دانلود تحقیق شبکه گسترده سم شناسی

Word 75 KB 9458 11
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شبکه گسترده سم شناسی

   

  پروژه اطلاعاتی ماده ضد آفت از ادارات گسترش تعاونی دانشگاه کرنل؛ دانشگاه ایالتی میشیگان؛ دانشگاه لیاست ارگان؛ و دانشگاه کالیفرنیا در سوییس. مخارج و حمایت اصلی توسط برنامه ارزیابی برفودرا آفت کش کشاورز ملی خدمات گسترده USDA فراهم شده بود.

  ماده ضد آفت

  اطلاعات

  نقشه مقطعی

  نام های تجاری یا سایر اسامی

   

  برلانیر(بی . تی انواع کرستاکی):دایپل؛ تری ساید؛ باکتو اسپین؛ لیتاکس؛ نووابک؛ ویکتوری. سرتان (بی . تی . انواع ایزاوا) تکنار(بی . تی . انواع اسرائیلی).

  وضع تنظیم

   

  این حشره کش میکروبی ابتدا در سال 1961 بعنوان حشره کش برای استعمال عمومی ثبت شد. ثبت استاندارد که در سال 1986توسط مرکز حمایت از محیط زیست آمریکا (EPA) صادر شد. سازندگان را ملزم به ایجاد تغییرات جزئی در برچسب احتیاط و ارائه اطلاعات بیشتری در رابطه با اثرات بی . تی بر ارگانیسم های غیر مورد هدف؛ کرد. در حالیکه EPA؛ اساس اطلاعات سم شناسی برای بی . تی کامل فرض می کند؛ اما این مرکز هنوز به اطلاعات بیشتری در مورد اثرات اکولوژی آن؛ نیاز دارد.

  مقدمه

   

  باسیل ترینجنسیس (B.t.) باکتری ایجاد شده بطور طبیعی خاک است که سمی تولید می کند که باعث بیماری در حشرات می شود. تعداد حشره کش ها براساس این سمهاست. B.t برای اداره ی آفت بدلیل ویژگیش در برابر آفتها و نیز به دلیل عدم سمیتش برای انسانها دشمنان طبیعی بسیاری از آفتهای غلات؛ ایده آل به نظر می رسد. انواع مختلفی از B.t وجود دارد که هریک دارای سمیت خاصی در برابر انواع خاص حشرات می باشد: بی . تی . ایزاوا (B.t.a.) علیه شفیره های بید موم در شانه عسل استفاده می شود؛ بی . تی . اسرائیلی (B.t.i) در مقابل مگسها؛ مگسهای سیاه و بعضی پشه ها موثر است؛ بی . تی کرستاکی(B.t.k.) انواع مختلف حشرات فلس بال از جمله بید کولی و کلم پیچ را کنترل می کند. نژاد جدیدی بنام بی . تی . سان دایگو یافت شده است که برای گونه های خاص سوسک و شپشه پنبه مفید می باشد. بی. تی . برای اینکه موثر واقع شوند؛ باید حشرات در زمان نا بالغی آنرا بخورند؛ تغذیه مرحله تکامل به شفیره ها برمی گردد. این ماده در برابر حشرات بال بی اثر است. براساس جمعیت حشرات مورد هدف پیش از کاربرد این ماده اطمینان می دهد که حشرات در مرحله شفیره ای آسیب پذیرند. بیش از 150 حشره که اکثرا شفیره حشرات فلس بال؛ شناخته شده اند که به بعضی راههای B.t. حساسند.

  باکتریها؛ ارگانیسم های تک سلولی ابتدایی هستند که به گروه ارگانیسم هایی بنام پیش هسته تعلق دارند. پیش هسته ها نه گیاهند نه جانورند. مانند اعضای خاص سلسله گیاهی؛ مثل سرخسها و قارچها؛ بی . تی . سلولهای زایش غیر جنسی تولید می کند بنام هاگها؛ که آنها قادر به زنده ماندن در شرایط زیان آور می کند. طی فرایند تشکیل هاگ؛ بی.تی نیز پیکر بلوری واحدی بعنوان محصول همراه تولید می کند. هاگها و بلورهای بی. تی باید بیش از اینکه بتوانند بصورت سم در حشرات مورد هدف عمل کنند خورده شوند. بنابراین بی . تی به سم شکم اشاره می شود. بلورهای بی . تی در پاسخ به شرایط روده ای شفیره ای حشرات حساس؛ حل می شوند. این سلولها را در روده از بین می برد که مانع گوارش معمولی می شود و تلاش می کند حشرات را از تغذیه در گیاهان میزبان باز دارد. هاگهای بی.تی می توانند سایر بافت حشرات را مورد هجوم قرار دهند که اینکار را با تکثیر در خون حشره صورت می گیرد تا حشره بمیرد و مرگ می تواند ظرف چند ساعت تا چند هفته از استفاده بی.تی صورت گیرد که به گونه حشره میزبان بی .تی خورده شده بستگی دارد.

  اثرات سم شناسی

  سمیت حاد

  هیچ شکایتی پس از خوردن هجده انسان از یک گرم بی . تی تجاری بطور روزانه طی پنج روز بصورت یک روز در میان صورت نگرفت. عده ای 100 میلی گرم از پودر آنرا روزانه بعلاوه اندازه رژیم غذایی استنشاق کردند. افرادیکه یک گرم از آنرا در سه روز متوالی خورده بودند مسموم نشده بودند.

  چون این عملی که از اولین عوامل کنترل بیولوژیکی ثبت شده برای استفاده علیه حشرات در آمریکا بود؛ بی.تی نیاز به انجام برنامه آزمایشی داشت که دقیق تر از آنچه که EPA بطور شایع برای آفت کشی نیاز داشت؛بود. در نتیجه؛ هیچ گفتگوی اطلاعاتی در رابطه با اطلاعات سمیتی خواسته شده توسط EPA برای اهداف ثبت وجود ندارد.

  میزان وسیعی از تحقیقات با آزمایش روی حیوانات با استفاده از چندین روش در معرض قرار گیری به این صورت است( بالاترین مقدار آزمایش شده 10*7/6 برای یازدهمین هاک در هر حیوان بود). نتایج این آزمایشات نشان می دهد که استفاده از محصولات بی .تی می تواند باعث لفزایش اثرات منفی کمی شود. بی . تی در سایر آزمایشهای صورت گرفته روی پرندگان؛ سگها؛ خوکهای شاخ دار؛ موشها؛ موش خرماها؛ انسانها یا سایر حیوانات سمیت حاد نداشت. زمانیکه به موش خرماها بی . تی . کا (B.T.K)

  تزریق شد؛ هیچ سم یا ویروس شاید آن اثرات دیده نشد. هیچ سمیت گوارشی در موش خرماها؛ موش ها یا بلدرچین ژاپنی که بلورهای پروتئین از بی .تی اسرائیلی خورده بودند؛ پیدا نشد.

  ترکیب بسیار کمی در آزمایش حیوانات از استنشاق و مواجهه با پوست مشاهده شد. این ممکن است با خصوصیات فیزیکی بیشتر از بیولوژیکی بی.تی آزمایش شده ایجاد شود. موشها یک یا چند دوره یک ساعته از تنفس غباریکه حاوی 10*5/6 تا از همین هاگ بی.تی در هر متر مکعب بود؛ زنده ماندند. هیچ اثر سمی در موش خرماها که فرمولبندی بی.تی با قراردادن بطور مستقیم داخل ریه هایشان در میزان g/kg 500 از وزن بدن؛ داشتند؛ مشاهده نشد.

  میزان حشره کش فرمولبندی شد؛ حشره کش که 50% موش خرماها را تقریبا می کشد؛ از مواد در گستره ای از 65/2 تا بیشتر از پنج گرم در هر کیلو گرم؛ تغذیه کرده اند. این میزان به روز کشنده 50 (LD50) برای بی.تی در موشها اشاره می شود. تعیین میزان گوارشی از بالا تا 10000 میلی گرم از هر کیلو گرم از وزن بدن سمیتی در موشها به موش خرماها یا سگها ایجاد نمی کند.

  LD50 درستی فرآورده بی.تی در خرگوشهای mg/tg28/6 بود. مقداری قرمزی ناهنجار برگشت پذیر زمانیکه 1 mg/kg/dog از فرآورده بی.تی حدود 21 روز روی پوست خراشیده شده گذاشته شده بود؛ در پوست مشاهده شده بود هیچ سم عمدی سیماتیکی مشاهده نشد. استفاده پوستی g/kg 72 از بی.تی برای خرگوشها سمی نبود.

  بلورهای بی.تی زمانیکه مستقیما به حفره های شکمی تزریق می شد باعث مرگ در آزمایش حیوانات شد. این امر نشان می دهد که بی.تی می تواند برای پستانداران سمی باشد؛ اما زمانیکه مواجهه از طریق روشهای معمولی رویارویی (خوراکی؛پوستی یا استنشاقی) است؛ متابولیسم یا نا بعدی سم از سمی شدن از پستانداران جلوگیری می کند.

  سمیت مزمن:

   

  هیچ شکایتی از هشت نفریکه هفت ماه در معرض تخمیر محیط کشت؛ کپکهای باکتریهای مرطوب؛ مواد زباله ای و پودر ایجاد شده طی تولید تجاری بی.تی صورت نگرفت.

  هیچ مدرکی از سمیت مزمن بی.تی در سگها؛ خوکها ی شاخ دار؛ موش خرماها؛ انسانها یا سایر حیوانات وجود ندارد. دادن میزان سیزده هفته از بی.تی به مقدارmg/kg8400 اثرات سمی تولید نکرد.

  اثرات زایشی

   

  این مرور اجمالی هیچ اطلاعاتی در رابطه با اثرات مواجه بی.تی با سیستم های زایشی فراهم نکرد.

  اثرات مخرب

   

  هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد بی.تی فرمولبندی شده می تواند باعث نقصهای تولدی در پستانداران شود.

   

  اثرات جهش زایی

   

  بی. ترینجسیس جهش زایی در بافت گیاهان ایجاد می کند . استفاده گسترده از بی.تی در غذای گیاهان کهن است خطرناک باشد یا ایجاد جهش زایی کند.

  اثرات سرطان زایی

   

  اثرات ایجاد شده تومور در دوسال تحقیقات مزمن طی داده روزهای 8400 از بی.تی به موش خرماها دیده نشد.

   

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

سم شناسی سم شناسی (Toxicology) درباره تاثیرات زیان آور عوامل شیمیایی و فیزیکی بر روی سیستمهای زنده بحث می‌کند. یا علم راجع به سموم تولید شده بوسیله گیاهان ، جانوران و باکتریهای پاتوژن را گفته می‌شود. این کلمه از ریشه یونانی کلمه Lagos و taxicon گرفته شده که به معنای مطالعه تاثیرات منفی مواد شیمیایی روی ارگانیسمهای زنده است. دید کلی انسان در یک محیط شیمیایی زندگی می‌کند و بسیاری ...

معرفی امنیت زیستی بعنوان روشی برای کاهش بیماریهای عفونی با وجود بهبود شرایط زندگی هنوز هم بیماری ها پس ازبلایای طبیعی مهمترین عوامل آسیب زننده‌ای بشمار می‌آیند که تاکنون مهار نشده‌اند و خسارات مالی و جانی فراوانی به بار می‌آورند. بیماریها این دشمنان قدیمی ک احتمالاً‌ قدمتی برابر با ظهورحیات برروی زمین دارند معلول علت‌های گوناگونی هستند. این مفهوم که بعضی نشانه‌ها و بیماریها ...

درمان سرطان با رياضي ! گروهي از دانشمندان آمريکايي مدلي رايانه اي را ارائه کرده اند که براساس آن مي توان ترکيبي از موثرترين روش هاي درماني معالجه سرطان را با استفاده از آلگوريتم هاي رياضي ارائه کرد. به گزارش مهر، پروژه تحقيقاتي ليزه دو فليس است

فصل اول معرفی امنیت زیستی بعنوان روشی برای کاهش بیماری های عفونی با وجود بهبود شرایط زندگی هنوز هم بیماریها پس ازبلایای طبیعی مهمترین عوامل آسیب زننده‌ای بشمار می‌آیند که تاکنون مهار نشده‌اند و خسارات مالی و جانی فراوانی به بار می‌آورند. بیماریها این دشمنان قدیمی ک احتمالاً‌ قدمتی برابر با ظهورحیات برروی زمین دارند معلول علت‌های گوناگونی هستند. این مفهوم که بعضی نشانه‌ها و ...

فصل اول مقدمه و کلیات جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند. (ادیبی سده، 1379:8) پولمولوژی، ترکیبی از واژه های یونانی polemos به معنای «جنگ» و logos به معنای «بررسی و شناسایی» ...

چکیده: پیشرفت های اخیر در جراحی بازهم علاج ناپذیر بودن سرطان را عنوان می کنند. این پیشرفت ها در تومورشناسی به بیماران کمک می کند که سرطان سر و گردن در بیماران بهتر شناخته شود. رادیوتراپی بطور سه بعدی با شکستگی ها در ارتباط است جراحی با اشعه و رادیوتراپی مربوط به استرئوتاکسی، رادیوتراپی با پرتوی نوترون، رادیوتراپی با ذرات باردار- رادیوتراپی بصورت جراحی مشخص می شوند. این پیشرفت‌ها ...

خلاصه از زمانيکه پروبيوتيک ها مورد توجه قرار گرفتند ، محصولات متنوع زيادي به عنوان حامل پروبيوتيک ها مطرح شدند تا مصرف کنندگان بتوانند مقادير زيادي سلول هاي پروبيوتيک را به خاطر اثر درماني آنها دريافت کنند(15) . با توجه به خواص تغذيه اي ، رژيمي و

مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی در ابتدا لازم است بدانید که بر طبق آمار اداره ملی ایمنی (National safety council) که بر حسب آمار مرگ و میر کارگران به دست آمده است کشاورزی یکی از خطرناک ترین صنایع دنیا درایالات متحده شناخته شده است.افرادی که در مزارع کار می کنند شامل صاحبان مزارع اپراتور ها خانواده های کارگران و کارگران اجاره ای پنج برابر بیشتر ازسایر نیرو های کار حتی کارگران ...

ازدیاد سرطانی سلول‌های بافت غده برای پیکر آسمانی سرطان به خرچنگ (صورت فلکی) رجوع نمائید. سَرَطان یا چَنگار[۱] بیماری‌ای است که در آن سلول‌های بدن بطور کنترل نشده‌ای تکثیر می‌یابند. در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول، مرگ سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد. سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می‌شود[۲] که در پزشکی آنها را بیشتر با نام نئوپلاسم می‌شناسند. احتمال بروز ...

سرطان ریه سرطان ریه نوعی بیماری است که در آن رشد بافت بدخیم در یک یا هر دو ریه ایجاد می‌شود. سرطان ریه رایج ترین سرطان در سراسر جهان است و بیش از ۸۰٪ بیماران مبتلا به این سرطان در فاصله ۵ سال از زمان تشخیص بیماری جان خود را از دست می‌دهند. [ویرایش] انواع با توجه به سلولی که دچار تراریختی و سرطان شده‌است اشکال مختلفی از سرطان ریه وجود دارد که هر کدام نشانه‌های خود را دارند؛شایع ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول