دانلود مقاله رایگان بودجه

Word 29 KB 11496 3
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند .

  اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منظقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است . تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد . اما مشابهت ها ی تاریخی ، حجم تولید ناخالص داخلی ، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود . ایران و ترکیه هر دو حدود 70 میلیون نفر جمعیت دارند . تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620 میلیارد دلاد و ترکیه بین 620 تا 630 میلیارد دلاد برآورد شده است . سرانه دو کشور 8900 دلار ، رشد اقتصادی حدود 5 درصد و نیروی کار حدود 25 میلیون نقر است . اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معتادار دیده می شود . جمعیت زیر فقر در ایران 40 درصد د در ترکیه 20 درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269 میلیارد دلار است . معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147 میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند .

  ریخت و پاش 147 میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران درمقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیر تر است .

  از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105 میلیارد دلاد ( بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی ) و بودجه دولت ترکیه 95 میلیارد دلار است . ( در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد .) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت ، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190 میلیارد دلار می شود ، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95 میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110 میلیارد دلار افزایش می یابد .

  اما از درون این دو بوده متفاوت ، نتایجی متفاوت و البته معکوس به زیان بورجه بزرگ تر حاصل شده است . اتصاد ترکیه به لحاظ ترکیب بخش ها ی کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب 2/11 ، 4/29 و 4/59 درصد است . حال آنکه این ترکیب در ایران به ترتیب 30/25 و 45 درصد است .

  معنای این دو دسته ارقام این است که اقتصاد ایران کمتر از ترکیه صنعتی شده  و بافت سنتی آن کمتر تغییر کرده است . با توجه به پایین تر بودن ارزش افزوده در بخش کشاورزی ، درآ مد مردم ترکیه از ناحیه کار مساوی با ایرانیان بیشتر است . زیرا ارزش افزودن بخش صنعت نوعا از کشاورزی و سودآوری بخش خدمات از دو بخش دیگر بیشتر است .

  راز این تفاوت و تفاضل هزینه و درآمد در ایران و ترکیه چیست ؟ چگونه است که دو ملت با ویژگی ها و سوابق کمابیش مشابه از درون سرمایه گذاری یکسان ، سودهای متفاوت به دست می آورند و چرا با وجود تاکید 35 ساله بر عدالت اجتماعی در ایران ، شکاف درآمدی در ایران زیادتر از ترکیه است و در نهایت ارتباط این وضع با بودجه چیست ؟

  دو سوم بودجه سالانه ایران متعلق به شرکت های دولتی است . مثلا در بودجه عمومی سال 1386 از مجموع 2290551 میلیارد ریال ،    1677104 میلیارد ریال آن متعلق به شرکت های دولتی و بانک ها است .

  این بخش از بودجه به صورت ظاهری در فهرست دخل و خرج دولت قرار دارد . اما در عالم واقع دولت بابت آن نه هزینه ای می پردازد که بخواهد در بخش درآمدی کاری کند و نه سود حاصله از این بنگاه ها به کار دولت می آید . زیرا نوعا ترازنامه شرکت ها به گونه ای تنظیم می شود که بخش های درآمدی و هزینه ای آنها متوازن می شود .

  تنها اتفاقی کع در این میان رخ می دهد این است که این بنگاه های دولتی به جز مووارد استثنایی با هزینه های بالا و بهره وری کم اداره می شوند و دو سوم بودجه یا یک هفتم تولید ناخالص داخلی کشور ( بر اساس شاخش قدرت خرید ) و یا به عبارت واقعی تر و دقیق تر دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور ( به اساس قیمت واقعی مبادله ) به روش غیر اقتصادی مدیریت می شود . این وضع خاص دولت کنونی نیست و از نیمه دهه 1350 تاکنون به ویژگی ثابت بودجه های ایران تبدیل شده است .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به ...

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و ...

اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری چکیده امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در ...

مقدمه با توجه به این که بودجه دولت یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است، چه‌قدر درباره آن اطلاع دارید؟ چه قدر با جهت‌گیری‌های اصلی و نیز با جزئیات بودجه آشنایی دارید؟ پاسخ به سؤالاتی از این نوع مستلزم آشنایی با بودجه است. بودجه سندی نیست که همگان به آسانی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از آن به دست آورند، حتی آن دسته از افرادی که با مسائل مالیه عمومی آشنا هستند از جمله کارمندان ...

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف- سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه ...

بودجه چیست؟ کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از کیف چرمی،کیسه چرمی کوچک که صورت دریافتیها و پرداختیهای کشوررا درآن قرار می دهند.مفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملکت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد. بودجه از دیدگاه اقتصادی: در مورد ...

پیشگفتار نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از : برنامه ریزی - اجراء - کنترل این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی ...

مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله ...

مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله ...

عوامل تعیین کننده رشد در کشور های در حال گذار احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید. گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول