دانلود مقاله پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون

Word 227 KB 9968 90
مشخص نشده مشخص نشده روش تحقیق
قیمت قدیم:۹,۰۰۰ تومان
قیمت: ۶,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیان مسئله :

  آیا بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون (hyper tension) و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

  اهمیت پژوهش :

  بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماریهای روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم می تواند بسیار خطرناک باشد و افراد را در معرض سکته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینکه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی می تواند یکی از عوامل سبب ساز ابتلا به بیماری پرفشاری خون باشد پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا  به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی می تواند گام موثری درجهت کمک به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در کنترل فشارهای عصبی، خشم و رفتاهای پرخاشگرانه باشد.

   

   

   

  هدف پژوهش :

  پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی از طریق مقایسه میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به این بیماری و افراد عادی هدف اساسی این پژوهش می باشد.

  بیان فرضیه :

  فرض صفر H = بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  فرض خلاف HA = بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

  تعاریف عملیاتی واژه ها:

  پرخاشگری : حالت، هیجان یا همان چیزی است که به وسیله پرسشنامه AGQ به دست می آید.

  پرفشاری خون : همان چیزی است که توسط وسیله فشار خون سنج بدست می آید و درجه آن بالاتر از آن می باشد.

   

  فصل دوم :

   

   
  مقدمه

  احتمالاً تمام افراد با واژه پرخاشگری آشنایی نسبی د ارند و این حالت را تجربه  کرده اند به گونه ای که اگر این واژه را متصور شویم متعاقباً حالت هیجانی آن را در ذهن می توانیم تداعی کنیم. تقریباً هیچ چیز مخرب تر از پرخاشگری نابجا نمی تواند باشد به طوری که می تواند ارتباطات انسانی را به راحتی ویران کند.

  پرخاشگری عموماً رفتار کاملاً طبیعی انسانهاست اما زندگی که پرخاشگری خارج از کنترل و ویرانگر باشد می تواند در کار، ارتباطات اجتماعی و حتی در کل کیفیت زندگی مشکلاتی را به وجود بیاورد ممکن است کار به جایی برسد که شما احساس کنید اسیر هیجان قدرتمندی هستید که نمی توانید از آن اجتناب کنید پرخاشگری یک حالت هیجانی است که از لحاظ شدت می تواند خفیف، شدید یا ویرانگر باشد همانند هیجانات دیگر ، پرخاشگری موجب تغییرات زیستی و فیزیولوژیکی متعددی می شود مثل افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تند شدن تنفس و ... همچنین عصبانیت می تواند ناشی از عوامل بیرونی یا درونی باشد شما می توانید از دست فرد مشخصی مثل یک همکار یا از یک حادثه عصبانی شوید . همچنین پرخاش شما      می تواند ناشی از نگرانی یا تفکر شما در مورد مسائل شخصی باشد با یادآوری حوادث و خاطرات تلخ و آسیب زا که می تواند پرخاشگری را شدت بخشد زمانی که احساس نفرت از شخصی را به زبان می آوریم یا اقدام به آسیب رساندن به وی می کنیم، دیگر نمی توانیم به این شناخت برسیم که آن شخص جنبه های خوبی هم دارد از سوی دیگر، وقتی در برابر کسی پرخاشگری می کنیم به این معناست که جاذبه آن شخص در نظر ما کم شده است. به همین سبب، پس از اعمال پرخاشگری، کوشش خواهیم کرد تا حسن های او را دست کم بگیریم و معایب وی را برجسته تر کنیم تا از این طریق ناهماهنگی شناختی را کاهش دهیم، به علاوه سعی می کنیم تا دلایل دیگری برای تنفر از آن فرد پیدا کنیم، مرد اغلب پس از فریاد زدن، کتک زدن یا شکستن ظروف احساس آرامش پیدا می کنند این اعمال، برای مدتی کوتاه تنش را زایل می کند و فرصتی فراهم می آورد تا قدرت خود را نشان دهند، اما در بلند مدت خشونت را افزایش می دهد . درهر صورت در مورد پرخاشگری و شکل گیری آن نظریات گوناگونی ارائه شده است و هر کدام از مکاتب روانشناسی نظرات خاص خود را بیان کرده اند مانند فروید که پرخاشگری از نوعی سائق می داند و یا رفتار گرایان که طبق اصول پاداش و تنبیه آن را تعریف می کنند و یا روانشناسان یادگیری که بر الگوها و یادگیری مشاهده ای تأکید دارند و یا روانشناسان شناختی که بر شناخت و طرحواره های ذهنی اشاره می کنند.

   

  تعریف پرخاشگری :

  اصطلاح پرخاشگری به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد خواه در معنی نزدیک شدن به اشیاء و اشخاص خواه به معنی درگیری با نیروهای خارجی این مفهوم گاهی با مفاهیم انگیختگی، کارآوری و حتی با مفهوم کنجکاوی اشتباه می شود.

  اتوکلاین برگ[1] مفهوم پرخاشگری را گسترده در نظر می گیرد و معتقد است که جنبه های مثبت یا منفی پرخاشجویی را در بردارد اگر پرخاشجویی را به جای پرخاشگری به کار ببریم به معنی محدود دشمنی را نیز شامل می شود مفهوم دشمنی تا حدی شامل ارزش های منفی است در حالی که پرخاشگری به معنی ‹‹مخالف بودن›› دارای ارزش ارتباطی است و در بعضی شرایط مثبت و سازنده است پرخاشگری را از عمل پرخاشجویی تجاوز متمایز می کنیم: پرخاشگری از عوامل انفعالی انسان و در انسان نهفته است و هنگام ظهور در پرده ای از پوششهای دفاعی پیچیده شده است و به صورت بخشی از نیروی آماده برای عمل و فعالیت بروز می کند. پرهیز صورتی از عقب نشینی پرخاشجویی است پرخاشگری همیشه با عمل پرخاشجویانه بروز نمی کند، وقتی واقع می شود ضرورتاً پرخاش علیه دیگری نیست بلکه پرخاشجویی می تواند متوجه خود فرد نیز بشود در انگلیسی با اصطلاحات و کلمات زیر توصیف می شود پرخاشجویی به معنی حمله ای که به تحریک کسی نباشد و در انسان به صورت بدنی و یا لفظی بروز می کند، رفتاری بی خبرانه است ‹‹Agonist behavior ›› که به صورت حمله و ضد حمله بروز می کند برای رفتار پرخاشجویانه ای که به تحریک دیگران به وجود می آید و همچنین برای عملیات پاسخ یا اعتراضی که برای دفاع و یا حمله است باید کلمات و اصطلاحات دیگری را جستجو کرد. Aggressiveness پرخاش، حالت نسبتاً دائمی همراه با آمادگیهای سرشتی و نیروی ذخیره برای پرخاشجویی است و گاهی مفاهیم ابتکار عمل، جاه طلبی، درگیری و جسارت را شامل می شود.

  تعریفی دیگر : پرخاشگری یعنی عملی که به آسیب رسانی عمدی دیگران منتهی می گردد البته ممکن است این آسیب رسانی در انواع شیوه های پیاده شده و حتی متضمن آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی نیز شود اما در هر حال مفهوم آسیب به تعارض رفتارها ارجاع دارد. از این رو خشونت تنها یکی از انواع پرخاشگری محسوب می گردد، به این لحاظ خشونت را حاوی مبادرت عمدی ایجاد آسیبهای جسمانی به دیگران تلقی می کنیم پرخاشگری عمدی می تواند از سایر انگیزشهای غیر پرخاشگرانه به شکلی متمایز متأثر گردد. یک سرباز دشمنش را می کشد – که این کار عمل پرخاشگرانه است – اما واکنش او ممکن است برای حفظ زندگیش، تأمین منافع کشورش یا کسب، تأییدات سازمانی گروهی باشد.

  اما یک قاتل دلایل دیگری برای کشتن قربانیانش دارد. در این موارد آسیب عمدی نوعی پرخاشگری محسوب شده اما سیاقی متفاوت می یابد. روانشناسان چنین مفاهیم متنوعی را به تبیین ابزار پرخاشگری اطلاق می کنند در مقابل، پرخاشگری عاطفی یا خشم آلود هنگامی به وجود می آید که هدف اصلی بر تعهد استوار است ‹‹برکوتیز، 1979 زیلمان›› این نوع پرخاشگری به دلیل احساس شرایط و حالات ناخوشایند رخ می دهد. مثلاً تنفر به خشم می انجامد و بیش از سایر عواطف با پرخاشگری همراه است لذا در شرایط معینی – توام بودن تنفر با خشم شدید، کنترل ضعیف و وجود نیتی خاص – فرد کمتری می تواند از تمایل به آسیب رسانی دیگران جلوگیری کنند.

   

  پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی ‹‹مبانی فیزیولوژی پرخاشگری››

  آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه

  آمیگدال در خوردن، نوشیدن، رفتار جنسی و دیگر رفتارها اهمیت فراوانی دارد. در اینجا، نقشی آمیگدال را بر رفتار پرخاشگرانه مورد بررسی قرار می دهیم.

  حیوانات غیر انسانی، تحریک الکتریکی آمیگدال می تواند به حمله های شدید نسبت به دیگر حیوانات یا ‹‹به دفعات کمتر›› به یک حمله بازدارنده منجر شود. آسیب رسیدن به آمیگدال معمولاً سبب رام شدن و متانت می شود، گرچه آسیب رسیدن به برخی از هسته های آمیگدال می تواند پرخاشگری را افزایش دهد. رفتار پرخاشگرانه حیوانات مبتلا به صرع کانونی در آمیگدال معمولاً افزایش می یابد رابینر نوعی بیماری است که در نتیجه حمله ویروسها به قسمت اعظم مغز، به ویژه لوب گیجگاهی عارض می شود و رفتارهای پرخاشگرانه با خود به همراه دارد ‹‹لنتز[2]، بوریچ[3]، اسمیت، کریک[4] وتیگور[5] 1981›› با این وجود، اثرات آسیب به آمیگدال تنها به موضوع ایجاد یا بازداری یک هیجان خاص منحصر نمی شود بلکه، ایجاد یا بازداری یک هیجان توسط آمیگدال، بیشتر به اینکه حیوان اطلاعات را چگونه تعبیر کند، بستگی دارد. برای مثال، گربه های نر مبتلا به ضایعه آمیگدال ممکن است با دیگر گربه های نر، اعضای دیگر گونه ها و حتی اشیاء بی جان رابطه جنسی برقرار کنند ‹‹شرانیر، کلینگر، 1953››[6] در کل افزایش فعالیت های جنسی بدان معنا نیست که تمایل جنسی خیلی شدیدی دارند، بلکه به این علت است که شریک جنسی خود را نمی توانند تمیز دهند ‹‹آرونسون وکویر 1979›› همین طور، بعضی میمون های مبتلا به ضایعه آمیگدال در تفسیر برخی از محرک های اجتماعی از دیگر میمون ها، مشکل دارند، به علت سوء تعبیرشان ممکن است حمله بی دلیل داشته باشند یا وقتی که مورد تهاجم قرار می گیرند نتوانند از خود به خوبی دفاع کنند.

  رسولد[7]، میرسکی[8] و پی  برام[9] ‹‹1954›› در آمیگدال سلطه گرترین و پرخاشگرترین میمون گروه 8 تایی ضایعه ایجاد کردند. بعد از این ضایعه، آن میمون از نظر سلسله مراتب قدرت به پایین ترین مرتبه تنزل کرد. پژوهشگران سپس ضایعه آمیگدال را به قوی ترین میمون از 7 میمون باقی مانده وارد ساختند. این میمون نیز سریعاً در رتبه هفتم قرار گرفت. با این وجود، وقتی که آنها به میمون سوم ضایعه را وارد ساختند، نزول محسوس در حالات یا رفتار پرخاشگرانه آن مشاهده نکردند. تبیین احتمالی این است که این ضایعه ها بخش های نسبتاً متفاوتی از مغز سر میمون را تخریب کرده است. احتمال دیگر این است که اثرات ضایعه با توجه به محیط اجتماعی تغییر می یابد دو میمون اول به محیطی برمی گردند که در آن رقبای پرخاشگر وجود دارد، در حالی که سومین میمون به محیطی برمی گردد که رقبای وی کم ترند ممکن است برای دو میمون اولی در مقایسه با میمون سومی تداوم رفتار پرخاشگرانه در برابر رقبا سخت تر می باشد.

  انسان ها: آمادگیهای فیزیولوژی می تواند در حیوان عکس العمل های شبه عاطفی با تظاهرات هیجانی ایجاد کند، این عکس العمل ها در حالاتی که کرتکس صدمه دیده باشد دوام بیشتری دارد پذیرفته شده که منطقه قدامی هیپوتالاموس برای ایجاد چنین پدیده ای ضروری است بحرانهای شبه هیجانی خشم در حیواناتی که مخ را برداشته باشیم دیده نمی شود تحریک الکتریکی منطقه قدامی هیپوتالاموس در حیوان سالم تظاهرات شبه عاطفی، مشابه آنچه که در حیوان عادی از کرتکس دیده شده بوجود می آورد که کارلی دخالت هیپوتالاموس در رفتار پرخاشگرانه و عادت شده را می پذیرد اما می گوید درود آن رفتار در ساخت روانی و یا به کارگیری آن در یک حادثه وابسته به سیستم لیمبیک دارد.

  هسته های درونی هیپوتالاموس نقش بازدارنده در رفتار پرخاشگرانه را دارد در همین مورد دلگادو[10] نشان داده است تحریک انتهای هسته های درونی موجب می شود که رفتار پرخاشگرانه در برخی از حیوانات که فوق العاده پرخاشگر و خطرناک هستند بلافاصله از بین برود در لحظات تحریک بدون هیچگونه خطری می توان صورت، بدن و پوزه حیوان را لمس کرد. ولی به محض اینکه تحریک را متوقف می کنیم خطرناک می شود.

 • فهرست:

  1

  بیان مسئله ............................................................................................................................................ 2

  اهمیت پژوهش........................................................................................................................................ 2

  هدف پژوهش............................................................................................................................................ 3

  بیان فرضیه.............................................................................................................................................. 3

  تعاریف عملیاتی واژه ها...................................................................................................................... 3

  فصل دوم :

  پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق.................. 4

  مقدمه....................................................................................................................................................... 5

  تعریف پرخاشگری................................................................................................................................. 7

  پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی .......................... 10

  آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه .......................................................................................................... 10         

  نقش تستوسترون در پرخاشگری.................................................................................................... 14

  سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه.......................................................................... 16

  پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی........................................................................................... 19

  پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی....................................................................... 21

  اوهام پرخاشگرانه............................................................................................................................... 28

  تحول پرخاشگری.................................................................................................................................... 29

  کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران................................................................. 34

  آدم کشی................................................................................................................................................. 37

  پرخاشگری نسبت به خود ................................................................................................................ 39

  پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد........................................................................... 39

  پرخاشگری با دوام نسبت به خود .................................................................................................. 40

  نظریه یادگیری اجتماعی «تأثیرات الگویی»................................................................... 45

  تقویت پرخاشگری................................................................................................................................ 47

  مشاهده خشونت................................................................................................................................. 48

  فرضیه پالایش........................................................................................................................................ 50

  فرضیه ناکامی و پرخاشگری............................................................................................................ 52

  تعریف ناکامی....................................................................................................................................... 53

  رابطه ناکامی و پرخاشگری.............................................................................................................. 53

  شکست نامطلوب در کسب هدف ............................................................................................... 54

  هدف ناکامی و پرخاشگری................................................................................................................ 55

  رقابت و ناکامی..................................................................................................................................... 55

  عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری............................................................................................ 56

  پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی................................................................................................... 56

  ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند......................................................................................... 56

  واکنش به حوادث ناخوشایند........................................................................................................... 57

  سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند.................................................................................. 58

  انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی................................................................................................. 59

  تمایزات گروهی و اجتماعی................................................................................................................. 60

  تأثیرات جبری محرکهای محیطی................................................................................................... 61

  پیوند با شرایط ناخوشایند.............................................................................................................. 61

  پیوند اهداف موجود.............................................................................................................................. 62

  اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند..................................................................... 63

  پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح .................................................................. 63

  فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه................................................................................... 66

  شناخت وقوع حادثه............................................................................................................................. 66

  کیفیت تسکین..................................................................................................................................... 67

  تطابق با خودشناسی......................................................................................................................... 68

  اداره عقیده.............................................................................................................................................. 68

  عوامل موثر بر تمایزات جنسی........................................................................................................... 70

  نقش های جنسی و پرخاشگری....................................................................................................... 72

  کاهش و کنترل پرخاشگری........................................................................................................ 74

  کاهش پرخاشگری................................................................................................................................ 75

  تربیت نادرست والدین......................................................................................................................... 76

  والدین به منزله الگوهای پرخاشگری............................................................................................ 76

  کنترل پرخاشگری............................................................................................................................ 77

  تنبیه.......................................................................................................................................................... 77

  فرو خوردن خشم................................................................................................................................... 78

  نقش زمان در اطفاء پرخاشگری....................................................................................................... 78

  پرفشاری خون چیست.................................................................................................................... 79

  فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری........................................................................................... 80

  علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن......................................................................... 81

  علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید................................................................................. 82

  مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب.............................................................................. 83

  برخی از اثرات فشار خون بر بدن

  خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی.............................................................................. 84

  تأثیر فشار خون بر قلب....................................................................................................................... 85

  تأثیر فشار خون بر کلیه ها............................................................................................................... 85

  بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون.............................................................................................. 86

  دلایل افزایش فشار خون

  تأثیر چای و قهوه................................................................................................................................... 86

  تأثیر الکل................................................................................................................................................ 88

  «تأثیر استرس» یا فشارهای عصبی............................................................................................... 88

  فشار خون بالا و خوردن نمک............................................................................................................... 89

  برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون......................................................................... 90

  فصل سوم

  روش اجرای تحقیق.................................................................................................................................. 91

  روش اجرایی تحقیق................................................................................................................................ 92

  جامعه آماری و نمونه آماری................................................................................................................. 92

  روش نمونه گیری..................................................................................................................................... 92

  ابزار تحقیق............................................................................................................................................... 93

  اعتبار روایی و مقیاس.......................................................................................................................... 94

  روش اجرای آزمون................................................................................................................................... 94

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................................ 96

  تجزیه و تحلیل توصیفی........................................................................................................................ 97

  تجزیه و تحلیل مقایسه ای ................................................................................................................ 108

  فصل پنجم

  خلاصه و نتیجه گیری........................................................................................................................ 109

  بحث و گفتگو درباره داده ها........................................................................................................... 110

  خلاصه و نتیجه گیری........................................................................................................................ 111

   

  منبع:

  - اتکینسون – اسمیت – بم، هکسی– اتکینسون ، روانشناسی ، زمینه هیلگارد جلد 2. مترجمین : : دکتر حسن رفیعی، دکتر مرسده سمیعی ، دکتر محسن ارجمند

  انتشارات ارجمند

  سال انتشار 1383

  کالات ، جیمز ، روانشناسی فیزیولوژیک

  مترجمین : دکتر اسماعیل بیابانگرد ، دکتر احمد علی پور، دکتر احمد غضنفری

  ناشر : دانشگاه شاهد ، تابستان 1383

  3- خدیوی زند، محمد مهدی ، ناکامی و پرخاشگری «نظریه ها و مفاهیم»

  ناشر : انتشارت تربیت                                             سال انتشار : 1374

  4- برکوتیز ، لئونارد روانشناسی اجتماعی

  مترجمین : محمدی اصل، عباس ، محمد حسین فرجاد

  ناشر : اساطیر                                            سال انتشار : 1372

  موسوی ، مهدی ، از فشار خون و افزایش آن چه می دانید.

   ناشر : تیمور زاده - پردیس دانشگاه                         سال انتشار : 1381

  سادوک ، بنیامین – سادوک، ویرجینیا ، خلاصه روانپزشکی

  مترجم: پور افکار ، نصرت الله . ناشر: شهر آب – آینده سازان ، 1382و

ما ضمن مباحث گذشته به تناسب از اهمیت دوران نوجوانی و طبعاً مسأله بلوغ سخن می آوریم و اینک برای تکمیل آن مباحث و فراهم آوردن مدخل و مقدمه ای برای مباحث بعدی با رعایت اختصار مواردی را عرضه می داریم: شرایط این مرحله: دوران بلوغ را به دلیل اهمیت و نفوذ بخشی و هم از جهت روابط و مراودت با عناوینی نسبتاً گویا به صورت زیر معرفی کرده اند: - دوران انتقال: به دلیل انتقال نوجوان از مرحله ...

افسردگي افسردگي مي تواند تنها يک بار در زندگي فرد اتفاق بيفتد . به هر حال اغلب به صورت حملات تکراري در طول زندگي با دوره هاي بدون افسردگي در بين آنها اتفاق مي افتد يا مي تواند وضعيتي مزمن باشد که نيازمند يک درمان پيوسته در طي زندگي باشد. ا

خشم و کنترل آن خشم يک هيجان ناخوشايند اما طبيعي و ضروري براي انسان ميباشد. خشم ميزان قابل توجهي انرژي ذهني وجسمي را مصروف خود ميکند. خشم تهديدي جدي براي روابط شخصي و شغلي پديد مي آورد. خشم فرصت لذت بردن از زندگي را از انسان سلب ميکند. دلايل

شرح بیماری استرس‌ عبارت‌ است‌ از واکنشهای‌ فیزیکی‌، ذهنی‌ و عاطفی‌ که‌ در نتیجه‌ تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فرد، تجربه‌ می‌شوند. تغییرات‌ می‌توانند بزرگ‌ یا کوچک‌ باشند. پاسخ‌ افراد به‌ تغییرات‌ زندگی‌ متفاوت‌ است‌. استرس‌ مثبت‌ می‌تواند یک‌ انگیزش‌ دهنده‌ باشد در حالی‌ که‌ استرس‌ منفی‌ می‌تواند در زمانی‌ که‌ این‌ تغییرات‌ و نیازها، فرد را شکست‌ می‌دهند، ایجاد شود. علایم‌ شایع‌ ...

چکیده هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند. نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان ...

تاریخچه - تعریف واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید.بتدریج این واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبدیل شده است.این واژه در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود. دوپینگ به معنای استفاده از مواد ...

مقدمه : پرخاشگری معمولا به رفتاری اطلاق می شود که قصد از آن صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی ) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است . واژه اصلی دراین تعریف قصد است قدرت ، ثروت ومقام از جمله ، هدفهایی هستند که می توانند با توسل به پرخاشگری بدست آیند بعضی از روانشناسان بین پرخاشگری خصمانه که تنها به قصد صدمه زدن انجام می‌شود وپرخاشگری وسیله ای که هدفش به دست آوردن پاداش است نه ...

علت های افسردگی مکانیسم های دقیق ابتلا به افسردگی هنوز کشف نشده اند. با وجود این چند عامل زیست شیمیایی و روانی اجتماعی شناخته شده اند که باعث افسردگی می شوند. ساختار زیست شیمیایی و ژنتیکی بعضی از مردان و زنان چنان است که در محیط های دارای عوامل محیطی و اجتماعی یکسان ، آسیب پذیری بیشتر نسبت به افسردگی نشان می دهند. علت های روان شناختی افسردگی گوناگون اند. استرس آغازگر افسردگی ...

اهداف یادگیری دانشجو باید پس از مطالعه این بخش بتواند: تسلسل واکنش های تطابقی و ناهنجار تطابقی پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند. رفتار های همراه با واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را شناسایی کند. فاکتور های مستعد کننده و استرسورهای محرک وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را تجزیه کند. منابع و مکانیسم های Coping وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند. تشخیص های پرستاری ...

اصوات موسیقی به علت برخورداری از بار هیجانی و عاطفی تاثیرات عمیقی بر روحیات شخصیت و پرورش عواطف انسانی می گذارند و در تعدادی از شاخه های طب جایگزین مانند طب سوزنی هومئوپاتی و آیورودا نقش عمده ای در درمان دارند. امروزه به علت نگرش علمی و روش مند به موسیقی در درمان امراض موسیقی درمانی به عنوان رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفته و در حکم روشی مکمل برای درمانهای رایج پزشکی تعریف شده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول