مقاله رایگان تحلیل داده ها

Word 62 KB 34896 3
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در تحلیل تمام اطلاعات از ترکیب Proc در SAS استفاده شد. (موسسه SAS ، Cary ، NC ، USA ) بلوک ها در تاثیرات تصادفی مورد ملاحظه قرارگرفتند. در تحلیل ارتفاع جوانه از ترکیب Proc و اندازه گیری مجدد و ماتریس کوواریانس استفاده کردیم و الگوریتم گوسیان را نمونه قرار دادیم و اطلاعات را با ضریب تصحیح الگو قرار دادیم.  برای اینکه واریانس و نرمالیته یکسانی داشته باشیم، اطلاعات را به طریق زیر به کار بردیم:

  تحلیل گاز: میزان ساقه، ؛ میزان و  ریشه، ؛ میزان  ساقه، نسبت  و ساقه / ریشه، y=log(y)  .

  وزن خشک: وزن خشک ساقه ، ؛ وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک ریشه / ساقه ، y=log(y) ؛ وزن خشک کلی،

  تحلیل با اندازه گیری مجدد: ارتفاع ساقه، y=log(y)

   

  نتیجه

  به طور متوسط ارتفاع کلی ساقه بعد از طغیان آب 33 گزارش شده است. گیاهانی که چوب پنبه آنها برداشته شده است به طور بارزی ارتفاع کلی ساقه آنها بلندتر از گروه کنترل بود. این موضوع در کل زمان آزمایش ادامه داشت. (شکل 2 ) . بعد از درو کردن محصولات، ارتفاع کلی ساقه در گروه کنترل به طور متوسط 30% کوتاه تر از گیاهانی بود که چوب پنبه آنها برداشته شده بود. کاهشی مشابه در وزن خشک ساقه هم داشتیم بدین صورت که وزن گروهی که چوب پنبه نداشتند بیشتر بود. (جدول 1) هیچ تفاوت قابل توجهی در ریشه یا وزن خشک کلی بین دو گروه دیده نشد. (جدول 1) نسبت وزن خشک ساقه/ریشه به طور متوسط در گروه کنترل نسبت به گروهی که چوب پنبه نداشتند 50% پایینتر بود. (جدول 1 )

   

  شکل 2 : تحلیل اندازه گیری مجدد تاثیر رفع چوب پنبه در ارتفاع کلی ساقه گیاه سالیکاریا که تحت شرایط طغیان و سیل رشد می کند. اطلاعات ارائه شده خام و اولیه هستند و مقدار متوسط  می باشد. برای رسیدن به مستلزمات آماری، تحلیل داده ها به شکل لگاریتمی انجام شد. ستاره ها(*) نشاندهنده تفاوت قابل توجه با گروه کنترل می باشد.

  جدول 1 : تاثیر رفع چوب پنبه در ساقه، ریشه و وزن خشک کلی و نسبت وزن خشک ریشه / ساقه در گیاه سالیکاریا لیتروم که تحت شرایط طغیان و سیل رشد می کند.

  اگرچه رفع چوب پنبه در میزان  ساقه تاثیری ندارد، ولی میزان  در ریشه به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد (جدول 2) . میزان  ریشه / ساقه در گیاهان که چوب پنبه آنها برداشته شده به طور قابل توجهی بیشتر است، در صورتیکه در گیاهانی که چوب پنبه خود را حفظ کرده اند، این نسبت نزدیک 1 است. (جدول 2 ) اختلاف قابل ملاحظه ای در  ریشه یا ساقه یا نسبت  ریشه/ساقه دیده نشده است. (جدول 2)

  جدول 2 : تاثیر رفع چوب پنبه بر درصد حجم  و  ریشه و ساقه گیاه سالیکاریا لیتروم که تحت شرایط طغیان و سیل رشد می کند.

   

  تشریح مطالب:

  با برداشتن چوب پنبه، کاهش میزان  در ریشه نشان می دهد که این بافت در انتقال گاز از ساقه به ریشه شرکت دارد. با اینکه، ما قادر به  اثبات وجود یک رابطه مستقیم بین رفع چوب پنبه و تغییر در میزان بین ریشه و ساقه نیستیم،  ولی بعید است که تغییر گاز محدود به گاز اکسیژن باشد. اگرچه میزان  در ریشه گیاهانی که چوب پنبه دارند زیر سطح اتمسفر باقی می ماند (18%) ولی میزان  در ریشه همه گیاهانی که چوب پنبه ندارند به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. سطح اکسیژن در ریشه گیاهانی که چوب پنبه ندارند به طور متوسط همیشه 13% است. پس بهتر است که چوب پنبه را با راه کارهایی حفظ کنیم و یا راه های اضافی برای انتقال  که به وجود چوب پنبه وابسته نباشد پیدا کنیم.

  با اینکه روش های ما برای رفع چوب پنبه اکثریت چوب پنبه ها را بر می دارد، ولی اشتقاق سریع از لایه چوب پنبه ساز که سالم باقی مانده و فضاهای بین یاخته ای کوچکتر ، به نظر می رسد که برای مبادله گازها بین ساقه و سیستم های ریشه کافی باشد. به علاوه، عمل برداشتن گیاهان قبل از استخراج گاز ممکن است مبادله مقداری گاز را امکان پذیر سازد.

  ثابت شده است که گیاهان زیر آب از برگدم، ساقه گل یا کشیدگی های میان گره تشکیل شده است تا تماس جوی برای مبادله گاز امکان پذیر شود. [1] این مراحل در "همسازی عمیق"[2] توصیف شده است.

  عمل  افزایش طول به محض رسیدن برگها یا ساقه به سطح آب متوقف می شود. در مطالعه و بررسی که انجام دادیم با اینکه در تماس جوی ایجاد شکاف نمی شود، ولی گیاهانی که در پیوستگی بین چوب پنبه ساقه و ریشه متحمل یک شکاف می شوند، از نمونه های گروه کنترل بلندتر هستند. این نتیجه نشان می دهد که سطح پایین تر اکسیژن موجود در ریشه ها در کشیدگی ساقه نقش دارد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی: Proc - اطلاعات - تحلیل داده - واریانس

چکیده به‌منظور تولید محصولات با کیفیت ثابت، مناسب است تا نظام‌های تولید برای جلوگیری از هرگونه انحراف غیرطبیعی در شرایط فرایند، نظارت شوند. چارت‌های کنترلی نقش مهمی در حل مشکلات کنترل کیفیت دارند؛ با وجود این اثربخشی آنان به شدت به فرضیات آماری بستگی دارد که در کاربردی واقعی صنعتی غالباً زیر پا گذاشته می‌شوند. برخلاف شبکه‌های عصبی می‌توانند میزان بسیار زیادی از داده‌های مخل را ...

ا-قابليتهاي سيستم - پردازش تحليلي اطلاعات جهت بدست آوردن شاخصهاي اطلاعاتي و عملياتي از وضعيت آموزشي دانشجويان ، اساتيد ، دروس ، دانشکده ها و .. - ارائه نمودارهاي ديناميک در محيط وب با استفاده از فناوريهاي OLAP : Online Analytical Processing و OWC:

چکيده رويکرد جديدي که در سالهاي اخي بر ميديريت عمليات حاکم شده، رويکود مديريت زنجيره تامين (SCM) است. زنجيره تامين شبکه اي از تسهيلات و مراکز توزيع است که وظايف تهيه و تدارک مواد خام، تبديل آن به محصولات نهايي و واسطه‌اي و توزيع اين محصولات نها

چکیده در این مقاله سیستم های اطلاعات و سیستم های اطلاعات سازمانی تعریف می‌شوند و انواع معمول سیستم های اطلاعات سازمانی شامل سیستم‌ پردازش مبادلات، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری شرح داده می‌شوند. کلیدواژه : سیستم اطلاعات؛ سیستم اطلاعاتی؛ سیستم اطلاعات سازمانی؛ سیستم پردازش مبادلات (TPS)؛ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)؛ سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) 1- تعریف ...

چکيده با توجه به نياز روز افزون به استفاده از کامپيوتر و ضرورت توسعه و فراگيري علوم و فنون مربوط به آن به ويژه در زمينه مهندسي نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب و منابع در اين زمينه، بر آن شديم تا گامي هرچند کوچک اما سازنده در اين زمينه بردار

1-1 Rational Unified process چيست؟ هنگاميکه اين سئوال پرسيده مي شود، معمولاً جوابهاي مختلفي شنيده مي شود. اين پاسخها بسته به اينکه سؤال از چه کسي پرسيده شده و زمينه سؤال چه بوده متفاوتند. آنچه موضوع را عجيب مي کند اين است که Rational Unified process

چه چيز مي‌تواند يک پروسه توليد نرم‌افزار را توصيف کند؟ آيا منظور از پروسه، آماده‌سازي نرم‌افزار صرفاً براي ارائه در بازار است؟ مسلماً در هر کاري وجود يک سامانه و فرايند کاري ضروري است؛ ولي چه چيزي مي‌تواند موجب ايجاد سرعت و کيفيت در فرايند توليد يک

آشنایی با سیستم‌های اطلاعات چکیده در این مقاله سیستم های اطلاعات و سیستم های اطلاعات سازمانی تعریف می‌شوند و انواع معمول سیستم های اطلاعات سازمانی شامل سیستم‌ پردازش مبادلات، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری شرح داده می‌شوند. کلیدواژه : سیستم اطلاعات؛ سیستم اطلاعاتی؛ سیستم اطلاعات سازمانی؛ سیستم پردازش مبادلات (TPS)؛ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)؛ سیستم پشتیبان ...

چکیده در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت ...

مقدمه: تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین. تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن ،متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست زیرا این روش جزء تکنیکهای هم وابسته محسوب میگردد و کلیه متغیرها نسبت به هم وابسته اند. مساله اساسی تعیین این مطلب است که آیا تعداد زیادی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول