دانلود مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

Word 228 KB 7309 134
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۲۶,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۸,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  خطر یا ریسک به عنوان  یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره  و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات  کاهش دامنه  خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.

  نمونه آن پدیده  انقلاب صنعتی و  پیامدهای بسیار آن می باشد.  پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.

  عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین

                                                    (1)

  گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه

  بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

  جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریق  تحقیقات  بازار یابی در جامعه نیازهای  افراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهای  مناسب این نیاز را به مردم  اطلاع  داده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برای  این نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسان  شرکت های بیمه می باشد که با علم  به انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گام  برداشته و موجبات  تأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.

  برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

  - بیان اصلی تحقیق :

  مسأله و مشکل اصلی در این تحقیق عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی در ایران می باشد.

  در این تحقیق  سعی می شود که عدم رشد این بیمه ها از زاویه عدم بکارگیری  و استفاده از

                                                    (2)

  شیوه های تبلیغاتی مؤثر در رشد این بیمه ها بررسی می گرد و نهایتاً بعد ازگرد آوری اطلاعات و آمارهای مثبت در این زمینه راه حلهایی جهت ارتقاء فرهنگ بیمه ای کشور از راه بکارگیری ابزارهای  مهم  و مناسب تبلیغاتی  پیشنهاد  خواهد شد زیرا علیرغم عمر بیش از شصت  سال صنعت بیمه در ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.

  - تبیین موضوع و مسأله :  

  موضوعی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود بیمه های زندگی(عمر و پس انداز) می باشد. بیمه های زندگی از نظر حقوقی  گونه ای قرارداد یا عقد است  که  بموجب آن بیمه گر در ازاء دریافت وجوه حق بیمه متعهد می شود که در صورت وقوع خطریا فرا رسیدن موعد مقرر مبلغ مقطوعی به عنوان سرمایه بیمه به بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه بپردازد.

  بنابراین خطرهایی که به طور اصلی در بیمه های اشخاص مورد تأمین قرار می گیرد عبارت است از حادثه بیماری , از کار افتادگی دائم,بازنشستگی , سالمندی , فوت, ...

  میزان تعهد بیمه گر یعنی مبلغ بیمه شده ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه بیمه شده ندارد  و به پیشنهاد بیمه گذار تعیین می شود در واقع موضوع بیمه های زندگی تأمین خطرهایی است که تندرستی  و  توانایی کار و حیات انسان را تهدید می کند  .  در اینجا به بررسی راهکارهای  تبلیغات تجاری در پیشبرد فروش بیمه که عبارتست از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای مختلف در مقابل دریافت وجه برای  مؤسسات انتفاعی و غیر -انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند .

                                          (3)

  تبلیغات یکی از وسایل عمده ای است که شرکتها برای ایجاد ارتباط مؤثر و مستقیم با خریداران و عموم مردم به کار می برند. همانطور که می دانیم بیمه در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ترمیم اقتصادی , افزایش مبادلات , ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری مؤثر می باشد و رشد اقتصادی نیز عامل  پیشرفت  بیمه است . در این رساله  شیوه های مؤثر تبلیغاتی بر رشد فروش  بیمه زندگی بررسی می شود.  ابتدا می بایست  مشخص  گردد که چه محصولی را می- خواهیم به بازار معرفی کنیم که  مشخص است محصولی  که از طرف شرکت های  بیمه  تحت عنوان کالا در اختیار بازار هدف قرار می گیرد انواع خاصی از خدمات است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی خاصی می باشد.

  - اهداف تحقیق :

  هدف از انجام این  تحقیق بررسی  شیوه های  تبلیغاتی  مناسب به عنوان ابزاری جهت ارتقاء فرهنگ  بیمه ای کشور و در نتیجه رشد فروش بیمه های  زندگی جهت  رفع  معضلات  زیر خواهد بود.

  1- عدم آرامش خاطر ناخواسته بدلیل عدم آگاهی از ابزارهای با ارزش به نام بیمه زندگی

  2- عدم بکارگیری صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی بخصوص دوران حساس به عنوان یکی از ابزارهای  مفید که در صورت رشد نقش  سرمایه ای  بسیار مهمی در دوران توسعه اقتصادی داشته باشد.

   

                                           (4)

   فرضیه ها :

  فرضیه اول:

   ارتباط معنا داری بین عدم آگاهی مردم نسبت به بیمه های زندگی و عدم رشد این نوع بیمه ها وجود دارد .

  فرضیه دوم :

  ارتباط معناداری بین عدم بکارگیری شیوه های تبلیغاتی مناسب در آگاه نمودن مردم و عدم رشد بیمه های زندگی وجود دارد .

  فرضیه سوم :

  ارتباط معناداری بین شیوه های مختلف تبلیغاتی تلویزیونی و تشویق مردم به خرید بیمه های زندگی وجود دارد.

  فرضیه چهارم:

  ارتباط معناداری بین شیوه های مختلف تبلیغات رادیویی و رشد بیمه های زندگی وجود دارد .

  فرضیه پنجم :

  ارتباط معناداری بین تبلیغات خیابانی و رشد بیمه های زندگی وجود دارد .

  فرضیه ششم :

  ارتباط معناداری بین تبلیغات در روزنامه ها و مجلات و رشد بیمه های عمر وجود دارد.

                                                 (5)

  متغیرهای تحقیق :

          متغیرهای وابسته                                        متغیرهای مستقل      

  عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                           عدم آگاهی مردم

  عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                    عدم بکارگیری شیوه های تبلیغاتی مناسب

  عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                    شیوه های تبلیغاتی تلویزیون

  عدم رشد مطلوب بیمه های  زندگی                   شیوه های تبلیغاتی رادیویی

  عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                    شیوه های تبلیغاتی خیابانی

  عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                    شیوه های تبلیغاتی در روزنامه ها و مجله ها

  نوع تحقیق :

  کاربردی- عملی زیرا نتایج برای حل مسأله بکار می رود.

  روش تحقیق :

  از نوع روش توصیفی و کسب اطلاعات از دو روش بررسی اسناد و کتب و روش پرسشنامه استفاده شده است.

  قلمرو تحقیق :

                                                   (6)

   

  با توجه به موضوع مورد بحث این تحقیق بیشتر در شرکت های بیمه ای موجود در ایران از

  قبیل بیمه ایران – البرز- آسیا – دانا و بیمه مرکزی ایران انجام شده است.

  روش جمع آوری اطلاعات :

  بررسی اسناد و مدارک( کتابخانه ای) و روش بررسی میدانی از طریق طرح پرسش نامه

  روش تجزیه و تحلیل :

  1- تحلیل توصیفی – بوسیله وصف وتعریف مسائل و مشکلات را بررسی و تحلیل می کند .

  2- تحلیل استنباط آماری- روش و طرق و الگوهای ریاضی از دو روش بر آورد فاصله اطمینان تقریبی برای نسبت جامعه و آزمون فرضیه نسبت ها

  ضرورت انجام تحقیق :

  انجام این تحقیق از دو جنبه ضروری است.

  1- از جنبه تأمین و پشتوانه مالی برای فرد بیمه شده ویا بازماندگان او

  2- از جهت اقتصادی و سرمایه گذاری ذخائر فنی و ریاضی حق بیمه های در یافتی از جنبه پشتوانه مالی برای فرد بیمه گذار و بازماندگانش می توان مزایای این نوع بیمه ها را به شرح زیر طبقه بندی کرد :

  1- تأمین پیامد های خطر فوت :

                                                  (7)       

                   

  1-1  فوت هرکس اثرات گوناگونی را در پی دارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همانگونه

  که در زمان حیات برای تأمین رفاه اعضای خانواده خود می کوشند نگران عواقب فوت نابهنگام

  خود نیز می باشند و درصدد چاره جویی برای اینکه بیمه عمر به بهترین وجهی این نگرانی را مرتفع می گرداند .مثلاً می توان هزینه هایی به شرح زیر را که پس از فوت ایجاد می شود ذکر کرد.

  1-1-1 هزینه فوت

  2-1-1 تأمین مستمری برای خانواده در دوران مشخص

  3-1-1 پرداخت اقساط باقی مانده وام مسکن. بدیهی است که بسیاری از افرادجهت تأمین مسکن اقدام به دریافت وام دراز مدت از طریق بانکها می نماید .

  4-1-1 تأمین هزینه تحصیلات عالی

  5-1-1 تأمین سرمایه برای مقاصد خاصی

  علاوه بر موارد ذکر شده می توان به تأمین خطر از کار افتادگی و یا به ماهیت پس اندازمطمئن و یا قاعده بیمه عمر اشاره کرد. امروزه بیمه اشخاص یکی از مهمترین انواع رشته های صنعت  بیمه به شمار می رود به طوری که نقش اقتصادی آن از راه فراهم آوردن موجبات تشکیل پس- اندازهای عظیم و متعاقب آن انجام سرمایه گذاری قابل ملاحظه می باشد .

  بیمه های اشخاص به عنوان یک ابزار مالی در کشور ما ناشناخته باقی مانده ونه فقط عامه

                                                        (8)

   

  جامعه بلکه سیاستمداران ملی و اقتصادی نیز از مزایای مترتب آن بی اطلاعند.

  تعریف واژه های تحقیق :

  1-آمیخته بازاریابی:

    عبارتست از یک سری متغیرهای قابل کنترل بازار یابی که مؤسسه در پاسخ به خواسته ها در بازار مصرف ترکیب می کند .

  2- بازاریابی:

     همه تلاشهای نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضا ها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدفهای سازمان

  3- بیمه :

    بعضی ها   معتقدند که بیمه از کلمه "بیما" از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم "ترس" اخذ شده است.به هر حال ریشه لغوی بیمه هرچه باشد مفهوم و مکانیسم فنی و تعاونی آن یکی است وآن عبارتست از مؤسسه و یا صندوق مشترک که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع آوری وجوهی معین طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب مخاطرات احتمالی می باشد.

  4- بیمه اشخاص :

  بیمه اشخاص از نظر حقوقی نوعی قرارداد هستند که به موجب آن بیمه گر در ازاء دریافت

                                                    (9)

   

  وجوه حق بیمه  متعهد  می شود  که در صورت  وقوع  خطر یا فرا رسیدن موعد مقرر مبلغ مقطوعی به عنوان سرمایه  بیمه به بیمه شده ویا  استفاده کنندگان  از بیمه بپردازد.  در واقع موضوع بیمه اشخاص تأمین خطرهایی است که تندرستی و توانایی کار و حیات انسان را تهدید می کند . بنابراین خطرهایی که بطور اصلی در بیمه های اشخاص مورد تأمین قرار می گیرند عبارتست از حادثه, بیماری ,ازکارافتادگی دائم , بازنشستگی , سالمندی و فوت و...

  5- تبلیغات :

  عبارتست از ارتباط  و معرفی  غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای مختلف در مقابل درمقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند

 • فهرست:


  عنوا ن صفحه
  مقدمه (1)
  بیان اصلی تحقیق (2)
  تبیین موضوع و مساله (3)
  اهداف تحقیق (4)
  فرضیه ها (5)
  متغیرهای تحقیق (6)
  نوع,روش وقلمرو تحقیق (6)
  روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات (7)
  ضرورت انجام تحقیق (7)
  تعریف واژه های تحقیق (9)
  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
  گفتار اول:خدمات (11)

  عنوان صفحه
  طبقه بندی انواع خدمات (12)
  ویژگیهای امور خدماتی (13)
  گفتار دوم:
  تاریخچه وسوابق مساله تحقیق (14)
  اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی (15)
  تقسیم بندی انواع بیمه (18)
  گفتار سوم:
  تبلیغات و آگهی ها (19)
  تبلیغات بازرگانی (21)
  اهداف تبلیغات بازرگانی (22)
  اصول تبلیغات (24)
  شرایط اثربخشی تبلیغات (26)
  اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات (26)
  مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر (27)
  مزایای تبلیغات (27)

  عنوان صفحه
  بازاریابی بیمه های زندگی (29)
  مکعب بازار (32)
  عوامل تشکیل دهنده بازار (34)
  بازار آگاه و ناآگاه (34)
  قابلیت جذب بازار (35)
  اهداف بازاریابی (37)
  تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی (39)
  بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان (41 )
  شیوه های تماس (41)
  پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی (42)
  فرم پیشنهادی (43)
  فصل سوم:
  روش جمع آوری اطلاعات
  مقدمه (44)
  بررسی اسناد و مدارک (44)

  عنوان صفحه
  تحولات بیمه های زندگی در سال 1372 (44)
  تحولات بیمه های زندگی در سال 1373 (47)
  تحولات بیمه های زندگی در سال 1374 (48)
  تحولات بیمه های زندگی در سال 1375 (51)
  تحولات بیمه های زندگی در سال 1376 (51)
  روش بررسی میدانی (52)
  اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه (53)
  بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها
  فرضیه 1) (55)
  فرضیه 2,3,4,5 ) (56)
  فرضیه 6) (57)
  فصل چهارم:
  روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه (58)
  بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری

  عنوان صفحه
  استدلال فرضیه 1) (61)
  استدلال فرضیه 2) (63)
  استدلال فرضیه 3) (65)
  استدلال فرضیه 4) (66)
  استدلال فرضیه 5) (67)
  استدلال فرضیه 6) (68)
  خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (71)
  فصل پنجم:
  خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
  گفتار اول:
  خلاصه تحقیق (73)
  نتیجه گیری (74)
  پیشنهادات (74)
  پیوست شماره1)
  پرسش نامه (76)

  عنوان صفحه
  پیوست شماره2)
  واژه نامه (79)
  منابع و ماخذ (81)
   


  منبع:

  ژان لوک ,اوبر , بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص , برگردان دکتر محمود صالحی , بیمه مرکزی ایران

  2- بهرامی , ایرج, بازاریابی در بازرگانی پیشرفته , انتشارات پیشبرد , چاپ اول , 1369

  3- جباری, غلامحسین, مؤسسات بیمه , نشریه شماره 46, مؤسسه عالی حسابداری , 1349

  4- جوهریان , محمد علی , بیمه عمر,چاپ سپهر, 1373

  5- روستا- داور- محمد, ونوس, عبدالحمید, ابراهیمی , مدیریت بازاریابی , چاپ اول , انتشارات سمت , پائیز 1375

  6- طالب , مهدی , تأمین اجتماعی, مشهد, بنیاد فرهنگی رضوی,1371

  7- فتحعلی , علی, بازاریابی بین الملل , چاپ اول, 1372

  8- محمود صالحی , جانعلی , بیمه های اشخاص , سال 72-1371

  9- ونوس, داور , بازاریابی و مدیریت بازار , جزوه درسی سال 72-1371

  10 – مجموع قوانین بیمه , چاپ اول , بیمه مرکزی ایران

  11- بیمه مرکزی ایران , تحولات بیمه های بازرگانی در ایران , چاپ اول, 

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند. اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته ...

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند. اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته ...

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه ...

چکيده بيمه نقش بسيار ارزنده اي را در بهبود و ثبات وضعيت اقتصادي يک کشور ايفا مي نمايد؛ به گونه اي که مي توان ادعا نمود، بيمه عاملي براي بهبود وضع اقتصادي خواهد بود. اقتصاد يک کشور اگر متکي به بيمه و تامين حاصل از آن نباشد، اقتصاد مطمئن و پويايي نخوا

مقدمه: اگر چه پیشرفت وتکنولوژی زمینه آ‌رامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشک وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تکنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از کلان شهرها که خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط ...

اگر چه پیشرفت وتکنولوژی زمینه آ‌رامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشک وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تکنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از کلان شهرها که خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط از دره ...

ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشتري‌ مداري، ارائه خدمات مناسب و سريع به مردم، اولين فرمان رييس‌جمهور در مور اصلاح صنعت بيمه کشور است که تعيين راهکارهاي آن به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس کل بيمه مرکزي و مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي سپرد

ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشتري‌مداري، ارائه خدمات مناسب و سريع به مردم، اولين فرمان رييس‌جمهور در مور اصلاح صنعت بيمه کشور است که تعيين راهکارهاي آن به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس کل بيمه مرکزي و مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي سپرده

تعریف واژه بیلبورد واژه "BILLBOARD" مرکب از دو بخش Bill و BOARD است. Bill دارای معنی، لایحه قانونی، قبض، صورتحساب برات، سند، اسکناس و ... و Board به معنای مقوا، تخته، یا هر چیز مسطح، میز غذا، تخته پوش کردن و ... می‌باشد. بیلبورد ابزاری تبلیغاتی است که از چوب، آهن، کاغذ و یا دیگر مواد قابل استفاده تشکیل شده است و در جاده‌ها، روی ساختمانها و مکانهای عمومی نصب می‌گردد. در قرن ...

روش تحقیق : در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است. مقدمه : تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول