تحقیق رایگان بازاریابی کالا ها وخدمات

Word 28 KB 33817 2
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بازار: درتجارت بازاربه مصرف کنندگان ومشتریان کالاوخدمات تولیدشده توسط شرکت اطلاق می شود.

  بازاریابی :بازاریابی رامی توان به عنوان فعالیتی لازم برای تطبیق کالاهابانیازهاوخواسته های بازارتعریف کرد.

  دربازاریابی تصمیم گیری درموردچهارموردبسیارمهم است . 

  1- محصول   2- قیمت   3- مکان توزیع   4- معرفی

  1-محصول : تصمیم گیری درموردمحصول شامل انتخاب کالابرای تولیدوفروش است . برای درک عوامل اصلی که بایددرنظرگرفت ؛ لازم است چهارسئوال ازخودبپرسیم .

  1-بازارچه چیزی رامی خرد؟ کالارامی توان به سه دسته تقسیم کرد

  1-کالای بادوام مانندلباس وسرویس 2- کالاهای کم دوام مانندموادغذایی 3- خدمات مانندنگهداری ومشاوره

  2-بازارچرامی خرد؟ به طورکلی بازاربرای رفع نیازکالاهاوخدمات راخریداری می کندوممکن است برای خریداریک محصول بیش ازیک منفعت داشته باشد. مانندغذاکه علاوه بررفع گرسنگی مقوی بودن ولذت بخش بودن آن نیزمهم است .

  3-خریدارکیست ؟ خریددرواقع یک عمل تصمیم گیری است .درخریدچهارعامل موثرهستند.

  1-تاثیرگذارکه پیشنهادخریدرامی دهد 2-تصمیم گیرنده 3- خریدار 4- استفاده کننده نهایی

  4-خریدچگونه انجام می شود؟ شخص معمولاً درموقع خریدپنج مرحله راپشت سرمی گذارد.

  1-احساس نیازمی کند 2-درموردنیازورفع نیازاطلاع کسب می کند3-تصمیم خریدمی گیرد 4-ازمحصول استفاده می کند 5-احساسهای قبل ازخرید.

  طول عمرمحصول : موفقیت محصول دربازاردرطول زمان قابل تغییراست وممکن است دراری چهارمرحله باشد

  1-معرفی کالا 2-رشد فروش کالا 3-حداکثرفروش کالا 4-رکودکالا

  بعضی ازکالاهاممکن است همه این مراحل رانداشته باشند.

  قیمت گذاری

  1-قیمت گذاری برمبنای هزینه : درصدی ازهزینه ها× جمع کل هزینه ها : قیمت محصول 

  2-قیمت گذاری برمبنای تقاضا: وقتی تقاضابالاباشدقیمت بالاوهرچه تقاضاپایین قیمت پایین است .

  3-قیمت گذاری برمبنای رقابت : این روش درصورتی استفاده می شودکه هدف اصل برمبنای قیمت انتخاب شده ازطرف رقباباشد.

  4-روشهای دیگرقیمت گذاری : ازقبیل قیمت گذاری بازیان وقیمت گذاری روانشناسی

  مکان (‌ روش توزیع )

  عوامل موثردرانتخاب روش توزیع : 1-مشخصات محصول  2-ویژگیهای مصرف کننده 3-معرفی وتبلیغات 

  ابزارمتنوع تبلیغاتی :

  1-تبلیغ : ارائه ومعرفی کالاهاوخدمات توسط مجری مشخص که برای آن هزینه ای پرداخت شده است

  2-فروش شخصی : فروش رودرروازطریق صحبت شفاهی است .

  3-میزان شهرت : معرفی برای افزایش میزان تقاضاازطریق اخبارمخصوص واعلامیه رادیویی ؛ تلویزیونی یامطبوعات صورت می پذیرد.

  4-ارتقاء فروش : ارتقاء فروش به طورکلی برای مواردی بکارمی رودکه رسماً تحت عنوان تبلیغ ؛ فروش شخصی ؛ ایجادشهرت قرارنمی گیرند.

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی: بازار - بازاریابی - فروش - محصول

مقدمه مسائل کشاورزی پیچیده اند و رابطه آنها با پاره ای عوامل اقتصادی ،مالی ، فنی و جمعیتی است. هر نوشته ای راجع به بازارهای کشاورزی ، حتی اگر در حد این کتاب موجز باشد ، ضرورتا بایستی مسائل بسیار متنوعی را مورد بررسی قرار دهد. قبل از هر چیز ، باید بدانیم مشکلات بازارهای کشاورزی چیست؟ خصوصیات فنی آن کدام است ؟ مشکلات بین المللی محصولات عمده کشاورزی چگونه سازمان می یابد ؟ اما این ...

شیوه های بازاریابی برای فیلم «مارمولک» معجزه تبلیغات حداقل! تبلیغات برای فیلم های سینمایی در ایران هنوز از الگوهای چند دهه پیش پیروی می کند. پاییز گذشته، وقتی برای نخستین نمایش جنان “ارباب حلقه ها 3 : بازگشت پادشگاه ” در نیوزلند،‌ هواپیمایی منقش به تصایر این فیلم به عنوان یک حربه تبلیغاتی نو به پرواز درآمد، چیزی جز افسوس برای طولانی تر شدن فاصله میان ایده های تبلیغاتی سینمای روز ...

بسته بندی و نقش آن در بازاریابی و فروش در موضوع تولید و فروش امروزه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد .دیدگاه اول که آنرا دیدگاه مبتنی بر فروش می نامند بر تولید و سپس فروش می اندیشد .در این دیدگاه تولید کننده قبل از آنکه بازار محصول و مشتریان خود را بشناسد اقدام به تولید کالا نموده و آنگاه با توسل به روشهای تبلیغی مختلف تلاش می نماید کالاهای تولیدی خود را در بازارهای مختلف به فروش ...

واحدبازاريابي الکترونيکي شرکت تجارت الکترونيک مسيرسامانه اهميت برنامه ريزي براي بازاريابي در چند سال اخير رشد فزاينده اي داشته است. در بازاريابي ابتدا بايد هويت هر مشتري را مشخص نموده و خصوصيات هر يک از آنها را بطور مجزا مورد بررسي قراردهيد. هرچه

چکیده طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در ...

اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان ...

اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان ...

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می کنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی که فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل اینکه مردم این اشتباه را می کنند این است که آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یکی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر کل بازاریابی را به کوه یخ تشبیه ...

چکیده : در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است که شرکت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلکه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه کنند و از این موضوع به عنوان مفهومی از بازاریابی یاد شده است که هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، عمده فروشان ، خرده فروشان ، مشتریان و مصرف ...

بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری چکیده: بازاریابی شامل فعالیت هایی می شود که در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یکدیگر برای انجام معامله ، صورت می گیرد. بازار جهانگردی بر مبنای منطقه جغرافیایی ، ترکیب جمعیتی ، نوع رفتار یا بر مبنای روان‌نگاری بخش بندی می شود. در آمیخته بازاریابی عوامل گوناگون که بر تلاش ها ی بازار یابی اثر می‌گذارند به چهار گروه اصلی طبقه بندی می ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول