دانلود مقاله رایگان جمعیت جهان

Word 56 KB 8581 4
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نخستین انواع انسانهای امروزی ، تقریبا 50 میلیون سال پیش در آفریقا پدیدار شدند .

  انسان سیر تکاملی را می پیمود ، در پی آنچه که زیست شناسان آن را ‹‹ زنجیر غذا ›› نامیده اند ، بر جمعیتش افزوده می شد . منشاء تمام انرژی حیوانی ، در نهایت از فرآیند فتوسنتز گیاهان است .

  این بحث نظری است .  اما آنچه ما درباره تراکم جمعیت بدان معتقدیم ، یعنی وجود یک نفر در 10 کیلومتر مربع ، در سرزمینهای قابل سکونت و دو تا سه نفر در هر 100 کیلومتر در مجموع سرزمینها ، توسط آماری درباه جمعیت انسانهایی که هنوز به شیوه های بدوی در عصر جدید می زیند بویژه بومیان استرالیا مورد تایید قرار می گیرد .

  احتمالا جمعیت پس از 75000 سال پیش از میلاد ، به هنگام آغاز واپسین عصر یخبندان ، و به سردی گراییدن آب وهوا که مانعی در برابر زندگی مساعد در زیستگاه آدمی بود ، به ناچار اندکی کاهش یافته باشد .

  به هنگام عقب نشینی یخچالها ، دسته ای از شکارچیان در مدار قطب شمال به تعقیب گله  ماموتها پرداختند . دراین پهنه ، شکارچیان پلی رادر تنگه برینگ که در دورانهای معینی از عصر یخبندان وجود داشته است ، کشف کردند . احتمالا حدود 25000 ق . م و شاهد هم 10000 ق .  م ، اینان به امریکای شمالی راه یافتند و در طول چندین سده از دومین تاریخ احتمالی در سراسر قاره امریکا گسترش یافتند . پیش ازاین ، دیگران به سفرهایی در مسیر مجمع الجزایر اندونزی تا استرالیا دست زدند .

  گسترش جمعیت بشری به قاره امریکا ، عرضهای شمالی تر و استرالیا ، به طور موثری قلمرو انسان را گسترش داد . همچنین بامساعد شدن هوا ، جمعیت انسانها در 1000 ق . م احتمالا بیش از دو برابر جمعیت در 100000 سال پیش از میلاد بوده است . بنابر این ، به هنگام پسروی نهایی یخچالها ، جمعیت بشر حدود 4 میلیون نفربوده است .

  این روند جمعیت از رشد خوبی برخوردار بود . این افزایش تقریبا از گستردگی محیط زیست سرچشمه می گرفت و در آن زمان ، این مرحله به حد نهایی خود رسیده بود . افزایش بیشتر فقط از طریق تراکمهای بیشتر می توانست امکان پذیر باشد .

   

  اروپا : بررسی کلی

  000/ 600  / 9 کیلومتر  مربع ( بجز جزیره های منطقه 15 )

   

  نخستین اروپاییان شکارچیان عصر پارینه سنگی هیچ گاه در بهترین وضعیت ، تعدادشان به 000/ 100  نفر نرسید . در بدترین وضعیت بویژه در طول دوره های سرد واپسین عصر یخبندان تعداد آنها به طور چشمگیری کمتر از این بود . در پایان عصر یخبندان ، تحولی در رهایی از این کاهش جمعیت پدید آمد . در طول بهتر شدن آب و هوا در دوران میانه سنگی ( 10 هزار تا 6 هزار سال پیش از میلاد ) تعداد جمعیت آنها همچون بهترین شرایط آب و هوا در گذشته ، افزایش یافت و سرانجام اندک اندک به 000/ 250 نفر رسید .  سپس در انقلاب نوسنگی ، در 5 هزار سال بیش از میلاد افزایش چشمگیری در تعداد جمعیت آنان رخ نمود . مجموع جمعیت دراین زمان بیش از یک میلیون نفر بود . این عصر همچنین موجب پیدایش نخستین تمایز مهم بین شیوه های سکونت بود ، چون تراکم جمعیت یابندگان غذا در عصر پارینه سنگی ندرتا به 1 /0 نفر در هر کیلومتر مربع  بود تا زمانی که این کشاورزان ، مهاجرتشان را از پهنه های جنوبی وغربی اروپا  به پایان رسانند ( بنابر برآورده های در حدود 3000 سال قبل از میلاد ) ، جمعیت این قاره به بیش از 2 میلیون نفر رسید .

   در طول هزار سال بعدی که جامعه ، وارد عصر مفرغ شد ، افزایش ناهمگون جمعیت از خاور نزدیک به اروپا آغاز شد . منطقه  ورودی جمعیت ،  یونان بود که مهاجران از راه دریا وارد اروپا می شدند .

  پیامد نهایی این مهاجرت علاوه بر افزایش دیگری در تعداد جمعیت ، تغییر در شیوه توزیع آن بود . گرچه روند  تعداد جمعیت یکنواخت بود ،  امابر مبنای معیارهای جدید کند می نمود : در هر 2000 ق . م . مجموع جمعیت اروپا به 5 میلیون نفر رسید و تا 1000 ق . م این تعداد به 10 میلیون نفر افزایش یافت .

  تغییر درتوزیع جمعیت مربوط به میزان افزایش چشمگیر  غیر  متناسب جمعیت در کشورهای مدیترانه ای بود . احتمالا افزایش جمعیت در این کشورها بازتابی از بهبود وضعیت کشاورزی در خاور نزدیک از آغاز تاریخ بوده است . این فزونی در  هر سرزمینی که از آب و هوایی مشابه برخوردار بود ، به چشم  می خورد . پیشرفت کشورهای مدیترانه ای که به منزله گذرگاه بزرگ طبیعی بود نیز می توانست به طور موثری موجب افزایش این مقدار جمعیت باشد . به هر  علتی که بود تا پایان عصر مفرغ در 1000 ق . م  . تراکم جمعیت بیش از حد  متوسط جمعیت اروپا ، با ضریب 3 در یونان و بیش از ضریب 2 در ایتالیا بود ( تصویر 1 -  3 ) .  این امر ،  زمینه جمعیت نگاری درزمان پیدایش جامعه باستان است .

  در زمانی که اسکندر به سوی شرق پیشروی می کرد ، مرکز قدرت اروپا از شرق این قاره به سوی سرزمینهای غربی تر آن ، یعنی ایتالیا ، در حال جابجایی بود . با تسلط بر شبه جزیره ایتالیا و جمعیت ها میلیونی آن ، رم تشیکلات سیاسی را پی ریخت  که به طور کامل بر تمامی کشورهای اروپایی تسلط داشت .

  پیامد ، سریع آن ، جنگ با تنها قدرت عظیم مدیترانه  غربی یعنی کارتاژ بود . پیامد نهایی این جنگ تشکیل امپراتوری روم بود که در نهایت با گسترش قلمرو خود ، تمامی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه را در بر گرفت . این موفقیت باعث موفقیتهای دیگری شد ؛ در حالی که اخراج 48 ایالت به سوی پایتخت  گسیل می شد ، تراکم جمعیت ایتالیا بالاترین حد جمعیت یونان را پشت سرگذاشت . در حالی که تمام جمعیت اروپا تنها 31  میلیون نفر بود ، 7 میلیون نفر در ایتالیا زندگی می کردند .

  تا 2000 میلادی امپراتوری روم قدرتمندتر شد و تا این زمان 46 میلیون نفر تبعه داشت که 28 میلیون از 36 میلیون نفر جمعیت اروپا را در بر می گرفت ( تصویر 1 5 ) . این امر پیشرفت خوبی محسوب می شد . در پی آن جمعیت کاهش یافت و در چهار سده بعد نیز وضعیت وخیم تر شد . تعداد جمعیت باکاستی اقتصاد ، کاهش یافت . مجموع کاهش جمعیت اروپا تا سال 600 میلادی به 26 میلیون نفر رسید ، 25 % کمتر از بیشترین میزان جمعیت درسال 200 میلادی . کاهش جمعیت عمومی بود و در اولین نگاه این چنین می نمودکه به علت بدی آب وهوا پدید آمده است . این مساله احتمالی بیش نبود . مشخص است که کاهش جمعیت در کشورهای مدیترانه بیش از کشورهای شمالی اروپا به چشم می خورد . در صورتی که هوا سردتر می شد این کاهش  بر خلاف آن چه بود که انتظار می رفت . با آن که جامعه باستان بیش از اندازه توسعه یافته بود ، این کاهش بسیار زیاد به نظر می رسید و کاهش قدرت نتیجه آن بود . علت آن هرچه که بود روند جدید کاهش نتایج جالبی در پی داشت . قدرت امپراتوری روم ور به کاستی گذاشت و در نهایت به سقوط آن منجر شد . تمدن باستان فرو پاشید و به جای آن جامعه ای جدید فئودالی سده ها میانه به وجود آمد .

  اروپا در سده هشتم میلادی ، دستیابی به شیوه ای جدید را آغاز کرد و بار دیگر جمعیت آن افزایش یافت . جمعیت از 26 میلیون در پایین ترین سطح درسده های میانه به 30 میلیون تا سالهای اولیه سده نهم میلادی و به 36 میلیون نفر تا سال 1000 م . بهترین وضعیت دوران باستان رسید . از این زمان روند رشد جمعیت رو به افزایش گذاشت و میزان آن  شتاب بیشتری یافت . در سده یازدهم میلادی جمعیت به بیش از یک پنجم افزایش یافت .در سده دوازدهم این عدد به بیش از یک چهارم و در سده سیزدهم میلادی اوج قرون وسطی تا بیش از یک سوم رو به فزونی گذاشت . در آغاز قرن چهاردهم کل جمعیت به رقم بی سابقه 80 میلیون نفر رسید .

  جمعیت اروپا در این زمان به شکلی بس متفاوت نسبت به جمعیت دوران باستان در سرتاسر قاره پراکنده شد . مرکز جهان باستان کشورهای مدیترانه ای بود که در کناره محدوده اتصال یونان و ایتالیا قرار داشت ،

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

نخستین اروپاییان شکاچیان عصر پارینه سنگی هیچ گاه در بهترین وضعیت، تعدادشان به 000/100 نفر نرسید. در بدترین وضعیّت بویژه در طول دوره های سرد واپسین عصر یخبندان تعداد آنها به طور چشمگیری کمتر از این بود. در پایان عصر یخبندان، تحوّلی در رهایی از این کاهش جمعیّت پدید آمد. در طول بهتر شدن آب و هوا در دوران میانه سنگی ( 10 هزار تا 6 هزار سال پیش از میلاد ) تعداد جمعیّت آنها همچون ...

کيفيت وکميت جمعيت، عوامل مهم در فرآيند توسعه صنعتي هستند، لذا پيگيري و تجزيه و تحليل دقيق آماري مربوط به ميزان جمعيت، نرخ رشد و طبقه بندي آن بر اساس گروه هاي سني ، جنس، تحصيلات و مهارت، حياتي ترين ابزا براي برنامه ريزان محسوب مي شوند. آمارهاي جمعيت

کيفيت وکميت جمعيت مقدمه کيفيت وکميت جمعيت، عوامل مهم در فرآيند توسعه صنعتي هستند، لذا پيگيري و تجزيه و تحليل دقيق آماري مربوط به ميزان جمعيت، نرخ رشد و طبقه بندي آن بر اساس گروه هاي سني ، جنس، تحصيلات و مهارت، حياتي ترين ابزا براي برنامه ر

مقدمه کيفيت وکميت جمعيت، عوامل مهم در فرآيند توسعه صنعتي هستند، لذا پيگيري و تجزيه و تحليل دقيق آماري مربوط به ميزان جمعيت، نرخ رشد و طبقه بندي آن بر اساس گروه هاي سني ، جنس، تحصيلات و مهارت، حياتي ترين ابزا براي برنامه ريزان محسوب مي شوند. آمار

مقدمه کلمه جمعيت چه عبارات و مفاهيمي را به ذهن شما مي آورد . جمعيت کلاس ، جمعيت شهر يا روستا ؟ جمعيت يک کشور ، رشد بي رويه جمعيت ؟ آيا تاکنون هيچ يک از مشکلاتي که به جامعه آن روبروست به افزايش جمعيت نسبت داده اند . از 1 تا 60 به طور آرام ب

مقدمه: همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می ...

چکیده منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی یکی از خاستگاههای تمدن و فرهنگ شهری ست. ویژگی عمده کشورهای این منطقه این است که هرچند انتقال جمعیتی یعنی انتقال از مرگ‌ومیر و باروری بالا به مرگ‌ومیر و باروری پائین صورت گرفته است ولی هر کشوری در مراحل متفاوتی از آن قرار دارد. پیش‌بینی شده است که شمار جمعیت در این منطقه طی چندین دهه همچنان افزایش یابد و این بدان خاطر است که گشتاور رشد جمعیت ...

جمعیت چین چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در ...

چکیده منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی یکی از خاستگاههای تمدن و فرهنگ شهری ست. ویژگی عمده کشورهای این منطقه این است که هرچند انتقال جمعیتی یعنی انتقال از مرگ‌ومیر و باروری بالا به مرگ‌ومیر و باروری پائین صورت گرفته است ولی هر کشوری در مراحل متفاوتی از آن قرار دارد. پیش‌بینی شده است که شمار جمعیت در این منطقه طی چندین دهه همچنان افزایش یابد و این بدان خاطر است که گشتاور رشد جمعیت ...

مقدمه پدیده پیر شدن جمعیت جهان به دلایل: کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفتهای علوم پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که عدم توجه به آن جامعه انسانی را در آینده‎ای نزدیک در مقابل مسائل و مشکلات بسیار پیچیده‎تر و چه بسا لاینحل قرار خواهد داد. درصد جمعیت سالمندان تحقیقاً در کلیه کشورها به طور منظم رو به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول