تحقیق رایگان رقابت

Word 37 KB 33027 5
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه

  امروز رقابت در سطح جهانی و سرعت افزایش تغییر وتوسعه مداوم در صنعت وتجارت مشکلاتی قابل توجه وفزاینده درهمه سازمنها محسوب می شوند . آنچه مسلم است به منظور کسب فواید رقابتی بلند مدت از دیدگاه اطلاع رسانی و مدیریت دانستن تنها تکیه به منابع اطلاع رسانی داخل و خارج در روند اجرای کارکافی نیست بلکه در حال حاضر بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است .

  دانش پایگی در سازمان ها

  دانش پایگی یک فرایند ایجاد تایید ارائه توزیع و کاربرد دانش می باشد این پنج حامل برای یک سازمان زمینه آموزش با زخورد آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد نگهداری و احیاء قابلیتهای سازمان مورد نیاز است .

  و یژگیهای سازمنها دانش پایه

  1- مراحل و گردش کارسازمانها

  2- حدومرز علمی و سازمان . در راستای خلق و بهره مندی از دانش

  3- ماموریت و استراتژی سازمان و نحوه خدمتگزاری به مشتریان خود پ

  4- محیط و فرهنگ حاکم که بر تصمیمات و عملکرد سازمان تاثیر گذاری می باشد .

  1. مراحل و گردش کارسازمان یک سازمان دانش پایه باید از آخرین تکنولوژی و پیشرفتهای روز جهت گردش کار سازمان استفاده نمایند پ

  2- حدومرز علمی سازمان در راستای خلق و بهره مندی از دانش

  سازمان دانش پایه 2- پروسه را خوب انجام می دهد .

  الف ) استفاده موثر از دانشهای موجود در سازمان

  ب ) در جهت خلق دانش مدیر حرکت می کند

  سازمان دانش پایه ترکیبی از انسانها و منابعی هستند که در خلق و استفاده دانش از طرف ارتباطات موثر و متداول انجام می شود .

  ماموریت و استراتژی سازمان و نحوه خدمتگزاری به مشریان

  سازمان دانش پایه یک منبع استراتژیکی است به همین دلیل احتیاج به فرویه کردن استراتژی خود را بر این نیاز دانش پایگی تعیین می نمایئم .

  محیط و فرهنگ حاکم بر تصمیمات و عملکرد سازمان تاثیر گذارند

  یک سازمان دانش پایه حد منظور از اینکه محصولات و خدماتش ملموس یا غیر ملموس باشند یک تصویر ذهنی دانش پایه ای از خودش خواهد داشت . 

  نقش دانش پایگی در اثربخشی سازمانی

  جهت رسیدن به سازمان دانش پایه در ابتدا نیازمند مدیرانی کارآمد بر پایه علوم نوین و از طریق برنامه های هماهنگ و منسجم آموزش و تجربه و مهارت آموزی می توان به آن دست یافت.

  به عبارت دیگر حل مسالئل سازمان را نمی توان با دانش عمومی حل و فصل نمود. در کنار دانش عمومی، معرفت و بصیرت خاص لازم است که زائیده شعور عمل و بازنگری است. از این رو آموزشهای مدیریت در خدمت تحول سازمانی با توجه به مسائل زیر قرار گرفته است.

  پیشرفتهای دانش مدیریت حاصل یافته های پژوهشی و تجارب اندوخته کشورهای پیشرفته صنعتی می باشد. بجای تاکید بر رویکرد سعی و خطا که شیوه پیرهزینه و گاه پرخطری است باید از این پیشرفتهای دانش مدیریت به صورت سنجیده و گزیده بهره گرفت. رویکرد دنیای پیشرفته صنعتی به روند پویایی محیط، تاکید بر گزینش افراد واجد شرایط، تجهیز آنان به آخرین دستاوردهای علمی و فنون مدیریت و از سوی دیگر سعی در ایجاد سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین بوده است.

  شرایط در حال دگرگونی و بی ثبات از یک سو و پیچیدگی های دنیای واقعی از سوی دیگر به نوعی است که نمی توان از قبل برای آن ها نسخه ای تجویز نمود. به عبارت دیگر تصور وجود حل المسائل مدیریت و برخورداری از آن و استفاده از آن در عمل بیهوده و عبث خارج است. جهت  رسیدن به مسائل دانش پایه و اثربخش نیازمند داشتن اهداف و برنامه ریزی جامع در جهت رسیدن به آرمان نهایی و کلی سازمان با مشخصه های زیر می باشیم.

  1-توسعه ی منابع انسانی

  2-خلاقیت و نوآوری

  3-ارتباطات موثر

  4-مدیریت شخصی و حرفه ای

  اول: توسعه منابع انسانی

  در ابتدا هر بنگاه اقتصادی بنا به ماهیت کار خود، مسائل خاص خود را دارد و نیز افراد آن بر حسب پیشینه تحصیلی و تجربی خود نیاز آموزشی و علایق ویژه ای دارند. لذا برنامه توسعه مدیران و کارشناسان یک سازمان دانش پایه را باید منحصر به فرد به صورت ویژه طراحی نمود.

  در واقع برای رویارویی با چالش های جهانی شدن، مدیران و کارشناسان باید از یک سو فنون ارتقای بهره وری و استفاده از منابع انسانی را فرا گیرند و از سوی دیگر قابلیتهای شخصی و رهبری خود را توسعه دهند تا بدینوسیله قادر باشند کیفیت و خدمات مورد انتظار سازمان را در دنیای رقابتی تأمین نمایند.

  دوم: خلاقیت و نوآوری

  خلاقیت بکارگیری توانائیهای ذهنی جهت ایجاد یک فکر و اندیشه نو می باشد. در خلاقیت دانش و اطلاعات جدید به دست می آید. خلاقیت نقطه آغاز هر نوآوری است. ساختار سازمانی، فرهنگ و توانایی منابع انسانی آن همگی در توسعه خلاقیت و نوآوری نقشی مهم ایفا می نماید و عملی و کاربرد یساختن افکار و اندیشه های نو ناشی از خلاقیت و نوآوری و اطلاعات جدید به طرق گوناگون در بازار عرضه می شود. نوآوری و تلاش بریا تبدیل ایده خلاق به محصولات یا فرایندهایی است که نهایتاً موجب بهبود خدمات به مشتری کاهش هزینه و با ایجاد درآمدهای جدید می گردد.

  توسط نیریو تخیل می توان استعدادهای خویش را ظاهر ساخت و تصویر واقعی خود را نشان داد. تخیل نقش خطیری در زندگی فکری و روحی آدمی بازی می کند و عنصر سازنده و خلاقه  روح است و با گرایشهای آفریننده ای که دارد هم در دنیای خارجی شخصی اثر می گذارد. و هم در حیات و هستی وی.

  با تخیل خود می توان به ایده های خویش شکل داد و آنگاه تصویرهای ذهنی را بر پرده ی زندگی به نمایش درآورد.

  سوم – ارتباطات موثر

  اجازه ندهیم با تصورات و پیش فرض های ذهنی خود با دیگران ارتباط برقرار کنیم. این تصورات و پیش فرض ها در ایجاد مدل های ذهنی ما و نهایتاً رفتار و کردار ما نقش اساسی ایفا خواهند کرد.

  هرگونه ارتباطات انسانی، چنانچه قادر باشیم بوسیله خطی فرضی مکالمات منطقی و حرفه ای خود را از مکالمات و ارتباطات احساسی و شخصی جدا نمائیم بهترین بستر ارتباط سازنده و مفید را فراهم کرده ایم. چنین بستری از هرگونه سوء تفاهم و برداشت های شخصی و احساسی جلوگیری کرده و ارتباط را بصورت کاملاً حرفه ای و موثر مطرح می نماید.

  با ایمان به قدرت نهفته در ذات، می توان در خوشبختی و شادکامی زیست. قلب خود را به روی عشق و امید بگشاید تا اثرات شگفت انگیز آن را در زندگی خود شاهد کنید با عوض کردن روحیه ی خود می توانید زندگی تان را نیز تغییر دهید دنیا و سرنوشت انسان بر اساس افکار و اندیشه های او ساخته می شود و توسط اعتقاداتی که دارد دوام و قوام می یابد.

  ترس و تردید را از خود دور کنید و به خود اعتماد داشته و بگذارید تا عقل زمان هستی شما را در کف پرکفایت خود بگیرد. خود می داند چگونه خواستهایتان را برآورده سازد. درهای زندان روح خود را باز کنید و هرچه کینه و نفرت و خصومت و بددلی و حسد در آن انباشته شده بیرن بریزد و روح را پاک و مصفا سازید. همواره برای هر مساله ای هرچند غتمض و پیچیده با دیگران مشورت و همفکری کنید چون راه حلی نیز وجود دارد. آرامش خود را حفظ کنید تا بهتر بتوانید بر خود و سختیهای زندگی مسلط باشید.

  چهارم:

  مدیریت شغلی و حرفه ای

  موفقیت بیش از آنکه بتواند واقعیت عینی باشد، باید در عرصه ی ذهن آفریده شود. از این منظر برای ساختن یک زندگی موفق باید به بازسازی نسبی شخصیت و افزایش توان روحی هود پرداخت. و آن را بر پایه ای محکم و استوار بنا کرد.

  برای دستیابی به موفقیت همه جانه در زندگی به دو چیز ضروری و حیاتی باید دست یافت: نخست در عرصه شخصی، رابطه ای عادلانه و معقول با خود، خانواده و مردم و خالق خود برقرار کرد و در عرصه ی حرفه ای احساس موفقیت در کار و حرفه خود که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد چرا که انسان بطور طبیعی طالب پیشرفت و موفقیت است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

swimming : competitive swimming شناي رقابتي با ورود به المپيک در سال 1896 در عرصه بين المللي داراي اهميت و موجوديت شد. مسابقات المپيک ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نيز در اين رقابت ها جاي گرفت. قبل از تأس

معرفي و مقدمه اي بر سيستم عامل لينوکس . بدون شک يکي از رقابتهاي کشورهاي پيشرفته، در زمينه کامپيوتر است و ما هر روز شاهد پيشرفت اين تکنولوژي عظيم هستيم. سيستم عامل ها و نرم افزارهاي کامپيوتري نيز همزمان با اين تحولات به پيش مي روند. سيستم عامل

لينوکس (Linux) نام يک سيستم عامل رايانه‌اي است که معروف‌ترين مثال نرم‌افزار آزاد و توسعه به روش اُپن‌سورس (متن‌باز) است. اگر بخواهيم دقيق باشيم فقط بايد هسته? لينوکس را لينوکس بناميم اما به طور معمول اين کلمه به سيستم‌عامل‌هاي يونيکس‌مانندي (يا گنو

بدون شک در عصر ما، که بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده‌اند، و افراد غرب زده، بي بند و باري زنان را جزئي از آزادي او مي دانند، سخن از حجاب گفتن براي اين دسته ناخوشايند و گاه، افسانه اي است متعلق به زمان هاي گذشته. ولي فساد بي حسا

از اواخر دهه 60 و اوايل دهه1970 يکسري ايراداتي به رئاليست ها وارد گرديد که آنها نتوانستند به نوعي جوابگوي مسائل مطرح شده باشند که مي توان به موارد ذيل اشاره کرد : 1- وارد شدن جنگ سرد در اوايل دهه1980 به مرحله نويني از رقابت تسليحاتي ميان شرق و غرب

آب مايه حيات است و به گفته خداوند: ( و من جعلنا من ماء کل شئ حي) ( و هر چيزي را از آب زنده کرديم) و اين نعمت الهي غير قابل جايگزين و از جمله انفال متعلق به همه ساکنين يک سرزمين بوده و دسترسي به آب به خصوص براي شرب و بهداشت حق همه انسانهاست. روند ر

نخستين صفت يک معلم شايسته، مسلط بودن به رشته‌اي است که درس مي‌دهد و دانش و آگاهي او رابطهء مستقيم با موفقيت او دارد. يکي از اساسي‌ترين مولفه‌هاي تعليم و تربيت، معلم است. اگر فرآيند آموزش و پرورش را به کارواني تشبيه کنيم، بدون شک معلم قافله‌سال

نظام آموزشي در آلمان تحصيلات پايه آموزش ابتدايي در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلين و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول ميانجامد. سيستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته هاي گوناگون تقسيم ميشود و به فارغ التحصيلان هردوره مدرک رسمي اع

همانطور که امروزه مي شناسيم، احتمالاً منشأ بازي گلف، از اسکاتلند است. ولي اگر بخواهيم رد پاي آن را بگيريم. شروع اين بازي به صدها سال پيشتر باز مي گردد. در اوايل امپراطوري روم، يک نوع بازي وجود داشته و به نام «پاگانيکا» معروف بوده است؛ که با يک توپ چ

بدون وجود تماشاگر ورزش و رقابت مدرن وجود نخواهد داشت يکي از مهمترين مسائل تاثيرگذار در رقابت هاي وررزشي تماشاگران ورزش هستند که تاثيرات مهم و همه جانبه اي بر نتايج بازي ، ميزان پرخاشگري ، سرمايه گذاري در ورزش ، بليغات ورزش و غيره دارند . شايد اگر تم

تعريف مديريت استراتژيک چيست؟ مجموعه تصميم ها و اقدامات مديريتي است که عملکرد بلند مدت يک شرکت را تعيين مي کند. مديريت استراتژيک عبارت است از بررسي محيطي (هم محيط خارجي و هم محيط داخلي) تدوين استراتژي، اجراي استراتژي، ارزيابي و کنترل. بنابر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول