مقاله رایگان تجزیه و تحلیل خصوصیات کالبدی شامل قدمت و کیفیت در شهرسازی

Word 31 KB 34950 3
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • قدمت:

  در این حوزه بندی رنج 0-6 سال به دلیل نو سازی ابنیه؛ قابل استفاده بودن و عدم تمایل مالکان به تخریب یا جابجایی پایدار می باشد

  که تفکیک و تجمیع و تخریب آنها مقرون به صرفه نیست و موجب هدر رفتن مصالح قابل استفاده می باشد.

  در بازه 15-6 سال شاهد ابنیه نیمه با دوام تا با دوام هستیم که در ساخت بسیاری از این ابنیه از مصالح خوب و مرغوب استفاده شده

  و تخریب و بازسازی این موارد مقرو به صرفه نیست .

  اما در مواردی باز سازی ،تفکیک ،تجمیع و تغییر کاربری پیشنهاد می شود که این ابنیه در دسته ابنیه نیمه پایدار قرار می گیرد.

  در قسمت های جنوبی و قسمتی از شمال شرق منطقه شاهد محلاتی با قدمت بالاتر از 16 سال هستیم که بسیاری از خانه ها بسیار

  فرسوده هستند که تمایل مالکان هم در تخریب و نوسازی آنها نمایان است و جزوه ابنیه ناپایدار به شمار می آیند.

   

  کیفیت:

  در بازه ی 6-0 در مناطق شمالی محدوده شامل ابنیه با دوام و یا نوساز هستیم که این ساختمان ها هیچ گونه نیاز ساکنین انها تمایلی به باز سازی یا تغییر کاربری ندارند پس جزو حوزه ی پایدار محسوب می شوند.

  در محدوده ما بین 2 خیابان جهان ارا و بهشتی ، قسمتی از شمال محدوده و قسمتی از جنوب شرق شاهد حضور ابنیه با کسفست نیمه با دوام هستیم که در بعضی از این موارد نساز به تخریب ، تجمیع،  تفکیک و یا تغیر کاربری هستیم .

   در بازه ی 16 سال به بالا شاهد ابنیه کم دوام و بی دوام هستیم که بیشتر در قسمت های جنوبی در شمال شرق منطقه به چشم می خورد که مالکان انها تمایل زیادی به بازسازی یا تخریب دارند و جزو حوزه ی نا پایدار ما به حساب می ایند .

   

  همپوشانی دو لایه کیفیت و قدمت :

  در قسمتهایی از شمال و شرق محدوده شاهد ابنیه با قدمت 0-15 سال و کیفیت با دوام هستیم که بیشتر در حوالی خیابان کوهسنگی به چشم می خورد در شمال محدوده شاهد ابنیه با قدمت 15-25 سال هستیم که جزو محدوده ی نیمه بادوام به شمار می ایند .

  در محدوده مرکزی شرق و جنوب شرق شاهد ابنیه ی با قدمت 25-35 سال هستیم که این ساختمان ها کم دوام می باشند .

  در محدوده شمالی ، شمال شرق ، مرکزی و جنوب غرب ابنیه با قدمت بیش از 35 سال به چشم می خورد که می توان انها را جزو محلات بی دوام به شمار اورد .

  در محدوده دیدگاه لشکر و باغ استان قدس که در شمال محدوده به چشم می خورد ساختمانه دارای قدمتی بیش از  35 سال هستند اما جزو ابنیه ی با دوام به شمار می ایند که می توان گفت این ابنیه جزو ابنیه ماندگار و بسیار با ارزش هستند .

  در محدوده به دلیل اینکه هیچ گونه بنایی قابل مشاهده نیست که دارای قدمت پایین و کیفیت نازل باشد بنابراین شاهد حضور ابنیه ی بحرانی نیستیم .

  طبقات وضع موجود : 

  در محدوده ما بین خیابان بهشتی و جهان ارا ، قسمتی از محدوده های جنوبی و بخشی از شمال منطقه شاهد ساخت و ساز 1 طبقه هستیم که در نقشه با رنگ زرد مشخص شده است در قسمتهای شمالی ، قسمتی از شرق و جنوب غربی اکثریت ساختمانها 2 طبقه هستند که با رنگ قهوه ای روشن مشخص شده است . ابنیه 3 طبقه در قسمت شرق میدان کوشه ای بخش کوچکی از شمال شرق و همچنین شرق محدوده به چشم می خورد و با رنگ قهوه ای تیره مشخص شده است . در بخش کوچکی از شرق شاهد ابنیه 4 طبقه هستیم که رنگ ان در نقشه مشکی می باشد .

   

   

   

  مالکیت:

  در نقشه حوزه بندی پایدار بر اساس مالکیت قسمت اعظمی از غرب ، شمال و شرق منطقه به علت مالکیت خصوصی و یا استان قدس پایدار هستند.

  در محلات با مالکیت خصوصی نمی توان مالکان را مجبور به فروش ملک و یا تغییر کاربری نمود به همین ترتیب مالکیت استان قدس ، فروش و یا تغییر کاربری بنا به سختی امکان پذیر است که بسیاری از مناطق مسکونی این منطقه دارای مالکیت استانه می باشد .

  پادگان در مرکز محدوده واقع شده است جزو حوزه بندی نیمه پایدار به شمار می اید این نیمه پایداری به دلیل وجود فضای سبز ، بیمارستان و استادیوم ورزشی در محدوده داخلی پادگان می باشد که در بررنامه ریزی اینده باید ثابت باقی بماند .

  در بخش های کوچکی در شمال و شرق محدوده خصوصا اطراف میدان دیدگاه لشکر محلات نا پایداری به چشم می خورد که به علت مالکیت دولتی می باشد.

   

  دانه بندی :

  در نواحی جنوب غرب و شرق منطقه شاهد حوزه بندی پایدار هستیم که این به علت کوچک بودن قطعات و دانه بندی ریز می باشد که تفکیک یا تجمیع قطعه بسیار سخت و هزینه بر است.

  محدوه ما بین خیابن کوهسنگی و دکتر بهشتی جزو حوزه نیمه پایدار ما به شمار می ایند که این امر سبب وجود قطعات متوسط می باشد . در بخش هایی از شمال ، جنوب شرق و کل محدوه ی پادگان به علت دانه بندی نسبتا درشت می توان محدوده را جزو محلات نا پایدار به شمار اورد.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

يکي از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافيک و جابه جايي است. اين مقوله در شهرهاي بزرگ نمود بيشتري پيدا کرده است، زيرا شهرهاي که از قديم الايام برنهاده شده اند و امروز با گسترش جامعه بشري وسعت پيدا کرده اند، داراي معضلات بيشتري در زمينه حمل و نقل و نظام ج

مقدمه : اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست که عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری کالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی که منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعه شهرها ...

مقدمه: از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایده نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد. بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه ...

در این مطالعات حتی الامکان باید از ابزار موجود و مطمئن بهره گرفت . نقشه ها و عکس های هوایی از جمله ابزار قدرتمندی هستند که جغرافیدانان و برنامه ریزان شهری را در انجام تحقیقاتشان یاری می دهند و کاربرد عکسهای هوایی در شناسایی وضع موجود مناطق جغرافیایی و چشم اندازهای ساخته دست انسان و بهره گیری از امکانات لازم بر کسی پوشیده نیست . ● مقدمه : آنچه که امروزه در علوم زمین مطرح است توجه ...

چکیده : این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر یزد با اسکان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش ...

- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري بخش قابل توجهي از سطح شهرهاي کشور را تشکيل مي‌دهد اين بافتها از يک سو از طيف گسترده مشکلات کالبدي، عملکردي، ترافيکي و زيست محيطي رنج مي‌برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي ا

درختان کهنسال با برگ هاي ستبر و سترگ و ريشه هايي بلند و عظيم در دل خاک کشيده سايه اي است براي رهگذران ثمره اي براي گرسنگان و تکيه گاهي براي رميدگان ، فرهنگ اين گونه است. فرهنگ مجموعه اي از عناصر است که هرکدام داراي کارکردي ويژه اند. ارزش ها باورداشت

مقدمه پیدایش مفاهیمی چون محله و چگونگی زندگی جمعی مردم ریشه در رفتار اجتماعی آنها داشته که آن هم برگرفته از فرهنگ خاص آن زمان و مکان می باشد .محله در گذشته دارای مفاهیم و ارزشهای خاص سکونتی برای گروههای قومی نژادی ، مذهبی و صنفی بوده که در یک ساختار کالبدی منسجم و پیوسته ، علاوه بر خدمات دهی به ساکنین ، باعث ایجاد حس هویت و تعلق در اهالی محله و همبستگی و انسجام در کل بافت محله ...

مقدمه : جابجایی و انتقال دادن انسانها و یا اموال و کالا ها از جایی به جای دیگر در قلمرو حمل و نقل قرار می گیرند. این مسئله در واقع یکی از مشغله های مهم انسانی از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است.راهها و وسائط نقلیه دو رکن اساسی حمل و نقل می باشند .در گذشته که انسان مسافات زیادی پیموده و یا از پا و یا سر انسان بعنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کرد نیازش به راه ...

جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربری ها فضاهای سبز را در ادبیات شهرسازی جزو کاربریها و در ضمن یکی از تسهیلات روبنایی بخش کالبدی محسوب می‌گردند. از فضاهای سبط بعنوان یکی از شاخه‌های اصلی و در عین حال ابزار فنی محافظت محیط زیست در محیطهای انسان ساخت می‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیبا سازی و سپس به ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می‌شد. لیکن امروزه کارکرد ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول