تحقیق موقعیت جغرافیایی طبیعی و انسانی درگز

Word 1 MB 35363 25
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شهرستان درگز در 130 کیلومتری شمال مشهد ودر 37 درجه و28 دقیقه عرض شمالی و59 درجه و7 دقیقه طول شمالی قرار گرفته است . این شهرستان از شمال به جمهوری ترکمنستان واز شرق به کلات واز جنوب به شهرستانهای قوچان وچناران واز سمت غرب به قوچان محدود گردیده است . این شهرستان مساحتی بالغ بر 8597 کیلومتر مربع دارد وجمعیت آن براساس سرشماری سال 1375 ، 78097 نفر تخمین زده شده است . درگز دارای چهار بخش چاپشلو ، نوخندان ، لطف آباد ومرکزی می باشد وارتفاع آن از سطح دریا 500 متر است . این شهرستان دارای رشته کوههای بسیاری است که از میان آن می توان از زرین کوه در شمال ، کوران داغ وقره داغ در مغرب وهزار مسجد در جنوب نام برد . رودخانه های پرآب وخروشانی همچون درونگر – زنگلانلو – دربندی علیاء از منابع مهم آب این شهرستان به شمار می روند وبه واسطه بارندگی مناسب واقلیم مطلوب این شهرستان دارای جلگه ها ، دره ها ، ودشت های حاصلخیزی است که جلگه زنگلانلو ، نوخندان ، درونگر ، قره باشلو ومیانکوه ودشت لطف آباد از آن جمله اند .

  مردم درگز از نژادهای ترک ، کرد ، ترکمن وفارس هستند وبه زبانهای مختلف ترکی ، کردی وفارسی تکلم می کنند . دره معروف تندوره در جنوب غربی درگز از مناطق زیبا ودیدنی این شهرستان است . درگز از شهرهای تاریخی این سرزمین به شمار می رود وبه گواهی مستندات مکتوب تاریخی در نسخ گوناگون از این شهربا نام های داراگرد ، نیسایا ، نساء ، آپاوارتاکن ، ابیورد وخاوران یاد شده است .

  فرهنگ عامه

  فرهنگ عامه طایفه ای وایلی مردم شهرستان درگز ، در گذشته چنان بود که هر طایفه وایل سنن وعادات ورسوم خاص خود را داشته اند ، ولی امروز در اثر روابط اجتماعی در طول زندگی چند نسل واختلاط وامتزاج اقوام در مجموع ترکیب یک فرهنگ ملی بدیعی را بوجود آورده اند که از هر حیث مطبوع ودلپذیر است .

  رقص محلی

  در اکثر روستاها به خصوص مناطق کردنشین ، در اعیاد وجشن های نوروزی یا عروسی ، دختران وزنان در یک دایره بزرگ ودر محوطه وسیع متصل بهم با لباسهای زیبا ورنگارنگ که دور یقه پیراهن (کوینک Koyngk) با نواری از سکه دوزی آرایش یافته وروسری گلدار ابریشمی یا شماق کرده و روی پیراهن نیم تنه گلدوزی شده پوشیده ، وبا شلوار (شلیته) گلدار قیطان دوزی شده دربر ، همراه با آهنگ دهل وسرنا، یک قرصه یا دو قرصه می رقصند وضمن رقص که روی پشتشان به همدیگر است به آهستگی دور می زنند .

  زنان وجوانان ومردان هم ، درپشت بامهای اطراف یا کنار آن فرش انداخته ونشسته ویا حلقه وار به تماشای رقص دختران وزنان می ایستند .

  جوانان محل در حین رقص ، دختر دلخواه را دیده وپسندیده برای نامزدی انتخاب می کنند ، در این موقع اطرافیان دختر متوجه او می شوند وحرفهای بیخ گوشی درمی گیرد ودختر با لبخند غرورآمیزی وسرخی شرم بر چهره از امتیاز خود بر دیگران مسرور وخوشحال می شود . در روستاهای درگز ، پسر ، دختر دلخواه خود را بیشتر به هنگام آب از چشمه یا کار در مزرعه انتخاب می کنند .

  مراسم عروسی

  در درگز مانند سایر شهرهای خراسان ، تا سال 1300 شمسی ، که هنوز تحصیلات متوسطه وعالیه توسعه نیافته ودر محل وسیله تحصیل بیش از ابتدای فراهم نبود ، وپسرهای خانواده ، پس از تحصیلات ابتدای ناگزیر بودند دنبال کار پدر بروند وبه فعالیت بپردازند . رسم چنین بود که پسران را در سنین پانزده تا هیجده سالگی داماد نمایند .

  سنت وتعصب خانواده ها در دامادی پسران خود این بود ، که حتماً دختر را از خانواده های قوم وخویش وایل وطایفه خود انتخاب نمایند ودختران خود را هم همینطور به پسرهای قوم وخویش وطایفه خود بدهند که متاسفانه این ازدواج اجباری که از ابتدا توأم با دلسردی وبی اعتنایی بود بعد از مدتی کوتاه بهم می خورد ومنجر به طلاق می گردید یا مطابق معمول زمان دختر دیگری روی زن اولی برای پسر خود می گرفتند ، به همین علت در آن موقع اکثر درگزیها دارای دو یا سه یا چهار زن عقدی در خانه بودند وبرای هر زن اطاق وزندگی علیحده ای فراهم می ساختند ، ودر نتیجه زاد وولد در خانواده ها بین هشت تا دوازده وبیشتر فرزند دختر وپسر بود .

  اکنون ، این عادات ورسوم ، با توجه به نتیجه نامطلوب وعواقب ومشکلات آن ، به خصوص از لحاظ اقتصادی متروک شده است . ایلات وطوایف درگز معتقد بودند که دختر یک خانواده یا طایفه نباید از بین آنها خارج شود وبه قبیله ای غیر خودی برود خصوصاً تعصب داشتند که دختر وپسر عمو ودختر عمه وپسردایی ودختر خاله وپسر خاله از کودکی نامزد هم گردند ، واین نامزدی را «دیقلی» می گفتند وبه این عهد وپیمان خود استوار بودند وبدان عمل می کردند ولو آنکه بعد از بزرگ شدن دختر وپسر به هم علاقمند ودلبستگی نداشته باشند یا خاطر خواه دیگری گردند ، شکستن این عهد وپیمان را ننگ خانواده می دانستند . امروز دیگر عنوان «بیزیمکی» و «اوزگه» یعنی طایفه خودی وغیره از بین رفته است .

  نحوه انتخاب همسر

  همانطوری که در فوق ذکر شد ، تا چهل سال قبل ، پسران اکثر خانواده های ایلات وطوایف درگز شخصاً در انتخاب دختر دلخواه خود آزاد نبودند ودختری را که پدر ومادر برای او دیقلی (نامزد) کرده ویا بهداً از خانواده ای وابسته بخود انتخاب کرده بودند ناگزیر می شدند به همسری خود بپذیرند . ولی در اثر نتیجه بدی که این قبیل وصلت ها در پی داشت ، واغلب منجر به بروز اختلاف وکدورت ومنازعه بین قوم وخویش ها وهم قبیله ای می شد . به تدریج پسر را در انتخاب دختر تا حدی آزاد می گذاشتند . مشروط بر اینکه سعی کند این دختر از بین دختران قبیله خود باشد ، مثلاً ترکمن ها از ترکمن ها ، کردها از کردها ، ترکها از ترکها ، فارس ها از فارس ها .

  پسران ، دختران دلخواه را چنانکه در صفحات قبل ذکر شد در عروسی ها ومراسم اعیاد وجشن ها به هنگام رقص دستجمعی یا به معرفی دلاله ها ویا افراد خانواده ، می دیدند ومی پسندیدند وانتخاب می کردند .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  سرزمین و مردم درگز          نویسنده : سید علی میرنیا

موقعيت جغرافيايي طبيعي وانساني درگز شهرستان درگز در 130 کيلومتري شمال مشهد ودر 37 درجه و28 دقيقه عرض شمالي و59 درجه و7 دقيقه طول شمالي قرار گرفته است . اين شهرستان از شمال به جمهوري ترکمنستان واز شرق به کلات واز جنوب به شهرستانهاي قوچان وچناران و

جغرافياعلم شناخت محيط وپديده هاي موجود درآن است. اين پديده هااعم ازاين که به شکل طبيعي وجودداشته باشند ويااينکه درنتيجه ي رابطه ي انسان با محيط به وجود آمده وشکل گرفته باشند،به دليل اشغال فضايي و قرارگيري دربسترمحيط به خودي خود درحيطه ي مطالعات جغرا

موقعیت جغرافیایی شهرستان قوچان : قوچان یکی از شهرهای مرتفع شمال شرقی استان خراسان است و این شهر در مسیر شاهراه آسیایی مشهد به تهران قرار دارد . فاصله این شهر تا مشهد در مسیر این جاده 132 کیلومتر و تا مرز ایران و ترکمنستان 58 کیلومتر است / بدین ترتیب این شهر از نظر جغرافیایی در مسیر راههای درگز و باجیگران ، نیشابور سبزوار ، شیروان و مشهد قرارگرفته است ، مسیری که در واقع همان معبر ...

شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می‌باشد. ناحیه فین یکی از تفرجگاه‌های اطراف کاشان است و می‌توان نسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه‌ای که باغ فین در آن ...

در کشورهاي جهان سوم برنامه ريزي يعني توسعه شهرها وتوسعه شهرها يعني برنامه ريزي. تا اين اواخرمنظورنهايي وهدف نهايي برنامه ريزي در کشور ما مثل همه کشورهاي جهان سوم يعني توسعه شهرها.اگر چه اين برنامه ريزي به بهاي از بين رفتن روستاها ونيمي از جمعي

موقعيت جغرافيايي و طبيعي شهرستان مشهد با وسعت 10450 کيلومتر مربع و از سطح دريا 980 متر ارتفاع دارد و مرکز استان خراسان رضوي است. مشهد که در شمال شرق ايران واقع است از تهران 934 کيلومتر فاصله دارد. شهر مشهد از شمال به کلات از شرق به شهرستان

جغرافیای طبیعی استان گلستان بین 35 درجه و 57 دقیقه تا 56 درجه و 22 دقیقه و 36 درجه و 30 دقیقه تا 38 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی کشور واقع گردیده است. این استان از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به دریای خزرواستان مازندران محدود می شود. مساحت استان گلستان بالغ بر 7/20437 کیلومتر مربع (3/1 درصد از کل مساحت کشور و به عبارتی رتبه ...

چکیده: در کشورهای جهان سوم برنامه ریزی یعنی توسعه شهرها وتوسعه شهرها یعنی برنامه ریزی. تا این اواخرمنظورنهایی وهدف نهایی برنامه ریزی در کشور ما مثل همه کشورهای جهان سوم یعنی توسعه شهرها.اگر چه این برنامه ریزی به بهای از بین رفتن روستاها ونیمی از جمعیت کشور ما تمام شد غافل ازاینکه توجه به پدیده روستا در غالب هر برنامه ریزی منطقه ای از اولویت و اهمیت خاصی برخورداراست.تهیه طرح هادی ...

روند بی رویه شهر نشینی در سال های اخیر و مشکلات فراوانی که این روند ایجاد نموده ، برنامه ریزان را بر آن داشته تا در جهت کنترل بنیادی این پدیده و رفع مشکلات آن به صورت ریشه ای تدبیر نمایند ، بی شک یکی از اساسی ترین و اصلی ترین عوامل رشد مهاجرت از روستا به شهر می باشد . روند افزایش مهاجرت از روستا به شهر و گرایش به شهر نشینی دلایل عدیده ای داشته که مهمترین آنها سطح زندگی در شهر و ...

شناخت کلی شهر چناران 1-1شهرستان چناران از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر چناران بوده و دارای دو بخش مرکزی وگلبهار است. در سال ۱۳۸۵، این شهرستان ۱۱۰٬۹۶۶ نفر جمعیت داشته است. 2-1تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان چناران دهستان چناران دهستان رادکان دهستان بقمچ 3-1شهر چناران بخش گلبهار دهستان بیزکی دهستان گلمکان شهرستان چناران با ۳۳۵۰ کیلومتر مربع وسعت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول