تحقیق گسترش اعتیاد در ایران

Word 68 KB 33830 22
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هدف تحقیق:

  هدف از پژوهش کار بر روی شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان، الکل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه کشورمان به خصوص اولیاء و مربیان می باشند.

  اعتیاد داستان تلخ زندگی انسان هایی است که خود را پای آتش پیر می سازند و در جهنم تخدیر می سوزند و ندای باطنی خود را گسترش به گوش انسان های سالم و بیدار می رسانند و آنان را به نجات و دستگیری خود فرا می خوانند هرچند که نواهای آنان دیرتر آغاز گردیده است و این دعوت خالصانه ایست از جوانان و افراد سالمی که گاهی درباره اعتیاد می اندیشند و هیجانات دوران بلوغ و تبلیغات مسموم، دود اعتیاد را با مشام آنان نیز مانوس می سازد.

  تلفات مواد مخدر:

  تنها اجتماع مانیست که از این مواد مخدر می نالد بلکه این پودرها و گرده های سفید و لعنتی در کشورهای مختلف جهان رخنه افکنده است و از هزار نفر بیش از یک نفر قربانی آن شمار می آید. خطر شیوع و گسترش در حدی است که پاره ای از کشورها برای مقابله با آن در کشورهای خود شورای نظامی ترتیب داده اند و رئیس جمهور وقت از کشورهای دیگر با آفت اعتیاد مانند دوران جنگ در افکندن آن از اختیارات تام خود استفاده کرده است.

  «نیکلسون» رئیس جمهور سابق آمریکا اعتراف نمود که مواد مخدر بیش از جنگ ویتنام جوانان ما را نابود می کند و به اعتقاد او: تلفات مواد مخدر در ارتش آمریکا بیش از مواد منفجره و بمب و خمپاره دشمن بوده است.

  گسترش مواد مخدر در اجتماع ما:

  ما با گسترش اعتیاد در کشورهای دیگر جهان کار نداریم. فقط نگاهی گذرا به اجتماع و کشور خودمان می افکنیم که این مواد مخدرچگونه در حال نفوذ و توسعه می باشد تا هم، از اکنون بفکر جلوگیری و اتخاذ روشهای آگاهانه و سازنده باشیم. اکنون ما با ارزش مادی این مواد ضایعاتی و خسارات ناشی از آن کاری نداریم که با پول آن می توان چندین کار معظم و یا چندین مرکز علمی و پژوهشی و یا چندین واحد مسکونی ایجاد نمود که هزاران نفر از مزایا و ثمرات آن بهره مند گردند، بلکه آنچه می تواند هدف ما قرار گیرد بررسی ضایعات انسانی و از دست دادن سرمایه ملی و ذخیره های فکری و علمی است که خسارت آن جبران ناپذیر و شکننده است.

  گزارش داده اند: یکی از قهرمانان سابق وزنه برداری که بارها برای سکوی افتخار قهرمانی آموزشگاههای کشور تکیه زده بود و برنده مدال افتخار نیز گردیده بود و زمانی با یکی از چهر های سرشناس کشتی در کار رقابت بود امروز غرق در اعتیاد است و اکنون سرقت برای تامین مخارج اعتیاد خود در گوشه زندان منزل کرده است.

  در برابر نفوذ و پیشرفت سریع و خطرناک این مواد مهلک آنچه از دست ما برمی آید روشن ساختن جوانان و شیفته گان این قبیل آلودگی ها است.

  هنگامی که فردی با این مواد خطرناک و نابود کننده انس و معاشرت پیدا نمود و این سموم خطرناک و تباه کننده آثار وخیم و ریشه های زهر آلوده خود را به اعماق وجود او فرو برند نشاط و شادابی را از او باز پس می گیرند. متعاقب آن چشمانش غبارآلوده، رنگش پریده و کشدار و اعصابش سست و محزون صدایش لرزان و مضطرب و کلماتش پریده به حدی که قدرت حرف زدن از او بازستانده می شود و با کمال ضعف و بیچارگی در برابر آتش چمباته زده وچشمان بسته خودرا بر آتش باز می کند و سرخود را میان دو پا فرو می برد و در عالم خود و عوالم دیگر با افکار و خیالات به اسارت خود فکر می کند که پایانش مرگ و فنا و سقوط حتمی است پایانی که از یک آغاز بی خیالی و فریب مایه گرفتن و آغاز گر آن دوستان دشمن صفت و جلسیان بی مایه و سوداگران مرگ و جنایت و افراد سودجود و از خدا بی خبر بوده است.

  تاریخچه اعتیاد و انواع آن:

  گرچه از دیرباز مسئله اعتیاد به مواد مخدر و نباتات مکیف در بین اجتماع بشری وجود داشته است و از روزگار باستان آشنایی و انس با پاره ای از تخدیرکننده به صورت ابتدائی در مواد ضروری و استعلاجی به مصرف می رسیده است.

  ورود به ایران:

  سابقه کشت تریاک را در ایران برخی از نویسندگان به دویست سال قبل منسوب داشته اند ولی سابقه صرف آن به عنوان مکیف از شصت سال پیش به این طرف رواج پیدا کرده است. و تا چند سال پیش اعتیاد در مجامع انسانی مخصوصاً تریاک، الکل و سیگار بوده است ولی بشر تنها طلب جو و کامجو در پی تامین هوس های زودگذر خود هر چند که به قیمت جان خود تمام گردد به هر وسیله ای روی می آورد و تفریحات مصنوعی و بدنی و زیانبار را جایگزین تفریح و نشاط حقیقی پذیرا می گردد امروز افزایش تصاعدی و اعتیادها و آلودگی ایجاب می کند که مسئله اعتیاد از دیدگاههای مختلف و از زاویه های متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  انواع مواد مخدر:

  مواد مخدر دارای انواع و مشتقات متعددی است که تعداد شناخته شده ی آن به بیش از 105 نوع رسیده است که به ذکر اسامی چند نوع از مشهور ترین آنها اکتفاء می کنیم:

  هروئین:

  هروئین گرده ای سفید متبلور با طعم تلخ جوهر و چکیده تریاک است که صدها بار خطرناک تر از تریاک می باشد. اثر آن روی مغز و نخاع شدیدتر و خاصیت نئشه آوری آن خیلی قویتر از مورفین می باشد. مورفین موجود هروئین از تریاک به دست می آید. در صورت دیر رسیدن جیره مصرف روزانه هروئین شخص دچار اختلالات روحی و عصبی می گردد که مجبور است به صورت تصاعدی به میزان مصرف خود بیافزاید. این ماده سفید لعنتی بیش از دیگر همردیفان خود در میان مردم، جوانان شیوع پیدا کرده است. منافع سرشماری که از فروش هروئین به طور قاچاق عائد سوداگران مرگ می شود موجب شده است که نام آن بلند آوازه تر و بیشتر در زبان ها افتد و باند های قوی و مجهز در فروش و توزیع آن دست اندرکار باشند.

  فریفتگان آن:

  شیفتگان دیوانه وار هروئین اغلب جوانان معتادی هستند که به علت رفاه حال مادی به عنوان کیف هروئین را به کار می برند در صورتی که معتادین تریاک اغلب افراد مسن و میان سال تشکیل می دهند و تعداد دیگر کسانی هستند که در اثر ناگواری های زندگی با ابتلاء به این ماده سمی وضع خود را ناگوارتر ساخته اند.

  کوکائین:

  ماده موثری از برگهای درختی مناطق حاره و گرمسیر است که از قدیم بومیان آمریکای جنوبی به عنوان تقویت بدن برگهای آن را جویده و مورد استفاده قرار می دادند تاریخ پیدایش نشو و نمای آن به پیش از 5 قرن قبل می رسید. امتیازی که کوکائین بر دیگر مواد مخدر دارد این است که تنها در مناطق حاره روئیده و شرایط رشد آن در دیگر مناطق عملی نیست و از آن نظر می توان کنتزل و نظارت دقیق بر آن ترتیب داد که کشت سالیانه آن تا حدود احتیاجات و نیازهای طبی و ضروری صورت گیرد. ترک اعتیاد معتادان کوکائین به مراتب آسانتر از هروئین و مرفین می باشد. آثار کوکائین در سلسله اعصاب مرکزی همانند سایر مواد مخدر است که یک نوع آرامش روحی و عصبی موقت و مصنوعی ایجاد می کند.

  ال. اس. د:

  در سال 1968 گزارش مهمی از اطراف پزشکان نیویورک در مورد مصرف ال. اس. د که یکی از مواد مخدر خیال انگیز است صادر گردید که در آن تاکید شده بود استعمال مواد مزبور مصرف کننده را با دو خطر بزرگ مواجه می سازد.

  ضایعات مغزی ایجاد می کند که منجر به تولید اولاد ناقص می گردد.

  از دست دادن تعادل روانی و روحی در فرد معتاد.

 • فهرست:

  گسترش اعتیاد

  تلفات مواد مخدر

  تاریخچه اعتیاد و انواع آن

  ورود آن به ایران

  انواع مواد مخدر

  فریفتگان آن

  در جستجوی پناهندگی

  مد بودن مصرف مواد مخدر

  معتادی داستان خود را بازگو می کند

  مولد ناهنجاری ها

  مضرات بدنی

  روابط اعتیاد با مرگ جنین

  خسارت روحی و روانی

  از دیدگاه فقه اسلامی

  خسارت فردی

  از دیدگاه قرآن

  راه پیکار با اعتیاد

  دشوا

  منبع:

  ندارد

آمار کشفیات جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت این نیرو هرماه پانزده تن مواد مخدر را کشف و ضبط می‌کند. وی افزود کشفیات مواد مخدر در سال گذشته فقط شصت و پنج تن بوده، در حالی که در شش ماه اول امسال میزان کشفیات به سی‌وپنج تن رسیده‌است. (سیاست روز 6/8/82) مأموران مبارزه با مواد مخدر رامسر توانستند بزرگترین باند تهیه و توزیع مواد مخدر را در غرب مازندران متلاشی کنند. این کشف بزرگ در ...

چکيده پژوهش حاضر به منظور بررسي سبک هاي حل مساله و شيوه هاي مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقايسه آن با افراد غير معتاد انجام شده است. در اين مطالعه 240 نفر مورد ارزيابي قرار گرفتند. آ زمودينها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120

مقدمه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروزه در همه جای جهان با آن دست به گریبان است. کارتل های بین المللی و باندهای عظیم قاچاق مواد مخدر در همه جای جهان از جمله در نزدیک کشور عزیزمان پایگاه هایی دارند و به تجارت اهریمنی خود که دومین تجارت پر سود دنیاست مشغول هستند . اگر چه مقابله با تجارت غیر قانونی مواد مخدر و اثرات آن چالشی بزرگ برای جامعه جهانی ...

مواد مخدر و برسی اثار ان بر بدن انسان به تمامی ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی. انواع: 1)depressant مواد مخدری که واکنش های مغز را اهسته میکند. اثرات: - کم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - کم شدن فشارخون - خواب اور مثال: هروئین - تریاک - مورفین Top of Form Bottom of Form مواد مخدری که به سیستم ...

هدف تحقیق: هدف از پژوهش کار بر روی شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان، الکل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه کشورمان به خصوص اولیاء و مربیان می باشند. اعتیاد داستان تلخ زندگی انسان هایی است که خود را پای آتش پیر می سازند و در جهنم تخدیر می سوزند و ندای باطنی خود را گسترش به گوش انسان های سالم و بیدار ...

مقدمه زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجار های اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید. از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند که جزء ...

مقدمه زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید. از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند که جزء ...

چکیده: مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف حکومت ودولت ایجاد محیط مساعدبرای رشد فضایل اخلاقی وتقوی ومبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می باشد( بنداصل سوم ) بدون شک یکی ازمهمترین مظاهرفساد و تباهی واز جمله علل گسترش آنها در جامعه اعتیاد به مواد مخدر و شیوع آن در جامعه است.ایجادمحیط سالم و بدور از انحرافات وقتی میسر است که جوانان یک جامعه به صورت پویا، فعال ...

آخر اتوبان اعتياد بن بست است/1 معتادان در ايران در اتوباني سير مي‌کنند که گر چه در ميانه‌هاي آن دوربرگردانهايي براي بازگشت به زندگي سالم وجود دارد اما گويي آنان اين مسيرهاي بازگشت را نمي‌بينند و تخت گاز به سمت انتهاي اين اتوبان پيش مي‌روند، اتو

مقدمه اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها و هنجار های فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند. اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول