس

  فاصله محافظ فنر لوله‌ای کلاچ ایمنی هلیس 5.5 میلی‌متر باشد. (عکس16)

   

   توجه داشته باشید : مضرس شدن لبه، بریدگی لبه، کج شدن لبه، خردگی لبه، کم شدن عرض لبه  بر اثر کار کرد زیاد، شکستن و کم شدن تعداد انگشتی‌های هلیس سبب برگشتن و ریزش و ایجاد ضایعات در محصول می‌گردد. 

   

  5- تنظیمات نقاله تغذیه :

  تنظیم ارتفاع نقاله تغذیه

   ارتفاع نقاله تغذیه بوسیله چهار پیچ و مهره کشویی به صورت عمودی و افقی صورت می‌گیرد. ( عکس15 )

    توجه داشته باشید : تنظیم نبودن فاصله سبب می‌شود محصول توسط لبه‌ها خرد، دانه‌ها شکسته و خوشه‌ها نیز توسط انگشتی‌ها کوبیده ‌شوند و ریزش و تلفات دانه پیش آید.

   

  تنظیم فاصله زنجیر نقاله

  فاصله زنجیر نقاله از کف محفظه با توجه به نوع محصول از طریق تنظیم طول فنر مربوطه انجام می‌گردد. (برای گندم و جو 14 سانتی‌متر و برای ذرت 11 سانتی‌متر)(عکس18-19)

  تنظیم درجه لقی زنجیر

   درجه لقی زنجیر حدود 3 تا4 سانتی‌متر باشد.(عکس20-21 )

  6- تنظیمات کوبنده و ضد کوبنده :

  تنظیم سرعت کوبنده

  تنظیم سرعت دورانی کوبنده از طریق اهرم مربوطه صورت می‌گیرد.(عکس23-22 )

  تنظیم فاصله کوبنده و ضد‌کوبنده

  فاصله کوبنده و ضد‌کوبنده از طریق اهرم مربوطه صورت می‌گیرد.(عکس25-24 )

  کالیبره نمودن ضدکوبنده

  فاصله قسمت چپ و راست کوبنده از ضد‌کوبنده برابر عددی است که اهرم تنظیم کننده فاصله در اتاقک راننده نشان می‌دهد.

  تنظیم صفحات ریشک زن

  تنظیم صفحات ریشک زن برای جلوگیری از رسوب ریشک‌ها بر روی الک‌های واحد تمیز‌کننده ضروری است. (عکس26)

  بالانس نمودن کوبنده

  سوهانهای کوبنده بایستی سالم، جوشکاری نشده، بدون پیچیدگی باشد. تعویض سوهانها به منظور حفظ بالانس کوبنده بایستی 2 به 2 و متقابل انجام شود.

  توجه داشته باشید : عمل کوبیدن وقتی مطلوب است که میزان خوشه‌های نیمکوب برگشتی حدود نصف قاشک الواتر برگشتی باشد و برای مشاهده آن می‌توان از دریچه‌ای که در کابین راننده است استفاده نمود.

   

  تنظیم کاه‌پر‌ها :

  جدا کردن شانه‌زن‌ کاه به منظور تسریع در برداشت محصول توصیه نمی‌گردد. (عکس27)

  8- تنظیمات واحد تمیز کننده :

  تنظیم الک بالایی

  تنظیم زبانه‌های الک توسط اهرم مربوطه(عکس28)

  - بیش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌کاه‌ها از الک بالایی و انسداد الک پایینی می‌گردد.

  - بیش از حد بسته بودن این روزنه‌ها باعث مخلوط شدن تعدادی از دانه‌ها با خرده‌کاه‌ها می‌شود.

  تنظیم زمان ریزش دانه‌ها از الک بالایی

  بوسیله بالا و پایین آوردن دنباله الک ( بچه الک ) صورت می‌گیرد.

  ( عکس29)

  - در محصول کم‌پشت با بالا آوردن دنباله الک

  - درمحصول معمولی از طریق تراز کردن دنباله الک با الک

  - در محصول همراه با علف هرز با پایین آوردن دنباله الک

   

  تنظیم الک پایینی

  تنظیم روزنه‌ های الک

  برای تنظیم کردن الک پایین روزنه‌های آن را آنقدر بازمی‌‌‌کنند که مقدار زیادی از مواد خارجی در داخل مخزن ظاهر شود سپس روزنه‌ها را تا حدودی می بندند که نمونه برداشت شده از مخزن عاری از مواد خارجی بوده و قابل قبول باشد. (عکس 30- 31 )

  - بیش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌کاه‌ها و کاه‌ها و مخلوط آنها با دانه‌های تمیز می‌شود.

  - بیش ازحد بسته بودن روزنه‌ها باعث حرکت دانه‌ها به طرف عقب و پیوستن آنها به پس‌مانده‌ها و برگشت به دستگاه کوبنده و در نتیجه ترک برداشتگی و کوبیدگی محصول می‌شود.

  9- تنظیمات بادبزن :

  تنظیم حجم و جهت هوا

  تنظیم حجم و جهت هوا بوسیله تغییردریچه‌های دهانه ورودی محفظه بادبزن صورت می‌گیرد .

  - در موقع تمیزکردن محصولات کم پشت و سبک جهت وزش باد باید به طرف عقب محفظه الک‌ها باشد.

  - در موقع تمیز کردن محصولات پرپشت و سنگین جهت وزش باد باید به طرف جلو محفظه الک‌ها باشد.

  - در برداشت دانه‌های سنگین دریچه‌های ورودی باد کاملاً بازباشد.

  - در برداشت دانه‌های سبک دریچه‌های ورودی باد تا حدودی  بازباشد.

  تنظیم سرعت هوا

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

ریشه لغوی تراکتور واژه تراکتور یک کلمه خارجی است. و معنی آن «کشنده» می‌باشد. این واژه اسم فاعل ساخته شده از واژه (Tratiox) به معنی کشش است. دیدکلی این کلمه به ماشینهایی اطلاق می‌شود که جهت کشیدن یک بار یا یک وسیله بکار می‌ر‌وند. ‌در واقع تراکتور وسیله ایست که برای تامین قدرت مورد نیاز جهت کشیدن وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. شاید اکثریت مردم با شنیدن کلمه تراکتور ...

نام کمباين Combine يعني توأم با هم موقعي بوجود آمد که عمليات چيدن محصول ( برداشت ) و خرمن کوبي که بعداً عمل تميزکردن هم به آن اصافه شد ، در يک ماشين کامل و واحد انجام گرفت . کمباين هاي امروزي ، ماشين هايي هستند که در شرايط مختلف محصول و مزرعه به م

ماشين‌هاي برداشت غلات (کمباين) مکانيزاسيون در برداشت غلات، هدف ديرينه کشاورزان بوده است. بريدن و کوبيدن دانه‌هاي ريز با دست پرزحمت بوده است. آثار بکار بردن يک ارابه درو کن چرخ‌دار در سرزمين گل (فرانسه و بلژيک امروزي) پيدا شده است. کمباين‌هاي اوليه

کمباينهاي امروزي ،ماشينهاي هستند که در شرايط مختلف محصول ومزرعه به منظور برداشت کوبيدن ،جداکردن وتميز کردن تمام دانه ها به کار برده ميشوند . کمباين ها را ميتوان به دو دسته مهم تقسيم بندي نمود : (1) کمباين خودرو و (2)کمباين هاي کششي . کمباين ها همچ

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

کشتار طيور بازرسي بهداشتي گوشت پرندگان بازرسي کشتارگاهي گوشت پرندگان ومشخصات پرندگان سالم وبيمار در سالهاي اخير بر اثرترويج وتوسعه صنعت مرغداري،توليد گوشت پرندگان افزايش يافته،ولي به مسئله بازرسي گوشت پرندگ

برای سیستم خاک ورزی جوی و پشته ای از جنبه های مختلف می توان تعاریف گوناگونی داشت. از منظر انواع سیستمهای خاکورزی می توان گفت خاکورزی جوی و پشته ای نوعی سیستم کم خاکورزی وچیزی بین خاکورزی معمولی و سیستم بی خاکورزی می باشد.وبه نوعی یک سیستم خاکورزی حفاظتی نیز می باشدکه در آن از کارنده ها و کولتیواتورهای مخصوصی جهت نگهداری پشته ها برای کاشت محصولات ردیفی استفاده می شود. از منظر محل ...

الفبای مدیریت زنجیره تامین (کالا و خدمات) مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ نرم افزار شبکه تامین چه می کند ؟ آیا من نیاز دارم که قبل از نصب نرم افزار زنجیره تامین ، نرم افزار ERP را نصب کنیم ؟ هدف نهائی نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ همکاری زنجیره تامین با شما چیست ؟ موانع سر راه نصب نرم افزار زنجیره تامین چیستند ؟ آیا از نرم افزاری استفاده کنم که تغییرات B2B ارائه می کند یا نرم ...

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

اگر بخواهیم هنر معاصر را با ذکر مثال شرح دهیم، بی‌تردید اثر «ضیافت شام»(۱) جودی شیکاگو(۲) در زمره مثال‌ها قرار خواهد گرفت. مثالی که در بطن دوران کثرت طلب خسته از موضوعات کسالت بار مسیح و جنگ، در ۱۹۷۹ یعنی در موج اول فمینیسم امریکا با هویتی تازه پا به عرصه نهاد. هویتی برگرفته از یک سیستم تصویری کاملا زنانه و با تلفیق تکنیک‌‌های کار خانگی و محصولات فرهنگی زنان که تاکنون بیش از یک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول