دانلود مقاله رایگان شبیه سازی‌ لیزری‌ 30 شی‌ء تخت جمشید

Word 30 KB 7420 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اعتماد : اسکن‌ های‌ لیزری‌ به‌ کمک‌ مرمتگران‌ می‌آیند و 30 شی‌ء منحصر به‌ فرد تخت‌ جمشید برای‌ نمایش‌ در موزه‌ بازسازی‌ می‌شوند. مولاژ 30 شی‌ء منحصر به‌ فرد تخت‌ جمشید که‌ در موزه‌های‌ معتبر جهان‌ نگهداری‌ می‌شود همزمان‌ با طرح‌ گسترش‌ موزه‌ تخت‌ جمشید، ساخته‌ خواهد شد. محمد حسن‌ طالبیان‌ مدیر بنیاد پارسه‌ پاسارگاد با بیان‌ این‌ مطلب‌ به‌ میراث‌ خبر گفت‌:«با توجه‌ به‌ اهمیت‌ موزه‌ تخت‌ جمشید برنامه‌ گسترش‌ آن‌ در راس‌ کارهای‌ بنیاد قرار دارد. یک‌ طراح‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌ مشاور در کنار این‌ طرح‌ قرار می‌گیرد و طراحی‌ کوتاه‌ مدتی‌ انجام‌ می‌دهد.» وی‌ درباره‌ این‌ مشاور توضیح‌ داد:«با توجه‌ به‌ اینکه‌ ما نمی‌توانیم‌ قرارداد دایم‌ با مشاوران‌ بین‌المللی‌ ببندیم‌، این‌ مشاوران‌ در کنار طرح‌ قرار می‌گیرند.» طالبیان‌ درپاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ که‌ گسترش‌ موزه‌ باتوجه‌ به‌ ممنوعیت‌ ساخت‌ و ساز در تخت‌ جمشید چگونه‌ انجام‌ می‌شود، توضیح‌ داد:«ما نمی‌خواهیم‌ ساختمان‌ جدید به‌ این‌ مجموعه‌ اضافه‌ کنیم‌. با استفاده‌ از فضاهای‌ موجشبیه‌سازی‌ لیزری‌ 30 شی‌ء تخت‌جمشید تاریخ ارسال: شنبه، 9 مهرماه 1384

  اعتماد : اسکن‌های‌ لیزری‌ به‌ کمک‌ مرمتگران‌ می‌آیند و 30 شی‌ء منحصر به‌ فرد تخت‌ جمشید برای‌ نمایش‌ در موزه‌ بازسازی‌ می‌شوند. مولاژ 30 شی‌ء منحصر به‌ فرد تخت‌ جمشید که‌ در موزه‌های‌ معتبر جهان‌ نگهداری‌ می‌شود همزمان‌ با طرح‌ گسترش‌ موزه‌ تخت‌ جمشید، ساخته‌ خواهد شد. محمد حسن‌ طالبیان‌ مدیر بنیاد پارسه‌ پاسارگاد با بیان‌ این‌ مطلب‌ به‌ میراث‌ خبر گفت‌:«با توجه‌ به‌ اهمیت‌ موزه‌ تخت‌ جمشید برنامه‌ گسترش‌ آن‌ در راس‌ کارهای‌ بنیاد قرار دارد. یک‌ طراح‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌ مشاور در کنار این‌ طرح‌ قرار می‌گیرد و طراحی‌ کوتاه‌ مدتی‌ انجام‌ می‌دهد.» وی‌ درباره‌ این‌ مشاور توضیح‌ داد:«با توجه‌ به‌ اینکه‌ ما نمی‌توانیم‌ قرارداد دایم‌ با مشاوران‌ بین‌المللی‌ ببندیم‌، این‌ مشاوران‌ در کنار طرح‌ قرار می‌گیرند.» طالبیان‌ درپاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ که‌ گسترش‌ موزه‌ باتوجه‌ به‌ ممنوشبیه‌سازی‌ لیزری‌ 30 شی‌ء تخت‌جمشید تاریخ ارسال: شنبه، 9 مهرماه 1384

   

  اعتماد : اسکن‌های‌ لیزری‌ به‌ کمک‌ مرمتگران‌ می‌آیند و 30 شی‌ء منحصر به‌ فرد تخت‌ جمشید برای‌ نمایش‌ در موزه‌ بازسازی‌ می‌شوند. مولاژ 30 شی‌ء منحصر به‌ فرد تخت‌ جمشید که‌ در موزه‌های‌ معتبر جهان‌ نگهداری‌ می‌شود همزمان‌ با طرح‌ گسترش‌ موزه‌ تخت‌ جمشید، ساخته‌ خواهد شد. محمد حسن‌ طالبیان‌ مدیر بنیاد پارسه‌ پاسارگاد با بیان‌ این‌ مطلب‌ به‌ میراث‌ خبر گفت‌:«با توجه‌ به‌ اهمیت‌ موزه‌ تخت‌ جمشید برنامه‌ گسترش‌ آن‌ در راس‌ کارهای‌ بنیاد قرار دارد. یک‌ طراح‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌ مشاور در کنار این‌ طرح‌ قرار می‌گیرد و طراحی‌ کوتاه‌ مدتی‌ انجام‌ می‌دهد.» وی‌ درباره‌ این‌ مشاور توضیح‌ داد:«با توجه‌ به‌ اینکه‌ ما نمی‌توانیم‌ قرارداد دایم‌ با مشاوران‌ بین‌المللی‌ ببندیم‌، این‌ مشاوران‌ در کنار طرح‌ قرار می‌گیرند.» طالبیان‌ درپاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ که‌ گسترش‌ موزه‌ باتوجه‌ به‌ ممنوعیت‌ ساخت‌ و ساز در تخت‌ جمشید چگونه‌ انجام‌ می‌شود، توضیح‌ داد:«ما نمی‌خواهیم‌ ساختمان‌ جدید به‌ این‌ مجموعه‌ اضافه‌ کنیم‌. با استفاده‌ از فضاهای‌ موجود آن‌ را گسترش‌ می‌دهیم‌. بخش‌های‌ اداری‌ را به‌ جای‌ دیگری‌ در ساختمان‌های‌ موقت‌ منتقل‌ می‌کنیم‌ و تمام‌ ساختمان‌ حرمسرا را به‌ موزه‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. گسترش‌ موزه‌ در واقع‌ ادامه‌ موزه‌ فعلی‌ است‌.» تخت‌ جمشید یکی‌
  از مجموعه‌های‌ تاریخی‌ است‌ که‌ اشیای‌ به‌ دست‌ آمده‌ از آن‌ زیور تمام‌ موزه‌های‌ بزرگ‌ جهان‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ موزه‌ تخت‌ جمشید یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ موزه‌های‌ ایرانی‌ است‌ فاقد اشیای‌ قابل‌ تامل‌ و منحصر به‌ فرد است‌. رییس‌ بنیاد پارسه‌ پاسارگاد با تایید این‌ نکته‌ درباره‌ جبران‌ این‌ نقیصه‌ گفت‌:«ما بخوبی‌ می‌دانیم‌ که‌ در موزه‌ تخت‌ جمشید اشیا کم‌ داریم‌. اشیای‌ اصلی‌ تخت‌ جمشید در جاهایی‌ هستند که‌ احتمال‌ انتقال‌ آنها به‌ مجموعه‌ وجود ندارد به‌ همین‌ دلیل‌ تصمیم‌ گرفتیم‌ مولاژ برخی‌ از شاخاترین‌ آنها را برای‌ موزه‌ تهیه‌ کنیم‌.»

   

  عیت‌ ساخت‌ و ساز در تخت‌ جمشید چگونه‌ انجام‌ می‌شود، توضیح‌ داد:«ما نمی‌خواهیم‌ ساختمان‌ جدید به‌ این‌ مجموعه‌ اضافه‌ کنیم‌. با استفاده‌ از فضاهای‌ موجود آن‌ را گسترش‌ می‌دهیم‌. بخش‌های‌ اداری‌ را به‌ جای‌ دیگری‌ در ساختمان‌های‌ موقت‌ منتقل‌ می‌کنیم‌ و تمام‌ ساختمان‌ حرمسرا را به‌ موزه‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. گسترش‌ موزه‌ در واقع‌ ادامه‌ موزه‌ فعلی‌ است‌.» تخت‌ جمشید یکی‌
  از مجموعه‌های‌ تاریخی‌ است‌ که‌ اشیای‌ به‌ دست‌ آمده‌ از آن‌ زیور تمام‌ موزه‌های‌ بزرگ‌ جهان‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ موزه‌ تخت‌ جمشید یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ موزه‌های‌ ایرانی‌ است‌ فاقد اشیای‌ قابل‌ تامل‌ و منحصر به‌ فرد است‌. رییس‌ بنیاد پارسه‌ پاسارگاد با تایید این‌ نکته‌ درباره‌ جبران‌ این‌ نقیصه‌ گفت‌:«ما بخوبی‌ می‌دانیم‌ که‌ در موزه‌ تخت‌ جمشید اشیا کم‌ داریم‌. اشیای‌ اصلی‌ تخت‌ جمشید در جاهایی‌ هستند که‌ احتمال‌ انتقال‌ آنها به‌ مجموعه‌ وجود ندارد به‌ همین‌ دلیل‌ تصمیم‌ گرفتیم‌ مولاژ برخی‌ از شاخاترین‌ آنها را برای‌ موزه‌ تهیه‌ کنیم‌.»

   

  ود آن‌ را گسترش‌ می‌دهیم‌. بخش‌های‌ اداری‌ را به‌ جای‌ دیگری‌ در ساختمان‌های‌ موقت‌ منتقل‌ می‌کنیم‌ و تمام‌ ساختمان‌ حرمسرا را به‌ موزه‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. گسترش‌ موزه‌ در واقع‌ ادامه‌ موزه‌ فعلی‌ است‌.» تخت‌ جمشید یکی‌
  از مجموعه‌های‌ تاریخی‌ است‌ که‌ اشیای‌ به‌ دست‌ آمده‌ از آن‌ زیور تمام‌ موزه‌های‌ بزرگ‌ جهان‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ موزه‌ تخت‌ جمشید یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ موزه‌های‌ ایرانی‌ است‌ فاقد اشیای‌ قابل‌ تامل‌ و منحصر به‌ فرد است‌. رییس‌ بنیاد پارسه‌ پاسارگاد با تایید این‌ نکته‌ درباره‌ جبران‌ این‌ نقیصه‌ گفت‌:«ما بخوبی‌ می‌دانیم‌ که‌ در موزه‌ تخت‌ جمشید اشیا کم‌ داریم‌. اشیای‌ اصلی‌ تخت‌ جمشید در جاهایی‌ هستند که‌ احتمال‌ انتقال‌ آنها به‌ مجموعه‌ وجود ندارد به‌ همین‌ دلیل‌ تصمیم‌ گرفتیم‌ مولاژ برخی‌ از شاخاترین‌ آنها را برای‌ موزه‌ تهیه‌ کنیم‌.»
 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

اين پروژه بر اساس تئوري تورهاي مجازي از طريق اينترنت طراحي و نوشته شده است . محتواي اين سايت توضيحاتي در مورد مناطق ديدني استان فارس شهر شيراز والبته به طور اختصاصي از بناي تخت جمشيد مي باشد . در طراحي اين سايت از زبان ASP و کدهاي HTML استفاده شد

از آنچه که امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده مي توان تصوير مبهمي از شکوه و عظمت کاخها در ذهن مجسم کرد با اين همه مي توان به مدد يک نقشه تاريخي که جزئيات معماري ساختمان کاخها در آن آمده باشد و اندکي بهره‌گيري از قوه تخيل به اهميت و بزرگي اين کاخها پي ب

تخت جمشيد را مي توان تقريباً همانند ارگ ها و يا دژهاي حکومتي و سکونت گاهي ايران در دوران اسلامي دانست، زيرا پادشاهان يا حاکمان ايالت ها يا شهرهاي بزرگ در ايران بر اساس شيوه اي کهن، فضاهاي سکونت گاهي، حکومتي و تشريفاتي خود را غالباً درون محوطه اي محص

تخت جمشيد (Ttakht -e- Jamshid) نام محلي پايتخت داريوش بزرگ است؛ که از لحاظ وسعت، عظمت و شکوه، مهمترين مجموعه باستاني هخامنشي در ايران است. اين مجموعه بي نظير در دامنه کوه رحمت (کوه مهر)، در مقابل جلگه مرودشت و 55 کيلومتري شمال شرقي شيراز قرار دارد

پارسَه يا تخت جمشيد نام يکي از شهرهاي باستاني [ايران] است . در روزگار باستان به نظر ثابت نشده آرتور اپهام پوپ پارسه محل برگزاري جشن نوروز بوده‌است نه پايتخت. پايتخت سياسي هخامنشيان شوش و هگمتانه بوده‌است. در باره کاربري تخت جمشيد نظريات فراواني اس

فصل اول: به نام خداوند جان و خرد و دوستداران گل و زیبایی مقدمه در میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامه زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر مأوی بخشید پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان‌های غارنشین بفکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر ...

پارسَه يا تخت جمشيد نام يکي از شهرهاي باستاني ايران است . در روزگار باستان به نظر آرتور اپهام پوپ پارسه محل برگذاري جشن نوروزبوده است نه پايتخت. پايتخت سياسي هخامنشيان شوش و هگمتانه بوده. اسکندر مقدوني سردار يوناني به ايران حمله کرد و اين مکان را به

- فصل اول هخامنشیان سرزمین ما کشوری است بسیار بزرگ، این سرزمین که اسمش از قوم آریایی آمده «ائران اخشر» که ایرانشهر و بعد ایران شد. در سرزمین پهناور اقوام بزرگی از آریائیان مثل مادها، پارسها، خوارزمیان، بلخیان، کراتیان همه آمدند و جمع شدند و یک دولت بزرگ را تشکیل دادند زیر سلطه مادها و هخامنشیان، این اقوام یک نوع توحید داشتند که زرتشت آن را بهتر کرده بود. نیروهای طبیعت رو مثل آب ...

احداث پارک جمشيديه به همت سازمان و با کوشش مسئولين امر در سال 1356 انجام شد و در سال 1359 به علت نظامي شدن منطقه درب اين پارک بسته شد. اين پارک باغي متعلق به جمشيديه دولو بوده است که تصميم بر آن داشت که در اين باغ خانه سالمندان احداث نمايد وليکن ت

بر فراز تپه سنگي کوه رحمت در جلگه مرودشت در فاصله 45 کيلومتري شمال شرقي شهر شيراز ويرانه هاي به جامانده از کاخ تخت جمشيد نمايان است. بناي تخت جمشيد يکي از عظيم ترين ، باشکوه ترين و زيباترين مجموعه هاي تاريخي ايران و جهان است. اين بناي مجلل به فرم

تخت ‌جمشید یکی از تیره‌های مهم آریایی که پس از ورود به ایران موفق به تشکیل حکومت شدند پارسها بودند. از اواسط دوره مادها از خاندان پارسی به عنوان خاندانی قدرتمند در منابع یاد شده است. آخرین پادشاه ماد، آسیتاگ، مجبور به جنگ ‌با یکی از سران پارسی‌ها به نام کوروش شد. از شواهد چنین ‌برمی‌آ‌‌ید که کوروش با آستیاگ نسبت خویشی داشته است. در جنگ بین طرفین پادشاه ماد شکست خورده و کوروش با ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول