دانلود تحقیق بیمه های عمر و پس انداز و نقش آن در شناسایی فرهنگ بیمه به جا

Word 197 KB 23604 50
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده مطالب
  در فصل اول به تعریف اصطلاحات موجود در بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه پرداخته شده تا خواننده با آنها آشنا شود. در فصل دوم به سابقه بیمه عمر در ایران قبل و بعد از انقلاب می پردازد و در مورد تأسیس یک شرکت مختلط و تخصصی بحث می گردد. فصل سوم به معرفی بیمه های عمر و پس انداز در ایران و سابقه و انواع آن اختصاص دارد از جمله در مورد بیمه های سرمایه است، با کاهش حق بیمه در سالهای اول، با دو برابر سرمایه و بیمه نامه با حق انتخاب بررسی می شود.
  همچنین به سایر انواع بیمه عمر و پس انداز ازجمله بیمه مخصوص شرکاء، سرمایه تحصیلی فرزندان و آتیه فرزندان می پردازد و در فصل چهارم انواع کاربردهای بیمه های عمر و پس انداز بررسی می گردد. در فصل پنجم به بررسی بیمه های عمر و پس انداز در ایران و مشکلات اجرای آن در ایران می‌پردازد و محاسن و علل ناشناخته ماندن آن و راهکارهای عملی مطرح می‌گردد.
  در فصل ششم به بررسی رابطه بین بیمه عمر و پس انداز و توسعه اقتصادی می پردازد و در این راستا پنج عامل بررسی می شود ازجمله ثبات اقتصادی، تورم، فرهنگ، درآمد واقعی خانوار و ارائه طرحهای مناسب بحث می گردد.
  در فصل هفتم به بحث پیرامون بیمه های عمر و پس انداز از جهت نیاز به تحول اساسی می پردازد.

  مقدمه
  با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد شرایط تورمی اشخاص نیاز روزافزون به سرمایه جهت فعالیتهای اقتصادی و عمرانی خود پیدا نمودند. همچنین جهت آتیه فرزندان خود و تحصیلات عالیه آنها و تهیه جهیزیه و هزینه ازدواج آنها و موارد دیگر نیاز به سرمایه داشتند واز طرفی راههای متداول سرمایه گذاری مانند سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکها، مشارکت در طرحهای عمرانی و … نیاز به سرمایه انبوده دارد. بنابراین باید سرمایه گذاری تدریجی باشد که آنهم بروز عواملی چون نقص عضو و از کار افتادگی و فوت مانع آن است پس بیمه مطمئن ترین راه جهت درست یابی به سرمایه است.
  این فکر مسئولین شرکتهای بیمه را وادارل ساخت تا نوعی از بیمه عمر که به بیمه عمر مختلط پس انداز مشهور است را طراحی کنند. این بیمه هم اگر با طرح عادی باشد در شرایط تورمی جوابگو نیست، پس نوعی از بیمه عمر و پس انداز طراحی شد که به ضریب افزایشی مشهور است و در آن با بالا رفتن تورم حق بیمه هم بالا می رود و بنابراین اثر تورم در سرمایه پایان دوره بسیار ناچیز است.
  در صورت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی خود یا بازماندگان می توانند از مزایای بیمه برخوردار شوند. هدف ما صرفاً یک اطلاع رسانی است تا مردم با این نوع بیمه (عمر و مختلط پس انداز) که در جامعه ناشناخته مانده است آشنا شوند.
  امیدواریم بتوانم در این راستا موفق باشم.
  علیرضا سبزعلیزاده
  زمستان 82

 • فصل اول اصلاحات 9
  فصل دوم بیمه های عمر در ایران 12
  بیمه های عمر قبل از انقلاب 12
  تأسیس یک شرکت مختلط و تخصصی 13
  بیمه های عمر پس از انقلاب 13
  فصل سوم بیمه های مختلط و پس انداز و انواع آن 16
  بیمه های مختلط پس انداز 16
  انواع بیمه های مختلط پس انداز 16
  بیمه های پس انداز سرمایه ای 17
  بیمه های پس انداز با کاهش حق بیمه در سالهای اول 17
  بیمه های پس انداز با دو برابر سرمایه 18
  بیمه نامه های پس انداز با حق انتخاب 19
  سایر انواع بیمه مختلط پس انداز 20
  بیمه مخصوص شرکاء و همکاران تجاری 20
  بیمه نامه سرمایه فرزندان 21
  سرمایه تحصیلی فرزندان 22
  فصل چهارم کاربردهای بیمه های مختلط پس انداز 24
  عامل تشویقی برای پس انداز 24
  وسیله ای برای تأمین نیازهای ایام پیری 25
  وسیله ای دفاعی در مقابل قطع پس انداز به دلیل بروز مرگ نابهنگام 25
  وسیله ای برای جمع آوری سرمایه به منظور هدفی خاص 26
  فصل پنجم بیمه عمر مختلط پس انداز در ایران 28
  مشکلات بیمه های عمر مختلط پس انداز در ایران 28
  محاسن بیمه های مختلط پس انداز 30
  علل ناشناخته ماندن فرهنگ بیمه عمر و پس انداز در جامعه 32
  راهکارهای مناسب در جهت ایجاد فرهنگ بیمه در جامعه 33
  فصل ششم بیمه های عمر و پس انداز و توسعه اقتصادی 37
  فصل هفتم بیمه های عمر و پس انداز نیازمند تحولات اساسی 43
  نتیجه گیری 43
  فهرست منابع 53

پیشگفتار: یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز ...

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه ...

طرح های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ ...

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود: 1- برانگیختن را تعریف نموده و بین تحریک کننده های درونی و برونی افتراق قائل شوید. 2- درباره برانگیختن بیماران و مراجعین شامل متغیرهای تحریک کننده تغییر در انتخابهای غذایی بحث کنید. 3- مدلهایHerzbery , Maslow درباره فرآیند برانگیختن ( تحریک کردن) را شرح دهید. 4- تئوری های معاصر تحریک کردن را مقایسه نموده و مواردی که هر کدام دیگری را ...

مقدمه : هر روز ميلياردها دلار کالا و خدمت بين کشورهاي جهان مبادله مي شود. امروزه ملتهاي جهان از طريق شبکه چند مليتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به يکديگر پيوند خورده اند. هر اندازه اين ارتباطات مهمتر و پيچيده تر مي شوند کشورها از يکسو ثروتمندتر و

مقدمه : هر روز ميلياردها دلار کالا و خدمت بين کشورهاي جهان مبادله مي شود. امروزه ملتهاي جهان از طريق شبکه چند مليتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به يکديگر پيوند خورده اند. هر اندازه اين ارتباطات مهمتر و پيچيده تر مي شوند کشورها از يکسو ثروتمندتر و

مهندسی صنایع یکی از شاخه‌های مهندسی می‌باشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، ماده و فرایند می‌پردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات٬ فیزیک و دانش‌های اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدست‌ آمده از سیستم‌های مطبوع طراحی شده‌است. در سیستم‌های تولید ناب و بدون ...

-1- مقدمه مطالعاتي که در رابطه با علل موفقيت سازمانها بعمل آمده است. حاکي از آن است که کيفيت انتظارات بيشتري از خدمت در اين سازمانها ،به مثابه يک موضوع مهم مطرح بوده و تمامي فعاليتهاي سازمان در جهت تأمين آن هماهنگ مي شود. مشتريان عامل حياتي هر

روش تحقیق : در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است. مقدمه : تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه ...

(GFS) خصوصیات سیستم GFS: 1- شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهیها – درآمدها – هزینه ها ) - عدم تلقی فروش دارایی های سرمایه ای به عنوان در آمد - جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بالعکس 2- هماهنگی با استانداردهای پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) - قابلیت مقایسه بودن بودجه با عملکرد دولت ها با یکدیگر تعریف نظام آماری : در یک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول