تحقیق رایگان روش اجرایی انگیزش کارکنان

Word 39 KB 32135 4
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -هدف:

  هدف از این روش اجرایی تشریح روشهای ایجاد انگیزه در پرسنل شرکت می‌باشد.

  2- محدوده :

  این روش اجرایی در کلیه واحدهای شرکت و به منظور ارزشیابی کلیه کارکنان معتبر می‌باشد.

  3- مسئولیتها :

  مدیران هر واحد موظف به ارزیابی پرسنل تحت امر و بررسی علتهای ضعف افراد در ارزیابیها می‌باشند.

  مدیریت عامل موظف است در صورت امکان مبالغی را جهت پاداش از محل مصوبه هیئت مدیره تعیین و در اختیار مدیر  امور اداری جهت توزیع آن قرار دهد.

  مدیر تضمین کیفیت مسئول بررسی پیشنهادات واصله و پیگیری کارشناسی و اجرای اقدامات تعریف شده می‌باشد.

  4- شرح فعالیت :

  از آنجائیکه ایجاد انگیزه تأثیر بسیار مهمی در ایفای مناسب نقش سازمانی پرسنل چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی بر جای خواهد گذاشت، مدیریت شرکت نیز با اعتقاد کامل به این اصل مهم روشهای مختلفی را در جهت ارتقاء سطح انگیزش پرسنل انتخاب نموده و امیدوار است تا به تدریج از روش‌های نوین علمی نیز بهره‌مند گردد.

  هم اکنون مهم‌ترین عامل انگیزش پرسنل در شرکت را روابط سازمانی مناسب تشکیل می‌دهد و کلیه مدیران معتقد و پایبند به اصول رفتاری مناسب با پرسنل شرکت می‌باشند. به منظور علمی‌تر نمودن این رفتار سعی شده است تا با استفاده از 2 روش مرسوم میزان انگیزش کارکنان را افزایش داد این 2 روش عبارتند از:

  الف – ارزشیابی عملکرد و دادن بازخور مناسب به افراد.

  ب – جذب مشارکت کارکنان سطوح مختلف در پیشبرد اهداف شرکت.

  1-4- ارزشیابی عملکرد و دادن بازخور مناسب به افراد:

  در ارزشیابی عملکرد می‌توان میزان موفقیت افراد در رسیدن به اهداف تعیین شده و همچنین موانع موجود بر سر راه آنها جهت رسیدن به این اهداف را تعیین نمود.  همچنین سیستم پاداش شرکت نیز بر اساس این ارزشیابی‌ها شکل مناسب پیدا می‌نماید.

  با توجه به اهمیت بسیاری که انگیزه پرسنل و در مجموع نیروی انسانی در شرکت دارد، مدیریت شرکت ضمن تأیید این موضوع، در این راستا ارزشیابی‌های سه ماهه را نیز در نظر گرفته است.  این ارزشیابی توسط مدیران هر واحد بر روی کارکنان زیر نظر خود در پایان هر فصل صورت گرفته و ارزشیابی مدیران نیز توسط خود مدیر عامل در همان سیکل صورت می‌پذیرد. نتایج این ارزشیابی در فرم ارزشیابی کارکنانF-MA-03  ثبت شده و به تأیید نهائی مدیریت عامل می‌رسد.

  مدیر عامل در هر پریود بودجه‌ای را جهت پاداش به نسبت اختیارات و تنها برای کسانی که نمره آنها بالاتر از 4 می‌باشد، اختصاص می‌دهد و نام سه نفری را که دارای بالاترین امتیازات (در رده مسئولین و کارگران) می‌باشند در تابلوی اعلانات نصب خواهد نمود.

   

   

  در ضمن این افراد رسماً توسط مدیر عامل در جلسه‌ای مورد تشویق قرار می‌گیرند و پاداشهای ویژه‌ای از قبیل لوح تقدیر، پرداخت وام، عقد قراردادهای کار بلند مدت، در نظر گرفتن آموزشهای ویژه مناسب و … بنا به تشخیص مدیر عامل در نظر گرفته می‌شود.

  بدیهی است مدیران هر واحد علت ضعف پرسنلی را که دارای نمرات بین 4-2 هستند مورد بررسی قرار داده و اقدامات اصلاحی لازم را مطابق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه P-QA-01 انجام دهد.

  تبصره : (حتی در صورتیکه به دلیل شرایط ویژه مالی امکان اختصاص مبالغی جهت پاداش وجود نداشته باشد، ارزیابی به صورت منظم انجام گرفته و نتایج آن مورد بررسی و اقدام لازم قرار خواهد گرفت.)

  2-4- جذب مشارکت کارکنان سطوح مختلف در پیشبرد اهداف شرکت:

  جهت جذب مشارکت کارکنان و همچنین  تقویت خلاقیت و انگیزش ایشان، سیستم پیشنهادات در شرکت ایجاد گردیده است. مدیریت عامل موظف است تا پیشنهادات تأیید شده را مورد تشویق در خور آن قرار دهد و مدیر تضمین کیفیت موظف به پیگیری انجام این تشویقها می‌باشد.

  کلیه سوابق این روش اجرایی نزد مدیر مالی واداری مطابق روش اجرایی نگهداری سوابق کیفی P-QA-06  نگهداری می‌گردد.

  5- مراجع :

  استاندارد ISO 9001-2000

  6- مدارک ذیربط :

  -روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه P-QA-01.

  روش اجرایی نگهداری سوابق کیفی P-QA-06

  7- سوابق و مستندات :

  - فرم ارزشیابی کارکنان F-MA-03

  8- لیست توزیع :

  مدیر تضمین کیفیت

  مدیر عامل

  مدیر تولید

  مدیر خرید

  مدیر برنامه‌ریزی

  مدیر فنی مهندسی

  سرپرست تولید

  مدیر فروش

  مدیر مالی و اداری

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

معرفی مدیر خانه داری کسی است که به موقع در شیفت کاری خود حضور بهم رساند و بتواند بر کارکنان قسمت خود مدیریت نموده و از عهده تنبیه و تشویق و بازآموزی آن ها برآمده و کیفیت و کمیت کار خود را در سطح مناسب نگه داشته و دارای سایر مهارت های آمده در این استاندارد باشد . مدیریت واحد خانه‌داری در صنعت هتلداری معاصر: طی بیست سال گذشته، تغییرات بسیار زیادی در مدیریت هتل ایجاد گردیده و واحد ...

مقدمه : از نگاه جامعه شناسی نو جهان امروز علیرغم پیچیدگی ها و گستردگی آن در تمام ابعاد ، دائماً در حال توسعه بوده ، یعنی لحظه به لحظه به نظم نوین خود نزدیک تر می‌شود . نظمی که درآن قواعد بازی گسترش یافته و جهانی می شوند . از این رو اقتصاد نوین نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با همه پیچیدگی هایی که در خود دارد ، در حال جهانی شدن است . در اقتصاد از منظری دیگر جهانی شدن یعنی رقابت ...

ما هر روز به گونه هاي مختلف بايکديگر در ارتباط هستيم تا انديشه ها، احساسات و تمايلات خود را به يکديگر منتقل کنيم .ميزان علاقه و احترام خود را نشان دهيم و رنج و اندوه، شادماني و خرسندي و شک و دودلي خود را با ديگران در ميان بگذاريم. ارتباطات، تاثير ژر

مقدمه مردم بدون اینکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشیابی امور مشغول هستند. آنها در مورد پدیده های اطراف خود اظهار نظر و داوری می کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسی؟ چه بازیکن ماهری؟ البته اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات محدود صورت می گیرد. مدیران برای تحقق اهداف سازمانی باید ارزیابی دقیق تر و کاملتری از کار خویش و عملکرد کارکنان به عمل آورند. ضرورت و اهمیت ...

شغل غیبت و چرخش شغلی پایین کارکنانی که طرح شغلی خوبی دارند با انجام کار خود احساس خوشحالی می کنند زیرا از لحاظ درونی ارضا می‌شوند . ( ایران نژاد پاریزی ، 1380 ، 59-58 ) . طراحی شغل :‌ طراحی شغل ، عبارت از فرآیند تطبیق ویژگیهای شغل و مهارتها با علتیق کارکنان است یکی از مدلهای متداول طراحی اشاره دارد به اینکه ابعاد شغلی موجب می شود تا کارکنان واکنشهای خاصی راکه (حالات) روانشناختی ...

مقدمه: تکليف همواره به عنوان يکي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي که از يادگيري وجود داشته، شکل و نوع تکليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد،

مقدمه مديريت دانش به فرآيند خلق، انتشار و بکارگيري دانش در سازمان اشاره دارد. هدف نهايي مديريت دانش، شامل اشتراک دانش ميان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان مي باشد. حوزه مديريت دانش شامل مفاهيم و اصولي است که توانايي بکا

مدیریت حقوق و دستمزد به کارکنان به جبران کاری که در سازمان انجام می دهند، حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. اما علاوه بر جبران زحمات و وقت و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد یعنی باید برای پرداخت، سیستمی طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سخت کوشی و بکارگیری تمام توانایی بالقوه آنها ...

چکیده بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بقای یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت و به زبان دیگر نسبت ستاده ها به داده ها می باشد . از آنجاییکه مهمترین دغدغه مدیریت در هر سازمان افزایش بهره وری و بررسی کلیه عوامل موثر بر آن می باشد ، بررسی در خصوص رابطه ...

ذیربط . _ بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه . _ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعالیت ها . _ ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیت ها با همکاری مدیریت مالی . _ پیش بینی اعتبارات ارزی دانشگاه به منظور ماموریتهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول