گزارش مراحل کار در برج تقطیر سینی دار

Word 656 KB 34340 32
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - ابتدا مطمئن شویم که داخل جوش آور تا ازمایع پر است. در غیر این صورت با باز کردن شیر میان جوش آور و منبع ذخیره آن را به سطح مورد نظر می رسانیم.

  2- دو عدد از آلمان های حرارتی جوش آور (REBOIER) را روشن می کنیم و به اندازه cc200 از شیر زیر مخزن جوش آور نمونه گرفته و درصد الکل را خوراک

  داخل آن اندازه می گیریم.

  3- شیر ورودی به منبع محصول پایین برج را باز می کنیم وشیر ورودی به جوش آور از پایین برج را می بندیم.

  4- هنگامی که از طول کندانسور گرم شده آب کندانسور را تا حداقل ممکن باز می کنیم به گونه ای که از آن بخار خارج نگردد.

  5- گرمکن بالای برج را روشن می کنیم و سپس شیر مخزن محصول را می بندیم تا سیستم به صورت ( Total Reflux ) کار کند.

  6- هنگامی که دمای کلیه سینی ها به مدت 10-15 دقیقه ثابت شد.، دیگر سیستم یکنواخت است، دماهای طول برج و جوش آور و آب خروجی از کندانسور را اندازه می گیریم.

  7- دبی آب خروجی از کندانسور را اندازه گرفته همچنین درصد خلوص الکل را اندازه‌گیری می کنیم.

  « محاسبات»

  وزن مولکولی اتانول=

  وزن مولکولی آب =

  فاصله بین هر سینی = Cm20

  تعداد سینی ها = 16 عدد

  فشار عملیاتی = atm1

  قطر هر سینی = 2

  قطر برج = Cm20

  ارتفاع برج =m  7/3

  دمای جوش اتانول =

  چگالی مایع اتانول =

  کشش سطحی اتانول=

  دمای آب خروجی از مبدل

  دمای آب شهد =

  حجم الکل دریافتی=  u=1/37 eitn

  زمان کل آزمایش = t=21/42 min

  درصد الکل اولیه = 8%

  درصد الکل در محلول = 69%

  گرمای نهان تبخیر الکل

  الکل

  زمان آزمایش

    :Base

  دبی الکل

  الف – محاسبه سرعت بخار در برج و حداکثر سرعت مجاز بخار

    ‌چگالی ؟؟؟؟

   

   سطح برج مقطع

   فاصله بین هر سینی

         

  از روی دیاگرام

    = سرعت مجاز بخار

    سطح نرمال

  شدت جریان گاز

  سطح نرمال

    سرعت بخار در برج

  سرعت بخار در برج 4/0 سرعت مجاز بخار می باشد.

  ب) محاسبه دی بخار و مایع در داخل سیستم برحسب 110

  ج) موازنه حرارت برای کل سیستم:

   

    گرمایی که الکل دریافت کرده است

  د- تعداد سینی‌های تئوریک را محاسبه کنید.

  بدلیل این که خوراک در دمای حباب وارد می شود مایع اشباع

   

  1- معادله خط کالا بالای برج                                                    

  2- معادله خط کار پایین برج:

  3- معادله خط خوردک                                                                               

  تعداد سینی های تئوری                                          N=7  تعداد سینی ها

  با استفاده از منحنی تعادلی آب – اتانول و روش MC cabe Thiele

  تعداد سینی های تئوری

  تعداد سینی های حقیقی

  ه) راندمان کلی برج و راندمان مرفوی

    راندمان کلی برج

   راندمان مرفوی

  غلظت حقیقی بخار خروجی از سینی

  غلظت حقیقی بخار ورودی به سینی

  غلظت بخار در حال تعادل با مایع خروجی از سینی

   راندمان کل

  ضریب زاویه خط تعادل

   

  (فرمول در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دستور کار آزمایش: مراحل کار در برج تقطیر سینی دار: 1- ابتدا مطمئن شویم که داخل جوش آور تا ازمایع پر است. در غیر این صورت با باز کردن شیر میان جوش آور و منبع ذخیره آن را به سطح مورد نظر می رسانیم. 2- دو عدد از آلمان های حرارتی جوش آور (REBOIER) را روشن می کنیم و به اندازه cc200 از شیر زیر مخزن جوش آور نمونه گرفته و درصد الکل را خوراک داخل آن اندازه می گیریم. 3- شیر ورودی به منبع ...

آشنایی با سیستم تأسیسات سرمایشی و گرمایشی با توجه به اینکه این پروژه در باره کنترل تأسیسات مکانیکی و به صورت خاص کنترل تأسیسات HAC است پس لازم دانستیم که نخست توضیحی درباره این سیستم ها بدهیم و سپس به نحوه ‌ کنترل این سیستم‌ها در فصول آینده بپردازیم. هدف سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی برآورده‌ کردن نیازهای گرمایشی و سرمایشی کاربران یک ساختمان است سیستم‌ها عبارتند از: سیستم حرارت ...

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

چکيده کندانسور يکي از قسمت هاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخا

شیمی نفت تاریخچه : این ماده را از قرنها پیش بصورت گاز در آتشکده و یا به فرم قیر (کاده ای که پس از تبخیر مواد فرار یا سبک نفت از آن باقی می‌ماند) می‌شناخته‌اند یا بطوری که در کتب مقدس و تاریخی اشاره شده است که در ساختمان برج بابل از قیر استفاده گردیده و کشتی نوح و گهواره موسی نیز به قیر اندوده بوده است. بابلی‌ها از قیر بعنوان ماده قابل احتراق در چراغها و تهیه ساروج جهت غیر قابل ...

1 روش تولید صنعتی MTBE به روش واکنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول چکیده: در مقاله حاضر متیل ترشری بوتیل اتر (ام. تی. بی. یی) از واکنش میان متانول و ایزوبوتیلن موجود در 1 برش مخلوط ایزوبوتیلن و 1 بوتن (دارای 45 تا 47 درصد جرمی ایزوبوتیلن, مشابه خوراکهای حاصل از واحدها کراکینگ با بخار آب) بر روی کاتالیست رزین تبادل یونی اسیدی امبرالیست 15 در فاز مایع تهیه شده است. یک سیستم ...

در اینجا ، منظور از تقطیر، در واقع جداسازی فیزیکی برشهاینفتی درپالایشگاهاست که اساس آن اختلاف در نقطه جوشهیدروکربنهای مختلف است. هر چه هیدروکربن ، سنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد،زودتر خارج می‌شود. در این مقاله انواع روش های تقطیر را در برج تقطیربررسی می‌کنیم تقطیر تبخیر ناگهانی در این نوع تقطیر ، مخلوطی از مواد نفتی که قبلا در مبدلهای حرارتی و یا ...

ما در عصر تورم علوم تجربی زندگی می کنیم .پیشرفت علم در این برهه از زمان به طور کلی محدود به کار متخصصان شده است ولی هر چه علم پیشرفت می کند قلمرو کار متخصصان نیز محدودتر می شود. جهان امروز جهان علم و دانش است. کلیه تحولاتی که درجهت رشد و تکنولوژی تسخیر فضا، دستیابی به کرات آسمانی، ارتباط با خارج از منظومه شمسی و حتی کهکشان های دور دست، شکافت اتم و استفاده از انرژی هسته ای پیشرفت ...

مقدمه نفت خام مایعی است که از تعدادی هیدروکربن و مقداری ترکیبات گوگردی اکسیژن دار، ازته و مقدار کمی ترکیبات معدنی و فلزات تشکیل شده است . ترکیبات مختلف نفت خام بنا به موقعیت محلی میدان نفتی و زمان تشکیل آن و حتی بنا به ژرفای منبع متغیرند . در یک حوزه نفتی همراه نفت خام همواره مقداری گاز ، آب و نمک و شن و ماسه وجود دارد که این مواد بر اساس چگالی روی هم انباشته می گردند . نحوه ...

واحد هاي قديم مجتمع : براي اولين بار در سال 1338 اقدام به احداث يک کارخانه کود شيميايي در مرودشت شيراز گرديد که سرمايه آن بالغ بر 2900 ميليون ريال بوده است اين کارخانه در سال 1342 مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1344 به شرکت ملي صنايع پ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول