دانلود مقاله رایگان اساسنامه انجمن هنر های رزمی بیجار

Word 37 KB 722 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بنام خداوند جان و خرد               کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  اساسنامه  انجمن هنر های رزمی بیجار

  سازمان مردمی و دارای شخصیت حقوقی است که به منظور رشد و گسترش هنر ورزشهای رزمی بر اساس اصول مقررات هیئت وزیران وزارت کشور جمهوری اسلامی در خصوص فعالیت انجمن غیر دولتی در شهرستان بیجار و حومه فعالیت می نمایدوطبق آیین نامه انجمن با هماهنگی گروه نظارتی شهرستان و فرا استانی شبکه  موازی فعالیت در سرتاسر کشور و با انجمن ها و سازمان های بین المللی ارتباط موازی برقرار نماید.

  الف-اهداف سازمان:تحقق بخشیدن به هنر ورزش های رزمی توسط بخش خصوصی NGO در شهرستان بیجار و حومه.

  ب-موضوع فعالیت:1-ایجاد روحیه تعاون و همبستگی بین اعضاء و سبک های مختلف رزمی و تحت پوشش قرار دادن آنها2-ایجاد روحیه نیرو و نشاط و پرنمودن اوقات فراغت با ایجاد کلاس های آموزشی مدرن و مجهز با مربیان مجرب و با سابقه درخشان و مدارک معتبر و رسمی ویژه آقایان و بانوان3- ایجاد کلاس های قهرمانی و حرفه ای جهت رقابت و اعزام تیم ها در مسابقات سطح شهرستان،استان،منطقه،کشوری،بین المللی و جهانی4-فراهم نمودن مسابقات در شهرستان بیجار رقابت دوستانه تشویقی و دوعوت از تیم های استان،کشوری و بین المللی5-شرکت اعضاءدر مناسبت های ملی مذهبی طبق تقویم سالیانه6- ایجاد کلاس های استاژ،مربیگری،داوری جهت ارتقاء درجه مربیان و داوران تحت پوشش7-ایجاد زمینه تحقیقات و نوآوری در زمینه هنر ورزشهای رزمی8-ایجاد ودایر نمودن نمایشگاه سمینار جهت معرفی مربیان و ورزشکاران انجمن9-نواختن سرود و به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران توسط قهرمانان انجمن هنرهای رزمی بیجار در اکثر نقاط جهان.

  پ-مدت فعالیت:  نامحدود

  ت-مرکز اصلی فعالیت: شهرستان بیجار

  ث-نحوه ایجاد شعب: شهرستان بیجار در اکثر نقاط شهر که نیاز باشد و در مرکز بخشداری های شهرستان و دهستان ها و در مراکز نیروی انتظامی و بسیج که لازم باشد و ارگان های کارگری و دانشگاهی که لازم باشد و درخواست نمایند و درسطح خارج از شهرستان طبق قانون انجمن غیر دولتی گروه نظارت مطلع می نماییم و با هماهنگی لازم آنها در سطح استان و کشور وبین المللی می توانیم فعالیت نماییم.

  ج-ارکان و تشکیلات سازمان نحوه انتخاب شرح وظایف و مسئولیت های آنها:

  1-رئیس انجمن بر اساس بالاترین سوابق و مدارک در عرصه هنرهای رزمی و با تایید 5 عضو اصلی موسسین انجمن و3 عضو افتخاری انتخاب شده  ورئیس بنا به تجربه مدیریتی و برنامه و استراتژی که اهداف موفق انجمن را طی می نماید مسئولیت موسسین و کمیته های فنی تخصصی را تشکیل و فعال می نماید.

  2-رئیس انجمن همچنین نایب رئیس را انتخاب می نماید در صورت مسافرت و نبودن خود در انجمن کل امورات به عهده نایب رئیس می باشد.

  3-دبیر انجمن که رئیس انجمن آنرا انتخاب می نماید موظف است که بر تمام کارهای اجرایی کمیته های فنی و تخصصی نظارت نماید.

  4-درست نمودن مهر انجمن،آرم انجمن،سررسید نامه های انجمن تدارک مکان انجمن و برگزاری کلاس های آموزشی تحت پوشش قرار دادن سبک های رزمی تصویب تقویم سالیانه جهت اجرا و شرکت و ارتباط با ارگان های دولتی و غیر دولتی در حیطه کاری انجمن زیر نظر رئیس انجمن می باشد و در صورتی ایشان نتواند نایب رئیس موظف به انجام کار می باشد.

  5-  امضاء انجمن و مهر انجمن فقط رئیس انجمن و در نبود آن نایب رئیس می تواند انجام بدهد.

  چارت تشکیلاتی انجمن

  رئیس انجمن:ایرج مهدیزاده

   

  نایب رئیس:نسرین مهدیزاده

   

  دبیر انجمن:سلیمان کهوند

   

  1-کمیته پزشکی       2-کمیته فنی مربیان وداوران انجمن       3-کمیته بانوان

  دکتر رضازاده                        علیرضا کهوند                                      نسرین مهدیزاده

   

  4-کمیته فنی مربیان وداوران         5-کمیته فنی آزمون واستاژ    6-کمیته مسابقات

  سلیمان کهوند،اردشیر کهوند                          امیر کاظمی                    ابراهیم رحیم نژاد

   

  7- کیمته روابط عمومی         8-کمیته مالی وتدارکات             9-کمیته آموزش

  علی حسینی                   ایرج مهدیزاده،نسرین مهدیزاده       سلیمان کهوند،علی حسینی

   

  شرح وظایف کمیته پزشکی:

  1-کمیته پزشکی متشکل از مسئول،دبیر و سه عضو در غیاب وی توسط دبیر اداره می گردد.

  2-حضور در مسابقات به منظور انجام تست پزشکی ورزشکاران و تایید صلاحیت جسمانی.

  3-برگزاری کلاس های آموزشی،توجیحی،امداد،شناخت فیزولوژی،تغذیه برای قهرمانان و مربیان جهت ارتقاءبار علمی با هماهنگی کمیته آموزش.

  شرح وظایف کمیته فنی آزمون واستاژ:

  1-تشکیل شده از رئیس کمیته دبیر انجمن مربیان تحت پوشش.

  2-تنظیم جلسات فنی جهت ارتقاء سطح فنی مربیان،داوران وقهرمانان سبک های تحت پوشش.

  3-تدوین تقویم ورزشی کوتاه مدت،بلند مدت به منظور تایین زمان برگزاری کلاس های مربیگری،داوری ارتقاء درجه هنرجویان معرفی مربیان و داوران و قهرمانان حرفه ای به انجمن جهت ارتقاء درجه مربیگری و داوری به مراکز فدراسیون های رسمی جمهوری اسلامی ایران وفدراسیون های بین المللی.

  شرح وظایف کمیته مسابقات:

  1-کمیته مسابقات از مسئول کمیته انجمن و مربیان سبک های تحت پوشش تشکیل شده است جهت برنامه ریزی آموزش و شرکت در همایش و نمایش ها و مراسم ها.

  2-ایجاد کشف استعداد های درخشان ورزشکاران رزمی و معرفی به انجمن.

  3-تهیه و تقویم آزمون کمربند.

  شرح وظایف کمیته روابط عمومی:

  1-کمیته روابط عمومی متشکل از مسئول کمیته انجمن 3 الی 5 پرسنل می باشد.

  2-تنظیم گزارشات مستند از فعالیت های انجام شده انجمن.

  3- تهیه و انعکاس اخبار و گزارشات از طریق رسانه های گروهی بر طبق مقررات مصوب انجمن.

  4- تهیه و ارسال پیام های تبریک و تسلیت به مناسبت های گوناگون.

  6- تهیه و ارسال دعوت نامه های گوناگون جهت برگزاری جلسات ،مراسمات،سمینارها،مسابقات.

  7- فراهم نمودن زمینه تجلیل و تقدیر از قهرمانان ،مربیان و مسئولین سبک ها.

  8- تنظیم زمان های ملاقات انجمن با مسئولین.

  9- تنظیم زمان جهت برگزاری جلسات هیئت رئیسه و کمیته های تحت پوشش.

  10-تهیه و تدوین پوستر ،نشریه تقویم انجمن

  شرح وظایف کیمته آموزش:

  1-تشکیل شده از مسئول کمیته انجمن و مربیان تحت پوشش جهت آزمون ارتقاء درجه هنرجویان تحت پوشش انجمن.

  2-تهیه و تقویم ورزشی مسابقات و تیم نمایشی جهت جذب و ترغیب هنرجویان.

  3-معرفی استعدادهای درخشان به انجمن.

  شرح وظایف کمیته بانوان:

  1-زیر نظر رئیس کمیته بانوان انجمن و با مشارکت رئیس انجمن و مربیان بانوان تحت پوشش فعالیت می نماید.

  2-در زمینه آموزش،جذب نیرو،معرفی قهرمانان جهت مسابقات استانی،کشوری،بین المللی.

  3-زمینه فراهم نمودن مسابقات سمینار،نمایشگاه،تحقیقات و نوآوری در شهرستان با هماهنگی رئیس انجمن هنرهای رزمی بیجار.

  چ-صاحبان امضاهای مجاز:

  1-رئیس انجمن هنرهای رزمی بیجار ایرج مهدیزاده 2- نایب رئیس انجمن هنرهای رزمی بیجار نسرین مهدیزاده.

  ه-شرایط پذیرش عضو:

  1-سه برگ فتوکپی شناسنامه2-سه قطعه عکس 4*3 3-تهیه کارت بیمه ورزشی از اداره تربیت بدنی 4-حق عضویت ماهیانه 30000 هزار ریال ویژه آقایان و بانوان تحت پوشش 5-تهیه کارت کامپیوتری انجمن 6- گواهی سلامت از پزشک عمومی.

  خ-منابع تامین درآمد و دارایی:

  وظیفه کمیته مالی وتدارکات انجمن می باشد.1- کمک های مراجع ضیصلاح در سطح شهرستان بخش ها و دهستان ها وارگان ها دولتی و غیر دولتی و افراد خیر را جذب نماید 2- درآمد حاصله از آموزش هنرجویان و مربیان و داوران 3-فروش بلیط مسابقات نمایش و ایجاد نمایشگاه 4-درآمد حاصله از برگزاری استاژ مربیان و داوران 5-درآمدهای حاصله از فروش نشریات ،جزوات،فیلم های آموزشی رزمی6- تحت پوشش قرار دادن سبک ها و مجوز فعالیت به آنها.

  هزینه ها:

  1-هزینه های مربوط به ملزمات اداری خدماتی ورزشی هنری انتشاراتی و تبلیغاتی.

  2- هزینه برگزاری مسابقات،جلسات و مراسمات.

  3-حق الزحمه کارکنان و پرسنل انجام کار و کادر اداری

  5- حق التدریس کلاس های آموزشی ،مربیگری،داوری،استاژ

  6- هزینه تشکیل اردوهای تدارکاتی و کاروان های ورزشی

  7- هزینه اعزام ورزشکارن ،داوران،مدیران و نمایندگان به مسابقات

  8-هزینه خرید جوایز و هدایای تشویقی به قهرمانان،مربیان،داوران

  9-کمک به مربیان وکلاس ها و مراکز فعالیت انجمن و سبک های تحت پوشش.

  د-نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه:

  نحوه تغییر و تجدید نظر با شرایط اسانامه بنابر رضایت کامل اعضاء موسسین و با مشارکت کمیته های فنی و تخصصی صورت می گیرد و گروه نظارت را کتبا در جریان لازم قرار می گیرد در صورت توافق گروه نظارت اجرا می شود.

  ذ-نحوه انحلال:

  نحوه انحلال فقط با دستور هیئت وزیران جمهوری اسلامی و گروه نظارت فرمانداری بیجار صورت می گیرد وگرنه انجمن با موفقیت جهت انجام برنامه های کار می نماید.

  ر-مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال:

  یک سمینار با نظارت گروه نظارت فرمانداری برگزار می شود و رسما تمام اعضا موسسین،انجمن،کمیته ها و اعضاء فعال دعوت می شود و رسما رئیس موظف است سود و زیان انجمن را کتبا و با ارائه مدارک به آنها ارائه نماید و همه آنها با نشاط و راضی نماید.

  ز-محدوده جغرافیای فعالیت سازمان:

  شهرستان بیجار و حومه و با حمایت گروه نظارت شهرستان،استان و کشوری می تواند در سطح کشور و بین المللی شبکه دایر نماید.

   

   

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

آثار وثمرات تدریجی مجاهدات وخیزش های ملی ومردمی برای اخراج خلفای عرب ، بخصوص درسده نهم میلادی ، نابودی مغول ها در سده چهاردهم ، پاک سازی روس ها وترک ها در سده هفدهم ، تحقق استقلال ایران در دوران صفوی ، افشار و زند بود ، که ازاواخر سده هجدهم با دست اندازی کشور گشایان اروپایی مواجه گردیده بود . (1) حاصل جنگهای دوست وپنجاه ساله ایران ، جدایی افغانستان ، سرزمین هایی وسیع از شمال ...

بازارهای دیگر مقدار صادرات به کشورهای عربی به طور کلی در دهه گذشته رو به کاهش بوده است. اگرچه این کشورها با جذب فرشهای گران‎قیمت باعث افزایش صادرات این کالا شده‎اند، اما ارقام رسمی مقدار صادرات نشان دهنده محدود شدن بازار فرشهای ایران در کشورهای عربی است. البته باید اضافه کرد که کشورهای عربی از مراکز مهم جذب فرشهای قاچاق ایران است. کشورهای عربی به علت قرار گرفتن در محیطی کویری و ...

در بهار 1874 گروهي از هنرمندان فرانسوي تحت نام انجمن هنرمندان گمنام، متشکل از نقاشان و مجسمه سازان و حکاکان و... گرد هم آمدند و يک استوديوي عکاسي( آتليه نادار) را براي نمايش آثارشان اجاره کردند و در معرض ديد عموم گذاشتند. با اين کار شديد ترين و خصما

تاریخچه کونگ فو ( بوکس چینی ) تاریخچه کونگ فو با ورود بودیهارما و یا به گفته چینی ها تامو از هند به معبد شائولین چین آغاز می گردد . در ضمن معبد شائولین در ایالت هوتان قرار دارد و هنرهای رزمی موجود دنیا از این مکان سر چشمه گرفته است . راهب تامو که مشغول تعلیمات مذهبی به جوانان ( راهبان ) معبد بود . با توجه به حالات جسمی و روحی آنها شروع به ابداع 18 حرکت فیزیکی کرد . که بعدها همین ...

ایرانیان هنر معرق را ابداع کردند قدیمی ترین نمونه اثر چوبی، در کاوش های باستانی شهر سوخته زابل به دست آمده است این اثر یک قطعه شانه چوبی است که قدمت آن به هزاره پنجم قبل از میلاد می رسد. گروهی از کارشناسان معتقدند که طرح های موجود بر روی آن طرح هایی کاملا ایرانی است.معرق یکی از رشته های پرپیشینه صنایع دستی ایران که نسبت به صنایع دیگر چوبی در ایران از قبیل خاتم، نازک کاری، منبت، ...

مقدمه مسیحیت ، همانند بسیاری از کیشهای خاورزمین ، دینی بود که مخصوصا ادعای نجات بشریت را داشت ، توفیق بی مانند این دین در گرواندن جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوان به خود ،توجه مقامات رومی را به آن جلب کرد . مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می زدند ، و چون از شرکت جستن در مراسم نسبتا سهل انگارانه آن خودداری می کردند ، خرابکار ...

تاریخچه‌ای از هنر ایران پیش از سلجوقی ذوق هنری و مایه های نخستین هنردوستی در سرزمین ایران از زمان هخامنشیان و پیش از آن وجود داشته است. حجاریهای غنی و با عظمت و پرشکوه که قبله گاه خاور باستان است و صنعتگران ماهر احساس زیبائی و نبوغ خود را در بسیاری از هنرها، خاصه ظروف فلزی و گلی نشان داده‌اند. حجاریهای عظیم که در سینه کوهها، لحظه‌های طلائی در هنر معماری، پارچه‌های ظریف با نقوش ...

مقدمه : پرو، کشوری کم توسعه یافته در آمریکای لاتین ، یکی از جنجالی ترین ومهمترین دروه هادرکل تاریخ طولانی خود را می‌گذراند. به همین علیت ، بیشتر خبرهایی که این روزها ازپرو می‌آیند ، مهیج هستند. این مقاله- علمی‌رغم آن که در ابتدا چنین مقصدی نداشتیم به مادر تعیین عواملی که باعث این وضعیت جنجال برانگیزشده است، کمک می‌کند. مابه این عوامل تز جنبه تکامل دسترسی زنان در ابتدا به آموزش و ...

فى مردم جهان از کوه ها سرچشمه مى گيرند. مطابق يک اصل بوم شناختى (ecologic) هر اندازه پستى و بلندى يا چين و شکن منطقه اى بيشتر باشد، «تنوع زيستى» يعنى گوناگونى جانوران و گياهان آن منطقه، بيشتر خواهد بود. به اين دليل در کوه ها، گونه هاى بسيار متن

خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن شیوه زندگی هرملت وقومی آکنده ازآداب ورسوم،عقاید،ایده ها ووقایع تلخ وشیرین می باشد.هرقومی به تناسب نوع زندگی وکار خویش ونحوه ارتباط اجتماعی باسایر اقوام وجوامع دارای نگرش خاص خود نسبت به شیوه زیست می باشد.دروادی فرهنگ باید گفت هرملتی برای خود حماسه واسطوره هایی دارد که برای آن ملت مقدس وقابل احترام است.حماسه دردل ملت جای دارد ونماد،آرزوهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول