دانلود تحقیق نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه گاو شیری

Word 152 KB 24266 17
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه گاو شیری:‏
  موضوع این تحقیق بررسی بهترین منابع مواد غذائی و ویتامین ها ، احتیاجات متداول برای تولید و تجربیات تغذیه ای برای مشخص شدن این احتیاجات و بالا بردن سطح تولید و سلامتی گاو شیری است .‏
  • تغذیه مواد معدنی
  • احتیاجات به مواد معدنی
  • ویتامین ها
  • نتیجه گیری
  گاو شیری برای تولید مناسب ، عملکرد تولیدی ، سلامت گله و تولید مناسب شیر به حداقل 12معدنی و ویتامین نیاز دارد. با وجود این که علامات ناشی از کمبود مواد غذائی کمتر دیده میشود ، اما در بعضی موارد کم یا زیاد بودن مواد غذائی و یا ویتامین ها رخ میدهد . حتی اندکی به هم خوردن تعادل یا کمبود میتواند باعث مشکلات در تولید شیر ، سلامتی و بطور کلی تولید شود. با بالا رفتن میانگین تولید ، تنظیم و تعادل در مواد معدنی و ویتامین های جیره گاو اهمیت زیادی پیدا میکند .‏

  تغذیه مواد معدنی :‏
  بطور کلی منابع مواد معدنی شامل دو گروه است : غذاهای طبیعی مانند علوفه و غلات و مکمل های معدنی که برای متعادل کردن میزان مواد معدنی موجود در علوفه و غلات بکار میروند . در گاو شیری ، مواد معدنی یا با اندازه زیاد هستند که آنها را ماکرو ماینرالها مینامیم ، یا با اندازه کم و ناچیز هستند که آنها را میکرو ماینرالها مینامند . ماکرو ماینرالها شامل کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، پتاسیم و سولفور هستند و میکرو ماینرالها را ید ، آهن ، کبالت ، مس ، منگنز ، روی و سلنیوم تشکیل میدهند . مواد ماده معدنی چه در مقادیر زیاد باشد که بر حسب درصد ماده خشک غذائی بیان میشود ، چه در مقادیر کم باشد که بر حسب قسمت در میلیون بیان میشوند باید به مقدار کافی به حیوان خورانده شوند تا به عملکرد مناسب و سلامتی گله دست یابیم .‏
  میزان دست یابی زیستی زیست دستیابی از مواد معدنی :‏
  تعیین میزان مواد معدنی یا مکمل های معدنی در فرمول جیره بدون دانستن دست یابی قابلیت هضم آن ماده ارزش چندانی نخواهد داشت . زیست دستیابی برای ما مشخص میکند که یک ماده معدنی به چه میزان توسط حیوان هضم و استفاده میشود تا بتواند تولید و سلامت حیوان را تضمین کند . مسلما با کاهش قابلیت استفاده از یک ماده معدنی توسط حیوان ، میزان ماده معدنی لازم برای برطرف کردن نیاز گاو افزایش خواهد یافت . جدول 1 میزان دستیابی نسبی دسترسی به مواد معدنی را در منابع مختلف کلسیم ، فسفر ، منیزیوم و سولفور را در یک گاو بالغ نشان میدهد .
  همانطور که در جدول نشان داده شده ، پودر استخوان و فسفات کلسیم بالاترین میزان کلسیم قابل استفاده را دارند . سنگ آهک از این منظر در حد متوسط است و در علوفه معمولا قابلیت استفاده از کلسیم پائین است ؛ ولی با این وجود علوفه از منابع فقیر اما مهم کلسیم هستند . عمومی ترین منابع فسفر به جز فسفات سنگ که قابلیت استفاده کمی دارد ، همگی قابل استفاده هستند .‏
  میزان نیاز به کلسیم بر پایه متوسط قابلیت استفاده از آن در حدود 38 درصد است . متوسط قابلیت استفاده از کلسیم 51 درصد مکمل های معدنی ، 43 درصد غلات و35 درصد علوفه را تشکیل میدهد. به یاد داشته باشید که در جداول ، میزان نیاز به مواد معدنی مورد نیاز گاو شیری بدقت محاسبه شده و لذا احتیاجی نیست که میزان مواد معدنی موجود در تغذیه را در درجات بالاتری تنظیم کنیم . استثنای این مورد ، گاوهای مسن تر و با تولید بالایی هستند که علوفه تغذیه آنها فقط یونجه باشدد ؛ در این موارد افزایش در درجات کلسیم جیره به میزان 9/0 تا0 /1 درصد میزان جیره خشک روزانه باید انجام شود .‏
  جدول1 ‏: دستیابی نسبی به کلسیم ، فسفر ، منیزیم و سولفور در منابع عمومی

  دستیابی نسبی کلسیم فسفر منیزیم سولفور
  بالا پودر استخوان بخار آب داده شده منوکلسیم سولفات اکسید منیزیم سولفات کلسیم
  منو کلسیم فسفات منو کلسیم فسفات سولفات منیزیم سولفات سدیم
  دی کلسیم فسفات فسفات آمونیوم کربنات منیزیم سولفات پتاسیم
  کلرید کلسیم دی کلسیم فسفات ----- سولفات منیزیم
  متوسط کربنات کلسیم پودر استخوان بخار آب داده شده کلرید منیزیم -----
  سنگ آهک فسفات بدون فلئورین ----- -----
  ----- سدیم تری پلی فسفات ----- -----
  پایین علوفه سنگ فسفاته بدون فلئورین سنگ آهک دولومتریک سولفور خالص
  ----- فسفات سنگ نرم علوفه و غلات -----  جدول 2 : مواد معدنی مورد نیاز در دوره شیر دهی گاو شیری :‏ • فهرست مطالب

  نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه گاو شیری :‏ .1
  تغذیه مواد معدنی :‏ 2
  میزان دست یابی زیستی زیست دستیابی از مواد معدنی :‏ 3
  احتیاجات معدنی :‏ 7
  میکرو ماینرالها مواد معدنی با مقادیر کم :‏ 10
  تعادل یونهای مثبت و منفی :‏ 13
  روشهای تغذیه مواد معدنی :‏ 15
  روش جبری :‏ 15
  روش گزینش آزاد :‏ 15
  پاشیدن بصورت سطحی :‏ 16
  ویتامین ها :‏ 16


Department of Animal Science - McGill University ترجمه: دکترجاويد مرتضوي تبريزي Mor780@yahoo.com مهندس رامين سلا مت دوست نوبر Raminsalamatdoust@yahoo.com بيماريهاي متابوليکي گاو شيري زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گا

ختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري: اختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گاوهاي شيري مي باشد بنابراين مديريت صحيح گاوهاي خشک نقش مهمي در کنترل بيماريهاي متابوليکي در زايمان يا دوره نزديک به زايمان را

بيماريهاي متابوليکي گاو شيري زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گاوهاي شيري مي باشد بنابراين مديريت صحيح گاوهاي خشک نقش مهمي در کنترل بيماريهاي متابوليکي در زايمان يا دوره نزديک به زايمان را بر عهده دارد، مسائل عمده بوجود آورنده اين ا

اسيدهاي چرب گوشت نيز همانند ساير غذاها داراي مخلوطي از اسيدهاي چرب است. ميزان اسيدهاي چرب اشباع در گوشتهاي مختلف به شرح زير است: 1- گاو، بره و خوک: کمتر از 50 درصد اسيد چرب اسيد 2- طيور: 30 درصد اسيد چرب اشباع مهترين اسيدهاي چرب گوشت از دي

نظر به افزايش جمعيت جهاني از سطح 72/5 ميليلارد (1995، FAO) به 11 ميليارد نفر در سال 2100 (نورس، 1992 و دمني، 1984) مي¬رسد استفاده بهينه از منابع غذايي موجود و فرآورده¬هاي جانبي توليد شده در بخش کشاورزي در راستاي توليد منابع غذايي انساني امري ضروري ب

میزان مصرف شیر : میزان مصرف شیر وفرآورده های آن یکی از مهمترین شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می آید که بر اساس یافته های علمی مصرف سالیانه 200لیتر از این ماده غذایی ارزشمند علاوه بر رشد وسلامت جسمی افراد موجب ارتقاء هوش وقدرت فراگیری انسان می شود، به طوریکه تغذیه صحیح ومناسب،ویژه دردوران کودکی ونوجوانی تأثیری ماندگاردرطول زندگی انسان دارد0 مصرف شیر به عنوان الگوی مناسب غذایی می ...

تغذیه : تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل وتغییر در وضعیت سلامتی تغییر می نماید . علم تغذیه شامل مطالعه مواد مغذی و چگونگی دریافت آنها توسط بدن است . مواد غذائی به 6 دسته اصلی کربوهیدرات ها ، پروتین ها و لپیدها ، ویتامینها مواد معدنی و آب تقسیم می شود و سه دسته اول انرژی زا هستند و سه دسته دوم غیر انرژی زا ، انرژی یک غذا با واحد کیلو کالری ( ...

شير به عنوان يکي از کامل‌ترين غذاهاي طبيعت شناخته شده است و غذاي منحصر به فرد بچه‌هاي تازه متولد شده پستانداران است و تنها منبع غذايي در 3-2 ماه اول زندگي است. اهميت توليد شير تنها از نظر غذايي و تغذيه نمي‌باشد. گوساله يا بره‌ي تازه متولد شده براي ا

مواد خشبي اهميت گونه هاي چرا کننده ? تقريبا يک سوم کره زمين(13.7 ميليون هکتار) خشکي است. ? 3 تا 4 درصد براي هداف شهرنشيني و صنعتي استفاده شده است ? 10 درصد زير کشت است ? زمينهاي غير توليدي حدود 15 درصد خشکي است ? زمينهاي جنگلي 28 – 30 در

ميليون ها نفر از مردم،رژيم هاي غذايي دقيقي را مراعات مي کنند.پژوهشهايي که در زمينه تغذيه صورت گرفته،به ما مي آموزد که بدن ما نمايانگر نحوه تغذيه است.بنيه جسماني،مقاومت در برابر بيماري،قد و حتي طول عمر ما ارتباط نزديکي با غذاهاي مصرفي مان دارد. توج

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول