تحقیق عناصر فرعی ارائه

Word 53 KB 33036 12
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • «عناصر فرعی ارائه»

  1-انگیزه ارائه: نشر علم و دانش، خودنمائی، دریافت نقطه نظرات و عکس العملهای جمعی به منظور تحقیق و توسعه، ایجاد تقویت یا احساس، نیل به اهداف تجاری

  2-هدف اصلی و منظور نهائی ارائه: انتقال دانسته ها و یافته ها، ارتقای سطح دانش آموزش، مبادله اطلاعات، مقاصد تجاری،

  3-کیفیت ارائه: یک ارائه هنگامی با کیفیت در نظر گرفته می شود که در آن بتوان بخش اعظمی از پیام مرا منتقل نمود و یا تاثیری روی مخاطبین ایجاد نمود. ارائه باید به گونه ای باشد که پیام به طور دقیق، نه بیشتر نه کمتر منتقل گردد.

  موضوع ارائه: باید دارای ویژگیها و خصوصیات شخصی باشد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

  1-موضوع علمی و فنی و ارزشمند باشد.

  2-مفید و سودمند باشد.

  3-قابل احاطه توسط ارائه دهنده باشد به طور دیگر ارائه دهنده نباید موضوعی را که در مورد آن اطلاعات زیادی نمی داند ارائه دهد.

  4-مطالب موضوع ارائه باید دارای ارتباط مشخص باشد و ایده های موجودی در باره آن که با یکدیگر وحدت نظر دارند وجود داشته باشند.

  5-در انتخاب موضوع باید به ملاحظات اخلاقی توجه نمود.

  6-موضوع نباید کلی باشد بهتر محدود باشد که بتوان آنرا روشن تر ارائه نمود.

   

  «سنتزسازی و شیوه ارائه مطالب علمی و فنی»

  1-سنتزسازی نرم افزار

  2-شیوه ارائه مطالب فنی

  ارائه: در لغت به معنی نبودم: نشان دادن، نمایان کردن می باشد. و در معنا به معنی انتقال اطلاعات می باشد که می توان به صورت شفاهی، کتبی و یا ترکیبی از آن دو باشد.

  عناصر اصلی ارائه:

  1-ارائه کننده: کسی که اطلاعات را در قالب های متفاوت منتقل می نماید. که دارای نقاط ضعف و قوت، دانسته ها، ندانسته ها و خصوصیات فردی متنوع می باشد.

  2-مخاطب ارائه: کسانی که اطلاعات ارائه شده را دریافت می نمایند. خصوصیات آنها نیز مانند ارائه متنوع می باشد.

  3-پیام (اطلاعات): اطلاعاتی که باید توسط ارائه دهنده ارائه شده و درک شود. میتواند علمی، فنی، اجتماعی، ... و غیره باشد.

  4-رسانه و امکانات: به ابزارها و وسایل که پیام توسط آنها ارائه می شود. نوشته، صوت، تصویر، اشاره و ...

  5-شرایط محیطی: به شرایطی که بر محیط ارائه حاکم می باشد. مانند شرایط مکانی، زمانی، فرهنگی، اجتماعی و ... گفته می شود.

  6-زمان و مکان ارائه: شرایط ارائه و کارآئی آن تاثیر زیادی از زمان و مکان ارائه می پذیرد.

  ارائه شفاهی: شامل انواع زیر می باشد

  1-سخنرانی

  2-تعلیم

  3-کلامی و تصویری

  ویژگیهای سخنرانی:

  1-بصورت انفرادی

  2-مدت سخنرانی 30-20 دقیقه

  3-برای سخنرانی خوب به فن بیان و فصاحت و بلاغت نیاز می باشد

  4-شخصیت سخنران و خصوصیات، حرکات و رفتار وی در نتیجه سخنرانی موثر می باشد

  5-زبان و کلام تنها وسیله ارائه می باشد

  ویژگیهای ارائه به منظور تعلیم:

  1-هدف آموزش مخاطبین و یاد دادن می باشد

  2-مخاطبین معمولاً علم مربوط به مبحث ارائه شدن را نداشته و قصد فراگیری آن را دارد.

  3-مخاطبین باید آداب و ضوابط خاصی را رعایت نمایند.

  4-در ارائه که به منظور تعلیم از درک مخاطبین مهم می باشد.

  5-کنترل کمی و کیفی ارائه بسیار مهم می باشد.

  6-مخاطبین معمولاً هم سطح یا در سطحی پایین تر از ارائه دهنده می باشند.

   

  ویژگیهای ارائه کلامی و تصویری:

  1-از ابزار و رسانه های دیگری مانند فیلم، اسلاید، انیمیشن، تصویر برای ارائه مباحث استفاده می شود.

  2-معمولاً در مراکز علمی و آکادمیک مورد استفاده است.

  3-موفقیت بیشتر به استفاده مناسب تر از ابزار سمعی و بصری بستگی دارد.

  4-ارائه میتواند فردی و گروهی باشد.

  5-مدتش از سخنرانی طولانی تر است.

  6-مخاطبین از نظر دانش در سطوح مختلف و حتی بالاتر از سطح ارائه دهنده هستند.

  خصوصیاتت کلی انواع ارائه شفاهی:

  1-حضوری و رودررو می باشد.

  2-مدت آنها محدود است.

  3-قابل استناد نمی باشد.

  4-بدلیل محدودیت های زمان و مکانی به اندازه ارائه کتبی تشریح نشده و ناقص می باشد.

  5-تعداد مخاطبین معمولاً محدود است مگر اینکه از رسانه های جمکعی پخش شود.

  6-برخلاف ارائه کتبی ضوابط و قوانین سخت گیر و پیچیده ای ندارد.

  7-سرعت تاثیرگذاری آن و سرعت انتقال دانش زیاد می باشد.

  8-برخلاف ارائه کتبی احتمال برزو اشتباهات در آن بیشتر است.

  9-مدت زمان مشخصی برای پرسش مخاطبین و پاسخ به آنها در نظر گرفته می شود بنابراین آمادگی لازم برای پاسخ گوئی باید قبل از ارائه و با استفاده از مطالعه عمیق و همه جانبه باشد.

   

  اصول و آداب ارائه شفاهی:

  ویژگیها و ملزومات ارائه دهنده

  نحوه ارائه

  ویژگیها و ملزومات مخاطب

  1-ویژگیها و ملزومات ارائه کننده: آمادگی جسمی و روحی – شناخت قبلی از مخاطبین – داشتن اطلاعات علمی لازم و اطلاعات همجوار موضوع

  آشنایی با روش های سخنوری و ارائه

  آماده سازی محتوای ارائه (محتوای ارائه شامل موضوع، نکات اصلی بخش های جامع و کامل در ارتباط با موضوع، ساختار شخصی در ارائه و مطالب، خلاصه سازی، مراجع، پرسش و پاسخ و تقدیر و تشکر می باشد) (خلاصه سازی و ارائه نتایج)

  نکته: برای مدیریت و کنترل زمان ارائه باید یک طرح زمان بندی مشخص درنظر گرفته شود که در آن برای ارائه هر بخش مدت زمان مشخصی منظور شده است.

  نکته: در ارائه مطالب باید به نکات جزئی زیر توجه نمود:

  1-ارائه باید با یک مقدمه که دلیل انتخاب موضوع، طرح های قبلی و تعریفی کلی از موضوع می باشد، شروع گردد.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقدمه : صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

مقدمه : صورت های مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

چکیده تأکید اسلام بر لزوم به کار گرفتن اندیشه روشنگری و آگاهی بخشی و بیان حقایق برای رسیدن به اتحاد و محبت و مهرورزی نسبت به انسان ها و توجه کرامت آنها بر کسی پوشیده نیست زیرا که فلسفه خلقت و آفرینش امید به لطف و رحمت الهی و کمال و سعادت است. قرآن برای دستیابی به سعادت است که به اموری اشاره می کند که می‌توان از آنها به عنوان عوامل بیرونی و درونی اتحاد و انسجام یاد کرد. از آنجایی ...

توجه جدی به کثرت گرایی:اصول جاسازی شده در حسابداری مدیریت و کنترل سیستم چکیده پروفسورنورمن مکینتاش مدت طولانی،و درزمانهای ناهنجار ،بابه صدا درآوردن مطالعات حسابداری انتقادی و برگزاری نمایشگاه مهارت فکری که به ندرت با آکادمی حسابداری مواجه بود برجسته شد. کار او استفاده از محدوده سازمانی سنت نظریه ها در سازمان و به کارگیری تفاسیر که لزوم poststructural سرمایه بازاراست. ما پیشرفت ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

-1-مقدمه از پیدایش زندگی بر سطح کره زمین میلیاردها سال می گذرد. آن چه که تا قبل از پیدایش انسان در این روند چهره نمود و آن را به شرایط فعلی رهنمون ساخته است نتیجه کنش متقابل میان محیط و اجزای غیرزنده آن از یک سو زیستمندان تاریخ حیات زمین از سوی دیگر میباشد اما ظهور انسان در پهنه طبیعت و فعالیت هایی که برای تداوم زندگی خویش قرار داده است، به ویژه در دوران پس از انقلاب صنعتی، نمود ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

خلاصه ی استراتژی ها این طرح استراتژی اهداف سیاست گسترده را که هیئت استانداردهای حسابداری (ACSB) در انجام دادن حکم تنظیم استاندارد برای مدت زمان 2011-2001 هدایت خواهد کرد، خلاصه می کند. درتابستان ، ACSB دستورالعمل های استراتژیک زیر را برای گزارش مالی در کانادا پذیرفته اند: - ACSB استراتژی های جداگانه ای برای هر یک از دسته های اصلی نهادهای گزارش دنبال خواهد کرد- موسسات حسابرسی ...

تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهری در جهان و ایران با مفهوم امروزی از قدمت زیادی برخودار نیست ولی تلاش های انجام گرفته در این خصوص به زمان های گذشته باز می گردد، نخستین تلاش هایی که به نوعی در راستای نظم دهی به سکونتگاه انسانی بوده است که اولین سرچشمه های تدوین برنامه توسعه را فراهم نموده است. در یک تقسیم بندی عمده می توان 4 مرحله زیر را برای سیر تحول طرح های توسعه شهری در جهان ...

1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی این سند حاوی اطلاعات لازم برای شناخت کلی طرح "مطالعه و بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا" و اختصاصا شناخت فعالیتهای لازم برای انجام پروژه فاز صفر این طرح است؛ به گونه ای که چگونگی انجام، منابع (هزینه و زمان) و مراحل انجام پروژه فاز صفر مذکور قابل تشخیص و تخمین باشد. سند در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول این سند ابتدا موضوع و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول