دانلود مقاله سیم کشی هوایی

Word 45 KB 830 33
مشخص نشده مشخص نشده الکترونیک - برق - مخابرات
قیمت: ۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه :

  انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه برقی ،توسط سیمهای هوایی و یا کابلهای زمینی و فشار قوی به محلهای مصرف هدایت می شود . در این مورد سیم کشی هوایی ارزانتر و مناسبتر است .

  ولتاژهای فشار قوی در پستهای ترانسفورماتور داخل شهر معمولاً به ولتاژ 230/ 400 ولت تبدیل شده و از آنجا توسط سیم های هوایی و یا کابلهای زمینی فشار ضعیف به مصرف کننده رسانده می شود .

  در شهرهای برای رعایت مسائل حفاظتی و تا قدری  مسئله زیبایی بهتر است که از سیستم گرانتر یعنی کابل کشی زیرزمینی جهت رساندن  انرژی به مصرف کننده ها استفاده نمود . ولی در روستاها و شهرهای کوچک می توان از سیستم ارزانتری (سیم کشی هوایی) استفاده کرد . سیم کشی هوایی در داخل محلات معمولاً  برای ولتاژ 250 ولت (بین فاز و زمین ) می باشد .

  در این پروژه به شرح مواد و وسائل مورد مصرف و همچنین نکاتی که باید در سیم کشی هوایی رعایت شوند ، می پردازیم .

  سیم های هوایی :

  جنس سیمهای هوایی معمولاً از مس بوده و در مواردی نیز از آلومنیوم استفاده می شود . سیمهای آلومینیومی بایستی دارای 5/99 % درصد آلومینیوم خالص باشند .این در صد خلوص باعث جلوگیری از خورده شدن و از بین رفتن سیم می شود . به غیر از این نوع ،سیم دیگر نیز از جنس آلومینیوم و یا آلیاژ مرغوب مصرف می شود .که به نام آلدری (aldrev) معروف است و از 7/99 % درصد آلومینیوم خالص و تقریباً 5% 0 سیلیسم و کمتر از 3% 0 آهن تشکیل شده است . استحکام، خاصیت انبساط و دوام سیم آلدری به طور نسبی بالا می باشد . این سیم در مقابل خوردگی درست مانند آلومینیوم خالص مرغوب ، مقاوم می باشد . برای فواصل زیاد تا 45 متر از سیمهایی از جنس دیگر که قدرت تحمل آن 228 کیلو پوند می باشد ، استفاده می شود. با استفاده از برنز ، مس ، فولاد ، آلومینیوم می توان  سیمهای هوایی را با مقاطع کوچکتر از 6 میلیمیتر مربع ساخته و مورد استفاده قرار داد ، سیمهای مسی را می توان از یک رشته و یا چند رشته به هم تابیده شده جدول       (1-4)ساخته ولی استفاده از سیمهای مسی یک رشته تا سطح مقطع 16 میلیمتر مربع مجاز بوده و برای سطح مقطع بیشتر از آن بایستی حتماً چند رشته ساخته شوند . سیمهای آلومنیوم بایستی همیشه چند رشته باشند

  حداقل سطح مقطع - حداقل سطح مقطع برای سیمهای هوایی از جنس مسی 6 میلیمتر مربع می باشد . استفاده از این مقطع در مواردی مجاز              می باشد که فاصله تیرهای نگهدارنده از 45 متر بیشتر نشود . برای فواصل بیشتر از 45 متر بایستی حداقل سطح سیم 10 میلیمتر مربع باشد . بجای سیم مسی 6 میلیمتر مربع می توان از سیم آلومینیومی 16 میلیمتر مربع  و بجای سیم مسی 10 میلیمتر مربع از سیم آلومینیومی 25 میلیمتر مربع استفاده نمود . ولی قانوناً حداقل سطح مقطع سیمهای آلومینیمی مورد استفاده 25 میلیمتر مربع می باشد .

  مشخصات کلی :

  وزن مخصوص 8/9kp/dm3

   ضریب قابلیت هدایت  56m/   mm2

   

   

   

   

   ضریب  انبساطی حرارتی 17*10 /0c

  ضریب افزایش مقاومت در اثر حرارت 0/0039 /0c

   

  مقره ها

  سیمهای شبکه برق بوسیله وسائل عایقی که آنها را مقره می نامیم از لحاظ الکتریکی از یکدیگر و همچنین از پایه ها و تجهیزات نگهدارنده آنها (جا مقره ای یا اتریه) مجزا می شوند .

  برای تعیین اینکه عایقی مقره قابل استفاده هست یا نه خواص مکانیکی و الکتریکی آنرا در نظر گرفت . معمول ترین ماده عایق جهت مقره ها شیشه و چینی است . این دو ماده معایب نیز دارند . چینی قادر به تحمل فشارهای زیاد است اما اگر نیروی کششی بر آن اعمال نمائیم می شکند یعنی عایق مقره بکار می بریم باید توجه داشته باشیم که نیروهای وارده بر آن نیروی فشار باشد نه کششی . این مطلب به طور کلی در مورد شیشه نیز صادق است با اینکه مقره های شیشه ای برای ولتاژ های پائین مناسب اند ، اما  چنینی به علت در دسترس بودن آن ، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . چینی در مقایسه با شیشه دارای دو مزیت و برتری می باشد .

  در مقابل تغییرات حرارتی بیشتر از شیشه مقاومت می نماید یعنی در مقابل درجه حرارت خیلی بالا یا خیلی پایین ، مقره چینی نمی شکند.

  چینی به شکنندگی شیشه نیست و در حین نصب و انتقال بسادگی شکسته نمی شود .

  بر اساس مطالبی که گفته شد انواع مقره هایی که در خطوط بکار می رود دارای مشخصات مخصوص می باشند از میان انواع مقره های چرخی ، سوزنی و بشقابی را نام برد که مقره های بشقابی بسته به نحوه قرار گرفتن آنها در شبکه ، مقره آویز و یا مقره کششی نیز نامیده می شوند . اما در میان تمام آنها اخیراً در شبکه های فشار ضعیف 400 ولتی تنها از مقره های چرخی استفاده می شود ، به شرح این نوع مقره های چرخی استفاده          می شود، به شرح این نوع مقره می پردازیم .

  الف - مقره های چرخی یا قرقره ای : مقره های چرخی در حال حاضر در ایران مورد مصرف دارند که شامل چند نوع می باشند که اختلاف آنها در اندازه و قدرت عایقی آنهاست . ما در اینجا تنها از دو نمونه آن نام می بریم که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .

  نمونه اول : این مقره از چینی قهوه ای براق ساخته می شود و چنانچه در شکل 4 دیده می شود طول آن 54 میلیمتر و قطر خارجی آن 1/57 % میلیمتر و دارای یک سوراخ به قطر5/17 % میلیمتر برای میله مقره می باشد . شعاع شیار آن برای عبور سیم  1/11% میلیمتر خواهد بود و دارای خصوصیات الکتریکی زیر می باشد. ولتاژ جرقه در هوای خشک 20 کیلو ولت و ولتاژ جرقه در هوای مرطوب 8 کیلو ولت .

  حداکثر قدرت تحمل این مقره زیر بار مکانیکی فشاری 990 کیلو گرم است .

  نمونه دوم : این مقره هم از چینی قهوه ای براق ساخته شده است . طول آن 2/76 % میلیمتر و قطر خارجی آن 4/97 % میلیمتر دارای یک سوراخ به قطر 5/17 میلیمتر برای عبور میله مقره و شعاع شیار آن برای عبور سیم ، 5/17 میلیمتر خواهد بود و دارای خصوصیات الکتریکی زیرمی باشد .

  ولتاژ جرقه در هوای خشک 25 کیلو ولت

  ولتاژ جرقه در هوای مرطوب 12 کیلو ولت

  و حداکثر قدرت تحمل این مقره زیر بار مکانیکی فشاری 1360 کیلوگرم     می باشد .

  ب: مقره های چرخی دو شیاره

  تمام مشخصات آنها نظیر مقره های یک شیار بوده و اختلاف آنها تنها در تعداد شیارشان می باشد . در نوع شیاره می توان دو سیم را به طور متقاطع برروی آن قرار داد ، همچنین در انشعابات ، استفاده از این نوع مقره اصولی تر می باشد .

  مقره های مهاری - در شبکه های فشار ضعیف برای نصب مهارهای لازم در خطوط ، از مقره مخصوص مهار برای جدا سازی یا عایق کردن سیم مهار از شبکه استفاده می شود در اینجا از انواع مقره های مهاری که در ایران رایج است معرفی می نمائیم . این مقره مهاری بشکل مکعب مستطیل بوده و طول آن 108 میلیمتر و قطر خارجی شیارهای آن 73 میلیمتر و قطر سوراخ جهت عبور سیم مهار از آن 2/22 میلیمتر است .

  این مقره از جنس چینی با قدرت کششی 5450 کیلو گرم ساخته شده و خصوصیات الکتریکی آن به قرار زیر می باشد .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

بیشتر تاریخ شناسان هوانوردی، چاک ییگر، خلبان آزمایشی نیروی هوایی آمریکا را اولین کسی می دانند که در حال پرواز با هواپیمای آزمایشی X-1، که در حقیقت یک بمب افکن تغییر یافته جنگ جهانی و مجهز به چهار موتور راکت بود، برای نخستین بار دیوار صوتی را در جهان شکست. البته تعداد دیگری از خلبانان نیز ادعا نموندند که این کار را زودتر از چاک ییگر انجام داده اند، اما باز هم، رکورد این خلبان ...

فصل 1 ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 ه .ش) ثبت شده در ايستگاه کليماتيک مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران

قسمت عمده اي از هزينه هاي سرمايه گذاري واحد پرورش طيور سرف تهيه جايگاه نگهداري مي شود و در صورتي که به اين موضوع اهميت داده نشود ممکن است بر روي طيور که حيوان آسيب پذير هستند آثار نامطلوبي بگذارد، در پرورش طيور گوشتي به علت که پرندگان حساس و در حال

استان خوزستان با مساحتي حدود 64236 کيلومتر مربع ، بين چهل و هفت درجه و چهل يک دقيقه تا پنجاه درجه و سي و نه دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بيست و نه درجه و پنجاه و هشت دقيقه تا سيوسه درجه و چهار دقيقه عرض شمالي از خط

چوب چوب، از نظر گياه‌شناسي، بخش جامد و سخت زير پوست ساقه درخت يا ديگر گياهان چوبي است که به شکل بافت آوندي وجود دارد. گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته يافت مي‌شود، از نظر علمي‌در همه گياهان آوندي وجود دارد. در چوب مجراهاي زير قابل

استان خوزستان با مساحتي حدود 64236 کيلومتر مربع ، بين چهل و هفت درجه و چهل يک دقيقه تا پنجاه درجه و سي و نه دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بيست و نه درجه و پنجاه و هشت دقيقه تا سيوسه درجه و چهار دقيقه عرض شمالي از خط استوا ، در جنوب غربي اي

شهر خوسف در ارتفاع 1305 متري سطح آزاد دريا قرار دارد. اين شهر در حاشيه شرقي رودخانه شاهرود و به موازات آن از شمال شرقي به سمت جنوب غربي کشيده شده است و داراي شيب عمومي به سمت رودخانه مي باشد. در نقاط مختلف داراي شيب هاي متفاوتي است. از سمت شمال شرقي

مقدمه اين شهر داراي قدمت تاريخي زيادي است و به گفته بعضي از مورخان و پژوهشگران سابقه سکونت و استقرار انسان در آن به هزاره چهارم قبل از ميلاد مي‌رسد و به شهادت اوراق ترايخ در طي قرون متمادي،‌دوران پر نشيب و فرازي را طي نموده و شاهد دگرگوني‌هاي

فوتبال شايعترين آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال کدامند؟ هر رشته ورزشي نماي ويژه اي از آسيبها را نشان مي دهد . اکثريت آسيبهاي فوتباليستها شالم آسيبهاي نسج نرم ( تاندون و عضله ) و مفصلي هستند. کوفتگيها، پيچ خوردگيها( بويژه درمچ پا) و کشيدگي

سرزمين تالش در شمال ايران ، و بخش شمالي استان گيلان قرار دارد که در آن قومي همنام با اين سرزمين يعني تالشها زندگي مي کنند و مرکز آن شهر هشت پر است . در گذشته اي بسيار نزديک تالش را بيشتر به عنوان مردماني کوه نشين و دامدار مي‌شناختند تا کشاورز و جلگ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول