مقاله رایگان مطالعه حشرات ( پروانه ها)

Word 34 KB 34985 4
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  در این جلسه پیرامون راسته لپیدوپترا (Lepidoptera) یا پروانه­ها مطالبی را بعرض می رسانیم.

  * پروانه­ ها (Lepidoptera)

  پروانه­ها حشراتی هستند که تقریباً همه مردم آ‌ن‌ها را می­شناسند و دارای چهار بال هستند که سطح بال­ها بوسیله پولک پوشیده شده است. لارو همه گونه­های پروانه­ها به استثنا چند گونه محدود از گیاهان مختلف تغذیه می­کنند. تعدادی از گونه­ها در این راسته از آفات بسیار مهم درختان میوه و تعداد معدود دیگر در شرایط گلخانه­ای جزء آفات گیاهان زینتی به شمار می­روند.

            برای شناسایی و تفکیک گروه‌های مختلف پروانه­ها، دو ویژگی مهم الف) رگ­بندی بال وب) مکانیسم جفت­شدن بال­های جلو و عقب به هنگام پرواز قابل توجه است. رگ­بندی بالدر پروانه­ها نسبتاً ساده و تعداد رگ­های عرضی و طولی کم است.

  درپروانه­ها چهار مکانیسم برای جفت­ شدن بال­های جلو و عقب به هنگام پرواز وجود داردکه عبارتند از:

   

   

  1-فیبولا(Fibula)

  2-ژوگوم(Jugum)

  3-فرنیلوم(Frenulum)

  4-هیمورال اَنگِل (Humeral angle)

  عمدهپروانه­های روز پروازی که در طبیعت مشاهده می­شوند دارای مکانیسم هیمورال انگلهستند. لارو پروانه­ها بصورت­های مختلفی از گیاهان تغذیه می­کنند. تعدادی از آن‌هاآزادانه از قسمت­های مختلف گیاه مانند برگ، میوه یا گل تغذیه می‌کنند و یا در داخلشاخه و تنه درختان بافت چوبی گیاه را استفاده می‌کنند. تعداد معدودی از گونه­ها همجزء آفات انباری هستند و در شرایط انباری از انواع خشکبار تغذیه می­کنند.

   

  راسته لپیدوپترا به پنج زیر راسته تقسیم می­شود که عبارتند از:

  1.زوگلوپترا(Zeugloptera) ؛ تنها پروانه­هایی هستند که دارای آرواره بالا می‌باشند. بنابراینتوانایی تغذیه از مواد جامد مثل گرده گل‌ها را دارند و این ویژگی در سایرپروانه­ها دیده نمی­شود. در این زیر راسته خانواده میکروپتریژیده(Micropterygidae) حائز اهمیت است.

  2.زیرراسته داکنونیفا(Dacnonypha) ؛ گرچه حشرات کامل دارای آرواره هستند ولی آرواره­هایشان غیرفعال است.در واقع گاله­های مربوط به هر یک از آرواره­های پایین بهم متصل ­شده و خرطوم رابوجود ­آورده‌اند که بوسیله آن از مواد مایع تغذیه می­کنند.

  3.زیرراسته اکسوپوریا (Exoporia) ؛ در این راسته خانواده­ای به نام هیپالیده(Hepialidae) وجود دارد که از نظر شکل ظاهری شباهت به پروانه­های اسفینژیده(Sphingidae) دارد ولی لاروهای آن‌ها عموماً از ریشه گیاهان تغذیه می­کنند.

   

  4.مونوتریزیا(Monotrysia)؛ تعدادی از گونه­های مونوتریزیا بصورت می‌نوز فعالیت
  می­کنند.مهم‌ترین خانواده این زیر راسته استیگملیده (Stigmellidae) است که لارو­های آن ازپارانشیم برگ­های گیاهان تغذیه میکنند.

  5.بزرگترینزیر راسته دیتریسیا (Ditrysia)است؛ عمده پروانه­ها در این زیر راسته تقسیم‌بندیمی­شوند که به تعدادی از خانواده­های آن اشاره می­کنیم:

  -خانوادهتینیئیده (Tineidae)یکی از خانواده­های زیر راسته دیتریسیا است که عموماً لارو آن‌ها از منسوجات تغذیهمی­کنند.

  -لیونیتیده(Lyonetidae)و گراسی­لاریده (Gracillaridae) نیز می‌نوز هستند که لاروهایشان در بین اپیدرمفوقانی و زیرین برگ از پارانشیم برگ گیاهان تغذیه می­کنند.

  -خانوادهپیه­ریده (Pieridae)که در واقع روز پرواز بوده و جزء آ‌فات مهم کَلَم هستند. این خانواده دارای دامنهمیزبانی نسبتاً وسیعی هستند و امکان فعالیت آن‌ها در شرایط گلخانه­ای روی محصولاتگلخانه­ای وجود دارد.

  -خانوادهلیکینیده (Lycaenidae)؛تعدادی از لاروهای گونه­­های این خانواده در لانه مورچه‌ها زندگی می­کنند. در واقعمورچه­ها تعدادی از جمعیت خودشان را در اختیار لارو این پروانه­ها قرار می­دهند واین‌ها هم از مراحل مختلف قبل از بلوغ مورچه­ها تغذیه می­کنند و تولید عسلک کرده کهمورچه­ها از عسلک تولید شده توسط این لارو پروانه­ها تغذیه می­کنند.

  * پروانه­های باتر فلای (Butterfly) یا پروانه­های روز

  1-اسفینجیده(Sphingidae)تعدادی از گونه­های این خانواده در داخل کندو­های زنبور عسل زندگی می­کنند.گونه­ای به نام اکرونتیا اوتروپوس (Acherontia atropos) جزء آفات مهمزنبور عسل به شمار می­رود. گونه­های دیگر این خانواده از گیاهان تغذیه می­کنند.ویژگی بارز لاروها داشتن شاخی در انتهای بدن می‌باشد که به شناسایی آن‌ها کمکمی‌کند.

  2-خانواده ساتورنیده (Saturnidae)شامل بزرگترین پروانه­های موجود در ایران می­باشد. گونه پر طاووسی گلابی بزرگترینپروانه­ای است که در ایران وجود دارد.

   

  3- نیمفالیده (Nymphalidae)

  4- ساتی­ رئیده (Satyridae)

  5-پاپیلیونیده (Papilionidae)

  6-دانائیده(Danaidae)

  وتعدادی دیگر از خانواده­ها که لاروشان عموماً در روی گیاهان مرتعی و یا درختان میوهاز برگ گیاهان تغذیه می­کنند. این پروانه‌ها جزء آفات هم محسوب نمی­شوند و تحتکنترل دشمنان طبیعی هستند.

  بسیاریاز پروانه­های روز پرواز جزء آفات مهم نیستند ولی تعدادی از پروانه­های شب پروازتحت نام موس (Moths)در خانواده­های نوکتوئیده (Noctuidae) و پیرالیده(Pyralidae)از آفات بسیار مهم محصولات زراعی و گیاهی مختلف هستند.

  بطورکلی جمعیت موجودات بوسیله دو دسته از عوامل کنترل می‌شوند.

  الف) عوامل طبیعی مثل سرما؛

  ب)دشمنان طبیعی.

  به همین دلیل در گذشته کشاورزان در زمستان زمین‌هایشان را آب می­دادند تازمین یخ ببندد و بسیاری از شفیره آفات مهم که در داخل خاک زندگی می­کردند به اینطریق از بین بروند.

  ازعوامل کنترل کننده دشمنان طبیعی لارو پروانه­ها عمدتاً زنبورهای براکلونیده(Braclonidae) و مگس‌ های خانواده تاکی نیده (Tachinidae) می­باشند که از اهمیتزیادی برخوردارند.

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

حَشَرات بزرگ‌ترين گروه را در بين گروه بندپايان به خود اختصاص مي‌‌دهند بندپايان حيواناتي هستند که داراي يک اسکلت خارجي بوده و اعضاي آنها به هم پيوسته مي‌‌باشند حشرات شش پا دارند و بيشتر آنها داراي بال هستندبدن يک حشره از 3 قسمت تشکيل مي‌شود: سر، سينه

حَشَرات بزرگ‌ترین گروه را در بین گروه بندپایان به خود اختصاص می‌‌دهند بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آنها به هم پیوسته می‌‌باشند حشرات شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستندبدن یک حشره از 3 قسمت تشکیل می‌شود: سر، سینه و شکم. حدود یک میلیون گونه مختلف حشره در جهان شناسایی و توسط دانشمندان نامگذاری شده است مجموع حشرات روی زمین تا مرز ده میلیون گونه ...

سَنگواره يا فُسيل به بازمانده‌هاي کاني‌شده جانوران و گياهان يا بازمانده‌هاي ديگر مثلآ ردپا گفته مي‌شود. فرآيند سنگواره‌شدن فرايندي کم‌اتفاق است زيرا کاني‌هاي طبيعي معمولاً تجزيه شده و دوباره وارد چرخه مواد مي‌‌گردند. براي اينکه يک سازواره (ارگانيسم)

گفتگو: شادي زندگي، غم انساني - مقدمتاً بگو چرا در تمامي عمر بي تاب بوده اي و چه حسي تو را به اين آشوب کشانيده است؟ محسن مخملباف : پرسه هاي من خيلي قابل تشبيه است به پرسه هاي سلمان فارسي. کسي که مدام تشنه حقيقت بود و با آغوش باز به سو

Pectinophora gossypiella Saunders, 1843 Lepidoptera: Gelechiidae Other names: Platyedra gossypiella Saunders Depressaria gossypiella Saunders Ephestia gossypiella Saunders Gelechia gossypiella Saunders Gelechiella gossypiella Saunders نام انگلیسی: pink bollworm ، pink cotton bollworm نکاتی در باره طبقه بندی و نامگذاری: این آفت اولین بار توسط Saunders در سال 1843 تحت جنس ...

کرم ابریشم از زمانهای قدیم در مشرق ، مغرب و شرقی آسیا در روی درختان توت بطور وحشی زندگی میکرد ه و از برگهای درخت توت تغذیه می نمود . در مورد اهلی شدن کرم ابریشم در زمانهای قدیم داستانهائی نقل شده است و آنچه مسلم است این حشره اولین بار در چین اهلی شد و میگویند در حدود 4600 سال پیش یکی از ملکه‌های چینی بنام سی لین شی ضمن گردش در جنگل بروی شاخه ها و برگهای درختان توت متوجه تارهای ...

آفات مهم انباری 1- سوسک بزرگ کابینت Trogoderma versscolor راسته coleoptero و خانواده Dermestidne حشره کامل شبیه لمبه گندم است طول بدن آن 2-4 میلی متر، شکل آن بیضی و به رن سیاه می باشد. روی هر یک از بالبوشها موهای خاکستری رنگ وجود دارد که تراکم آنها سبب ایجاد *** عرضی نامنظم گردیده است. حشره کامل و لارو را در طبیعت در زیر پوست درختان نیز می توان یافت که از مواد حیوانی مختلف تغذیه ...

شرح میوز در تقسیم میتوز جدا شدن کروماتید از یک کروموزوم و کشیده شدن به یک قطب با قوانین مندل بسیار سازگار بود زیرا او معتقذد بود لبب ها از یکدیگر جدا می شوند. هرکدام به یک سلول می رود و اما این کروماتیدهای خاص الل ها نبودند ولی بهرحال بر این ظنریه که ژنها برروی کروموزومها هستند صحه می گذاشت. در تعمیم میوز حالتی مطابق با آنچه مندل می گفت دیده شده در این جا دو کروموزوم گه از لحاظ ...

در فرایند فتوسنتز با کمک انرژی نورانی، دی اکسیدکربن وآب که موادی غیرآلی هستند، به مواد آلی تبدیل می‌شوند.مواد آلی بین گیاهان و جانوران ونیز بین جانوران مختلف منتقل می‌شود وسرانجام به شکل گرما وکارهای زیستی موجودات زنده به مصرف می‌رسد. بنابراین هر موجود زنده‌ای باید پیوسته با موجودات زنده دیگر و نیز با موجودات غیرزنده اطراف خود،در ارتباط باشد.تحقیق در باره روابط بین موجودات زنده ...

اهميت حشرات در زندگي انسان حشرات از قديمي ترين ساکنين کره زمين بوده و بيشتر از دويست و پنجاه ميليون سال است که در روي اين سياره سکونت دارند اين جانوران که به علت ساختمان حلقه‌اي بدن و پوشش سخت و غير قابل نفوذ خود بي شباهت به سربازان زره‌پوش قديمي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول