دانلود مقاله آزمون ، چرایی و چگونگی آن

Word 27 MB 9198 80
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه

  در موقعیت های مطلوب یادگیری ، فرایندهای ارزشیابی و آموزش به نحو جدایی با هم مرتبط هستند . اهمیت ارزشیابی در اندازه گیری میزان یادگیری خلاصه  نمی شود . موضوع مورد ارزشیابی ، طرق انجام آن و چگونگی  بیان نتایج همگی حامل پیامی روشن و آشکار است . این پیام حاوی نکات ارزشمندی در زمینه ی آن چه باید فرا گرفته شود، چگونگی فراگیری مطالب ، عناصر کیفی حایز اهمیت و سطح انتظارات از عملکردها است .

  هم چنین ، وجود ارزشیابی با کیفیت بالا برای درک نیازهای فردی و گروهی و تناسب اهداف با محتوای برنامه های آموزشی و آگاهی از نیازهای دانش آموزان و چگونگی کیفیت آموزش، امری ضروری است .

  ارزشیابی های رسمی و یا غیر رسمی کلاسی ، مدرسه ای و منطقه ای ، آموزش و یادگیری را به هم پیوند می دهد و معلمان و مسئولان آموزشی را قادر می سازد که بر کارایی خود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نظارت داشته باشند . ارزشیابی دقیق و صحیح ، همچنین موجبات ترغیب و سازماندهی یادگیری و تدریس را فراهم می آورد و اطلاعات حاصل از آن، دانش آموزان را درجهت بهبود عملکرد خود رهنمون می شود .

  آزمونهای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید به عنوان ابزاری برای پیشبرد امر آموزش ، ایجاد انگیزه برای فراگیری و همچنین ارزشیابی عملکردها، طراحی شوند .

  در استفاده از آزمونهای موسسات مختلف ، مدیران ، دبیران و اولیاء اغلب از خود می پرسند که « از چه آزمونهایی باید استفاده کرد ؟ » «  سؤالات آزمون چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟ » « گزارشهای ارایه شده پس ازبرگزاری آزمون حاوی چه مطالبی باید باشد ؟ »

  یافتن پاسخی مناسب به پرسشهایی از این قبیل ، نیازمند صرف وقت و وسواس بسیاری است . نباید فراموش کرد که برخی از آزمونها نقش تعیین کننده ای در آینده ی دانش آموزان ایفا    می کند . بنابراین باید نهایت دقت را در انتخاب درست آزمونها به کار بست .

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست مندرجات

   

  آزمون ، چرایی و چگونگی آن :

  تعاریف ....................................................................................... 4

  دسته بندی آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها ..............................                4

  دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی...............           5

  دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده ............         8        

  مراحل ارزشیابی آموزشی ...............................................................   10

  تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ....................................................     11

  تعیین هدفهای آموزشی ...................................................................    11

  سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان ..........................................      13

  وسایل کتبی اندازه گیری پیشرفت تحصیلی .........................................        16 

  آزمون های چند گزینه ای ..............................................................     20

  شرایط اجرای آزمون های کتبی ......................................................       23

  تعریف و انواع روایی ..................................................................      28

   

  پیوست ها :

  گزارش ها ...............................................................................     31

  برنامه ها ...................................................................................   38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  تعاریف

  اندازه گیری عبارت است از فرایندی دقیق و نظام دار که تعیین می کند یک شخص یا یک شیء چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است .

  فرایند اندازه گیری نیاز به وسیله ای دارد که به آن وسیله ی اندازه گیری می گویند . وسایل اندازه گیری به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود . ویژگی های فیزیکی و رفتارهای آشکار ، مثل طول  و وزن اشیاء یا قد و وزن  افراد ، به طور مستقیم و ویژگی ها و صفات روانی مانند هوش ، خلاقیت ، انگیزیش ، نگرش یادگیری و مانند این ها به طور    غیر مستقیم اندازه گیری می شود . معمولترین وسیله ی اندازه گیری غیر مستقیم ، آزمون است .

  اما سنجش ، از آزمون و اندازه گیری مفهوم گسترده تری دارد  . بنا به گفته نیتکو ، « سنجش یک اصطلاح  کلی است و به صورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری درباره ی دانش آموزان ، برنامه های درسی و سیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد . سالویا   و   یسل دایک   می گویند سنجش تنها به جمع آوری داده ها یا اطلاعات خلاصه نمی شود بلکه به جمع آوری داده ها همراه با قصد یا منظور گفته می شود .

  داوری ارزشی بر روی اطلاعات جمع آوری شده، ارزشیابی نام دارد . ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود ، به این منظور که تعیین می شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی .

   

  دسته بندی آزمونها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها

  آزمونها به دو دسته عمده ی « آزمونهای استاندارد شده » و « آزمونهای معلم ساخته » تقسیم می شوند . آزمونهای استاندارد شده ، آزمونهایی هستند که با استفاده از نمونه های بزرگ آزمون شوندگان و غالباً به وسیله ی موسسه ها یا بنگاه های آزمون سازی دولتی یا خصوصی و یا مراکز آموزشی و علمی برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با مقاصد ارزشیابی از    دوره های تحصیلی ، تهیه و توزیع می شوند . در این نوع آزمون ها ، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .

  آزمونها، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .

  آزمونهای معلم ساخته آزمونهایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود تهیه می کنند و در طول دوره ی آموزش و یا در پایان دوره به اجرا در         می آورند . در این آزمونها ، ملاک مطلق اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .

  آزمونهای استاندارد شده و معلم ساخته ی پیشرفت تحصیلی را می توان برای تصمیم گیریهای زیر مورد استفاده قرار داد :

  تصمیمات آموزشی مربوط به کم و کیف جریان آموزش را باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته گرفت .

  تصمیمات مربوط به ارتقای دانش آموزان را نیز ، باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته ، که در بر گیرنده ی موضوعات مشخص درسی و هدفهای دقیق آموزشی است ، گرفت .

  تصمیمات تشخیصی مربوط به مشکلات یادگیرندگان و تصمیمات مربوط به رفع نواقص یادگیری و آموزش را می توان بر مبنای هر دو نوع آزمون اتخاذ کرد .

  تصمیمات مربوط به جایابی یا پایه گزینی افراد به اندازه گیری وسیع تری نیازمند است ؛ بنابراین بهتر است در این مورد از آزمونهای استاندارد شده استفاده کرد .

  تصمیمات مربوط به راهنمایی و مشاوره ی دانش آموزان معمولاً به مقایسه های هنجاری نیازمند است ؛ بنابراین بهتر است برای این منظور، از آزمونهای استاندارد شده استفاده کرد .

  از آن جایی که تصمیمات مربوط به انتخاب بر مبنای مقایسه ی افراد و گروه ها گرفته می شود ؛ بنابراین در این مورد نیز بهتر است از آزمونهای استاندارد شده استفاده شود .

  تصمیمات مربوط به برنامه ریزی درسی نیز ، که به انتخاب یک برنامه از میان برنامه های مختلف منجر می شود ، به مقایسه ی وسیع نیازمند است ، که آن هم از عهده ی آزمونهای استاندارد شده برمی آید .

  تصمیمات مربوط به ارزشیابی از میزان موفقیت مدارس مختلف ، مستلزم کسب نظری جامع و مقایسه در این باره است ، که یک مدرسه در مقایسه با مدارس دیگر    تا چه حد موفقیت کسب کرده است . برای این منظور نیز ، آزمونهای استاندارد شده مفیدتر هستند .

   

  دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی

  ارزشیابی به این منظور به کار می رود که تعیین می شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند  یا نه . بنابراین ، یکی از راههای تقسیم بندی انواع ارزشیابی ها با توجه  به هدف یا موضوع ارزشیابی است . از این لحاظ ، ارزشیابی های مختلف آموزشی را می توان در گروه های زیر قرار داد :

   

  ارزشیابی از دانش آموزان

  منظور از ارزشیابی از دانش آموزان عمدتاً ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی یا ارزشیابی از میزان  یادگیری آنان است . استفاده از نتایج ارزشیابی دانش آموزی به ویژه نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، نه تنها برای قضاوت درباره ی عملکرد یادگیرندگان ، بلکه برای داوری درباره اثر بخشی کیفیت آموزش و روشها و مواد آموزشی نیز مفید است . ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که مهم ترین نوع ارزشیابی آموزشی است ، تعیین می نماید که دانش آموزان تا چه میزانی به هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده رسیده اند .

   

  ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی

  ارزشیابی آموزشی ، گاهی به منظور تعیین اثر بخشی برنامه ی درسی یا مواد آموزشی انجام می شود و شامل ارزشیابی از عواملی چون روشهای آموزشی ، کتابهای درسی ، ابزارهای دیداری – شنیداری و تدارکات فیزیکی و سازمانی است . در ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی نیز عمده ترین ملاک ، پیشرفت تحصیلی یا میزان یادگیری دانش آموزان است .

   

   

  ارزشیابی از پروژه های و برنامه های آموزشی

  علاوه بر برنامه های درسی و مواد آموزشی ، برنامه ها و پروژه های آموزشی ویژه نیز مورد ارزشیابی واقع می شوند . منظور از پروژه ها و برنامه های آموزشی ویژه ، کوششهایی است موقعیتی که به عنوان بخشی از برنامه های معمول مدرسه ها به حساب    نمی آیند . این برنامه ها نوعاً ماهیت نوآورانه دارند و طول مدت حضورشان به موفقیتشان وابسته است .

   

  ارزشیابی از مدرسه

  منظور از ارزشیابی از مدرسه این است که تعیین شود هدف های پیش بینی شده برای مدرسه به چه میزانی تحقق یافته اند و نقاط قوت و ضعف کدام اند . یکی از جنبه های مهم ارزشیابی از مدرسه ، برنامه ی آزمون مدرسه است . هر چه این برنامه جامع تر و کامل تر باشد ، اطلاعات به دست آمده نیز به همان نسبت ، قابل اعتماد تر و با ارزش تر خواهد بود .

  مانند سایر ارزشیابی های آموزشی ، در ارزشیابی از مدرسه نیز پیشرفت تحصیلی         دانش آموزان مهمترین بخش برنامه ی آزمون و منبع کسب اطلاعات است .

  ارزشیابی از کارکنان مدرسه

  مقصود از ارزشیابی از کارکنان مدرسه ، ارزشیابی از همه ی کسانی است که به طور مستقیم  یا غیر مستقیم مسئول بازده های آموزشی مدرسه هستند . در سال های اخیر بر ارزشیابی از اثر بخشی معلمان سطوح مختلف تحصیلی تاکید زیادی شده است .

  شاید پیچیده ترین نوع ارزشیابی ، همین ارزشیابی از کار معلمان باشد . علت پیچیدگی این روش ارزشیابی ، کم اعتباری و بی دقتی وسایل و روشهای اندازه گیری و سنجش مورد استفاده در این نوع ارزشیابی است ، زیرا هیچ یک از منابع اطلاعاتی پیش گفته اطلاعات دقیق و بی غرضانه ای را که برای یک ارزشیابی سالم ، ضروری است ، به دست نمی دهد . بنابراین ، متخصصان ارزشیابی معلم ، پیشنهاد می کنند برای این که ارزشیابی سالمتری از معلمان به عمل آید ، باید از همه ی منابع اطلاعاتی موجود داده های لازم را به دست آورد و قضاوت نهایی را بر اساس ترکیبی از آنها انجام داد .

  ارزشیابی از کار معلمان دست کم برای دو منظور به کار می رود :

  1 – کمک به معلم در جهت اصلاح و بهبود روشهای و فعالیت های آموزشی

  2 – تصمیم گیری های شغلی ، اعم از استخدام ، ترفیع یا ارتقای معلم

   

  ارزشیابی معلم عبارت است از تعیین میزان موفقیت معلمان در رسیدن به هدفهای آموزشی خود ، در ارزشیابی معلم ، دو دسته اطلاعات ضروری است :

  1 – ملاک ها یا معیارهای موفقیت آموزشی

  2 – شاخصی از میزان موفقیت معلمان در رسیدن به این ملاک ها .

   

  روشهای ارزشیابی معلم به دسته های زیر قابل تقسیم است :

  1 – مصاحبه به عنوان وسیله ای برای گزینش و نگهداری معلمان .

  2 – مشاهده از کلاس درس

  3 – استفاده از نظر دانش آموزان

  4 – استفاده از یادگیری دانش آموزان

  5- خودسنجی یا ارزشیابی از خود

  6 – ارزشیابی به وسیله همکاران

  7 – بررسی آثار علمی معلم

   

   

   

  دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده

  ارزشیابی آموزشی و آزمون های مورد استفاده ی آنها را به چهار دسته ی ارزشیابی های آغازین ، تکوینی ، تشخیصی و تراکمی تقسیم می کنند :

   

  ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین

  نخستین ارزشیابی که پیش از انجام فعالیتهای آموزشی به اجرا در می آید ، ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین نامیده می شود . این نوع ارزشیابی به دو منظور مورد استفاده قرار         می گیرد :

  1 – آیا یادگیرندگان بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل مسلط اند ؟

  2 – یاد گیرندگان چه مقدار از هدفها و محتوای درس تازه را قبلاً یاد گرفته اند ؟

  در مورد سؤال اول ، سنجش آغازین به منظور اندازه گیری مهارت ها و دانشهای پیش نیاز یادگیری درس تازه به کار می رود . در مورد سؤال دوم ، به جای آزمون آمادگی ، از آزمون جایابی یا آزمون پایه گزینی استفاده می شود . هدف از آزمون جایابی یا پایه گزینی که به آن پیش آزمون نیز گفته می شود، تعیین میزان اطلاعات یادگیرندگان از مطالبی است که قرار است به آنان  آموزش داده شود .

   

  ارزشیابی تکوینی

  آن چه عمدتاً به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی ، یعنی برنامه یا روش آموزش مورد استفاده قرار می گیرد ، ارزشیابی تکوینی نام دارد.

  هدف از اجرای این ارزشیابی ، آگاه ساختن تولید کنندگان برنامه از نواقص برنامه ی خود  و کمک به اصلاح آن ها است . هدف از کاربرد ارزشیابی تکوینی در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، آگاهی یافتن از میزان و نحوه ی یادگیری آنان برای تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری و نیز ، تشخیص مشکلات روش آموزش معلم در رابطه با هدفهای آموزشی است .

  در ارزشیابی تکوینی ، در پایان هر واحد درسی ، یک آزمون دقیق و مختصر که حاوی هدفهای آموزشی آن واحد است ، اجرا می شود و بر اساس نتایج حاصل ، میزان دستیابی به هدفهای آموزشی مشخص می گردد .

   

   

   

  ارزشیابی تشخیصی

  نوع دیگر ارزشیابی که آن نیز در جریان آموزش انجام می گیرد ، ارزشیابی تشخیصی نام دارد . علت این نامگذاری آن است که این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکلات یادگیری   دانش آموزان به کار می رود . این آزمونها معمولاً به صورت انفرادی اجرا می شوند و در قیاس با آزمونهای پیشرفت تحصیلی ، سؤال های بیشتری را در بر می گیرند . این ارزشیابی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که معلم با مشکلات مبرم و مکرری در یک یا چند      دانش آموز رو به رو می شود ، که با روش های اصلاحی معمول ارزشیابی تکوینی قابل رفع نیست .

   

  ارزشیابی تراکمی

  در ارزشیابی تراکمی ، تمام آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره ی آموزشی تعیین می شود و هدف آن ، نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره ی اثر بخشی کار معلم و برنامه ی درسی یا مقایسه ی برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است . هدف ارزشیابی تراکمی هم نمره دادن و اتخاذ تصمیم های مختلف و  هم تعیین اثر بخشی طرح آموزشی و هدفهای معلم و میزان موفقیت او در پیاده کردن مراحل مختلف طرح  آموزشی است .

 • فهرست:

  آزمون ، چرایی و چگونگی آن :
  تعاریف ....................................................................................... 4
  دسته بندی آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها .............................. 4
  دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی............... 5
  دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده ............ 8
  مراحل ارزشیابی آموزشی ............................................................... 10
  تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .................................................... 11
  تعیین هدفهای آموزشی ................................................................... 11
  سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان .......................................... 13
  وسایل کتبی اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ......................................... 16
  آزمون های چند گزینه ای .............................................................. 20
  شرایط اجرای آزمون های کتبی ...................................................... 23
  تعریف و انواع روایی .................................................................. 28

   
  منبع:

   

  سیف ، علی اکبر – اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی – ویرایش سوم : زمستان 1382 – تهران ، نشر دوران .

  سیف ، علی اکبر – روانشناسی پرورشی : روانشناسی یادگیری و آموزش – ویرایش سوم : 1380 – تهران ،انتشارات آگاه .

  Dick,walter&hagesty,n.(1971 )topics in measurement.new  york:mc graw-hill.payne,d.a.

  (1994).designing educational projects and programs evaluation.bpston, ma:kluuer.

  Linn,r.,&gronlund,n.(2000).measurement and assessment in teaching(8 thed.)upper saddle river,nj:Merrill/prentice-hall.

در اين مقاله سعي شده است که بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( کيفي – ياد گيري ) فراگيران با توجه به اهميت آن نگاهي داشته باشيم . بر اساس اين روش که همان سنجش عملکرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري که

چکیده : فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی‌افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می‌باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان نمی‌باشند بلکه باهم متفاوتند در بعضی از آنها یادگیری از طریق چشم، در بعضی از طریق گوش در بعضی از طریق لامسه و ... انجام می‌شود پس افراد در یادگیری باهم متفاوت می‌باشند در نتیجه روشهای ارزشیابی باید متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهای فردی ...

در اين مقاله سعي شده است که بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( کيفي – ياد گيري ) فراگيران با توجه به اهميت آن نگاهي داشته باشيم . بر اساس اين روش که همان سنجش عملکرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري که

مقدمه باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش ...

مقدمه مشکلات ارزشیابی سنتی یا بهتر بگوییم روش اندازه‌گیری و سنجش موجود با جو نمره‌گرایی و پاسخ‌مداری و حافظه‌سنجی موجود در مدارس که فراگیران اسیر چنبره‌ی «داده» و «ستانده» یا «محرک و پاسخ» یا امتحانهای مکررند که سلامت روانی و جسمی آنان را تهدید می‌کند. از سوی دیگر نارضایتی از نظام ارزشیابی موجود در محافل تربیتی و نیازهای جامعه و زندگی و پیشنهاد سازمانهای آموزش جهانی مانند یونسکو ...

در اين مجموعه سعي شده که نگاهي کوتاه و گذرا درارزشيابي کيفي يا توصيفي داشته باشيم و تلاش کرده ايم تا بتوانيم همکاراني را که با اين ارزشيابي آشنايي ندارند و يا ابزار و روشها را نمي دانند تا حدّي ياري دهيم. در اين مباحث ابتدا در خصوص ارزشيابي و اهداف

مقدمه : ارزشیابی بر زندگی دانش آموزان تأثیر بسیار زیادی می گذارد و به نوعی آینده ی آن ها را رقم می زند، تأکید صرف بر توانایی های تحصیلی کافی نیست، بلکه سایر توانمندی های دانش آموزان نیز جزء اهداف ارزشیابی است. ارزشیابی کارآمد باید اهداف زیر را دنبال کند : 1- ارزشیابی باید به شناخت بیش تر دانش آموز کمک کند و استعدادهای خاص او را کشف کند. 2- با توجه به این که دانش آموزان با ترکیب ...

تأکید بر نقاط قوت به جای رتبه بندی! از مهر ماه امسال، در هزار کلاس درس دوره ابتدایی، ارزشیابی به شیوه توصیفی صورت می پذیرد و قرار است پس از طی دوره آزمایشی و ارزیابی از چگونگی موفقیت یا عدم موفقیت این طرح، آموزش و پرورش نسبت به سراسری کردن طرح در تمامی مدرسه های دوره ابتدایی اقدام کند. در صفحه فرهنگ و آموزش، کوشیده ایم در تبیین این طرح، مقالاتی را منتشر کنیم که مقاله امروز نیز ...

مقدمه پژوهش: امروزه بر اثر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی، مفهوم آموزش و پرورش به کلی دگرگون شده و علمای علوم تربیتی معتقدند که آموزش و پرورش مشتمل بر سه مرحله اساسی، شامل الف) تهیه و تدوین هدفها، ب) آموزش، ج) اندازه گیری و ارزشیابی است (سیف نراقی و نادری، 1374). ارزشیابی بخش جدائی ناپذیر فرآیند آموزش بشمار می رود و نقش آن نظارت بر تغییرات رفتاری دانش آموزان بطور اخص و نظارت بر ...

ادبیات تحقیق مقدمه صاحبنظران آموزش و پرورش عموماً بر این عقیده هستند که کیفیت مدیریت فعالیتهای آموزشی، مهمترین شاخص سطح کفایت و اثربخشی کل برنامه‌های آموزشی است؛ زیرا مدیریت با نقش تعیین کننده و مؤثری که در امر هدایت و رهبری فرایندهای آموزش و پرورش در جهت هدفهای آن دارد بالقوه هم می‌تواند موجب پیشرفت آن گردد و هم موجب از هم پاشیدگی آن (علاقه‌بند،‌1362). بنابراین، برای استفاده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول