دانلود تحقیق سیستم کنترل گاورنر

Word 39 KB 7079 12
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • حالت خلاصی – هیچ عضوی قفل نشده است.

  پقل سرعت – دنده رینگی ثابت نگه داشته شده است.

  شافت دنده خورشیدی – را توسط یک سری صفحه کلاج ثابت می توان نگه داشت. (در بعضی طرح ها توسط ترمز نواری این کار انجام می شود) وقتی شافت حاصل دنده مرکزی می چرخد، دنده های هرز گرد را به گردش در می آورد و این دنده ها نیز دنده رینگی را به حرکت در می آورند. یکی دیگر از راه های چرخاندن دنده های هرزگرد، چرخاندن شافتی است که دنده رینگی روی آن نصب شده است.

  یک دیگر از راه های چرخاندن دنده های به گردش در آوردن شافت قفسه هرزگردها می باشد.

  سه عدد چرخ دنده هرزگرد، حرکت و قدرت را از دنده رینگی به چرخ دنده خورشیدی منتقل می کنند.

  مزایا – جمع و جور بودن دستگاه دنده خورشیدی – متحدالمحور بودن سازش زیاد برای انتقال گشتاور و سرعت – بار متعادل روی دنده ها حرکت انتقالی – دنده رینگی ثابت نگه داشته می شود. قدرت به شافت دنده خورشیدی وارد شده و دنده خورشیدی هرزگردها را می چرخاند. در اینصورت دنده های هرزگرد مجبور می شوند به دور دنده خورشیدی بچرخند.

  با حرکت دنده های هرزگرد، قفسه هرزگردها نیز جهت حرکت دنده خورشیدی به گردش در مر آیند و در این حالت سرعن شافت قفسه هرزگردها از سرعت شافت دنده خورشیدی کم تر خواهد بود.

  (شافت قفسه، شافت ورودی، شافت خورشیدی) – شافت خروجی

  دستگاه دنده خورشیدی – یک دنده مرکزی که به یک شافت متصل شده تعداد چرخ دنده هرزگرد یا سیاره که بر روی پین هائی در داخل قفسه هرزگردها سوار شده و خود قفسه نیز روی یک شافت محکم شده و همچنین یک چرخ دنده داخلی که نیز روی شافت می چرخد. در این طرح سه جزء دنده و سه شافت وجود دارد.

  چرخ دنده داخلی (رینگی) را می توان بوسیله تسمه روی آن ترمز کرد یا ثابت نگه داشت.

  در اتومبیل های ؟ با پدال پا برای بکار انداختن تسمه مورد استفاده قرار می گیرد.

  گاورنر – کنترل فشار روغن که به انتهای سوپاپ تعویض می رسد وقتی فشار روغن بالا رود با بکار افتادن این سوپاپ (تعویض) عمل تعویض دنده صورت می گیرد.

  عمل تعویض از دنده ؟ به دنده مستقیم باید در زمان معینی نسبت به سرعت وسیله نقلیه انجام شود تا اینکه سرعت موتور خیلی زیاد نشود. (گاورنر گریز از مرکز یا وزنه ای) این گاورنر به این ترتیب سرعت گردش آن یا سرعت اتومبیل نسبت مستقیم دارد.

   

   

  تورک کنودتور یا مبدل گشتاور – علاوه بر انتقال گشتاور مقدار آنرا نیز افزایش می دهد. و تفاوت آن با کوپلنیگ ساده روغنی عضو سومی بنام استاتور است.

   

  دنده معکوش – در اینجا قفسه هرزگرها ثابت نگه داشته می شود (این عمل بوسیله صفحه های کلاچ انجام می شود)

  شافت ورودی که همان شافت دنده خورشیدی بوده وقتی این شافت بچرخد، دنده های هرزگرد نیز حول محور خود به گردش در می آیند. و این حرکت موجب چرخیدن در رینگی حول محور خود می شود. دنده خورشیدی به سمت راست (خلاف عقربه های ساعت) می چرخد و دنده های هرزگرد به سمت چپ (خلاف عقربه ای ساعت) به گردش در خواهد آمد.

   وقتی یک چرخ دنده مستقیم (هرزگرد)از داخل با دنده های رینگی درگیر شود و آنرا با خود به چرخاند جهت گردش دنده رینگی و هرزگرد یکی خواهد بود. وقتی دنده خورشیدی دنده های هرزگرد را به چرخاند. جهت گردش هرزگردها عکس جهت گردش دنده خورشیدی خواهد بود.

  پمپ روغن و رگولاتور فشار – پمپ روغن جلو توسط موتور به حرکت در می آید تا فشار لازم را برای کنترل های اتوماتیک فراهم نماید. برای حرکت اتومبیل بوسیله موتور لازم است یک پمپ روغن دیگر وجود داشته باشد. که با شافت خروجی جعیه دنده که در اکسل عقب قرار گرفته به گردش در آید. حداکثر فشار توسط یک سوپاپ اطمینان یا سوپاپ کنترل فشار ثابت نگه داشته می شود. و روغن اضافی به داخل ظرف بر می گردد و ...

  سوپاپ کنترل – کنترل دستی بوسیله اهرم کنترل تعویض دنده فرمان کار می کند و بوسیله آن فشار روغن از کنترل های اتوماتیک قطع می شود.

  سوپاپ تعویض – برای تعویض از دنده پائین به دنده مستقیم در جعبه دنده ضروری است – بوسیله فشار روغن گاورنر فنر جمع شده و سوپاپ بالا می شود.

  سوپاپ رگولاتور فشار -  Pressure regutator vglve  

  پمپ بوسیله تورک کنورتور و قلایویل بگردش در می آید. و دو قلایویل دائماً در حال تغییر است هر وقت سرعت کم فشار پمپ نیز کم است و برعکس این اختلاف فشار برای مدار پمپ هیدرولیکی مطلوب نیست وظیفه سوپاپ رگولاتور فشار این است که فشار پمپ را در سرعت های مختلف موتور تقریباً ثابت نگه می دارد و سپس وارد مدار می کند.

  سوپاپ تعدیل خلاصی Vgccum Modul tor Assemblg

  شامل یک فانوس فلزی، یک دیافراگم و دو فنر می باشد. کار آن تعدیل فشار بر حسب دورهای مختلف موتور و همچنین اختلاف فشار جو در ارتفاعات مختلف جغرافیائی است. که روغن فقط از یک مجرا وارد این مجموعه می شود و از شش مجرای دیگر قادر است خارج شود.

  پمپ – پمپ های مورد استفاده در گیر بکس های اتوماتیک از نوع پره ای و یا آسیابی و چرخ دنده ای هلالی می باشند.

  در بعضی گیربکس ها یک پمپ در جلو و یکی در عقب استفاده می شود پمپ جلو نیروی محرکه اش را از موتور می گیرد.

  محور تورک کنورتور به صورت شافت تو خالی با شیار هزار خاری و با زبانه های به صورت نر و ماده در گیر شده و می چرخد. پمپ عقب نیروی محرکه اش را از شافت خروجی کسب می کند. یعنی باید اتومبیل حرکت کند تاپمپ عقب بکار افتد. هر دو پمپ دارای صافی و نیز دارای رگولاتور (تنظیم کننده) هستند. هر دو پمپ بوسیله سوپاپ تطبیق دهنده مهم مرتبط می شوند تا زمانیکه یکی از پمپ ها فشار مینیمم را تولید نکند پمپ دیگر وارد مدار نمی شود یکی از محا سن پمپ عقب ایجاد فشار روغن هنگام بگسل کردن است در مواقعه ای که موتور کار نمی کند.

  پمپ پره ای – 1) شامل سوپاپ تنظیم فشار (رگولاتور) جهت افزایش فشار و کاهش فشار برای مدار پمپ 2) سوپاپ تغذیه تورک کنورتور 3) لغزنده (اسلاید) 4) روتور 5) لوله های خنک کننده 6) پره 7) حلقه پره 8) فنر کنترل اسلاید 9) ورودی و خروج روغن. P= 95 ??                  

   پمپ چرخ دنده ای هلالی – چرخ دنده کوچکتر که روتور پمپ است بوسیله تورک کنورتور به گردش در می آید و حرکت به چرخ دنده بزرگتر که از داخل دنده شده است منتقل می گردد. دو چرخ دنده از یک طرف با هم درگیر و از طرف دیگر با هم فاصله دارند که در این فاصله قطعه ثابت هلال شکل وجود دارد.

  در یک طرف هلال محفظه مکش و در طرف دیگر آن ایجاد فشار می گردد.

  1- مزایای جعبه دنده اتوماتیک را نسبت به جعبه دنده معمولی بنویسید؟

  2- از کدام قسمت جعبه دنده گاونر اثر سرعت اتومبیل را منعکس می کند؟

  3- طرز کار سوپاپ تعویض دنده را شرح دهید؟

  4- فرق بین وظیفه کوپاینگ هیدرولیکی و مبدل گشتاور هیدرولیکی چیست؟

  5- نسبت سرعت در کار ایی کوپلینگ با مبدل را شرح دهید؟

  6- اثر جریان گرابی در روغن هیدرولیکی و افزایش نسبت سرعت چیست؟

  7- چرا استاتور روی یک کلاچ یک طرفه نصب گردیده است؟

  8- هنگامی که سرعت توربین به سرعت پمپ نزدیک می شود، در خروجی مبدل گشتاور چه اتفاقی می افتد؟

  9- با توجه به قانون نیوتن در درس فیزیک برای هر عمل یک عکس العمل مساوی و در جهت مخالف وجود دارد توضیح دهید که چرا مبدل گشتاور هیدرولیکی می تواند گشتاور را افزایش دهد؟

  در صورتیکه کوپلینگ هیدرولیکی نمی تواند گشتاور را افزایش دهد؟

  10- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

  1- نسبت دنده                          2- کاهش دنده                            3- اوردرایو

  4- حرکت مستقیم                     5- آزادگری یا خلاص                    6- عضو عکس العملی                     

  11- دو نوع نسبت کاهش دنده ممکن را در یک مجموعه خورشیدی تعریف کنید. و بیشترین نسبت کاهش کدام حالت می باشد؟

  12- اگر نسبت دنده 1 : 3 = IG باشد و گشتاور ورودی 180 ft .lh  و دور ورودی m = 2700 u/min محاسبه کنید گشتاور خروجی را بر حسب دور در دقیقه؟

   

  13- کلاچ هیدرولیکی یا (مبدل گشتاور) چه خصوصیاتی را دارا می باشد؟

  1- در دور آرام اجازه می دهد تا موتور بچرخد در حالیکه اتومبیل هنوز ایستاده است (کلاچ خودکار). 2- با ایجاد گشتاور زیاد بر اثر کم شدن دور توربین باعث می شود گشتاور محور محرک را افزایش دهد. (تنظیم گشتاور خروجی). 3- نوسانات را مستهلک و مانند یک کمک فنر عمل می کند و عمل تعویض دنده به آرامی صورت می گیرد.

  14- نیروی عکس العمل پره های C توربین نسبت به روغن = گشتاور و استاتور B + گشتاور پمپA .

  B = C – A  گشتاور استاتور                                    A = C – B گشتاور پمپ

   

   

   

  زیر بار – توربین ساکن و پمپ در حال گردش است

  گشتاور زیاد – توربین ثابت و موتور در وضعیت تمام گاز پمپ را می چرخاند.

  15- سیستم کنترل گاورنر را شرح دهید؟ این سیستم تغییرات سرعت اتومبیل را از دور خروجی گیربکس گرفته و مانند کنترل دریچه گاز اثر تغییرات فشار روغن را به سوپاپ کنترل روغن می فرستد و این سیستم مجهز به سوپاپ های تنظیم فشار با وزنه های گریز از مرکز است.

  سیستم کنترل گارونر – به بدنه سوپاپ    مانند کنترل دریچه گاز

  ؟؟؟؟؟

  کنترل هیدرولیکی شامل کنترل دستی ، کنترل دریچه گاز و کنترل گاورنر است.

  سیستم کنترل هیدرولیکی شامل یک پمپ هیدرولیک جلو و سوپاپ تعدیل فشار – جهت راه اندازی کلاچ و باند ترمز و ارسال روغن مورد نیاز به مبدل گشتاور

  وضعیت حرکت مستقیم D – ارتباط مبدل گشتاور و دنده یک بر قرار می شود با گاز دادن و زیاد شدن دور موتور کلاچ دنده مستقیم درگیر و مجموعه دنده های خورشیدی ثابت و قفل می شوند و نسبت 1 : 1

                                                                               اصول کار تعویض دنده خودکار

  بسته نگه داشتن سوپاپ تعویض دنده است.

  باز نمودن سوپاپ تعویض است

  (سوپاپ تعویض)

  هر یک از اجزاء تشکیل دهنده را عنصر می گویند.

  کوپلنیگ هیدرولیکی – بدون اینکه قادر باشد گشتاور را تغییر دهد قدرت را منتقل می کند و دارای راندمان ماکزیمم 1 : 1 است.

  حرکت دورانی یا انتقالی – در مسیر حرکت پمپ

  حرکت گردابی یا پیچشی یا وضعی – بین عضوء ها باعث نیروی گریز از مرکز می گردد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

شرایط فنی امروزه، در ورای پیشرفت‌هائی که در زمینه‌ی تزریق سوخت موتور دیزل صورت گرفته، کاهش مصرف سوخت و افزایش در توان و گشتاور، فاکتورهای بسیار مهمی به شمار می‌آیند. در گذشته، اهمیت این فاکتورها موجب استفاده‌ی بیشتر از موتور های دیزل با تزریق مستقیم (DI) بوده است. در مقام مقایسه با موتورهای دیزل با پیش محفظه و یا مجهز به محفظه‌ی گردابی، که به نام موتورهای با تزریق غیر مستقیم ...

جت اوي(jeta way)هيدراماتيک(hydra–matic) تورک فلايت (torque_flite)بعضي از نام هاي خانواده جعبه دنده هاي اتوماتيک هستند که درتجارت به اين نام ها خوانده مي شوند? مطالعه جامع جعبه دنده هاي اتوماتيک شامل اصول وقوانين طرز کار عيب يابي سرويس و تعميرات آن ه

شرکت رانيران تنها توليد کننده‌ي اتوبوس هاي Volvo در ايران شرکت رانيران تنها توليد کننده‌ي اتوبوس‌هاي Volvo در ايران مي‌باشد که در سال 1370 تاسيس شد اين شرکت داراي کارخانه‌اي به مساحت 130000 متر مربع است که مجهز به سالن‌هاي س

قطعات اصلی آسانسور الکتریکی عبترتند از: الف: وسایل تطبیق کابین و زنه تعادل که میتواند سیم بگسل فولادی و یا زنجیر باشد. ب: وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل: موتور الکتریکی گیربکس ترمز فلکه کششی و یا دنده زنجیره شاسی ماسین – کوپلینگها، محور ها، یاتاقانها پ: کابین که مسافرین یا یار را حمل میکند، شامل یوک که چهارچوبی فلزی ست و کابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود کف ...

سيستم انتقال قدرت جعبه دنده براي حفظ حرکت نرم و روان تمام چرخ دنده ها و محورها نياز به روانکاري دارد اين کار با پر کردن محفظه جعبه دنده به طور جزئي با روغن چرخ دنده غليظ انجام مي شود. چنانچه با نشتي روغن مواجه شديد تا پيش از برطرف کردن آن کلاج

انواع پمپ های هیدرولیکی پمپ هایی که در هیدرولیک روغنی کاربرد دارند به 3 گروه اصلی زیر تقسیم می شوند : پمپ های چرخ دنده ای پمپ های پره ای پمپ های پیستونی پمپ های چرخ دنده ای شامل دو چرخ دنده می باشند . این چرخ دنده ها با همدیگر جفت شده و زمانی که یکی از آنها توسط عاملی به گردش در می آید ، دیگری را نیز می گرداند . این پمپ از نوع جابجایی مثبت بوده و میزان دبی آنها را می توان با ...

سيستم فرمان و کنترل در اين جا به بررسي و معرفي انواع سيستم هاي فرمان، جعبه فرمان ها و هندسه ي فرمان پرداخته و سپس با توجه به محدوديت هايي که در ساخت و يا در بازار وجود دارد بهترين سيستم هاي موجود را مورد بررسي قرار مي دهيم. قبل از اينکه وارد بحث ش

کار گاو آهن چیست؟ خاک شیاری را که ایجاد میکند از زمین جدا کرده و آن را بلند میکند وسپس بر می گرداندو اعمال زیر را به ترتیب انجام میدهد: 1-خاشاک را زیر خاک میکند. 2-موجب تهویه خاک می شود. 3-موجب افزایش نفوذ و جریان آب در خاک می شود. 4-علف های هرز را از بین می برد. 5-حشرات و تخم انها را از بین می برد. 6-کودهای مختلف را با خاک مخلوط میکند. 7-بستر مناسبی را برای بذر ایجاد می کند. ...

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

درعصري که ما در آن زندگي ميکنيم ، علم الکترونيک يکي از اساسي ترين و کاربردي ترين عملومي است که در تکنولوژي پيشرفته امروزه نقش مهمي را ايفا ميکند. الکتورنيک ديجينتال يکي از شاخه هاي علم الکترونيک است که منطق زيباي آن انسان را مجذوب خود ميکند . امروزه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول