مقاله اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

Word 43 KB 34569 37
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  1. String someone along

  به بازی گرفتن کسی، کسی را سر کار گذاشتن

  “By seeing him with another woman, she realized that he was stringing her along.”

  2. On the house

  مجانی، به حساب فروشنده یا رستوران

  “We had to pay for the food, but the drinks were on the house.”

   

  3. Come down to earth

   

  از رویا بیرون آمدن، واقع بین بودن

   

  “You gotta come down to earth, you can’t be a runner with a lame leg.”

   

  4. Hit the road

   

  راه افتادن، عازم شدن

   

  “It’s getting pretty late. Let’s hit the road!

   

   

  5. Get cold feet

   

  جا زدن، تو زدن، دچار دو دلی شدن

   

  “I usually get cold feet when I have to speak in public.”

   

  6. Tongue-in-Cheek

   

  شوخی، بی منظور، کنایه آمیز

   

  “Even though Mary’s remarks about her sister were strictly tongue-in-cheek, she was offended.”

   

  7. Different strokes for different folks

   

  سلیقه ها مختلفه، هر کسی به یه چیزی علا قه داره

   

  “My husband likes watching TV, but I like reading books. Well, different strokes for different folks.”

   

  8. Get ants in one’s pants

   

  بی قرار شدن، دل شوره گرفتن

   

  “I really get ants in my pants before a lecture.”

   

   

  9. Rock the boat

   

  آرامش را برهم زدن، درد سر درست کردن

   

  “Everyone’s living in peace and quiet here. Don’t rock the boat please!”

  10. Get off someone’s case

   

  دست از سر کسی برداشتن، کسی را ول کردن

   

  “Come on, get off may case! Stop nagging me.”

   

   

  11. Monkey business

   

  دوز و کلک، حقه بازی، مسخره بازی

   

  “Stop the monkey business! This is serious.”

   

  12. As like as two peas in a pod

   

  مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند، کاملا شبیه به هم بودن

   

  “The two sisters are as like as two peas in a pod.”

   

  13. Like a fish out of water

   

  کاملا با محیط ناآشنا بودن، در محیط نا مانوس بودن

   

  “For the first new days in New York, I was like a fish out of water.”

   

  14. Bark worse than one’s bite

   

  به اندازه ای که نشون میده بد نیست

   

  “Our boss is so strike and everyone’s scared of him, but all know that his bark worse than his bite.”

   

  15. Have a screw loose

   

  یک تخته کم داشتن، بالا خانه خود را اجاره دادن، عقل کسی را پاره سنگ برداشتن

   

  “He never talks sense. He seems to have a screw loose.”

   

  16. Eat one’s hat

   

  اسم خود را عوض کردن

   

  “You’re not studying hard enough. I’ll eat my hat if you pass the test.”

   

  17. Talk of the devil

   

  عجب حلال زاده ای، انگار که موشو آتیش زدن!

   

  “Talk of the devil! We just mentioned your name before you stepped in.”

   

  18. Neck and neck

   

  پا به پای هم، دوش به دوش

   

  “They were coming toward finish line neck and neck.”

   

  19. All’s well that ends well

   

  موفقیت ارزش تلاش را دارد.

   

  “Assuming your efforts, I’m sure you’ll find a good job. As they say: ‘All’s well that ends well.”

   

  20. Bite the bullet

   

  طاقت آوردن، تحمل کردن، دندان روی جگر گذاشتن

   

  “I hate my present job. I gotta bite the bullet for a while until I find a new job.”

   

  21. For the birds

   

  مفت گران بودن، به درد نخور، بی فایده

   

  “Let’s get out of here! What he’s saying is for the birds.”

   

  22. No spring chicken

   

  سنی از کسی گذشتن، دیگر جوان نبودن

   

  “I’m not as agile as I used to be. I’m no spring chicken.”

   

  23. Play gooseberry

   

  سر خر بودن، موی دماغ بودن، مزاحم بودن

   

  “I guess you two wanna be left alone. I’m not gonna play gooseberry.”

   

  24. On easy street

   

  در ناز و نعمت، مرفه

   

  “Everyone has problems, even people who live on easy street.”

   

  25. The last straw

   

  طاقت کسی طاق شدن، کاسه صبر کسی لبریز شدن

   

  “She’s always been rude to me, but it was the last straw when she started insulting my sister.”

  26. Rain or shine

   

  هر جور شده، در هر شرایطی

   

  “I’ll always go see Dad on Fridays, rain or shine.”

  27. Do a number on someone

  نارو زدن، خیانت کردن، کسی را خرد کردن

  “Richard did a number on his wife. He sold his house without her knowledge.”

  28. All wet

  کور خواندن، سخت در اشتباه بودن

  “If you think you can change my opinion about marriage, you’re all wet.’

   

   

  29. Bury the hatchet

  آشتی کردن، کینه و دشمنی را کنار گذاشتن، با هم کنار آمدن

  “You’d better bury the hatchet before things get worse between you two.”

  30. Dressed to the teeth

  با سلیقه لباس پوشیدن

  “A: What’s your idea about Sally’s dress?

  B: That’s perfect. She’s really dressed to the teeth.”

  31. The whole ball of wax

  کاسه و کوزه، همه چیز

  “What Robert said at the meeting ruined the whole ball of wax.”

  32. Beat about the bush

  صغری کبری چیدن، طفره رفتن، حاشیه رفتن

  “Stop beating about the bush! Answer my question frankly.”

  33. Knock on wood

  بزنم به تخته! بزن به تخته!

  “The children haven’t had a cold so far this winter, knock on wood!”

  34. Blow the whistle on someone

  لو دادن، راپرت دادن، رسوا کردن

  “The gangs in our neighbor have become intolerable. It’s definitely time we blow the whistle on them.”

  35. Give something one’s best shot

  نهایت سعی خود را کردن

  “Do you think you can fix the washing machine? I’m not sure, but I’ll give it my best shot.”

  36. Sell like hot cakes

  سر دست رفتن، مثل برق فروش رفتن

  “The new cordless phones are selling like hot cakes.”

  37. Play it cool

  خونسرد رفتار کردن، عادی رفتار کردن، آرام بودن

  “The cops wont suspect anything if you play it cool.”

  38. Pain in the neck (ass)

  مایه درد سر، مایه عذاب، بلای جان

  “There’s something wrong with my car almost everyday. It’s usually become a pain in the neck.”

  39. Have one’s cake and eat it too

   

  هم خدا و هم خرما را خواستن

   

  “George wants a regular income but doesn’t wanna work. He can’t have his cake and eat it too!”

   

   

   

  40. Snow job

   

  بازار گرمی، زبان بازی

   

  “That car dealer did a snow job on me by selling me a car that was a piece of junk.”

   

   

   

   

  41. Keep something under one’s hat

   

  راز داری کردن، بروز ندادن

   

  “I wanna tell you a secret, but you gotta promise to keep it under your hat.”

   

   

   

   

  42. Feather in one's cap

   

  مایه سر افرازی، مایه افتخار

   

  “His last book was another feather in his cap.”

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

انسان از نظرزبان شناسی برای یادگیری یک زبان نیاز به یک انگیزه دارد.داشتن علاقه به تنهایی نمی تواند برای یادگیری کافی باشد.امروزه شما افراد بسیاری را می بینید که علاقه مندی خودشان رابرای یادگیری مکالمه زبان نشان میدهند. آنهاهمواره ادای آدمهای نیازمند به یادگیری زبان رادر می آورند. برای ایشان داشتن یک کلا سور با تعدادی برگ ویک عدد خودکاربیک وثبت نام در یک آموزشگاه زبان ،بیشتر کاری ...

تاریخ زبان فارسی (پارسی) 24 ماه می ‏2005‏ پارسی یا فارسی زبان مردم پارسا بود که در سالهای330 تا 550 قبل از میلاد در ایران حکومت می‎کردند این زبان به گفته محققین به گروه زبانهای هند و ایرانی تعلق دارد. زبان فارسی زبان امپراطوری فارس قرار گرفت و به طور گسترده‎ای در دوره‎های باستان از مرزهای هندوستان در شرق روسیه در شمال، سواحل جنوبی خلیج فارس تا مصر و مدیترانه در غرب به آن تکلم ...

چگونگي ورود لغات عربي به زبان فارسي تطورات زبان فارسي در ضمن 29 قرن ورود مضامين عرفان و تصوف به شعر و نثر فارسي مخصوصاً در قرن ششم هجري که از اعاظم کتب صوفيه که به عربي نگاشته شده بود مانند آثار «ابوعبدالرحمن سلمي»، «اللمع في التصوف» و «آثار اب

فردوسي‌ و نوعي‌ فلسفه‌ اپيکوري:‌ فردوسي يک نوع‌ عدم‌ تعلق‌ به‌ دنيا و نوعي‌ فلسفه‌ اپيکوري‌ متعالي دارد که‌ به‌ «پندهاي‌ سليمان‌» مي‌ماند و ارزش‌هاي جاوداني‌ شاعر، که‌ همراه‌ با عواطف‌ انساندوستانه‌ و نرمي‌ طبع‌ خاص‌ و با ترکيبي‌ زيبا و جالب‌ در

کلیات ارتباط بین خواست‌ ها و نیاز ها با امکانات و مقررات: هر سازمانی برای تنظیم و کنترل امور اقتصادی در کشورهای جهان، مختلف است. به نحوی که مسائلی در هندوستان، روسیه یا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، به ظاهر متفاوت به نظر می‌رسد، معذالک شکی نیست که بسیاری از مسائل در کشورها با هم ارتباط و همبستگی دارد. مطالعه در مبانی نیازها و انگیزه‌های انسان سابقه‌ای بس طولانی دارد. بیش از ...

مقدمه: چرا ماساژ؟ ماساژ براي خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، کودکان و براي تمام کساني است که دوستشان داريد. ماساژ از لحاظ جسمي براي کمک به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور کلي براي تمام افرادي است که احساس مي کنيد مي توانيد با آنها در عمل

يک شرکت تخصصي بدنه و قطعات خودرو به نام شرکت ((مي فلاور)) ابداع کرده است که مي تواند حجم وضريب کمپرس خود را در حين کارکرد تغيير دهد . اين طرح کهe3 نام گرفته است هنوز در مراحل آغازين قرار دارد اما يک نمونه تک سيلندر آن مورد آزمايش قرار گرفته تا مشخص

سکه عبارت از یک تکه فلز است که وزن و عیار مخصوص دارد، با علامت مخصوص یا مهر کسانی که آن را ضرب می کنند.اولین سکه هائی که در دنیا ساخته شد هفت قرن قبل از میلاد مسیح بود که توسط لیدی ها ساخته شد، آنها قوم ثروتمند و با قدرتی بودند که در آسیای صغیر می زیستند. این سکه های اولیه از جنس مخصوصی که الکتروم نام داشت ساخته می شدند. الکتروم یک ترکیب طبیعی است که 75 درصد طلا و 25 درصد نقره ...

زعفران با نام علمی کرکوس ساتیوس Crocus Sativus از خانواده زنبقیان Iridaceae می باشد. در برخی منابع، مثلا در دائره المعارف آمریکانا Americana Encyclopedia ذکر شده است که این کلمه از کریکوس Corycus که نام منطقه ای در سیلیسیا Cilicia واقع در شرق مدیترانه می باشد گرفته شده است. عده ای مبداء زعفران را ایالت قدیم ماد ایران می دانند، برخی از محققین نیز خاستگاه زعفران را در منطقه ...

عقب ماندگی ذهنی (MR)، یک اختلال کلی ظاهر می شود قبل از دوران بلوغ، عملکرد به طور قابل توجهی دچار اختلال شناختی و کسری در دو یا چند رفتار انطباقی مشخص است. از نظر تاریخی به عنوان یک خارج قسمت هوش نمره زیر 70 تعریف شده است. هنگامی که تقریبا به طور کامل متمرکز بر شناخت، تعریف در حال حاضر شامل هر دو جزء مربوط به عملکرد ذهنی و یکی مربوط به مهارت های عملکردی افراد در محیط خود است. به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول