‫پروژه روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

Word 159 KB 34685 131
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت قدیم:۲۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن کسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبکه را از نظر بازسازی تعیین نماییم.

    به  ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است.

  ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد. سپس میزان آسیبهای احتمالی شبکه  حمل و نقل و وضعیت مراکز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینکار از نمونه سازی مونت کارلو و LHS  و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبکه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبکه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبکه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به کمک این روش می توان ضمن ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری کرد. مراکز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را امکان یابی کرد، برای اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را مکان یابی کرد. برای مدیریت بحران و کنترل ترافیک پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملکرد اجزاء شبکه حمل و نقل محاسبه کرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری که شبکه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و کاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.

  1-1مقدمه

  زلزله های اخیری که در شهرهای  بزرگ دنیا، درکشورهای چون ترکیه (1992)، تایوان، ژاپن (1995)، آمریکا (1994)، مزیک (1990)، ارمنستان (1986) روی داده است، یادآور وضعیت خطرناکی است که در صورت وقوع زلزله درشهرهای بسیار بزرگ می تواند رخ دهد. امروزه با وسعت گرفتن شهرها و افزایش تراکم شهری بخصوص درشهرهای واقع درکشورهای در حال توسعه، این خطر بیشتر خود را نشان می دهد. زیرا بسیاری از این شهرها از شبکه مناسب حمل و نقل شهری برخوردار نیستند و یا در مناطق با زلزله خیزی بالا قرار گرفته اند. بعلاوه اکثریت ساختمانهای مسکونی و خدماتی برمبنای آئین نامه ها ساختمانی مقاوم در برابر زلزله  ساخته نشده‌اند. بروز زلزله ای با شدت بالا در این ابر شهرهامی تواند حجم بالای تلفات انسانی و در عین حال آسیب گسترده امدادی و از بین رفتن شبکه حمل و نقل شهری را در پی داشته باشد. مدیریت بحران، بخصوص در ساوات و روزهای اولیه حادثه، برای کاهش ضایعات انسانی، دارای اهمیت بالایی است. این مسئله در زلزله ارمنستان (1986) بگو نه ای و در زلزله کوبه ژاپن (1995) به صورتی دیگر کاملا دیده شد.  برای برنامه ریزی و آمادگی در برابر این وضعیت داشتن برآوردی از شدت تخریب و آسیبها، میزان نیازها و نحوه پاسخگویی مهم می باشد و در این راستا نقش شبکه‌‌های حیاتی بویژه حمل و نقل دارای اهمیت زیادی خواهد بود.

  در خلال قرن بیستم بیش از 1000 زلزله منجر به تلفات انسانی در دنیا ثبت شده است. در حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر در این زلزله ها جان خود را از دست داده اند. (Pomonis et al. 1993) حدود یک سوم از این تلفات در چین بوده است که بزرگترین زلزلزه ثبت شده  در تایخ در آن رخ داده است. زلزله تانگشتان چین در سال 1976 در حدود 000/250 تا 000/750 کشته برجای گذاشت. این زلزله در نیمه های شب و در شهری که یک میلیون نفر از مردم آن در خانه ها غیر مقاوم خود خوابیده بودند، 90%  خانه ها مسکونی و 75% ساختمانهای صنعتی تخریب شدند. در زلزله کانزو چنین در سال 1920 بیش از 000/180 نفر کشته شدند و اکثر آنان در اثر شکست شیب و لغزش زمین در زیرخاک مدفون گشتند.

  آسیبهای غیر مستقیم زلزله هم تلفات بالایی به بار می آورد. نمونه آن آتش سوزی ناشی از  زلزله بزرگ کانتو ژاپن در سال 1923 می باشد که باعث تخریب شهرهای توکیو و یوکوهاما گردید. در این زلزله 000/160 نفر کشته شدند. بروز آتش سوزی وسیع بعلت وقوع زلزله در حوالی ظهر بود. در آن زمان در حدود یک میلیون اجاق ذغالی  در خانه های چوبی برای تهیه غذا روشن بودند و این وضعیت باعث آتش سوزی وسیع گردید.

  وضعیت ساختمانها با هم در تلفات انسانی نقش زیادی دارد. در زلزله سال 1992 ارزینکان ترکیه 547 نفر زنده ماندند، بسیاری از آنها به علت اینکه در هنگام وقوع زلزله درمسجد محل خود نماز می خواندند از آسیب مصون ماندند، ساختمان این مسجد تازه ساز و مقاوم در برابر زلزله بود. برعکس در زلزله سال 1993 در ایالت ماهار اشترای هند، زلزله ای با همان بزرگی باعث کشته شدن 8000 نفر مردمی شد که در خانه های  غیر ایمن خود در خلال روز خوابیده بودند. زلزله جدای از تلفات انسانی خود آثار تخریبی زیادی دارد. زلزله های اخیر در  شهرهای بزرگ دنیا واقع در کشورهای  توسعه یافته خسارتهای فراوان اقنتصادی وارد کرده است. زلزله سال 1994 نورث ریج آمریکا 20 میلیارد دلار و زلزله سال 1995 کوبن ژاپن 100 میلیارد دلار خسارت ایجاد نمود.

  کشور ما یکی از خطرناکترین موقعیتها را در برابر زلزله دارا می باشد. عدم امکان پیش‌بینی وقوع آن، ضعف ساختانها و تأسیسات شهری در برابر زلزله و عدم آمادگی لازم برای مدیریت بحرانی تاکنون باعث  شده است که تلفات بالای انسانی را در زلزله های اخیر داشته باشیم. زلزله اردبیل و مشکین شهر در شمال ایران با بزرگی 55 درسال 1376 اتفاق افتاد و مرگ 800 نفر و ویررانی 850 خانه مسکونی را در برداشت. زلزله بیرجند با بزرگی 3 و 7 در شرق ایران در هان سال باعث 1568 نفر کشته و ویرانی کامل 650 و 13  خانه گشت. در سال 1369 زلزله یکی از معروفترین زلزله ها در سالهای گذشته است که در اثبر آن منطقه آی به وسعت 000/600 کیلومتر مربع به لرزه در آمد و 000/30 کیلومتر مربع را در محوره در سفید رود شامل سه شهر لوشان، منجیل و رودبار را به کلی تخریب کرد وبه منطقه روستائی وسیعی شامل 1600 روستا آسیب عمده وارد نمود. بیش از 214000 واحد مسکونی 200 مرکز بهداضتی، دو بیارستان 297/1

   مدرسه و تعداد زیادی واحدهای تجاری، 68 کارخلانه صنعتی و همچنین اراضی تاسیسات کشاورزی، شبکه های ارتباطی و شبکه های نفت، گاز، آب، برق وتلفن دچار آسیبهای کلی گردید. میزان تلفات و آسیبهای انسانی درچندسال اخیر ایران را در جمله کشورهای آسیب پذیر دنیا از نظر زلزله قرار داده است.  درحالی که در زلزله های نامبرده کانونهای زلزله و گسترده تاثیر آن بیشتر مناطق با تراکم مسکونی پایین را در برمی گرفته است. بروز همین زلزله ها در مناطق مسکونی شهرها پرجمعیت کشور ما آثار بسیار وسیعی را در برخواهد داشت.

  شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، مزکز تصمیم گیری مدیریت نیروهای امداد و نجات در زلزله های گذشته بوده است. اما خود این شهر در صورتی که یک زلزله9 نسبتا شدیدی در آن رهخ دهد. با مسائل بسیاری مواجه خواد شد. برمبنا مطالعات پهنه بندی زلزله ای شهر تهران که با پشتبانی آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن JICA انجام شده است برای تهران دوره بازگشت زلزله 150 سال را پیش بینی‌کرده اند. در حالیکه از ‌آخرین زلزله تهران 170 سال می گذرد. در این شهر و اطراف آن سه گروه گسل وجود دارد که هر کدام می تواند زمینه بروز یک زلزله بزرگ باشد.

  شهر تهران گستره وسیعی را در بر می گیرد. متوسط تراکم جمعیت آن 110 نفر درهر هکتار می باشد در حالی که در بعضی مناطق شهری این تراکم در حدود 350 نفر در هکتار می رسد. جمعیت شهر بر مبنای آمار 1375 برابر 165/742/6 نفر است که این آمار در طول روز کاری بالاتر نیز می رود. نزدیک به 46% از ساختمانهای قدیمی بوده و باقیمانده ساختمانها نیز لزوما از وضعیت سازه ای خوبی برخوردار نیستند. و در بعضی مناطق این نسبت به 75% می رسد.

  این در حالی است که در بعضی از مناطق تهران مانند منطقه 17 که جمعیتی در حدود 000/290 را شامل می گردد، تنها دو بیمارستان و یک ایستگاه آتش نشانی قرار دارد. کوچه های 3 و 6 متری، درصد بالایی از کل مسیرهای شهری این منطقه را دربر می گیرد.

   فضاهای باز و قابل دسترسی در این منطقه محدود می باشد. قدمت زیاد ساختمانها و کیفیت ساختمانی پایین و تراکم بالای جمعیت بیانگر فاجعه ای خواهد بود که در صورت بروز زلزله در این گونه مناطق خواهیم داشت. بررسی های انجام شده توسط JICA نشان می دهدکه بروز زلزله ای به بزرگی 7 و 6 ریشتر توسط گسل ری می‌ تواند 000/380 کشته بر جای بگذارد و در مناطقی مانند 12 و 11 شهر تهران، آمار کشته شدگان نزدیک به 15 تا 20 درصد کل جمعیت ساکن این منطقه خواهد بود.

  بررسی های دیگر نیز که در مورد شهر تهران انجام شده است، آمار مشابهی از زلزله احتمال ی شهر تهران ارائه می دهند. بر طبق یکی از این بررسیها در شهر تهران وقوع زلزله با بزرگی بیش از 7 ریشتر محتمل است و در سطوح شهر می تواند حداکثر شتاب g برابر با 4/0 را ایجاد کند. در این صورت نسبت خرابی در حدود 60% خواهد بود و ساختمانهای مسکونی و سیستم شریانهای حیاتی بیش از 4 هفته از کار خواهد بود و در حدود 6/1 میلیون نفر آسیب دیده و 000/400 نفر نیز خواهند مرد. در تهران 145 بیمارستان وجود دارد واز 27 ایستگاه آتش نشانی در سال 1370، 4 عدد از آنها غیر مقاوم، 18 تای  آنها نیمه مقاوم و 5 تای آنها مقاوم بوده ‌اند. احتمال خرابی بعضی از پلهای بتنی روگذر وجود دارد (1991 Eshgi) در صورت بروز زلزله احتمال قطع برق کل شهر تهران بسیار بالا می باشد. خرابی در ایستگاههای برق قدیمی تر می تواند تمامی عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار دهد (1991 Eshgi) و بازسازی آن تا یک سال ممکن است طول بکشد. تهران پایتخت و مرکز تصمیم گیری کشور بوده و نزدیک به 71% نیروی کاری کشور شامل ادارات دولتی، وزارتخانه ها و دیگر سازمامخا در آن واقع شده اند که به دیگر بخش های دیگرکشور سرویس می دهند. آسیب به این سیستم می تواند آثار منفی اجتماعی در برداشته و حتی بر ساختار حکوتی تاثیر بگذارد. مانند آنچه در بنگلادش بعد از سیل در 1974 اتفاق افتاد و یا آنچه بعد از زلزله 1972 نیکاراگوا و خشکسالی 74-1972 اتیوپی رخ داد.

  اگر چه نمیتوان جلوی بروز زلزله را گرفت ولی می توان شدت آسیب های احتمالی را کاهش داد. امروزه در دنیا بطور وسیعی برای کاهش بلایا تلاش می گردد. مناطق و شهرهای در معرض آسیب،  دارای برنامه های مدیریت بحران بوده و با انجام اقدامات مختلف خود را مهیا برای مقابله با بروز حوادث  می کنند. مردم کشور ما نیز مستحق این توجه و تلاش در جهت افزایش سطح ایمنی زندگی آنان می‌باشند وباید نجات جان افراد و خانواده آنها در صورت بروز زلزله های احتما لی مورد توجه قرار گیرد.

  بعد از برو.ز زلزله از جمله با اهمیت ترین مسائل مطرح امداد رسانی و نجاتمجروحین باقیمانده از حادثه است. مطمئنا دسترسی نیروهای امداد به ساختمانهای تخریب شده اهمیت زیادی دارد. برای انجام آن وجود راههالی و مسیرهایی بین مراکز امداد و محلهای تخریب  شده مهم خواهد بود. نقش  و ارزش هر مسیر با توجه به موقعیت آن در زمان بعد از زلزله و نقشی که تاکنون برای ما روشن است که با بروز زلزله های  محتمل گسلهای اطراف تهران تعداد قابل توجهی از پلها تخریب خواهد شد، بر اثر عوامل مختلف راهها بسته می گردد و همچنین شدت آسیب در بعضی مناطق شهر به مراتب بیشتر خواهد بود. اما هنوز برداشت درستی از انواع مشکلات و نحوه برخورد با آن وجود ندارد اندازه گیری زمان سفر درطول شبکه بعد از زلزله و یا زمانهای دسترسی و امداد برای مناطق مختلف نمایانگر وضعیت بحران است. در مناطقی که میزان آسیبهای بلاتر باشد، مسیرهای منتهی به آن مناطق دارای ارزش بیشتری خواهد بود. سعی ما ارائه روش جدیدی برای ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا است.

  1-2- اهداف و دست آوردهای پروژه:

  هدف اصلی این مطالعات با بررسی روشهای موجود ارائه روشی است که به کمک آن بتوان وضعیت شبکه حمل و نقل را بعد از بروز زلزله بررسی نمود. و از آن برای ارزش گذاری اجزاء شبکه استفاده کرد. ملاک ارزیابی  اندازه گیری متوسط زمان سفرهای امدادی بر روی شبکه می باشد.

  انجام این مطالعات نتایج زیر را می تواند در برداشته باشد:

  طراحی سناریوی زلزله و برآورد نسبی از وضعیت و شدت بحران بعد از زلزله

  ارائه الگوی ساختار بانکهای اطلاعاتی مربوط به ساختمانها و جمعیت، شبکه راهها و مراکز امدادی که برای تحلیل مورد نیاز می باشند. این بانکها می توانند منبع با ارزشی برای مطالعات دیگری در رابطه با آثار زلزله باشند.

  شناسائی قسمتهای مهم و کل یدی شکبه جهت برنامه ریزی برای تقویت و بهینه سازی آن و تخصیص بودجه لازم

  امکان ارزش گذاری بری راهها وال ویت بندی برای سرمایه گذاری و بهبود و اصلاح آنها بررسی پایداری اجزاء شبکه حمل و نقل در برابر زلزله

  بررسی شبکه امداد رسانی ‍(بیمارستانها)‌در برابر زلزله

  مکان یابی نقاط بحرانی در شهر بازمان دسترسی بسیار طولانی

  مکان یابی نقاط جدید باری بیمارستانها و مراکز امداد رسانی

  فراهم آوردن روشی برای اصلاخ ساختار شبکه و ایجاد راهها و مسیرها جدید

  کاهش یزان تلفات و آسیبهای انسانی با توجه به افزایش سرعت امدادرسانی در ساعات اولیه حادثه در صورت بکارگیری روش پیشنهادی

  تعیین اهمیت و ضرورت اعمال مدیریت بحران و بررسی راههای مختلف اعمال این مدیریت و ارائه برنامه های اجرائی

  جدای از این نتایج، این روش برای ارزیابی احتمالاتی شبکه حمل و نقل، کاربرد و کارایی خواهد داشت. در وضعیتهایی که اجزای شبکه دارای ظرفیتهای احتمالاتی بوده و یا میزان عرضه و تقاضا نیز به صورت احتمالی باشد. می توان از این روش استفاده کرد، برای مثال می توان به بررسی ریسک تصادفات در شبکه پرداخت و تاثیر آن بر افزایش زمان سفرها را بدست آورد، بارندگیهای شدید. احتمال آب گرفتگی سطح شبکه می تواند مورد بررسی قرار گیرد و یا به کمک آب گرفتگی سطح شبکه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و یا به کمک آن به بررسی عملکرد شبکه حمل و نقل در معرض بمبارانهای هوایی پرداخت.

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  سناریوی زلزله

   

  2- سناریوی زلزله

  تلاش ما در راستای شبیه سازی برآورد وضعیتی در آینده است که برای ما کاملا روشن نیست. ما نمی دانیم زلزله در شب و یا روز اتفاق می افتاد، بزرگی آن به چه میزان و گستر ده توریع آن به چه شکل می باشد.

  ما برای تحلیل درستی  از وضعیت بعد از زلزله، از میان دهها حالت مختلف نیازمند به انتخاب و ایجاد وضعیتهای فرضی هستیم  تا بتواند بیانگر  حالتهای محتمل مورد نظر در  آینده باشد. بعد از تعریف هر کدام از این وضعیتها که آن را یک سناریو می‌نامیم،  احتمال وقوع زلزله و ارزش احتمالاتی رخداد  مربوط به سناریو را بدست خواهیم آورد.

  ما نیازمند به تعریف سناریو هستیم چون زلزله یک پدیده احتمالاتی است، زمان وقوع زلزله، محل وقوع‌ آن، بزرگی زلزله ، نحویه گسترش زلزله، روابط آسیب پذیری. ‌آسیبهای وارده به ساختمانها، تلفاتو آسیبهای انسانی همگی احتمالاتی می باشند و برای هر کدام از آنها و در هر محلی  می توان تابع توزیع احتمالاتی فرض کرد. لذا تعداد حالتهای محتمل که پس از زلزله با آن روبرو می شویم. بسیار زیاد خواهد بود. اما لزوما همه این حالتها مد نظر نیستند، هر طراحی بدنبال هدف خاصی از تحلیل خود می‌باشد. مانند برآورد ریسک زلزله  از دیدگاه انسانی – اقتصادی ، ارزیابی روشهای مقابله و آمادگی در برابر زلزله ، تخصیص بودجه و اولویت بندی تقویت اجزاء آسیب‌پذیر در برابر زلزله، شناسایی عوامل آسیب پذیر و موارد متعدد دیگر که می تواند هدف تحلیل باشد.

  تعریف صحیحی از سناریوی زلزله و طراحی تحلیل بر مبنای آن می توند تحلیل را هدفمند و نتایج آن را قابل تفسیر و کاربردی نماید.

  سناریویی هم که در این رساله تعریف می گردد، مواردی چون بزرگی زلزله، زمان وقوع زلزله و احتمال وقوع زلزله را مشخص می نماید.

  کارهای مختلفی در زمینه تحلیل و ارزیابی و طراحی بر مبنای سناریو در دنیا انجام شده است. این کارها در کشورهای مختلفی که در معرض خطر زلزله هستند انجام شده است. در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن، کلمبیا، ایتالیا، رومانی، مقدونیه. ایران و تایوان و زلاندنو از تحلیل مبتنی بر سناریو برای کاهش ریسک زلزله وبر آورد آسیبهای احتمالی و آمادگی در برابر زلزله استفاده کرده‌اند که در این فصل به آنها اشاره می گردد.

  2-5 کارهای انجام شده در دنیا در زمینه طراحی بر مبنای سناریوی زلزله

  در تعدادی از شهرهای دنیا که در معرض زلزله قرار دارند، با انجام ریزپهنه‌بندی، به برآورد زلزله های محتمل و دوره های بازگشت آنها، نحوه گسترش  شدت زلزله در سطح منطقه و به آسیبهای احتمالی از وقوع آنها پرداخته اند. یکی از این شهرها. شهر بوگاتو در کلمبیا است که به انجام پهنه بندی لرزه ای در این شهر به برآورد سناریوهای آسیب زلزله پرداخته اند تا ریسک زلزله را کاهش دهند در این پروژه خطر زلزله براس یه زلزله فرضی محتمل، برآورد گردید و سناریوی فرضی برای سه گسل اطراف شهر در نظر گرفته شد. یکی از این گسلها در حدوده اقیانوس پاسفیک قرار داتشه و حداکثر شتب برروی بستر صخره ای آن g 03/0 می باشد.  گسل دیگر در ناحیه شرق در حدود 60 کیلومتری  شهر قرار دارد و با شتاب برروی بستر صخره ای آن g 12/0 بوده و احتمال وقوع آن 40/0 در طول 50 سال و با میانگین دوره بازگشت زلزله  100 سال می باشد. این زلزله  بعنوان زلزله متوسط شهر در نظر گرفت شد. گسل سو توانایی ایجاد زلزله ای با بزرگی 2/7  در مقیاس  ریشتر و شتاب برروی بستر صخره ای در حدود g 2/0 را دارد. احتمال رخداد آن 10/0 در طول 50 سال بوده و دوره بازگشت آن 475 سال می باشد.

  در کشور روماین هم با توجهبه اینکه بیش از 50/0 کشور  که شامل بخشهای مهم کشور می باشد، در منطقه زلزله خیز قرار  دارد، سناریوهای زلزله ای با دوره های بازگشت 50 تا 200 سال برای زلزله های با بزرگی  بالا در نظر گرفته شده است و در مجموع یک سیستم سناریویی برای شرایط رومانی  پیشنهاد  شده است. در ایران نیز برای شهر تهران توسط JICA بر مبنای سه گسل شهر تهران و یک زلزله فرضی، چهار سناریوی متفاوت را در نظر گرفته اند. در آمریکا و ژاپن  هم موارد زیادی را شاهد هستیم که در فصل سوم به بعضی از آنها اشاره شده است.

 • فهرست:

  -1 مقدار..................................................................................................................... 2

  1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌........................................................................... 5

  2 بررسی کارهای انجام شده تاکنون............................................................................ 8

  2-1 عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل................................................................. 9

  2-1-1 عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری..................................................................... 10

  2-1-2 کارآیی............................................................................................................ 11

  2-2-1 ازائه معیارهای کارایی..................................................................................... 11

  2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی.................................................................... 17

  2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی........................................................................ 20

  2-3عملکرد کلی شبکه حمل و نقل............................................................................ 23

  2-3-1 بررسی معیارهای کارایی شکبه تخریب شده................................................... 24

  2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی..................................................................... 35

  2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای............................................................... 38

  2-3-5 ارزیابی ریسک منطقه‌ای................................................................................. 42

  2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان..................................................................... 47

  2-4سفرهای ترافیکی بعد از زلزله.............................................................................. 50

  2-4-1-رابطه بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله............................................. 50

  4-1 عملکرد شبکه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته................................... 54

  4-2 عملکرد شبکه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر.................................... 55

  4-2-1زلزله کوبه ژاپن 1995...................................................................................... 56

  4-2-1-1 پلها و راههای اصلی کوبه........................................................................... 57

  4-2-1-2 راه آهن کوبه.............................................................................................. 59

  4-2-1-3 سیستم متروی کوبه.................................................................................... 60

  4-2-1-4 فرودگاههای اطراف کوبه............................................................................ 60

  4-2-2 لزله نورث ریج. کالیفرنیا آمریکا 1994........................................................... 60

  4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریکا 1989......................................................................... 61

  4-2-4 زلزله ارمنستان 1988...................................................................................... 62

  4-2-5 زلزله کاستاریا 1991....................................................................................... 63

  4-2-6 زلزله مکزیکوسیتی، مکزیک 1995................................................................. 63

  4-2-7 زلزله فیلیپین 1990......................................................................................... 63

  4-2-8 زلزله ازمیت ترکیه 1999................................................................................ 63

  5ستاریوی زلزله.......................................................................................................... 68

  5-1کارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله...................... 69

  5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو....................................................................... 69

  5-2-1 زلزله............................................................................................................... 70

  5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله............................................................................... 72

  5-2-3 آنالیز زلزله ..................................................................................................... 72

  5-2-4 پهنه بندی لرزه ای.......................................................................................... 72

  5-2-5 روش‌ پهنه بندی حرکات زمین تحت اثر زلزله............................................... 73

  5-2-5-1 لرزه خیزی................................................................................................. 73

  5-2-5-2 کاهش شدت حرکات زمین در اثر دورشدن از مرکز زلزله......................... 73

  5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حرکات زمین لرزه.......................................... 74

  5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت کم.................................. 74

  5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت کم.................................... 74

  5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد................................ 75

  5-2-9کارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه........................................... 76

  6 تقاضا....................................................................................................................... 79

  6-1 سفرهای خدماتی................................................................................................ 80

  6-2 سفرهای امدادی.................................................................................................. 82

  6-3 برآورد مجروحین................................................................................................ 84

  6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها.................................................................................... 85

  6-3-2 طبقه بندی ساختمانها..................................................................................... 86

  6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها................................................................ 86

  6-3-4 نسبت تلفات انسانی....................................................................................... 91

  6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران........................................................... 95

  6-3-4-2  برآورد تلفات برای شهرتهران................................................................... 96

  7 بررسی رفتارهای انسانی.......................................................................................... 99

  7-1 رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله.................................................................. 100

  7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان....................................................... 100

  7-1-2 مشکلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید کننده ‌آن.............. 102

  7-1-2-1اشغال سطح خیابانها................................................................................. 102

  7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی........................................................................... 103

  7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده.............................................................................. 104

  7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن........................................................... 104

  7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع...................................................... 104

  7-1-3 راههای مواجهه با این مشکلات.................................................................. 104

  7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی........................................................................... 105

  7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر.......................................................................... 105

  7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبکه بعد از زلزله................................................ 106

  7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی ....................................................................... 107

  7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی........................................................ 111

  8 برآورد عرضه........................................................................................................ 115

  8-1 برآورد شبکه حمل و نقل بعد از زلزله............................................................. 115

  8-1-1 اجزاء شبکه.................................................................................................. 115

  8-1-1-1 راهها ...................................................................................................... 115

  8-1-1-2  تقاطعات ............................................................................................... 117

  8-1-1-3 پلها ........................................................................................................ 119

  8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبکه............................................................................. 120

  8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبکه‌حمل و نقل بعد از زلزله....................................... 121

  8-1-3-1 خرابی بدنه راه ....................................................................................... 122

  8-1-3-2 تونل ...................................................................................................... 124

  8-1-3-3  خرابی پل............................................................................................... 125

  8-1-3-4 منحنیهای شکنندگی یا خرابی پلها.......................................................... 126

  8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبکه حمل و نقل بعداززلزله................................ 130

  8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر................................................................. 131

  8-1-4-2  عوامل ترافیکی....................................................................................... 131

  8-2 برآورد مراکز امداد رسانی................................................................................ 132

  8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراکز امدادی................................................. 133

  8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح.............................................................................. 134

  8-2-3 عملکرد بیمارستان بعد از زلزله.................................................................... 135

  8-2-4 خرابی بیمارستانها........................................................................................ 136

  9 توزیع................................................................................................................... 140

  9-1 شبیه سازی...................................................................................................... 140

  9-1-1 روشهای ضریب رشد.................................................................................. 142

  9-1-2 ضریب رشد بکنواخت................................................................................. 143

  9-1-3 روش میانگین ضریب رشد ........................................................................ 143

  9-1-4 مدل فراتر ................................................................................................... 144

  9-1-5 مدل دیترویت ............................................................................................. 145

  9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)..................................... 145

  9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد.......................................................................... 146

  9-1-8 مدل جاذبه .................................................................................................. 147

  9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه ............................................................................. 149

  9-1-10 مدل فرصت بینابینی ................................................................................. 150

  9-2 توزیع به کک مدلهای برنامه ریزی خطی......................................................... 152

  9-3 مقایسه بین مدلهای توزیع ............................................................................... 155

  10 مدلهای تخصیص .............................................................................................. 159

  10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (کوتاهترین مسیر).......................................... 160

  10-1-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر.......................................................................... 161

  10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)............................................................. 162

  10-2-1 روند تخصیص افزایشی............................................................................ 164

  10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و کم............................................................ 165

  10-3-3 روند میانگین متوالی ................................................................................ 165

  10-3 تخصیص احتمالاتی ...................................................................................... 166

  10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی.................................................... 166

  10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی .......................................................................... 168

  10-4 روش برنامه ریزی خطی .............................................................................. 168

  10-5 روشMcLaughiln ................................................................................... 169

  11 تحلیل ریسک ................................................................................................... 171

  11-1 شبیه سازی مونت کارلو................................................................................. 171

  11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت کارلو............................................................... 173

  11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS ................................................. 173

  11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت کارلو................................................ 175

  11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی......................................................................... 176

  11-4-1 توابع توزیع............................................................................................... 177

  11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی.......................................................................... 177

  12 ارائه مدل ........................................................................................................... 182

  12-1 سناریوی زلزله .............................................................................................. 182

  12-2 برآورد تقاضا ................................................................................................. 184

  12-3 برآورد عرضه ................................................................................................ 188

  12-3-1 برآورد شبکه حمل ونقل........................................................................... 189

  12-3-2-1 @ Risk ............................................................................................. 192

  12-4-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر ........................................................................ 194

  12-4-2 برنامه ریزی خطی ................................................................................... 195

  12-4-3 نرم افزار مدل ........................................................................................... 196

  12-4-4 قابلیت توسعه ........................................................................................... 197

  12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیک غیرامدادی رسانی............................................... 197

  12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت کنترل برترافیک................................................. 198

  12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراکز امدادشده رسانی......................... 199

  12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراکز امداد رسانی........................ 199

  12-4-4-5  مبداء و مقصدها مجازی...................................................................... 199

  12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان.................................................................... 199

  12-5 ارزیابی شبکه ................................................................................................ 200

  12-5-1 ارزیابی کل شبکه ..................................................................................... 202

  12-5-2 ارزیابی اجزاء شبکه .................................................................................. 204

  12-5-2-1 تحلیل حساسیت................................................................................... 204

  13 بکارگیری مدل .................................................................................................. 202

  13-1 شبکه ساده با یک مبداء و مقصد ................................................................... 208

  13-1-1 روندانجام تحلیل شبکه ............................................................................ 209

  13-2 شبکه متشکل از چند مبداء‌و مقصد................................................................ 212

  13-2-1 نتایج تحلیل ............................................................................................. 214

  14- پیشنهادات برای کارهای آینده......................................................................... 219

   

  منبع:

  حمدی ، طه ، آشنایی با تحقیق در عملیات، مرکز نشر دانشگاهی، 1372 ترجمه بازرگان

  برجیان ، «آسیب پذیری شریانهای ترابری ایران» اولین همایش  ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی،  مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهدیس زلزله، تهران 1377

   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بررسی  خسارات وارده به بخش صنعتی – خدماتی وشبکه ها وامکانات زیربنایی در زلزله ‌منجیل ، تهران 1373

   ارزیابی  میزان آسیب پذیری شبکه های حیاتی در اثر وقوع زمین لرزه واثر گذاری جانبی و ثانویه اولین هماش ملی مهندسی زلزله  شریانهای حیاتی، تهران 1377.

  حسابی. علی میرزا، حسینی، محمود، مطالعه مشکلات ترافیکی در واکنش  اضطراری آتش نشانی تهران پس از وقوع زلزله شریانهای حیاتی، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، 1377

  برجیان حبیب آیین نامه های طراحی لرزه  ای پلهای بزرگراهی (یک بررسی تاریخی) . اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، 1377

  زند، کارن، آسیب پذیری راهها و عناصر وابسته به آن زلزله، اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی ، موسسه بین المللی زلزله شناشسی و مهندسی زلزله تهران، 1377

   وزات مسکن و شهرسازی،  آیین نامه راههای شهری ایران ( بخشهای 1 و 7) ، 1374

   بهبانی. حمید قهرمانی ، امینی ، احمد نژاد، مهندسی ترافیک تئوری و کاربرد. سازمان حمل ونقل  و ترافیک. تهران ، 1374

  بررسی آسیب پذیری تهران در برابر زلزه . ابعاد اجتماعی و اقتصادی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، تهران 1371

  11-ناطق الهعی، فریبرز پویان، آسیب پذیری لرزه ای شهرها – مطالعه موردی شهر تهارن مجله بنا، شماره 11. 1379

  12-ناطق الهی، فریبرز ایزدخواه، یاسمین آسیب پذیری ابر شهرها در برابر زمین لرزه – مطالعه موردی شهر تهران ، برنامه کاهش اثرات ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در مراکز بهداشتی درمانی – مطالعه پایداری شیبها در بزرگراههای تهران، مجله بنا،  شماره 12 و 13

  13- حسینی، محمود، مباحث بنیادی پلهای  بتنی،  دانشگاه فردوسی مشهد 12371

  14-مقدم، حسن ، طرح لرزه ای پلها، مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری ، 1375

  15- مرکز تحقیقات ساختمانی و مسکن ایران، آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ویرایش دوم،  1376

  16- عادلی، مهندسی زلزله

  17- هائری محسن، گتمیری بهروز، ریزپهنه بندی لرزه‌ای ، مناطق شهری، بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی، 1375.

بروز زلزله هاي شديد بخصوص در شهرهاي بزرگ مي تواند آسيبهاي انساني گسترده‌اي را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل براي نجات جان و مجروحين زلزله را ارائه سريع و خدمات درماني به آنان ، نقش اساسي دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شريان حياتي نامرده مي‌شود.

شبکه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگر هاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح کم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، که می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند : حرارت ، رطوبت ، حرکت وسایل نقلیه ، فشار سنجی ، بررسی و مطالعه ترکیبات خاک سطوح و یا وضعیت صدا تعیین وجود و یا عدم وجود ...

حمل ونقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر کشور است لذا فرایند توسعه اقتصادی یک کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شرایط وموقعیت این بخش یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه محسوب می گرددودر واقع حمل ونقل نیروی محرک توسعه کشور می باشد . با توجه به نقش و اهمیت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جایگاه این بخش از نقطه نظر سرمایه گذاری در برنامه های مختلف عمرانی از اهمیت خاصی ...

بهره وری در حمل و نقل عمومی کالا بر اساس وابسته بودن خدمات حمل ونقل به سایر صنایع، بهره وری در این بخش همپوشانی زیادی با سایر بخش های خدماتی و صنعتی داشته و تأثیرات متقابلی نیز بر عملکرد یکدیگر می گذارند که در این رهگذر می توان بهره وری در حمل ونقل را از دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرارداد. از بعد نرم افزاری مواردی مانند: ترکیب بهینه ناوگان، افزایش کارکرد وسیله ...

تاریخچه اورژانس در ایران در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای انتظار فرودگاه مهرآباد تهران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم فوریتهای پزشکی کشور با عنوان اورژانس ۱۱۵ کشور با همکاری کشور آمریکا تأسیس شد و ایران بعنوان چهارمین کشور دارنده ...

از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمانها قرار گرفته‌است.البته از این نظر ایرانیان دارای سابقه طولانی و دیرینه در امر نما سازی برای ساختمانها هستند.و در طول تاریخ از گچبری و آهک بری برای ...

چکیده: امروزه با پیشرفت فن آوری، سهولت نسبی در حفاری و ساخت سازه‌های زیرزمینی، محدودیتهای فضاهای سطحی برای اجرای طرحهای عمرانی و نیز به واسطه مسائل سیاسی و امنیتی، توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به احداث سازه‌های زیر رمینی برای کاربریهای عمرانی، نظامی و معدنی معطوف شده است. راهها و بزرگراههای زیرزمینی، انواع تونلها، شبکه متروی شهری، نیروگاهها و سایر مغارهای ...

يکي از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافيک و جابه جايي است. اين مقوله در شهرهاي بزرگ نمود بيشتري پيدا کرده است، زيرا شهرهاي که از قديم الايام برنهاده شده اند و امروز با گسترش جامعه بشري وسعت پيدا کرده اند، داراي معضلات بيشتري در زمينه حمل و نقل و نظام ج

مقدمه با افزایش روز افزون جمعیت شهرها و افزایش عرضه وسایل نقلیه موتوری و در نتیجه کاهش ظرفیت راه ها مسائل و مشکلات عمده ای رادر نظام حمل و نقل و ترافیک به وجود آورده است . حمل و نقل یکی از حوزه های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری است که برنامه ریزان شهری از دیدگاههای مختلفی از جمله دیدگاه اقتصادی این مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار می دهند . طراحی و نصب هر نوع سیستم حمل و نقل ...

نمای ساختمان؛ اهداف و کارکردها، بایدها و نبایدها... از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمانها چکیده ● نمای ساختمان؛ اهداف و کارکردها، بایدها و نبایدها... از زمانی که زیبایی ظاهری و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول