دانلود تحقیق تاریخچه بانک

Word 55 KB 951 18
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تاریخچه :

  انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

  تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

       پس از پیروزی انقلاب  اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

       بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

  بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی " نیروی انسانی متخصص" و "روشهای پیشرفته بانکی" که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده  از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.

       در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

   

  راهنمای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه

  تعریف موارد اعطاء و ضوابط کلی

  شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی

  شرایط متقاضی استفاده از قرض الحسنه امور شخصی

  ضوابط اعطای قرض الحسنه ازدواج

  ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بیماری

  ضوابط اعطای قرض الحسنه تامین مسکن

  ضوابط اعطای قرض الحسنه در سایر موارد

  مراحل اعطای تسهیلات

   

   

  تعریف

  قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (قرض گیرنده), به قرض واگذار نماید.

  موارد اعطاء

  الف) به واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش تولید یا در جهت حفظ و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ایجاد بازار کار.

  ب)به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد زیر:

  1- جلوگیری از توقف و یا راه اندازی کارگاهها و یا واحدهای تولیدی موجود یا راکد.

  2- توسعه و یا ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها.

  3- در مواردی که تامین نیاز کارگاهها یااحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

  4- ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

  ج) رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی:

  1- هزینه های ازدواج

  2- درمان بیماری

  3- تامین مسکن

  4- سایر موارد(کمک هزینه تحصیلی, حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و ...)

  ضوابط کلی

  سقف تسهیلات: در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی, مبلغ 5000000 ریال و سقف فردی در مورد اشخاص حقیقی (جهت رفع نیازهای شخصی), مبلغ 2000000 ریال می باشد(بجز بند او4).

  مدت و نحوه باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای تولیدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی یا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اینکه ازیک سال تجاوز نکند و در سایر موارد (نیازهای شخصی), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

  کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهریور ماه هر سال دریافت می گردد.

  شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی:

  - متقاضی تسهیلات باید حدوداً در حوزه فعالیت شعبه دارای فعالیت شغلی باشد.

  - متقاضی تسهیلات نباید به هیچیک از بانکها و شعب دیگر بانک تجارت بدهی قرض الحسنه داشته باشد.

  - متقاضی تسهیلات باید وثایق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.

  - متقاضی تسهیلات باید قادر به پرداخت اقساط باشد.

  - متقاضی تسهیلات باید مدارک مربوط به شغل, هویت و مجوزهای لازم را دارا باشد.

  - اعطای تسهیلات از طریق افتتاح حساب نزد بانک عملی می گردد.

  شرایط متقاضی استفاده از تسهیلات قرض الحسنه برای امور شخصی

  - اهلیت قانونی داشته باشد.

  - محل کار یا محل سکونت او در حوزه فعالیت شعبه باشد.

  - به هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه امور شخصی بدهی نداشته باشد.

  - توانایی توثیق وثیقه (سفته عندالمطالبه با تضمین شخص ثالث یا وثایق دیگر مورد قبول بانک) و معرفی ضامن مورد قبول بانک را داشته باشد.

  - توانایی بازپرداخت اقساط را داشته باشد.

  - از کارکنان شاغل بانکها نباشد.

  - کارگرانع کارکنان دولت, افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ایثارگران با ارائه معرفی نامه از نهادها و سازمانهای ذیربط در اولویت می باشند.

  ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج :

  - مبلغ قابل پرداخت برای تامین هزینه های ازدواج و تهیه جهزیه برای هر یک از زوجین مبلغ 10000000ریال می باشد.

  - حداکثر تا مدت یک سال پس از تاریخ عقد به تقاضای متقاضی از طرف بانک ترتیب اثر داده خواهد شد.

  -تقاضا کننده تسهیلات تأمین هزینه های ازدواج, شخصی داماد یا عروس یا ولی قهری یا قانونی یا قیم قانونی وی باشد.

  - ارائه عقدنامه ازدواج(اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز دینی اقلیتهای مذهبی مورد تأیید قرار بگیرد) و شناسنامه ها و فتوکپی آنها

  - از متقاضی تسهیلات, تعهدنامه ای مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و جهزیه سایر بانکهاا اخذ می گردد.

  ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بیماری:

  - ارائه اصل مدارک مربوط به هزینه های درمانی که از طرف مراکز درمانی یا پزشک معالج صادر گردیده و حداکثر بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد(برای بیماران کلیوی یک سال) و فتوکپی آنها.

  - پرداخت قرض الحسنه برای جراحی های زیبایی ممنوع است.

  - متقاضی تسهیلات قرض الحسنه کی تواند برای درمان بیماری و یا جراحی بستگان درجه اول و درجه دوم تحت تکلف خود درخواست قرض الحسنه نماید.

  مدارک لازم وام ازدواج: سفته 1200000تومانی برای هر زوج – ضامن معتبر(کارمند با نامه کسر از حقوق, مشتری اعتباری باشد) – فتوکپی شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم – فتوکپی سند ازدواج 1و 2و 3و 4و 5و 14 – افتتاح حساب – نامه صندوق مهر رضا به منظور معرفی به بانکها

  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مبلغ شش میلیون ریال از محل منابع بانک و چهار میلیون ریال از منابع صندوق بازپرداخت در 36ماه مساوی و متوالی ماهانه در مقابل اخذ 4% کارکرد در سال است. مبلغ هر قسط 278000 ریال.

  ضوابط اعطای قرض الحسنه تأمین مسکن:

  - چون متقاضیان تأمین مسکن عمدتاً افرادی هستند مه بابت تأمین ودیعه یا پیش پرداخت اجاره, درخواست استفاده از تسهیلات مذکور را می نمایند, در این صورت با دریافت مدارک مثبته(اجاره نامه رسمی یا عادی) اعطای تسهیلات امکان پذیر می باشد.

  - مبلغ قابل پرداخت 2000000 ریال می باشد.

  - متقاضی باید کتباً تعهد نماید که از تسهیلات سایر بانکها استفاده نخواهد کرد.

  - این نوع قرض الحسنه در مقابل تضمین شخص ثالث قابل اعطاء می باشد.

  ضوابط اعطای قرض الحسنه در سایر موارد:

  متقاضیانیکه حائز شرایط استفاده از تسهیلات قرض الحسنه برای امور شخصی می باشند, می توانند با رعایت ضوابط و مقررات اختصاصی در هر مورد نسبت به اخذ تسهیلات مربوطه اقدام نمایند.

  مراحل اعطای تسهیلات:

  پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد:

  - مشتری به شعبه مراجعه نموده و در مورد دریافت قرض الحسنه امور شخصی و یا جهت واحدهای تولیدی, فرمهای مربوط را تکمیل و به همراه مدارک لازم به شعبه تسلیم می نماید.

  -در صورت موافقت با تقاضای مشتری, شعبه قرارداد مربوط را تنظیم نموده و پس از دریافت سفته معتبر از متقاضی, یک نسخه از قرارداد به همراه درفترچه بازپرداخت اقساط به مشتری تحویل می گردد.

  لازم به توضیح است که دیرپرداخت اقساط تا 10 روز اول مشمول جریمه تاخیر نخواهد شد و در صورت تاخیر بیش از 10 روز, جریمه پرداختی از اولین روز سررسید, محاسبه و اخذ خواهد گردید.

  راهنمای استفاده از تسهیلات جعاله

  تعریف

  جعاله تعمیر مسکن:

  شرایط متقاضی

  شرایط جعاله

  مدت بازپرداخت تسهیلات

  مراحل اعطای تسهیلات

   

  تعریف:

  جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص(جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین, طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مبانی نظام اعتباری پیشگفتار مفهوم نظام اعتباری در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعه‌ای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی می‌کشاند. بعلاوه نظام بانکی و اعتباری ...

مقدمه : نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب ...

بر این اساس ، تسهیلات اعطائی یا ابزار های مالی که در چارچوب قراردادها و معملات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند ، از نظر تقسیم بندی کلی به چهار گروه تقسیم می شوند : تامین منابع مالی از طریق وام دهی ( منحصرا در مورد قرض تالحسنه ) تامین منابع مالی از طریق مشارکات تامین منابع مالی از طریق مبادلات تامین منابع مالی از طریق تعهدات چنانکه اشاره شد ، قرض الحسنه تنها مورد اعطای وام در ...

مقدمه : نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب ...

قرض الحسنه قرض الحسنه اعطايي عقدي است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقيقي وحقوقي (به عنوان قرض گيرنده )به قرض واگذار مي نمايد .تعهد باز پرداخت قرض گيرنده ،صرفا معادل مبلغ دريافتي بعلاوه کارمزد

در اين گزارش تا حدي سعي شده است تمام مواردي که در اين شرکت اجرا مي شود بيان شود اما به علت گستردگي موارد اين امر امکان پذير نبود بطور مثال : خيلي از موارد که در سيستم کاربردي و تخصصي شرکت بود که اولا از نظر امنيتي قابل دسترسي نبود دوما ارتباطي با بي

تاریخچه تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین ...

تاريخچه : انک جديد شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولين بانک به شيوه امروزي بود که در سال 1266 شمسي در شمال شرق ميدان امام خميني ( توپخانه ) و در محل فعلي بانک تجارت فعاليت خود را آغاز کرد. اگرچه فعاليت اين بانک بيش از يکسال طول نکشيد و بانک شاهي جايگ

بعد از انقلاب اسلامي ايران نظام جمهوري اسلامي در راستاي بانکداري اسلامي بنابرآن نهاد که تغيير اساسي در سيستم انکداري ايجاد نمايد و بعد از گذشت سه دهه اين خواسته شکل واقعي به خود گرفته وبه صورت قرض الحسنه مهر ايران خود را معرفي کرده است. اين بانک اول

یکی از مشاغل مهمی که امروزه در تمام کشورهای جهان وجود داردو از تمام لحاظ جایگاه ویژه ای در سراسر جهان پیدا کرده است بانکداری می باشد . امروزه در سراسر کشور با انواع بانکها آشنا هستیم که یکی از آنها بانک رفاه میباشد . بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که بیش از چهل سال قبل به ارائه خدمات بانکی اشتغال ورزیده واینک با استفاده از فن آوریهای نوین به ارائه خدمات وسیع درهمه زمینه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول