تحقیق کوکسیدیوزیوز

Word 125 KB 33076 13
مشخص نشده مشخص نشده دامپزشکی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

   Coccidiosiها تاثیر مستقیمی برروی هر کسی دارند. بیست  یا سی سال پیش در استرالیا خوراک جوجه همانند قیمت خرچنگ استثنایی بود . برای اینکه در آن زمان ممکن نبود که جوجه نگه داری کنندبه خاطر وجود کوکسیدیوزیوز ها. موقعیت با گسترش داروهایی بر ضد کوکسیدیوزیوز ها تغییر کرد و زاد و واد جوجه ها در سطح وسیعی آغاز شد .

  این توسعه داروها در رابطه با هیچ مورد مربوط به صنایع یا مربوط به کانگرو های استرالیایی اتفاق نیافتاده است .

   

  چرخه حیات کوکسیدیوزیوز . جنس Eimeria  

  پروتوزوای بسیاری در رشته کوکسیدیوزیوز وجود دارند اما این موضوع دلالت بر خانواده ایمرینا دارد بخصوص نوع Eimeria   صدها گونه مختلف از Eimeria   وجود دارند که باعث بیماری در پستانداران ، پرندگان و خزندگان می شوند . هر یک از گونه ها توسط یک شکل یا اندازه مشخص می شوند و دارای خصوصیات ممتاز متفاوتی می باشند .

  کوکسیدیوزیوز جزء انگل های پروتوزوآی تک سلولی می باشد و مجموعه بیشتری از ویروس ها و باکتری ها می باشد . هر سلول تخم مرغی منفرد یا اُوسیت بخش های داخلی را شامل می شود . هر کدام 2 یا حتی بخش های کوچکتری را در بر می گیرند که اسپدوزوئیت ها نامیده می شوند . Eimeria   بدن را توسط جذب آلوده می کند . ابتدا اوسیت توسط یک حیوان جذب می شود . سپس وارد روده حیوان می شود و پوسته خارجی توسط عوامل گاستریک حیوان هضم می شود با این اتفاق هشت اسپروزوئیت به وجود می آیند و مستقیماً سلول ها را تحت تاثیر قرار می دهند . در اینجا آنها یک غشایی را اطراف خودشان به وجود آوردند و به سرعت تقسیم می شوند یعنی بیشتر از 800 یا 900 بار تقسیم و چیزی را تولید می کنند که به آن شیزونت  می گویند . سلول های آلوده در دیواره در زمان این تولیدات و به وجود آمدن آنها تعداد زیادی از شیزونت ها را شاهد هستند که به سلوا های بیشتری حمله می کنند . هر دفعه به یک سلول حمله ور می شوند و آنرا خراب می کنند و تولید و تقسیم سریع شیزونت ها باعث مرگ سلول ها می شود . بعد از 2 یا سومین تقسیم ، شیزون سلول های بیشتری را در بر می گیرد و گامتوژی با تقسیم جنسی صورت می گیرد . این بدین معنی است که شیزون یا نر می شود یا ماده ، نرها ، ماده ها را باور می کنند و اُوسیت های بارور شده سلول های تاثیر گذاشته شده را می شکنند و از آن عبور کرده و بدن حیوان را آلوده می سازند . در شرایط مناسب تقسیم ها در خاک انجام می شود و اُوسیت ها آلوده می شوند . کوکسیدیوزیوز حالا آماده است که چرخه را تکرار کند . سلول های بدن توسط این ارگانیسم های تک سلولی در یک مرحله سریع آلوده می شود و ممکن است 3 یا 4 روز بعد از آلودگی بمیرند ، حیوان آلوده از درد شدیدی رنج می برد چون کوکسیدیوزیوز دیواره روده را احاطه کرده است . در این مرحله از بیماری بیرون روده قرمز و متورم می شود . هیچ تولید توکسین توسط کوکسیدیوزیوز وجود ندارد . حیوانات آلوده می میرند چون آب از دست می دهند و این بیماری باعث درئ بسیار زیادی می شوند . کوکسیدیوز ها میزبان خاصی هستند و تعدادی از انگل ها بین کانگرو ها و والابی ها ( کانگروی کوچک بومی ) وجود دارند و هنوز گونه های خاصی از آنها هستند که باعث بیماری در گونه ا خاص از آنیم ها می شوند اما باعث بیماری در گونه های دیگر نمی شوند . بسیاری از گونه های کوکسیدیوز ، کانگروهای خکستری شرقی را آلوده می کنند اما همه کوکسیدیوز ها باعث بیماری جدی در آنها نمی شوند . بعضی از گونه ها ممکن است فقط باعث یک بیماری شبیه آنفولانزای ساده در حیوانات شوند . وجود اُوسیت های کوکسیدیوز ی در یک حیوان دلیل بر این نیست که حیوان آلوده شده و توسط این بیماری خواهد مرد چون تعدادزیادی کوکسیدیوز در آنها وجود ندارد و انواع مختلفی از آنها در حیوان مشخص نشده است . در بعضی حالات هم گسترش سلولس ممکن است یک حیوان را قبل از اینکه فرم های بالغ کوکسیدیوز توسعه پیدا کنند ، بکشید . . ماکروپدها  میزبان بسیاری از گونه های کوکسیدیوز هستند . که می توانند به آسانی تشخیص داده شوند و اطلاعات کمی در مورد این گونه خاص کوکسیدیوز که باعث بیماری می شوند و چرخه حیات خاصی دارند ، در دسترس می باشد . گونه های دیگر کوکسیدیوز کبد ، مخصوصاً خرگوش را آلوده می کنند ،

    اهمیت این انگل ها در ماکروپد های شناخته نشده می باشد . به هر صورت سطح وسیعی از اُوسیت ها اگر در ترشحات یک حیوان مشاهده شود معمولاً بیماری مشاهده می شود . تعداد اشیت ها می تواند به 80 تا 10 در هر گرم مدفوع برسد . این بدین معنی است که 360 هزار مورد در یک پیمانه موجود می باشد . اگر شما نمونه ماکروئدها را دارید پس اُوسیت کوکسیدیوز موجود  در خاک را به نوع خاص خواهید داشت .

  عوامل آلوده کردن تولید اُوسیت :

  تولید اُوسیت ممکن فقط نیاز به تغییرات کمی برای ساختن بیماری کلینیکی داشته داشته باشد .

  بعضی از گونه های کوکسیدیوز ی بهتر از دیگران تولید مثل می کنند .

  ممکن است رقابتی بین انواع مختلف گونه های کوکسیدیوز ی وجود داشته باشد .

  میزان ایمنی میزبان تاثیری بر روی پیشرفت اُوسیت دارد . معمولاً حیوانات جوان کمتر از پرها دچار می شوند . اگر حیوانات پیر تر در همان زمانی که حیوانات جوان تر هم در معرض کوکسیدیوز ها قرار گرفته اند آلوده شوند ، حیوانات پیرتر خیلی بیشتر آلوده می شوند و بدتر عفونی می شوند .

  وقتیکه جمعیتی وجود دارند که شامل تعداد زیادی از انگل ها است ، تولید کوکسیدیوز منفرد افت می کند .

  نوترشن ضعیف میزبان شانس آنها را افزایش می دهد .

  بعضی از کوکسیدیوز ها از مکان های جغرافیایی متفاوت ممکن است قویتر از دیگر انواع آنها باشند

  موقعیت جغرافیایی ممکن است یک عامل مهم باشد . در بعضی از مناطق استرالیایی ، حیوانات بیشتر از دیگر مناطق دچار بیماری می شوند ، مناطق سرد و مرطوب بدتر از مناطق گرم و خشک هستند .

  سردی ، باد و باران عوامل مهمی هستند.

  عوامل فشار زا بر اساس مدارکی که از پستانداران در دست است نشان می دهد که استرس عامل مهمی در پستانداران در پرندگان می باشد این مورد در کانگرو ها مشاهده شده است و شامل گونه های متفاوت می باشد ، کانگروها خاکستری شرقی که به نام اسپلوکی شناخته می شود حیوانات عصبی هستند و خیلی راحت عصبانی می شوند . تمام ماکروپدها به آسانی می توانند باعث افزایش بیماری در این حیوانات شوند .

  حرکت وانتقال

  دسترسی داشتن یا کسترش آن توسط قوی تر ها

  عوامل آب و همایی مثل باد – باران – گرما – سرما ( عوامل مهمی در مورد پستانداران )

  تغییرات در رژیم غذایی – این موضوع همیشه به تدریج معرفی می شود .

  انواع خاص غذا برای مثال غذای نامناسب

  تجمع یا عدم تجمع

  آزار و اذیت ، حتی اگر توسط حیوانات دیگر و بچه ها صورت بگیرد

  میزان آلودگی ، هر چه تعداد اُوسیت ها بیشتر باشد فعالیت بیماری بیشتر می شود .

  بعضی از گونه های کوکسیدیوز ها در لایه داخلی روده زندگی می کنند اما باعث هیچ مشکلی نمی باشد . فقط آنهایی که عمیقاً به درون سلول های دیواره معده فرو می روند مشکل زا هستند . وقتی هیچ کاری در ارتباط با ماکروپد کوکسیدیوز ی انجام نمی گیرد نشان می دهد که گونه های کوکسیدیوزی آلوده کننده جوجه ها می تواند مدت های مدیدی در محیط خارجی یعنی چندین ماه باقی بمانند .

  گونه هی کوکسیدیوز ماکروپد بیشتر در کشورهای گرم شیوع دارد و شرایط مرطوب برای آنهابهتر می باشد . آنها در شرائط متنوعی گسترش پیدا می کنند .

  اسید سولفوریک و هیپوکلرید سدیم بر روی کوکسیدیوز ها موثر هستند و برای تمیز کردن آنها و وضوح بیشترشان برای تحقیق استفاده می شوند .

  برای یک انگل غیر قانونی است که میزبانش را بکشد ؛ ارزیابی ها نشان می دهند که میلیون ها سال است که تعادلی بین حیوان میزبان و انگل وجود دارد .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ساماندهی ساحل غروب کیش و ایجاد فضاهای گردشگری خاص در این مکان قابلیت جوابگوی خواسته های تفریحی افراد گردشگران را فراهم خواهد کرد و در این نقطه کارآیی بیشتری نسبتبه فضای کنونی اش ایجاد خواهد کرد. اینزورت مثابه یک « فضای گردشگری» سابقه چندان طولانی نداشته و سابقه اولین ریزورت هابه اوایل قرن بیستم میلادی باز می گردد، زمانی که ساحل دریا برای تفریح و گردش از سوی عموم مردم در تعطیلات ...

اشاره؛ تولید و تجارت، دو بازوی قوی توسعه پایدار اقتصادی است که با برنامه‌ریزی علمی و جامع و با نگاه به رویکردهای جهانی می‌تواند سرانجامی موفقیت‌آمیز داشته باشد. مطالعه دقیق روی اقلیم‌ها، شرایط آب و هوایی، خاک، تجهیزات و فناوری موجود و قابل حصول و استعدادهای نیروی انسانی، زمینه‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی پویا و با بازده مناسب پیش رو قرار می‌دهد که می‌تواند برای سال‌ها درآمد ...

مقدمه امروزه برای هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازارهای بین‌المللی در راتسای افزایش سهم بازار و توسعه صادرات ، بازاریابی اندیشیده ضرورت خاص خود را دارد. عرضه محصولی خوب با قیمتی مناسب ، بکارگیری روشهای مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه‌کننده و هدفمند و از همه مهمتر شناسائی رقبا، فرصتها و تهدیدهای محیطی، از لازمه‌ها و عناصر موثر در کسب سهم مناسب در تجارت جهانی می‌باشد. ...

مقدمه گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این ...

زمینه های مختلف تولیدی بخش کشاورزی واحد هومند آبسرد به قرار زیر میباشد. باغات سیب واحد توصیف فنی قطعات: این باغات متشکل از 4 قطعه تجمعی با محدوده مشخص میباشد که به صورت دو قسمت همسان ذیل به لحاظ فرایند سرمایه گذاری قابل تفکیک میباشد: الف: قطعات 1 و 2 باغات: این دو قطعه که در قسمت پائین و در مجاورت جاده تهران فیروزکوه قرار دارد جمعاً به مساحت تقریبی 10 هکتار که دارای تاریخ کشت و ...

تکنیک عقیم سازی حشرات Sterile Insect Technique تاریخچه : کشف ونظم در علوم متعددی مثل بیولوژی، شیمی، پرتودهی، رفتار شناسی حیوانات، بیولوژی سلولی و مولوکولی، ژنتیک و حشره شناسی موجب شد که با اشتراک آنها، بشر ایده های مورد علاقه و رایج خود را در مورد کنترل حشرات آفت به کار ببرد . در سال 1985 W.K.Rntgen کشف خود یعنی اشعه ایکس را مشاهده و گزارش کرد. در سال 1903 اثر بعضی از اشعه ها از ...

این جانداران بدنی چرم‌گون دارند و بیشتر در کف دریاها زندگی می‌کنند. نامگذاری این جانوران بخاطر شکل خیارمانندشان است. خیار دریایی حیوان خزنده‌ای است که به آهستگی به روی گلسنگ‌ها یا صخره‌ها می‌‌خزد و تکه‌های غذا را از محیط اطراف جمع کرده و مصرف می‌کند دستهای او مایع چسبنده‌ای ترشح می‌کند که جمع آوری غذا از روی زمین را برای او آسان می‌کند پاهای ردیفی قرمز روشن و مجموعه دستهای تغذیه ...

خاک خاکها از سه نظر فیزیکی ، شیمیایی و حیاتی ( بیولوژیکی ) در رشد و نمو و باروری گیاه اثر می گذارند . 1 بهترین خاک از نظر شرایط فیزیکی برای پرورش گردو ، خاکهایی با بافت متوسط ، ساختمان مناسب با تحلخل کافی ، عمق حدود 5/1 – 1 متر ، نفوذ پذیری متوسط ( 2 – 5/1 متر در روز ) ، تهیه مناسب و زهکشی مطلوب می باشد . - خاکهای خیلی سبک و سنگریزه دار ، خاکهای سنگین رسی ، خاکهای کم عمق ، ...

خلاصه در بخش حاضر علف کش های بنتازون (bentazone)، مولینات (molinate)، تیوبنکارب (thiobencarb) و تری فلورالین (trifluralin)، در مورد اثر جهش زایی و نوترکیبی زایی بررسی شده اند. این بررسی به وسیله‌ی آزمون لکه های بال در دروزوفیل (آزمون جهش و نوترکیبی سوماتیک SMART) انجام شده است. دو نوع آمیزش استاندارد (ST) و زیست فعالی زیاد (HB) استفاده شده است. آمیزش دوم با حساسیت زیاد به پیش ...

شرح بیماری ایدز عبارت‌ است‌ از بوجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌ (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونتها و توانایی‌ سرکوب‌ سلول‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ویروس‌ ایدز سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در خون‌ (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها مانند مغز استخوان‌، طحال‌، کبد و گره‌های‌ لنفاوی‌) را درگیر می‌سازد. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول