دانلود مقاله مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌

Word 94 KB 844 25
مشخص نشده مشخص نشده کتابداری
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه‌
  هدف‌ من‌ از این‌ مقاله‌ برجسته‌کردن‌ برخی‌ از نتایج‌ عمده ‌ پروژه ‌ دکترای‌ خود [9 ] در موضوع‌ مدیریت‌ کیفیت‌ در بخش‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ است‌. در این‌ مقاله‌ از میان‌ مباحثی‌ که‌ در خود رساله‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ام‌ بیش‌تر به‌ جوانب‌ عملی‌ خواهم‌ پرداخت‌ تا ملاحظات‌ نظری‌. در عین‌ حال‌ احساس‌ می‌کنم‌ که‌ لازم‌ است‌ بحث‌ را با برخی‌ تعاریف‌ اساسی‌ شروع‌ کنم‌، چرا که‌ کلماتی‌ مثل‌ کیفیت‌ و سیستم‌ در نظر افراد مختلف‌ معانی‌ متفاوتی‌ دارند؛ به‌ عبارت‌ دیگر این‌ کلمات‌ هم‌ معانی‌ ضمنی‌ و هم‌ معانی‌ صریح‌ متفاوتی‌ دارند.
  سازمان‌های‌ خدماتی‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌، کارگزاران‌ اطلاع‌رسانی‌، تولیدکنندگان‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌، و... مأموریت‌های‌ گوناگونی‌ دارند که‌ نسبتاً پایدار هستند و [علاوه‌ بر آن‌ها ] اهداف‌ کاری‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدتی‌ نیز دارند. در عین‌ حال‌ مأموریت‌ کیفیت‌ از مأموریت‌های‌ مشترک‌ در تمام‌ سازمان‌ها است‌. این‌ آگاهی‌ که‌ مأموریت‌ اساسی‌ کیفیت‌ در تمام‌ سازمان‌های‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌، تأمین‌ نیازهای‌ مشتریان‌ خود است‌ و نه‌ تولید کالاها و خدمات‌ اطلاع‌رسانی‌، باید برای‌ هر مدیر و کارمند بخش‌ اطلاع‌رسانی‌ اهمیت‌ حیاتی‌ داشته‌ باشد. در محیط‌ کیفیت‌ فراگیر، مأموریت‌ کیفیت‌ را می‌توان‌ به‌ شکل‌ زیر خلاصه‌ کرد: «دستیابی‌ به‌ نتایج‌ عالی‌ به‌ لحاظ‌ رضایت‌ استفاده‌کنندگان‌ همراه‌ با حداقل‌ استفاده‌ از منابع‌ و بهبود مداوم‌ این‌ نتایج‌ در طی‌ زمان‌.»
  الگوی‌ زیر اجزای‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ مدیریت‌ کیفیتی‌ مشخص‌ را نشان‌ می‌دهد. سه‌ عنصر دخیل‌ عبارت‌اند از: یافته‌های‌ استفاده‌کننده‌، فرآیندها و نظام‌ کیفیتی‌.

  الگوی‌ اساسی‌:

   

  نتایج‌ استفاده‌ کنندگان‌:
  ... ارزیابی‌های‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ استفاده‌ کنندگان‌
  فرآیندها:
  ... ابزارهای‌ لازم‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ نتایج‌
  نظام‌ کیفیتی‌
  ... عناصر ساختاری‌، فنی‌، مدیریتی‌، انسانی‌ و اجتماعی‌ که‌
  در مأموریت‌ کیفیت‌ مؤثرند.

   

  نتایج‌ استفاده‌کنندگان‌ عبارت‌ از ارزیابی‌هایی‌ هستند که‌ از سوی‌ استفاده‌ کنندگان‌ ارائه‌ می‌شوند، یعنی‌ رضایت‌ یا عدم‌ رضایت‌ استفاده‌ کنندگان‌ طبق‌ استنباط‌ آن‌ها. نتایج‌ استفاده‌ کنندگان‌ شامل‌ انتظارات‌ تحقق‌ نیافته‌، انتظارات‌ برآورده‌ شده‌ و انتظارات‌ جدیدتر می‌شود.
  فرآیندها ابزارهای‌ مورد نیاز برای‌ دستیابی‌ به‌ نتایج‌ هستند. در آثار مکتوب‌ تخصصی‌، غالباً به‌ فرآیندها با عنوان‌ «فرآیندهای‌ ارزش‌ افزوده‌» اشاره‌ می‌شود، که‌ نشان‌ می‌دهند که‌ ارزش‌های‌ استفاده‌کنندگان‌ نظیر دستیابی‌، گزینشگری‌، جامعیت‌ و انطباق‌پذیری‌ ایجاد شده‌اند.
  نهایتاً این‌ الگو شامل‌ «نظام‌ کیفیتی‌» می‌شود که‌ اجزای‌ ساختاری‌، فنی‌، مدیریتی‌، انسانی‌ و اجتماعی‌ را که‌ در مأموریت‌ کیفیت‌ مؤثرند در بر می‌گیرد. عناصر مهم‌ نظام‌ کیفیتی‌ در یک‌ سازمان‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌، اجزایی‌ نظیر رهبری‌، ارزش‌ها و فرهنگ‌ سازمانی‌، اصول‌ مدیریت‌ کارکنان‌ و استفاده‌ از منابع‌ فنی‌ را شامل‌ می‌شوند..دو موضوع‌ مؤکد مورد تأکید عبارت‌اند از:1 رابطه ‌ بین‌ توانایی‌ها و مهارت‌های‌ کاری‌ اطلاع‌رسانی‌ حرفه‌ای‌ و مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر یا این‌ که‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر تا چه‌ اندازه‌ منعکس‌کننده ‌ اصول‌، ارزش‌ها و اخلاق‌ متخصصان‌ اطلاع‌رسانی‌ است‌.بنابر نظریه ‌ جدید مدیریت‌ کیفیت‌، بین‌ اصول‌ مدیریت‌ کیفیت‌ با مهارت‌ و دانش‌ حرفه‌ای‌ تضادی‌ وجود ندارد، اما آیا این‌ گفته‌ صحیح‌ است‌؟ برای‌ پرداختن‌ به‌ این‌ سؤال‌ بر گرایش‌های‌ موجود در پیشرفت‌های‌ اخیر در عرصه‌های‌ اصلی‌ علم‌ اطلاع‌رسانی‌/مدیریت‌ اطلاع‌رسانی‌ تمرکز خواهم‌ کرد.
  2 دومین‌ سؤال‌ عمده‌ به‌ رابطه ‌ بین‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر و نوآوری‌ می‌پردازد. نوآوری‌ و تغییر چالش‌ عمده‌ای‌ را در پیش‌ روی‌ تمام‌ سازمان‌های‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ می‌گذارند. بنابراین‌، بررسی‌ میزان‌ و چگونگی‌ کمک‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر به‌ کتابخانه‌ در تلاش‌ برای‌ به‌ کارگیری‌ نوآوری‌های‌ مدیریتی‌ و فنی‌، جالب‌ است‌. برای‌ پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دوم‌ از داده‌های‌ یک‌ پیمایش‌ تجربی‌ بر روی‌ تأمین‌کنندگان‌ اطلاعات‌ تجاری‌ در دانمارک‌، فنلاند، نروژ و سوئد استفاده‌ خواهیم‌ کرد [12 ] . در سال‌های‌ 19941993 پرسشنامه‌ها برای‌ نمونه‌های‌ برگزیده‌ از میان‌ اعضای‌ مجامع‌ حرفه‌ای‌ ارسال‌ شد و 139 پرسشنامه‌ بازگشت‌ که‌ نرخ‌ پاسخ‌ 60 درصدی‌ را نشان‌ می‌داد. پاسخ‌ دهندگان‌، کل‌ حلقه ‌ اطلاعاتی‌ (کتابخانه‌های‌ علمی‌ پژوهشی‌ و تخصصی‌، تولیدکنندگان‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌، میزبان‌ها، و...) را زیر پوشش‌ قرار می‌دهند. از همگرایی‌ تا نفوذ
  مدیریت‌ کیفیت‌ و علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و کتابداری‌
  در وضعیت‌ حاضر مدیریت‌ علوم‌ اطلاع‌ رسانی‌ و اطلاع‌رسانی‌ تقریباً رشته‌های‌ اصلی‌ را که‌ در برنامه‌های‌ آموزشی‌ مدارس‌ یا دانشکده‌های‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و کتابداری‌ دنیای‌ غرب‌ گنجانده‌ شده‌اند زیر پوشش‌ می‌گیرند. فهرستی‌ از رشته‌های‌ اسلامی‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ در نمودار 1 نشان‌ داده‌ شده‌. این‌ جدول‌ رابطه ‌ بین‌ رشته‌های‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌، جوانب‌ مدیریتی‌ آن‌ها (ستون‌ دوم‌)، و رابطه ‌ آن‌ها با سه‌ جزء اساسی‌ الگوی‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (نتایج‌، فرآیندها و نظام‌ کیفیت‌) را نشان‌ می‌دهد

   

  با توجه‌ به‌ مثال‌های‌ بالا مشاهده‌ می‌شود که‌ جوانب‌ مدیریتی‌، مورد قبول‌ تمام‌ رشته‌های‌ اصلی‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ هستند. این‌ نمودار همچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تاثیر اجزای‌ اساسی‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، با توجه‌ به‌ هر رشته‌ و زمان‌، تفاوت‌ می‌کند. پرانتزهای‌ دو طرف‌ «نتایج‌» نشانگر آن‌ هستند که‌ «نظریه ‌ بازیابی‌ اطلاعات‌» به‌ طور سنتی‌ بر اندازه‌گیری‌ میزان‌ اثربخشی‌ فنون‌ و فرآیندهای‌ گوناگون‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ تأکید داشته‌ است‌، حال‌ آن‌ که‌ اخیراً شاهد رشد آگاهی‌ از اهمیت‌ اندازه‌گیری‌ نتایج‌ یا حاصل‌ فرایندهای‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ به‌ لحاظ‌ رضایت‌ استفاده‌ کنندگان‌ بوده‌ایم‌[10]. بنابراین‌ می‌توان‌ انتظار داشت‌ که‌ در آینده‌، تحقیقات‌ در موضوع‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ بیش‌تر بر «نتایج‌» متمرکز باشند.
  مشاهدات‌ کلی‌ بالا، با تجارب‌ هر روزه‌ در زمینه ‌ پرورش‌ و آموزش‌ کتابداران‌ و متخصصان‌ اطلاع‌رسانی‌ یعنی‌ زمینه‌ای‌ که‌ در آن‌، شاهد تلفیق‌ هر چه‌ بیش‌تر مباحث‌ مدیریتی‌ در موضوعات‌ علم‌ اطلاع‌رسانی‌ هستیم‌ انطباق‌ دارد. مثلاً در تدریس‌ کار مرجع‌، نیازهای‌ استفاده‌ کنندگان‌ و مسایل‌ روش‌شناختی‌، اخلاقی‌ و فرهنگی‌ مرتبط‌ با ارزیابی‌ و سنجش‌ کیفیت‌، سال‌ها از موضوعات‌ مهم‌ بوده‌ است‌. علاقه ‌ روزافزون‌ به‌ مباحث‌ مدیریتی‌ را می‌توان‌ در «سازماندهی‌ اطلاعات‌» که‌ هم‌ رشته‌های‌ سنتی‌ مدارس‌ کتابداری‌، فهرستنویسی‌ و رده‌بندی‌ و هم‌ موضوعات‌ جدید نظیر طراحی‌ سامانه‌ها را در بر می‌گیرد نیز مشاهده‌ کرد. در اواسط‌ دهه ‌ هشتاد «تیلور» ، دانشمند اطلاع‌رسانی‌ امریکایی‌ در حال‌ تعیین‌ و تحلیل‌ روابط‌ بین‌ فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ پردازش‌ اطلاعات‌ نظیر نمایه‌سازی‌، چکیده‌نویسی‌، فهرستنویسی‌، و ارزش‌ افزوده ‌ مربوط‌ به‌ مشتریان‌ بود [8 ] . امروزه‌ توجه‌ مشابهی‌ به‌ تضمین‌ انسجام‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ کاربرمبنا و فنی‌ در هنگام‌ طراحی‌ میانجی‌های‌ کاربران‌ 6] و نظام‌های‌ اطلاعاتی‌[11] معطوف‌ می‌گردد. در خصوص‌ علاقه‌ به‌ شیوه‌های‌ مدیریتی‌ و عوامل‌ فرهنگی‌ در حوزه ‌ «سازماندهی‌ اطلاعات‌»، افزودن‌ جزء نظام‌ کیفیت‌ (در داخل‌ پرانتز) به‌ عنوان‌ یک‌ مبحث‌ مرتبط‌ با «سازماندهی‌ اطلاعات‌» امر معقولی‌ به‌ نظر می‌رسد. نمونه‌ای‌ از این‌ تحول‌ را می‌توان‌ در عنوان‌ «سومین‌ همایش‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ سازماندهی‌ دانش‌» (ایسکو) در سال‌ 1994 با نام‌ «سازماندهی‌ دانش‌ و مدیریت‌ کیفیت‌» دید [2 ] .
  خلاصه‌ این‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد گرایش‌ بلندمدتی‌ هم‌ در آموزش‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و هم‌ در محافل‌ حرفه‌ای‌ اطلاع‌رسانی‌ به‌ مباحث‌ مدیریتی‌، نه‌ فقط‌ از سوی‌ افرادی‌ که‌ مسئولیت‌های‌ مهم‌ مدیریتی‌ دارند، بلکه‌ همچنین‌ از سوی‌ کارکنانی‌ که‌ وظایف‌ کم‌وبیش‌ تخصصی‌ «محض‌» اطلاع‌رسانی‌ دارند وجود دارد. گرایش‌ دیگری‌ که‌ می‌توان‌ در بسیاری‌ از رشته‌های‌ فرعی‌ علوم‌ اطلاع‌ رسانی‌ دید تغییر نگرش‌ از کتابخانه‌محوری‌ به‌ مشتری‌محوری‌ است‌. این‌ امر را حتی‌ در رشته‌های‌ نرمش‌ناپذیر نظریه ‌ «بازیابی‌ اطلاعات‌» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد؛ در این‌ حوزه‌، کفایت‌ معیارهای‌ سنتی‌ و فنی‌ (جامعیت‌ و مانعیت‌) در اندازه‌گیری‌ میزان‌ اثربخشی‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ تدریجا" مورد تردید قرار می‌گیرد و استفاده‌ از معیارهای‌ جدید و کاربرمحور را در پی‌ خواهد داشت‌. 
 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

   

  1. ABBOTT, CHRISTINE. Aslib, Performance Measurement in Library and Information Services. London, 1994, 57 p.
  2. ALBRECHTSEN, HANNE (ED.). Knowledge Organization and Quality
  Management. Proceedings of the Third International ISKO Conference 20-24
  June 1994, Copenhagen, Denmark/ Ed. by Hanne Albrechtsen and Susanne
  Oernager. Frankfurt a.M.: Indeks Verlag. 457 p.(Advances in Knowledge
  Organization, Vol. 4).
  3. BANASCHECK, JENS. TQM and Innovation. In: The European Quality
  Model - European Quality Management Forum, 27-28 September 1995,
  Berlin. E.F.Q.M. 1-4. (Workshop 5: TQM and Innovation.)
  4. GARVIN, DAVID A. Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge.
  The Free Press, New York, 1988, 319 p.
  5. HERNON, PETER. AND McCLURE, CHARLES R. Evaluation and Library
  Desision Marking. Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey 1990,
  266 p.
  6. HYLDEGARD, JETTE. Factors affecting qualified communication through
  intelligent interfaces. In: New Library World, Vol. 1106, Vol. 94, 1993, p.
  8-13.
  7. IMAI, MASAAKI, Kaizen. The Key to Japan's Competitive Success.
  McGraw-Hill, New York, 1986, 259 p.
  8. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. The Use of Quality Control Principles and
  Methods in Library and Information Science Theory and Practice. In: Libri,
  1992; Vol. 42, no.4, p. 283-295.
  9. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. Quality Management in the Library and
  Information Services Sector. Aarhus: The Aarhus School of Business,
  Department of Total Quality Management, 1996, 211 sider. (Ph.D.thesis).
  ISBN 87-89695-26-7
  10. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. Quality Management Principles and
  Methods in Library and Information Science and Practice. In: Encyclopedia of Library and information Science (Allen Kent (executive editor). Marcel
  Dekker, Inc., New York, Vol. 56, supplement 19, p. 318-352.
  11. JOHANNSEN, CARL. GISTAV. Information Quality as a Competitive
  Weapon at the Global Information Market: The Significance of Kalseth, Kael
  and Kristiansen, Kari Helene (Ed.). TQM. In: Information Power:
  Proceedings from the 9th Nordic Conference on Information and
  Documentation / Ed. by Oslo: Norsk Fagbibliotekforening, 1995, p. 211-220.
  12. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. Application of Quality Management in the Nordic countries: Results from the Nordic Quality Management Project. In:
  FID News Bulletin, Vol. 45, Issue 5, May 1995, p. 149-155.
  13. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. Quality Management and Innovation:
  Findings of a Nordic Quality Management Survey. In: Libri, Vol. 45 (1995), p. 131-144.
  14. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. Strategic Issues in Quality Management
  (1): Theoretical Considerations. In: Journal of Information Science, Vol. 22,
  No.3. p. 155-164.
  15. JOHANNSEN, CARL GUSTAV. Strategic Issues in Quality Management
  (2): Survey analysis. In: Journal of Information Science, Vol. 22, No.4,
  p. 231-245.
  16. MARCHAND, DONALD. Managing information quality. In: Information
  Quality: definitions and dimensions. Proceedings of a NORDINFO seminar,
  Royal School of Librarianship, Copenhagen 1989, Ed. by Irene Wormell.
  Taylor Graham, London, 1990, p. 7-17.
  17. MILLER, C. WILLIAM. Quantum Quality: Quality Improvement through
  Innovation, Learning & Creativity. White Plains: Quality Resources, 1993,
  180p.
  18. KANJI, G.K. Can T.Q.M. help innovation? In: The European Quality Model - European Quality Management Forum, 27-28 September 1995, Berlin.
  E.F.Q.M., 1-4 (Workshop 5: TQM and Innovation).
  19. Oakland, J.S. Total Quality Management: The route to improving
  performance (2nd Ed.) Butterworth/Heinemann, Oxford, 1993, 463 p.
  20. OLAISEN, JOHAN ET AL. The Innovative Library: Innovation Theory
  Applied to Library Services. In: Libri, Vol.95, 1995, p. 79-90

مدتي است که بحث بحران اشتغال در کشور مطرح شده است که دليل عمده آن رسيدن موج جمعيتي دهه شصت به مرزهاي ورود به دانشگاه و بازار کار است. توسعه تکنولوژي و بويژه تکنولوژي اطلاعات مي‌تواند کمک قابل توجهي به حل اين مشکل بنمايد و شغلهاي متنوع و بسياري در اي

چندين سال است که پاورپوينت[1] را براي کلاسهاي آموزشي کتابخانه به کاربرده ام.دربهارسال 2000، يک دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي به نام لين،[2] مرا به پروژه اي که بايد براي کلاس تحقيقش درمقطع کارشناسي ارشد تکميل ميکرد، دعوت کرد.وي درکلاس آموزشي روانشن

این یاداشت می پردازد به برداشت از درآمد باقی مانده، که ممکن تعریف شود از مازاد سود که باقی مانده ها بعد از هزینه سرمایه (هزینه فرصت) جوابگو هست. در حالی که علت برداشت اثر گذشته 19 قرن، تحقیقات فرضی دقیق و عمیق و کاربردها فراوان در زندگی واقعی نسبتاً جدید هستند و شرکت در میان رشته ای از امور مالی و ریاضیات مالی شرکت حساب متصل دارد (1982،1981،peasenall،1989،1987،peccati، ...

اشاره : اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج ...

انسان، موضوع تربيت است و هر‌گونه طرحي در اين زمينه مسبوق به نگاه انسان‌شناختي ويژه‌اي است. در اين نگاه، تربيت، دين و انسان همواره ملازم يکديگرند. با ظهور ديدگاه‌هاي جديد در حوزه موضوعات نظري و فلسفي، به‌ويژه در زمينه فلسفه تعليم و تربيت، چالش‌هايي ت

اين مطالعه که با هدف بررسي تحوّل هويت ديني در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است، داراي دو مرحل? کمي و کيفي است. در مرحل? اول، دويست و هشتاد و نه نفر از دانشجويان سه رشته علوم تربيتي شيمي و مهندسي برق که در سه مقطع ترم اول ترم چ

زندگينامه محمدرضا شجريان تولدم روز اول مهر ماه سال يکهزارو سيصد و نوزده خورشيدي در مشهد است، در خانواده اي که پدر بزرگم (علي اکبر) صداي بسيار رسايي داشته و به زيبايي آواز مي خوانده است. او از مالکين بزرگ مشهد بود و از خواندن در جمع پرهيز داشته ،

تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندک طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به کاوش پيرامون مفهوم ق

مصرف گسترده و کلان انرژي حاصل ازسوختهاي فسيلي اگرچه رشد سريع اقتصادي جوامع مدرن صنعتي را به همراه داشته است اما بواسطه نشر آلاينده هاي حاصل از احتراق و افزايش غلظت گاز کربنيک در اتمسفر و پيامدهاي آن، جهان را با تغييرات برگشت ناپذير و تهديد آميزي موا

از زبان مادري تا زبان بين‌المللي مقدمه شايد اين واقعيت در نگاه اول عجيب و اغراق‌آميز به‌نظر برسد که بسياري از انسان‌هاي جهان براي رفع احتياجات روزمره‌ي خود مجبورند تا چهار يا پنج زبان را بياموزند: زبان مادري يا محلي و قومي، که زباني است که انسان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول